marți, 21 iulie 2015

METODOLOGIA ELABORARII UNEI LUCRARI STIINTIFICE

Autor : Septimiu Chelcea                
Editura Comunicare.ro
An aparitie :2003
Editia a II-a     
ISBN  ?
Nr pagini :288
Format ?
Pretul la data postarii : lei la Editura, lei la elefant (lei ebook-ul), lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe slideshare


Cuprins:


Lista tabelelor / 9
Lista figurilor / 11
Mulţumiri / 13
Prefaţă la ediţia a II-a / 15
Cuvânt înainte / 17


CAPITOLUL 1
Întrebări, răspunsuri posibile şi un imperativ / 19

Despre calitatea cercetării / 19
„Stilul este ştiinţa însăşi“ / 23
Câteva întrebări necesare / 25
O formulă acceptabilă / 34
Să nu plagiezi! / 36
Despre stil şi stilul ştiinţific / 41
Ce titlu punem? / 58

CAPITOLUL 2
Norme de redactare / 69

Rezumatul / 71
Introducerea / 72
Literatura consultată / 73
Descrierea design-ului cercetării / 88
Analiza datelor / 89
Discutarea datelor / 109
Concluziile / 112
Corectura / 114

CAPITOLUL 3
Capcanele punctuaţiei / 117

Punctul / 117
Virgula / 120
Punct şi virgulă / 122
Două puncte / 123
Semnele citării / 124
Parantezele / 126
Linia de pauză, linia oblică şi cratima / 128
Alte semne de punctuaţie / 130

CAPITOLUL 4
Finisarea lucrării / 133

Hârtia şi litera / 133
Oglinda paginii / 135
Cum se numerotează paginile / 138
Întocmirea listei tabelelor şi figurilor / 139
Mulţumiri, anexe, glosar, note / 140
Redactarea listei bibliografice, a indexului şi a cuprinsului / 143

Anexa A Prezentarea unei disertaţii / 153
Anexa B Expresii şi locuţiuni în limba latină / 155

Bibliografie / 179
Index de nume / 187
Index de teme / 193

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu