sâmbătă, 11 aprilie 2015

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA. Suport de cursAutor : Mihaela Chraif                
Editura Universitara
Colectia Psihologie
An aparitie :2013
Editia a I  
ISBN 978-606-591-764-4
Nr pagini :212
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 21 lei la Editura
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

Mihaela Chraif este Lector Universitar Doctor în cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, coordonatorul Masterului Managementul Formării Psihologilor în Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciilor; titularul disciplinelor: Psihologie Experimentală, Psihologia muncii şi Psihologia Transporturilor (programul de licenţă); Analiza muncii şi utilizarea bazelor de date, Selecţia psihologică a personalului şi tehnica interviului, Evaluarea psihologică a personalului şi metode de cercetare a performanţelor în muncă, Evaluarea personalului, Selecţia personalului, la programele de master; activităţi de laborator la disciplinele: Psihologie experimentală, Psihologia Muncii şi Psihologia Transporturilor.

Cuprins:

Cuvânt înainte    9

CAPITOLUL 1 - Metoda observaţiei    11
1.1.  Metoda observaţiei    11
1.2.  Consemnarea datele paşaportale în fişa de observaţie din registrul de laborator sau în documentul electronic    13
1.3.  Consemnarea datelor privind particularităţile concrete ale situaţiei de examinare folosind metoda observaţiei    14
1.4.  Consemnarea simptomaticii stabile şi simptomaticii labile în fişa de observaţie sau în fişierul electronic    15
         Simptomatica stabilă    15
         Simptomatica labilă    16

1.5.  Pantomima      18
1.6.  Modificările vegetative    21
1.7.  Conduita verbală    22
1.8.  Conduita reflexivă    22
1.9.  Construirea grilelor de evaluare a comportamentului observat    24
         Grila de observaţie nestandardizată    24
         Grila de observaţie cu răspunsuri standardizate    25
         1.  Grila de observaţie cu răspunsuri standardizate pe scala Likert    25

         2.  Grila de observaţie cu răspunsuri standardizată în ancore comportamentale  26

CAPITOLUL 2 - Metoda experimentului în psihologie. Variabile independente, variabile dependente şi planuri factoriale    28
2.1.  Etapele experimentului        28
2.2.  Identificarea şi stabilirea problemei de cercetat    29
2.3.  Parcurgerea lucrărilor de referinţă    29
2.4.  Identificarea şi stabilirea obiectivelor cercetării    30
2.5.  Delimitarea, definirea şi explieitarea constructelor măsurate    30
2.6.  Stabilirea şi explieitarea variabilelor cercetării. Variabile independente şi variabile dependente. Variabila subiect    31
         Variabila independentă    32
         Variabila dependentă    36
         Variabila subiect    39

2.7.  Elaborarea definiţiilor operaţionale    43
2.8.  Stabilirea şi formularea ipotezelor cercetării    44
         Ipoteze generale şi ipoteze de lucru. Ipoteze statistice şi ipoteze de nul    44
2.9.  Alegerea şi stabilirea metodei (participanţii/subiecţii, instrumente şi materiale, procedura de lucru şi designul experimental)    49
         Subiecţi/Participanţi    49
         Instrumente şi materiale    51
         Procedură    51
         Design experimental    51
         Planul unifactorial    53
         Planul experimental bifactorial (2X2)    54
         Planul experimental cu trei factori (2X2X2)    57
         Planurile în pătrat latin    60
         Planurile experimentale în pătrat greco-latin    61

2.10.  Prelucrarea rezultatelor    61
2.11.  Concluzii şi propuneri    61
2.12.  Limitele cercetării    62
2.13.  Bibliografie    62
2.14.  Anexe    62
2.15.  Experimentul pilot    62

CAPITOLUL 3 - Abordări experimentale în studiul senzaţiei şi percepţiei    63
3.1.  Modalităţi senzoriale în studiul procesării semnalelor provenite de Ia stimuli auditivi    63
         Pragurile senzaţiilor auditive    63
         Determinarea pragurile senzaţiilor auditive      64
         Variabile experimentale folosite în studiul procesării semnalelor auditive    65

3.2.  Modalităţi senzoriale în studiul procesării semnalelor: senzaţiile şi percepţia vizuală    65
         Pragurile vizuale şi vederea cromatică    65
         Aparatul Flicker (Vienna Test System, 1992)    66
         Aparate folosite în studiul şi analiza percepţiei vizuale: Tahistoscopul şi Aparate pentru evaluarea mişcărilor oculare    67
         Procesarea vizuală periferică a stimulilor    69
         Vederea binoculară şi percepţia stereoscopică a stimulilor vizuali    71
         Aparatul Viziotest-Campitest    74
         Deficienţe de vedere în procesarea vizuală a stimulilor    76
         Proba DEST de apreciere a vitezelor şi distanţelor        77

3.3.  Timpul de reacţie în cercetarea experimentală    80
         Timpul de Reacţie-Modelul lui Donders    82
         Proba Timp de reacţie compus varianta ERM (Vienna Test System. 1992)    86
         Timpul de reacţie în proba de reactivitate la stimuli multipli DT (Determination test)    88


CAPITOLUL 4 - Procesele cognitive şi de reglare şi stimulare a comportamentului în cercetarea experimentală    91
4.1.  Studiul reprezentării mentale şi al gândirii în psihologia experimentală    91
         1.  Testul AHA    92
         2.  Testul de rotire mentală (Vienna Test System, 2007)    94
         3.  Testul de vizualizare 2D (Vienna Test System, 2007)    96
         4.  Testul Adaptativ de aptitudini perceptive spaţiale A3DW (Vienna Test System, 2007)    97
         5.  Testul de raţionament inductiv matrici adaptative AMT (Schuhfried, 2007)...  99
         6.  Testul Cognitrone, COG, (Vienna Test System, 2007)    101
         7.  Testul ALS, Serii de exerciţii de matematică, (Vienna Test System, 2007)    103
         8.  Testul de identificare a unei forme specifice integrate intr-un pattern (percepţie Gestaltică) Gesta, (Vienna Test System, 2007)    104
         9.  Test de învăţare a comportamentului motivant, OLMT (Vienna Test System, 2007)    106
         10.  Proba de recunoaştere vizuală continuă FVWS2 (Viena Test System, 2007)  108
         11.  Test de atenţie distributivă, DAKT(Vienna Test System, 2007)    110
         12.  Testul Vigil    112
         13.  Testul de detecţie a semnalelor (Vienna Test System, 2007)    113

4.2. Componenta afectiv-emoţională în cercetarea experimentală    114
         Indicatorii fiziologici. Poligraful    114
         Ritmul inimii şi tensiunea arterială    117

4.3.  Metoda asociativ-verbală    118

CAPITOLUL 5 - Elemente de prelucrare şi analiza datelor folosite în psihologia experimentală la realizarea proiectului de cercetare    121
5.1.  Statistici descriptive, distribuţii de frecvenţă şi reprezentarea lor grafică    121
         1.  Importanţa statisticii in cercetarea experimentală şi realizarea proiectelor de cercetare    121
         2.  Rang, scor, măsură    121
         3.  Distribuţii de frecvenţă    123
         4.  Prezentarea dalelor sub formă de labele şi grafice    125
         5.  Cum calculăm rezultatele colectate pentru a finaliza cercetarea experimentală?  129

5.2.  Teste statistice parametrice utilizate în cercetarea experimentală (raportul de cercetare)    134
         1.  Testul t pentru grupuri sau loturi independente    134
         2.  Testul t pentru loturi sau grupuri pereche    136
         3.  Testul de corelaţie între două variabile dependente    138
5.3.  Reprezentarea grafică a corelaţiei diagrama de corelaţie    139
5.4.  Teste statistice non-parametrice utilizate în cercetarea experimentală (raportul de cercetare)    143
         1.  Testul t (Man Whitney) pentru grupuri sau loturi independente (nonparametrice)  143
         2.  Testul t (Wilcoxon) pentru grupuri/loturi dependente    145
         3.  Testele de corelaţie non-parametrice: Spearman şi Kendall    146
         4.  Testul Chi-pătrat- testul asocierii    148

5.5.  Utilizarea chestionarelor în cercetarea experimentală    150
5.6.  Un model-schemă de realizare a unui proiect de ccrcetare experimentală  153

BIBLIOGRAFIE  162

ANEXE    169
ANEXA 1 - Chestionar    169
ANEXA 2 - Rezultatele chestionarului    171
ANEXA 3 - Model APA privind tabelele inserate într-o publicaţie    172
ANEXA 4 - Modele de fişe de observaţie a comportamentului    176
ANEXA 5 - Grila de răspunsuri ORANGE    178
ANEXA 6 - Studiu privind reprezentarea mentală a studenţilor la Psihologie şi cei din domeniul economic (ASE)    179
ANEXA 7 - Proiect de cercetare experimentală     185
ANEXA 8 - Studiu privind influenţa atracţiei fizice şi vocale asupra percepţiei subiecţilor  191
ANEXA 9 - Studiu privind influenţa ceaiului verde asupra performanţelor în aprecierea timpului de reacţie    203

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu