vineri, 24 aprilie 2015

INVATAREA EXPERIENTIALA PRIN DRAMATERAPIE. Aplicatie in predarea biologiei


Autor : Valush Constantin, Iolanda Mitrofan (coord)              

Editura SPER
Colectia Caiete experientiale
An aparitie :2013
ISBN  978-606-8429-17-5
Nr pagini :110
Format 145 x 200
Pretul la data postarii :17 lei la Editura, 17 lei la emag, 11,61 lei la librarie.net


Descrierea editurii:


Lucrarea de faţă are în vedere elaborarea unui model nou de învăţare experienţială prin dramaterapie,
utilizat în predarea biologiei la nivel de învăţământul postliceal şi îmbunătăţirea modului de predare printr-un model de învăţare experienţială care are în centru dramaterapia; accentul cade pe utilizarea metodelor dramaterapeutice ca formă de învățare alternativă, ludică, capabilă să faciliteze accesul
elevilor la informațiile predate. De asemenea, sunt avute în vedere contribuții la dezvoltarea capacității elevilor de a participa la procesul de învățare „aici şi acum”, de a-şi însuşi cunoştințele în manieră holistă şi de a obţine o creştere a rezultatelor lor prin adoptarea acestei metode.
Cuprins:

Introducere 8 
CAPITOLUL I 
Învăţarea – proces fundamental în educaţie 11 
1.1. Delimitări conceptuale ale termenului de „învăţare” 11
1.2. Modul în care acționează procesele psihice şi structurile de personalitate în procesul de învăţare 15
1.3. Metode de învăţare 18
1.4. Învăţarea la adulţi şi tineri 22 
CAPITOLUL II 
Dramaterapia 27 
2.1. Delimitări conceptuale ale termenului „dramaterapie” 27
2.2. Istoricul şi evoluţia dramaterapiei în timp 29
2.3. Dramaterapia în orientările terapeutice experienţiale 34
2.3.1. Psihodrama ca bază a dramaterapiei 34
2.3.2 Dramaterapia în PEU 38 2.4 Dramaterapia – metode, tehnici şi paşi de implementare 40
CAPITOLUL III 
Învăţarea experienţială prin dramaterapie – proces nou în activitatea de predare/învăţare 45
3.1. Învăţarea experienţială 45
3.2 Metode şi tehnici în învăţarea experienţială 50
3.3 Dramaterapia în învăţarea experienţială 54
CAPITOLUL IV
Cadrul metodologic al cercetării „Învăţarea experienţială prin dramaterapie cu aplicaţii la predarea disciplinei Biologie”
57
4.1. Design experimental 57
4.2. Obiective 59
4.3. Ipoteze 60
4.4. Variabile 61
4.5. Metodele şi instrumentele cercetării 61
CAPITOLUL V 
Desfăşurarea şi rezultatele programului de învăţare experienţială prin dramaterapie cu aplicaţii la predarea disciplinei biologie 65
5.1. Etapele desfăşurării programului de cercetare 65
5.2. Selecţia participanţilor 66
5.3. Descrierea şedinţelor de învăţare experienţială prin dramaterapie aplicate în timpul orelor de biologie 67
5.4. Analiza datelor obţinute 77
      5.4.1 Analiza cantitativă 77
      5.4.2. Analiza calitativă 78
5.5. Interpretarea rezultatelor şi limite ale cercetării 83
Concluzii 85 
Bibliografie 87 
Anexe 91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu