vineri, 3 aprilie 2015

COPILUL MALTRATAT. Evaluare, prevenire, intervenţie

Autor : Serban Ionescu (Coord.)                
Bucuresti
An aparitie :2001
Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie
ISBN  973-85319-0-X
Nr pagini :331
Format 23 cm
Anticariat
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe scribd


Cuprins:

Introducere    9
Şerban IONESCU

Capitolul 1  13
Şerban IONESCU, Colette JOURDAN-IONESCU
Maltratarea: forme, epidemiologie, etiologic şi consecinţe
1.  Variabile care influenţează definiţia maltratării  14
2.  Forme de maltratare a copilului  16
3.  Date epidemiologice  21
4.  Factori etiologici şi factori de risc  23
5.  Efectele maltratării  28

Capitolul 2   39
Ioan DĂMBEANU, Petronela STOLAN, Anne-Marie IONESCU, Laura BÂRSAN, Bianca VAMEŞU, Adina ŞOAITĂ, Doina CHIRU, Irina CUZINO, Adrian VOMA
Abandonul ca formă de neglijare
1.  Definiţia abandonului  39
2.  Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului  40
3.  Amploarea fenomenului de abandon în România  41
4.  Profilul mamei cu risc de abandon  44
5.  Copilul cu risc de abandon  46
6.  Locul unde se produce abandonul. Influenţa acestuia asupra contextului instituţional  48
7.  Factori care influenţează scăderea abandonului  49
8.  Factori care pot Influenţa dinamica fenomenului de abandon  50
9.  Perspective în evoluţia fenomenului de  abandon    50

Capitolul 3  51
Maria ROTH-SZAMOSKOZI
Evaluarea situaţiilor de maltratare a copilului
1.  Repere profesionale  51
     1.1.  Delimitarea noţiunii de evaluare  52
     1.2.  Contextul social al evaluării specifice  a  copilului  55
     1.3.  Principiile evaluării  59
2.  Procesul şl metodele evaluării  62
     2.1.  Metode şi domenii de culegere a informaţiilor   62
     2.2.  Evaluarea copiilor  67
     2.3.  Evaluarea familiei  79
     2.4.  Completarea de chestionare   şi teste  82
     2.5.  Alte metode de evaluare   86

Capitolul 4  97
Colette JOURDAN-IONESCU
Prevenirea maltratării
1.  Rezilienţă şi factori de protecţie  99
2.  Programe de prevenire a maltratării  104 
     2.1.  Programe de prevenire primară  104 
     2.2.  Programe de prevenire secundară  109
     2.3.  Programe de prevenire terţiară: familia de sprijin    111

Capitolul 5  125
Ana MUNTEAN
Intervenţia  
1.  Specificul intervenţiei în cazul copilului maltratat    125
2.  Situaţia în România  128
3.  Tipuri de intervenţie  130
4.  Etapele intervenţiei: semnalare, evaluare iniţială. intervenţie, evaluare  135
5.  Tehnici de intervenţie cu copilul  137  
6.  Planul de intervenţie  143
7.  Intervenientul, echipa, instituţiile implicate  149
8.  Părinţii  157
9.  Eşecul în intervenţie  159
10.  Concluzii şi perspective  161

Capitolul 6  165
Şerban lONESCU. Colette JOURDAN-IONESCU, Evelyne BOUTEYRE, Karine SMOTRIEZ, Hélène GAUDETTE
Maltratarea in lume: analiza articolelor de ziar din patru ţări
1.  Franţa  166
     1.1.  Pedofilia  166
     1.2.  Pornografia infantilă  171
     1.3.  Semnalarea maltratării  173
     1.4.  Audierea video a copiilor victime ale agresiunilor sexuale  174
     1.5.  Violenţa exercitată intre minori  175
     1.6.  Maltratarea intrafamilială  175
     1.7.  Infanticidul  177
     1.8.  Răpirea de copii  177
2.  Israel   178
     2.1.  Abuzul fizic  178
     2.2.  Neglijarea  181
     2.3.  Abuzul sexual  183
     2.4.  Pedofilia  188
     2.5.  Tratamentul pentru abuz sexual  189
     2.6.  Decizii politice şi date statistice  190
3.  Quebec  192
     3.1.  Neglijarea  192
     3.2.  Pedofilia  193
     3.3.  Pornografia infantilă  195
     3.4.  Rele tratamente aplicate minorului  196
     3.5.  Comerţul cu copii  196
     3.6.  Falsele acuzaţii de abuz sexual  197
     3.7.  »Fapt divers»  203
4.  România  204
     4.1.  Neglijarea  204
     4.2.  Abuzul sexual  208
     4.3.  Violenţa  213
5.  In loc de concluzie  218
     5.1.  Le Monde  218
     5.2.  Ha’aretz  218
     5.3.  La Presse  219
     5.4.  Adevărul  219

Capitolul 7  223
Georgeta PALICARI, Colette JOURDAN-IONESCU
Probleme etice
1.  Probleme etice In contextul românesc  223
     1.1 Evoluţia protecţiei copilului în România din perspectiva etică 224
     1.2.  Prevenirea maltratării - un demers mal etic decât intervenţia 227
     1.3.  Interesul major al copilului - de la deziderat la bună practică 228
2.  Perspectiva nord-americană  231
     2.1.  Factorii care Influenţează luarea deciziei  232
     2.2.  Consecinţele semnalării  235

Capitolul 8  239
Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR
Cadrul legislativ şi administrativ in România
1.  Cadrul legislativ in România  240
2.  Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu a copilului  247
3.  Protecţia copilului neglijat şi abuzat  248
4.  Autorităţile implicate in protecţia copilului  252
5.  Perspective in protecţia drepturilor copilului  258

Capitolul 9  261
Marceline GABEL
Formarea în problematica maltratării

Capitolul 10    271
Nadine OUTIN
Rolul organizaţiilor neguvernamentale în iniţierea unor noi modele de formare
1.  Caracteristicile dispozitivului de formare-acţiune al Fundaţiei Internaţionale pentru Copil şi Familie    272
2.  Impactul dispozitivului de formare ca instrument de creare a unei reţele profesionale  276
3.  Concluzii  279

Bibliografie  281
Index  301

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu