luni, 6 aprilie 2015

COPILUL SI DIVORTUL. Cum ne protejam copiii de efectele divortului

Autor : Jacques Biolley               
Editura Philobia
Colectia Familia
An aparitie :2014
Traducerea Cristina Vasilescu
ISBN  978-606-8560-19-9
Nr pagini :208
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 25 lei la Editura, 22,50 lei la elefant, 22,50 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
Frecvenţa divorţurilor a atins cote alarmante în ultimele decenii, dând naştere unor probleme sociale noi, pentru care sunt necesare soluţii noi. Separarea părinţilor nu reprezintă doar o sursă de suferinţă pentru copil, ci şi un risc real pentru dezvoltarea acestuia.
Lucrarea de faţă prezintă una dintre cele mai frecvente urmări ale divorţului – alienarea parentală. Autorul descrie o situaţie des întâlnită: crearea unei alianţe între copil şi unul dintre părinţi, în paralel cu îndepărtarea de celălalt părinte, care poate merge până la întreruperea oricăror relaţii. Copilul ajunge astfel prizonierul unuia dintre adulţi şi creşte traumatizat, în absenţa unui reper esenţial: mama sau tatăl său.
Autorul propune soluţii concrete pentru evitarea acestei situaţii, de la atitudini până la fraze cheie ce pot fi adresate copilului, astfel încât acesta să se dezvolte armonios, păstrându-şi ambii părinţi, chiar şi după divorţ.

Cuprins:

Prefaţă ... 3
Introducere ... 7

   Dincolo de diversitate ... 9
   Repere fragilizate ... 9

Capitolul I
începuturile separării
... 13
Suferinţă şi dezamăgire ... 13
Copilul în mijlocul tumultului ... 14
   Teama de abandon (15) • Tentaţia negării (15) • Refularea (15) • Sentimentul de neputinţă (15) • Sentimentul de vinovăţie (16) • Mâhnire şi deziluzie (16) • Sentimentul de sfâşiere şi conflictul de loialitate (16) • Parentifîcare (16)
O singură mamă, un singur tată ... 17
Loialitate ... 17
Tentaţia dublă a alianţei ... 19
   Un sprijin spontan (19) • De la susţinere la raliere (20) • De la raliere la alianţă (20) • Cuvinte eliberatoare (zi) • Ţinerea la distanţă a celuilalt părinte (22)
Părinte protector ... 23
Legătură sacră sau sacrificată? ... 25
"Adevărurile" iniţiale ... 26
Relaţie de dominare şi intenţionalitate ... 27
îndoctrinare voluntară ... 27
îndoctrinare involuntară ... 29

Capitolul II
Regim închis şi regim deschis
... 33
Regimul închis ... 33
Forma extremă: "sindromul alienării parentale" ... 34
   Riscul simplificării situaţiei (36) • Indicii pteţioase (36) • Care sunt perspectivele terapeutice? (45) • Lupta împotriva sindromului alienării parentale (46) • Motivele părinţilor alienanţi (48) • Medeea, o femeie rănită (49) • Tată "răpitor" (49)
Copilul manipulat ... 50
Alienarea parentală şi evoluţia ei în timp ... 53
   Conştientizarea târzie a situaţiei (54) • Consolidarea situaţiei. Un drum fără întoarcere (54) • Clivajul gândirii (55) • Ceea ce e "bun" nu mai este integrabil (55) • Criză efemeră sau alienare parentală? (55) • întâlniri de convenienţă (56) • Sentimentul de uşurare (56) • Statu-quo (56) • Situaţie paralizantă (57) • Consolidarea respingerii (58)
   Sentimentul de neputinţă al părintelui exclus ... 58
   Risc sporit de renunţare ... 60
   Menţinerea cuplului "de dragul copilului" ... 61
   Regim semiînchis ... 62
Regimul deschis ... 63
   Aspectul parental şi cel conjugal ... 64
   Maturitate afectivă ... 64
   Recunoaşterea mutuală a valorii şi gratitudinea ... 64
   Stabilitate şi viziune asupra viitorului ... 64
   Refuzul de a se victimiza ... 65
   Copilul ferit de conflictualitate ... 65

Capitolul III
Situaţii de viaţă în regim deschis sau închis
... 67
Despărţirea însoţită de lacrimi    68
   In regim deschis ... 68
   în regim închis ... 70
Folosirea cuvintelor "tată" şi "mamă" ... 72
   în regim închis ... 72
   In regim deschis ... 74
Ora de întoarcere acasă ... 76
   In regim închis ... 76
   în regim deschis ... 78
Cadourile pentru copil ... 78
   în regim deschis ... 79
   In regim închis ... 80
Discuţiile ce au loc în momentul tranziţiei ... 82
   In regim închis ... 83
   în regim deschis ... 84
Prenume şi nume de familie ... 85
   In regim închis ... 86
   In regim deschis ... 87
Zilele de naştere ale părinţilor ... 88
   In regim deschis ... 88
   In regim închis ... 89
Parcursul şcolar ... 90
   In regim deschis ... 90
   In regim închis ... 92
Apelurile telefonice ... 94
   In regim închis ... 94
   în regim deschis ... 97
Intruziunile ... 98
   In regim închis ... 98
   In regim deschis ... 99
Gestiunea financiară ... 100
   In regim deschis ... 100
   Solidaritate (100) • Beneficii pentru copil (101) • Copilul protejat (101) • "Pacea curajoşilor" (103) • Lupta fără sfârşit (103) • în onoarea copilului (104)
   In regim închis ... 104
   Copilul martor (105) • Copilul asociat (106) • Copilul judecător (107) • Copilul rănit (107) • Copilul care respinge (107) • Copilul revendicator (108) • Pactul tăcerii (108) • O contraacţiune? (109)
"Darurile" geneticii ... 109
   In regim deschis ... 110
   în regim închis ... 110
Ruptură de lungă durată ... 113
   In regim închis ... 113
   Copilul se simte uşurat (113)" Părintele "bun" şi părintele "rău" (114)
   In regim deschis ... 114
Mediul social şi familial ... 114
   In regim deschis ... 115
   Nu există obligativitatea unei ralieri (115) • Nu există campanie de denigrare (115) • Lupta împotriva comentariilor denigratoare ale anturajului (115) • Protejarea ambelor familii (116) • Front comun împotriva spiritului partizan (116)
   In regim închis ... 116
   Victimizarea (116) • Copilul, martor al ralierilor (117) • Faza "trierii" (117) • Un mesaj pentru copil (117) • O menghină eficientă (118) • "Libertatea" copilului (119) • Candoarea manipulatorului (119) • E posibilă reevaluarea situaţiei? (119) • Opiniile refuzate (izo) • Sistemul înglobam (121)
Formarea unui nou cuplu ... 121
   în regim deschis ... 122
   In regim închis ... 123
Pseudo-abandonul suferit de copil ... 126
   în regim deschis ... 126
   In regim închis ... 126
Schimbare de regim? ... 129

Capitolul IV
Puterea victimei
... 133
   Dreptul absolut al victimei ... 134
   Copilul, gardian al memoriei ... 134
   Victimă pe viaţă ... 134
   Impactul asupra copilului ... 135
   O impostură ... 136
Scenarii şi tehnici de victimizare ... 136
   Deriva iniţială ... 136
   Elementele fondatoare ... 136
   Copilul "împărţit" ... 137
   Lupta de zi cu zi ... 138
   Fericirea îndoielnică a victimei ... 138
   Sacrificiul din dragoste ... 140

Capitoiul V
înfruntarea parentală
... 143
Acuzaţii false ... 143
Părinte denigrat, copil abuzat ... 148
"Raptul psihologic" ... 148
"Moartea" părintelui ţintă ... 149
"Dispariţia" copilului ... 151

Capîtoiul VI
Perspective pentru copilul impregnat de judecăţile părintelui
... 153
Acompanierea copilului fidelizat ... 156

Capitolul VII
Riscurile pseudoneutralităţii
... 157

Capitolul VIII
"Părinte principal" şi "părinte secundar"
... 161
Statutul de "părinte secundar" ... 161
   Copilul "pierdut" ... 162
   Riscul unei paternităţi diminuate ... 163
   Copilul care trebuie regăsit ... 164
Statutul de "părinte principal" ... 165
   Curaj şi determinare ... 166
   Neajunsurile sacrificiului de sine ... 166
Restabilirea păcii în folosul copilului ... 167

Capitolul IX
Reşedinţa alternantă: o schimbare în curs?
... 169
Carenţe ale sistemului tradiţional ... 169
Lupta împotriva "sindromului cocostârcului" ... 171
Noua paradigmă ... 171
   Situaţia în Statele Unite ale Americii ... 172
Calitatea relaţiei dintre părinţi ... 172
O evoluţie juridică ... 173
   Perioada de probă ... 173
   Soluţii intermediare ... 174
Mize relaţionale ... 175

Concluzie ... 177
Anexe ... 179
Bibliografie ... 195Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu