joi, 5 martie 2015

UTILIZAREA PERFORMANTA A PROGRAMARII NEUROLINGVISTICE (NLP) IN MANAGEMENTUL FIRMEI


Autor : Cornel Iosif                
Editura C.H. Beck
Colectia Afaceri
An aparitie :2013
ISBN 978-606-18-0202-9
Nr pagini :448
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 42,42 lei la Editura, 40 lei la oktal , 44,9 lei la ujmaj
Descrierea editurii:

NLP urmăreşte formarea unor tipare comportamentale ale unei persoane, atât conştiente cât şi inconştiente, în vederea atingerii unei eficienţe cât mai crescute.

Lucrarea de faţă se află la confluenţa unor domenii majore precum: management, psihologie organizaţională, statistică, comunicare etc. şi prezintă atât o sistematizare a domeniului programării neurolingvistice, cât şi explicaţii de ordin practic.

Obiectivul cărţii îl reprezintă folosirea instrumentarului programării neurolingvistice în scopul generării unor avantaje competitive în cadrul proceselor interne ale firmei, prin ameliorarea performanţelor angajaţilor.
Cuprins:

Introducere IX
Capitolul I. DEFINIREA CADRULUI CONCEPTUAL AL CERCETĂRII 1
1.1 Principiile NLP 1
1.2 Delimitări conceptuale privind instrumentarul NLP 6
1.3 Metodologia cercetării utilizată în cadrul lucrării 24
    1.3.1 Scopul şi obiectivele cercetării 27
    1.3.2 Ipotezele cercetării 28
    1.3.3 Stabilirea planului de cercetare 28
    1.3.4 Etapele cercetării 30

Capitolul II. METODELE ŞI TEHNICILE NLP APLICABILE ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI FIRMEI 44
2.1 Metodele NLP aplicabile în cadrul managementului firmei 44
2.2 Tehnicile NLP aplicabile în cadrul managementului firmei  71
2.3 Instrumentele NLP aplicabile în cadrul managementului firmei  81
2.4 Procedeele NLP aplicabile în cadrul managementului firmei 91
2.5 Modelele NLP aplicabile în cadrul managementului firmei  96

Capitolul III. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND FOLOSIREA INSTRUMENTARULUI NLP ÎN MANAGEMENTULUI FIRMEI 112
3.1 Folosirea metodelor NLP 112
3.2 Utilizarea tehnicilor NLP 124
3.3 Aplicarea instrumentelor NLP 133
3.4 Întrebuinţarea procedeelor NLP 142
3.5 Administrarea modelelor NLP 146
3.6 Analiza rezultatelor folosirii instrumentarului NLP în managementul firmei 191

Capitolul IV. ELABORAREA UNUI NOU MODEL NLP INTEGRATOR DE TIP TRSSB 234
4.1 Elaborarea unui nou model NLP de tip TRSSB 234
4.2 Conţinutul teoretic al modelului TRSSB 236
4.3 Principiile de funcţionare ale modelului TRSSB 238
4.4 Caracteristicile modelului TRSSB 239
4.5 Testarea modelului TRSSB 244
4.6 Aplicarea modelului TRSSB pe diferite funcţii ale managementului 258
   4.6.1 Utilizarea modelului TRSSB în planificarea firmei 258
   4.6.2 Folosirea modelului TRSSB în organizarea companiei 263
   4.6.3 Gestionarea modelului TRSSB în antrenarea societăţii 267
   4.6.4 Aplicarea modelului TRSSB în controlul întreprinderii 270
4.7 Analiza rezultatelor folosirii modelului TRSSB în diferite funcţii ale firmei 271
4.8 Estimări privind funcţionalitatea modelului TRSSB în managementul firmei 278

CONCLUZII 286

BIBLIOGRAFIE 311

ANEXE 318

Anexa 1. Analiza chestionarului privind folosirea instrumentarului NLP în cadrul firmei 318
Anexa 2. Asocieri între Modelul BAGEL şi principalele sisteme reprezentaţionale 334
Anexa 3. Chestionarul Modelului TRSSB 335
Anexa 4. Analiza chestionarului privind folosirea Modelului TRSSB în managementul firmei 339
Anexa 5. Chestionarul privind identificarea instrumentarului NLP utilizat de către o persoană din cadrul unei firme 353
Anexa 6. Nivelul mediu de utilizare al instrumentarului NLP din firmele supuse cercetării 362
Anexa 7. Prognoză privind nivelul mediu de utilizare al instrumentarului NLP în cadrul firmelor supuse cercetării 363
Anexa 8. Chestionar pentru identificarea sistemului senzorial principal al unei persoane 365
Anexa 9. Chestionar pentru identificarea tiparelor şi a filtrelor metaprogramelor unei persoane 370
Anexa 10. Analiza chestionarului privind identificarea sistemului senzorial al persoanelor în cadrul unităţilor cercetate 376
Anexa 11. Analiza chestionarului privind identificarea tiparelor şi a metaprogramelor al persoanelor în cadrul unităţilor supuse cercetării 387
Anexa 12. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în cadrul SPIT   400
Anexa 13. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în cadrul SCDA 403
Anexa 14. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în cadrul RCM   407
Anexa 15. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în cadrul DJS 410
Anexa 16. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în cadrul STIMAS   413
Anexa 17. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în cadrul DJS 416
Anexa 18. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în cadrul SPIT   417
Anexa 19. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în cadrul RCM   418
Anexa 20. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în cadrul SCDA   419
Anexa 21. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în cadrul STIMAS   420
Anexa 22. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor metaprogramelor în DJS 421
Anexa 23. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor metaprogramelor în SCAD 422
Anexa 24. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor metaprogramelor în RCM 423
Anexa 25. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor metaprogramelor în SPIT 424
Anexa 26. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor metaprogramelor în STIMAS 425
Anexa 27. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial principal în SPIT 426
Anexa 28. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial principal în RCM 427
Anexa 29. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial principal în SCAD 428
Anexa 30. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial principal în DJS 429
Anexa 31. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial principal în STIMaS 430
Anexa 32. Elemente de limbaj auditiv 431
Anexa 33.Elemente de limbaj vizual 432
Anexa 34. Elemente de limbaj chinestezic 433
Anexa 35. Tipuri de declanşatori motivaţionali 434
Anexa 36. Tipuri de operatori specializaţi 435

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu