joi, 23 aprilie 2015

COPILUL SI ARBORELE GENEALOGIC


Autor :Elisabeth Horowitz                 
Editura Philobia
Colectia Psihogenealogia
An aparitie :2014
Traducerea Cristina Rusu
ISBN 978-606-8560-12-0
Nr pagini :216
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 12 lei la Editura, 22,50 lei la elefant, 22,50 lei la librarie.netDescrierea editurii:

Un copil se va naşte, un copil s-a născut, un copil creş¬te... El se va înscrie într-o descendeţă, devenind la rândul său moştenitorul unei poveşti de familie. Există, la toţi copiii, o nevoie imperioasă de a avea relaţii personale cu membrii familiei, de a afla informaţii cu privire la originile sale. Cine ce-a făcut ?

O parte fundamentală a educaţiei constă în transmite copilului istoria propriilor rădăcini materne şi paterne. Această legătură dintre generaţii, atunci când este stabilă şi bazată pe afecţiune, constituie temelia pe care se va edifica persona¬litatea copilului.
Într-o manieră simplă şi argumentată, cu exemple edificatoare luate din practica de terapeut, autoarea ne explică influenţa generaţiilor anterioare asupra copilului.

O carte utilă în educaţia celor mici.

Elisabeth Horowitz este specializată, de peste douăzeci de ani, în studiul şi analiza arborelui genealogic. A fondat, în anul 2000, Asociaţia Franceză de Psihogenealogie.

Cuprins:

Cuvânt înainte ... 9
Introducere ... 11

   Patru generaţii: o bază esenţială pentru înţelegerea descendenţei 11; Să ne completăm cunoştinţele despre istoria familială 12

   PRIMA PARTE Informaţiile despre familia de origine

   CAPITOLUL 1. Elementele componente ale unei familii fericite
... 17
Copilul are nevoie de o relaţie afectivă, profundă şi sigură 18; în familiile fericite, ambianţa este reconfortantă, stimulantă şi protectoare 19; Nevoile primare ale copilului 20; Membrii familiei şi rolul lor în viaţa copilului 22; Adevărul despre romanul familial - condiţia unei dezvoltări sănătoase 24; Adevărul familial ca bază a adaptării la lumea din jur 26

   CAPITOLUL 2. Legăturile de ataşament şi trecutul familial ... 31
Posibile carenţe în filiaţie 32; Bunicii şi părinţii: o experienţă adesea reinterpretată 33; Bunicii şi părinţii autoritari 34; Bunici şi părinţi perfecţionişti 37; Bunici şi părinţii super-protectori 39; Bunici şi părinţi permisivi 42; Bunici şi părinţi abuzivi 45; Copilul şi secretele de familie 47; Secretele ar trebui dezvăluite copilului înainte de pubertate 55; Originea socială a disfuncţiilor familiale 55; Povara traumelor istorice 61

   CAPITOLUL 3. în profunzimile romanului familial ... 64
Necesitatea echilibrului şi armoniei familiale 64; Impulsul incestuos 66; Dorinţe şi legături incestuoase în trecutul familial 66; Eliberarea copilului de impulsul incestuos 70; Incestul şi secretele ce vor împovăra dezvoltarea copilului 73; Incestul în rândul fraţilor şi al surorilor 74; Relaţia incestuoasă dintre tată şi copil 75; Relaţia incestuoasă dintre mamă şi copil 76; Relaţia incestuoasă dintre un unchi (sau o mătuşă) şi copil 77; Relaţia incestuoasă dintre bunic şi copil 78; Eliberarea cuplului de influenţa relaţiilor incestuoase 80; Incest şi apartenenţă la o clasă 86; A se diferenţia de natură pentru a se reuni cu natura 86

   PARTEA A DOUA Conceperea, sarcina şi naşterea copilului

   CAPITOLUL 4. Conceperea copilului şi influenţele genealogice
... 89
Calitatea relaţiei dintre soţi 89; Conceperea copilului după dispariţia unui membru al familiei 93; Sentimentele ce vor fi proiectate asupra copilului 96; Tatăl şi moartea unuia dintre părinţii săi 97; Mama şi dispariţia unuia dintre părinţii săi 98; Copilul este conceput odată cu moartea unui alt membru al familiei 99; Copilul conceput pentru a înlocui un copil dispărut anterior 101; Copilul este conceput atunci când un alt membru al familiei aşteaptă un copil 103; Copilul este dorit iniţial de către bunici 104; Copilul salvator 107

   CAPITOLUL 5. Concepere şi timp genealogic ... 109
Rezistenţa inconştientă la maternitate/paternitate 112; Secrete de familie 113; Secrete despre propria origine 114; Dificultăţi în conceperea copilului: cauze genealogice 115; Efectele nebănuite ale parentificării 117; Alte cauze genealogice 123; Sarcinile întrerupte 130

   CAPITOLUL 6. Sarcina şi naşterea copilului ... 133
Descoperirea sarcinii: un moment care ar trebui să fie rezervat intimităţii cuplului 133; Unitatea cuplului şi distanţa necesară faţă de familia de origine 134; Desfăşurarea sarcinii şi modelele generaţiilor precedente 135; Semne ale rezistenţei faţă de maternitate 138; Simptome în cazul viitorului tată 138; Naşterea copilului 139; Comportamentul bebeluşului 140

   PARTEA A TREIA Influenţa prenumelui, a numelui de familie şi a datei de naştere asupra destinului copilului

   CAPITOLUL 7. Istoria familială şi alegerea prenumelui copilului
... 145
Copilul primeşte prenumele unui strămoş 145; Copilul primeşte prenumele unuia dintre bunici 148; Copilul primeşte prenumele tatălui sau al mamei 152; Două prenume alăturate, indiciul unor secrete sentimentale 154; Alegerea unui prenume androgin 157; Copilul poartă prenumele unui unchi sau al unei mătuşi 159; Copilul poartă prenumele unui loc celebru 162; Alegerea unui prenume inspirat dintr-un roman 163; Prenumele copilului şi vocaţia părintelui 165; Prenumele este ales în onoarea unor prieteni foarte apropiaţi 165; Prenumele este ales de alte persoane decât părinţii 166; Două sau trei prenume 167; Folosirea unei porecle 168

   CAPITOLUL 8. Influenţa numelui de familie ... 169
Numele de familie şi legăturile de sânge 169; O identitate socială 170; Numele sau cuvântul fondator 171; Pe lângă nume, descendenţa trebuie să transmită valori 172; Numele tuturor ascendenţilor sunt importante 172; Există elemente ale destinului în numele familiei noastre? 173

   CAPITOLUL 9. Data de naştere a copilului şi memoria genealogică ... 175
Data de naştere a copilului repetă o altă dată de naştere 175; Data de naştere a copilului repetă o dată de căsătorie 178; Data de naştere repetă data unui divorţ sau a unei despărţiri 179; Data de naştere repetă data unui deces sau a unei înmormântări 180; Data de naştere repetă o altă dată importantă din arborele genealogic 181; Data de naştere a copilului poate să fie preluată şi fixată de către grupul familial 181

   PARTEA A PATRA Sexul, rangul naşterii şi frăţia copilului

   CAPITOLUL 10. Fată sau băiat?
... 185
Se naşte o fată când părinţii îşi doreau un băiat 185; Se naşte un băiat când părinţii îşi doreau o fată 186; Proiecţiile parentale în funcţie de sexul copilului 187; Se naşte o fată în situaţia în care tatăl nu a avut surori 188; Se naşte o fată în situaţia în care mama nu a avut surori 189; Se naşte un băiat în situaţia în care tatăl nu are fraţi 190; Se naşte un băiat în situaţia în care mama nu are fraţi 191; Transmiterea intergeneraţională a discriminării sexuale 191; Naşterea unei fete în cadrul unei familii de fete 192; Naşterea unei fete în cadrul unei familii de băieţi 192; Naşterea unui băiat într-o familie de băieţi 193; Naşterea unui băiat într-o familie de fete 193; Repetarea configuraţiilor fraterne 194

   CAPITOLUL 11. Ce influenţă are rangul naşterii? ... 195
Rangul naşterii 195; Primul născut 196; Cine ocupa locul primului născut în generaţiile precedente? 197; Cel de-al doilea născut (mijlociul) 200; Cine ocupa acest loc în generaţia precedentă? 200; Mezinul sau mezina 201; Cine ocupa acest loc în generaţia precedentă? 202; Copilul unic 202; Familia numeroasă 204

   CAPITOLUL 12. Relaţiile copilului cu fraţii şi surorile ... 206
Un model al viitoarelor relaţii personale şi sociale 206; Intre fraţi şi surori există o diferenţă de vârstă foarte mică 208; între fraţi şi surori există o diferenţă normală de vârstă 210; Intre fraţi şi surori există o diferenţă medie de vârstă 211; între fraţi şi surori există o diferenţă importantă de vârstă 211; între fraţi şi surori există o diferenţă foarte mare de vârstă 212; Fraţii şi surorile aparţin unor generaţii diferite 212

Concluzie ... 214
Bibliografie ... 216

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu