vineri, 24 aprilie 2015

PSIHOLOGIA JOCULUI

Autori : Delia Bîrle, Alina Decsei-Radu, Marius Drugaş, Daniela Roman, Monica Secui, Rosana Stan
Coord Elena Bonchis               

Editura SPER
Colectia Alma Mater
An aparitie :2014
ISBN 978-606-8429-40-3
Nr pagini : 222
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :30 lei la Editura, 28,50 lei la librariepsi, 18,90 lei la librarie.net

Descrierea editurii:

Discuţii despre valenţele formativ-informative ale jocului s-au purtat încă din antichitate, teoriile asupra jocului au apărut însă în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Studiul ştiințific al jocului este deschis de apariţia în anul 1938 a lucrării „Homo Ludens”, avându-l ca autor pe Johan Huizinga. Secolul XX considerat, de altfel, secolul copilului, este marcat de apariţia unui număr mare de lucrări dedicate copilului şi activităţilor lui.
Despre joc s-a scris mult în literatura mondială, la noi poate mai puţin, accentul căzând pe activităţile considerate „serioase”. Au apărut, în unele țări, centre sau institute naţionale de studiere a jocului, acesta fiind considerat un mijloc de exprimare, de comunicare, de cunoaştere a lumii, de reglare şi autoreglare a comportamentului, de consiliere sau psihoterapie.
Lucrarea de faţă, rod al eforturilor conjugate ale unor cadre didactice din Departamentul de Psihologie al Universităţii din Oradea, se doreşte a fi o modestă contribuţie la îmbogăţirea literaturii româneşti de specialitate. În ea se găseşte valorificată experienţa autorilor, precum şi o variată literatură din domeniu. Prin conţinutul ei, „Psihologia jocului” se adresează unui public larg: studenţi, psihologi, psihopedagogi, părinţi, cadre didactice, fiind o invitaţie la reflecţie asupra valenţelor multiple ale jocului.
Întâlnim, în această lucrare, de la abordări teoretice ale jocului, până la exemple de jocuri ce pot fi folosite, în programele de dezvoltare personală, fie de specialişti, fie de cadre didactice sau părinţi.
Sperăm la o bună primire a lucrării, care, firește, nu este perfectă, dar este perfectibilă dacă dvs., cititorii ei, veţi veni cu sugestii, recomandări şi critici.
Vă dorim o plăcută şi utilă lectură!
Prof. univ. dr. Elena Bonchiş
(Introducere la cartea “Psihologia jocului”:  Elena Bonchiș -coord.)

Cuprins:

Cuvânt înainte   14

I -  Jocul: definiţii, caracteristici şi funcţii. Scurt istoric
Semnificaţia cuvântului joc  16
Definiţii ale jocului  16
Caracteristici şi funcţii ale jocului  18
Scurt istoric al studiului jocului    21
  
II - Teorii asupra jocului
Teorii biologice  29
Teorii psihanalitice  32
Teorii cognitive  35
  
III - Apariția și dezvoltarea jocului în copilărie
Aspecte referitoare la dezvoltare  42
Jocul în perioada 0-1 an  44
Jocul în perioada 1-3 ani  47
Jocul în perioada 3-6 ani  49
Jocul în perioada 6-10 ani  51
  
IV - Joc şi dezvoltare
Consideraţii introductive  53
Cum trebuie privită dezvoltarea copilului?  54
Jocul - terenul de manifestare a potenţialului cognitiv  57
Jocul şi dezvoltarea socială  64
Jocul şi dezvoltarea emoţională  71
Jocul şi creativitatea   78

V - Jocul în lumea adulţilor
Consideraţii introductive  85
Și adulţii se joacă  86
Motive pentru care adulţii ar trebui să se joace  88
Rolul jocului în asigurarea sănătăţii mentale  91
Rolul jocului în asigurarea sănătăţii fizice  92
Adulţii în lumea virtuală a jocurilor video  93
Dependenţa de jocuri video la adulţi  94
Includerea tulburării legate de jocul pe internet în DSM-5  95
Vinovate: jocurile multiplayer online  97
Mecanisme explicative şi efecte ale dependenţei  99
Când jocurile video devin serioase  101
Jocurile video „serioase” şi antrenamentul militar  104
Jocurile video „serioase” în sistemul de învăţământ  105
Jocurile video „serioase” în psihologia organizaţională şi în management  106
Utilizarea jocurilor video în psihoterapie  107
Rolul cultural al jocului video  108
  
VI - Jocul şi socializarea genului
Consideraţii introductive  113
Stereotipuri și roluri de gen - implicații pentru jocul copiilor  114
Perspective explicative ale non-echivalențelor fete-băieți în cadrul jocului  119
Argumentele teoriilor de factură biologică  120
Teoria învățării sociale  123
Socializarea genului de către părinţi  124
Influența peer-grupului  128
Sistemul educaţional  131
Mass-media  136
Orientări constructiviste  140
Cultivarea abilităților prin joc și androginia psihologică  144
  
VII - Terapia prin joc
Definiţia terapiei prin joc  153
Beneficiile terapeutice ale jocului  154
Mijloacele folosite în cadrul jocului terapeutic  156
Ariile de utilizare a terapiei prin joc  157
Factori care facilitează ameliorarea/vindecarea în cadrul terapiei prin joc  159    
Bazele teoretice ale terapiei prin joc  161
Terapia prin joc în cadrul şcolii  166
Relaţia terapeutică în cadrul terapiei prin joc  167
  
VIII - Stimularea dezvoltării copilului prin joc - aplicaţii practice
Jocuri pentru dezvoltarea cognitivă  171
Perioada 3-6 ani  171
Perioada 6-10 ani  177
Jocuri pentru autocunoaştere şi dezvoltarea încrederii în sine  179
Perioada 3-6 ani  179
Perioada 6-10 ani  182
Jocuri pentru dezvoltarea socială şi emoţională  184
Perioada 3-6 ani  184
Perioada 6-10 ani  186

Bibliografie  190

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu