joi, 16 iulie 2015

DICTIONAR DE DROGURI, TOXICOMANII SI DEPENDENTE.Strategii, institutii, legislatie in domeniul drogurilor

Autor : Denis Richard, Jean-Louis Senon. 
Coord prof. dr. Pavel Abraham    
Editura Stiintelor Medicale
An aparitie :2005, 2007
Editia a II-a      
Editia originala:  Larousse-Bordas 1999,
Dictionnaire des Drogues, des toxicomanies et des dependances
Traducerea: dr. Gabriel Munteanu
ISBN 978-973-86571-2-0
Nr pagini : 848
Format 145 x 200
Pretul la data postarii : 47 lei pret mediu pe okazii,


Descriere:

"Dictionarul exploreaza si defineste drogurile, produsele chimice, substantele care pot crea dependenta si traficul , dar in spatele moleculelor ne permite sa zarim barbati , femei, sa-i asculta, sa-i intelegem, sa le propunem o cale, sa le fim alaturi" Fragment din prefata

Cuprins:

Partea I : Paginile 7-405
Problematica drogurilor pe plan mondial si in Romania

 • Conventia unica asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificata prin Protocolul din 1972    9
 • Conventia Natiunilor Unite din 1971 asupra substantelor psihotrope   46
 • Conventia Natiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 1988     72
 • Acordul referitor la traficul ilicit pe mare adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, in aplicarea articolului 17 din Conventia Natiunilor Unite impotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, intocmita la Viena la 20 decembrie 1988   101
 • Regulamentul nr 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 referitor la precursorii drogurilor   116
 • Regulamentul CE nr 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 care stabileste regulile pentru supravegherea comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte  123
 • Regulamentul (CE) nr 1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 care stabileste modalitatile de aplicare ale Regulamentului (CE)  nr 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la precursorii de droguri si a  Regulamentului (CE) nr 111/2005 al Consiliului cu privire la regulile ce trebuie stabilite pentru supravegherea comertului cu precursori intre Comunitate si tarile terte   137
 • Legea nr 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope  149
 • Hotararea Guvernului nr 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 339/2005  privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope    166
 • Legea nr 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumuli ilicit de droguri   181
 • Hotararea Guvernului nr 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare la Legii nr 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumuli ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare   197
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri  213
 • Legea nr 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri   221
 • Hotararea Guvernului nr 73 din 27 ianuarie 2005 privind aprobarea Strategiei nationale antidrog in perioada 2005-2012   225
 • Hotararea Guvernului nr 1489 din 18 decembrie 2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog   241
 • Decizia Presedintelui  Agentiei Nationale Antidrog   nr 16 din 2 octombrie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul asistentei consumatorului de droguri  249
 • Decizia Presedintelui  Agentiei Nationale Antidrog   nr 17 din 2 octombrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare si implementare a planului individualizat de asistenta a consumatorului de droguri     263
 • Standardele sistemului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri    271
         I.Sistemul integrat de asistenta sociala a consumatorilor de droguri  276
         II.Evaluarea in pretratament a consumatorilor de droguri    276
         III.Criterii de orientare a pacientului   302
         IV.Programe integrate de asistenta (PIT)   318
         V.Planul individual de asistenta (PIA)  323
         VI.Managementul de caz  342
         VII.Reinsertia sociala a consumatorilor de droguri    367
Anexe  371
Glosar de termeni  402Partea II : Paginile 406- 848
Dictionarul drogurilor, toxicomanilor si al dependentelor

Autorii dictionarului    407
Prefata  411
A  .....W      415-848


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu