sâmbătă, 4 aprilie 2015

DISGRAFIA SI TERAPIA EI

Autor : Emil Verza                 
Editura Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie :1983
ISBN  ?
Nr pagini :244
Format ?
Anticariat
Pretul la data postarii :36 lei pe okazii, 40 lei la bookblog
Disponibilitate BCU
Download pdf  aiciDescriere:

      Lucrarea are în atenţie o problematică dificilă şi complexa : tulburarile scris-cititului şi terapia lor. Pentru a le putea fundamenta mai bine, acestea sint legate de achiziţiile scris-cititului, şi de relatia dinamică dintre vorbirea orala şi cea scrisa. Este in ultima instanţă, o încercare de sinteză a vastului domeniu ce se refera la actele grafo-lexice în care experienţa logopedica a autorului in corectarea tulburărilor de limbaj, transpare din cuprinsul întregii lucrari.

      Structurata pe şapte capitole, un cuvînt introductiv şi o încheiere, în fiecare capitol sînt analizate, pe lingă problematica anunţată în titlu, aspectele de formare şi evoluţie a structurilor psihice ale individului în raport de achiziţiile limbajului in general si a scris-cititului, în special. In principal accentul este pus pe actul grafic, dar dat fiind legătura dintre scns-citit şi însuşirea lor concomitentă în procesul instructiv-edueativ, referirile sint făcute în egală măsură la cele două activităţi.

Cuprins:

Cuvint înainte   11

Capitolul I
Dinamism si relaţie în evoluţia limbajului   13
1. Evoluţia limbajului la copilul normal  13
2.  Evoluţia limbajului la handicapaţii senzorial şi de intelect  20

Capitolul II
Formarea deprinderilor de citit-scris  26
1. Virsta optimă de învăţare a citit-scrisului  27
2. Geneza grafismului  29
3.  Etapele învăţării citit-scrisulul  31
4.  Lectura după imagini — etapă premergătoare a învăţării citit-scrisului  33
5.  Scris şi intelect  41
6.  Scris şi motricitate  42
7.  Citire şi înţelegere  45
8.Scris-cititul în Braille  46

Capitolul III
Relaţie şt evoluţie în disgrafle-dislexie  55
1.  Terminologie şi definiţie  56
2.  Etiologia tulburărilor scris-cititului  59

Capitorul IV
Dezvoltare şi simptomatologie în tulburările scris-cititulul  73
A.  Disgrafîe ţi dislfxie în condiţiile intelectului normal   74
B.  Specificul dislexiei-disgrafiei la deficienţii de vedere care citesc şi scriu în Braille 115
C. Specificul disgrafiei şi dislexiei in debilitatea mintală   129
D. Specificul tulburărilor scris-cititului în bolile psihice  147

Capitolul V
Relaţia dintre tulburările vorbirii orale şi cele ale scris-cititului  158

Capitolul VI
Metode şi procedee pentru corectarea disgrafiei şi dislexiei  190
A. Metode şi procedee cu caracter general  171
B. Metode şi procedee cu. caracter specific logopedic   179

Capitolul VII
Relaţia dintre scris-citit şi personalitate  203

In loc de  concluzii   222

Rezumat  225
Resume  229
Resumen 234

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu