duminică, 19 iulie 2015

PSIHOPEDAGOGIA SCOLARILOR CU HANDICAP MINTAL

Autor :  Gheorghe Radu    
Editura Pro Humanitate
Colectia Persoane in dificultate nr. 7
An aparitie : 2002

ISBN 973-99024-8-0
Nr pagini : 230
Format ?
Anticariat
Download pdf  pe scribdCuprins:


Cuvânt introductiv /7

Capitolul I.
Caracteristici ale domeniului
/ 9
1. Câteva definiţii /9
2. Precizări terminologice /11
3. Deficienţa mintală - handicapul mintal, în psihopedagogia specială /16
4. Frecvenţa şi dinamica handicapului mintal în populaţia şcolară/ 19

Capitolul II.
Etiologia handicapului consecutiv deficienţei mintale
/27
1.Factori cauzali ai deficienţei mintale /27
2. Clasificări ale factorilor cauzali ai deficienţei mintale /35
3. Sindroame ale deficienţei mintale, determinate prin mecanisme genetice /43
4. Forme ale deficienţei mintale, determinate de factori extrinseci/ 50

Capitolul III.
Caracteristici şi clasificări ale deficienţei mintale. Elemente de evaluare a acesteia
/61
 1. întârzierea în dezvoltarea limbajului /61
2. întârzierea în dezvoltarea intelectuală /63
3. Clasificări psihometrice/ 65
4. Delimitarea deficienţei mintale prin descrierea principalelor caracteristici /73
5. Orientarea formativă în evaluarea şi clasificarea deficienţelor mintale /77

Capitolul IV.
Specificitatea deficienţei mintale şi a stării consecutive de handicap
/91
1. Conceptul de specificitate /91
2. Dereglarea dinamicii dezvoltării psihointelectuale la deficienţii mintal /95
    2.1. Caracterul limitat (răstrâns) al «zonei proximei dezvoltări" (Z. P.D.) /96
    2.2. Vâscozitatea genetică /98
    2.3. Heterocronia dezvoltării /112
 3. Inerţia oligofrenică sau patologică - expresie a distorsionării dinamicii corticale /126
4. Consideraţii finale asupra noţiunii de specificitate /135
5. Implicaţii ale specificităţii stării de handicap mintal /141

Capitolul V.
Particularităţi ale cogniţiei la şcolarii cu handicap mintal. Elemente ale terapiei specifice
/147
1. Particularităţi ale proceselor cognitive primare /147
    1.1. Senzaţia /147
    1.2. Percepţia /153
    1.3. Reprezentarea /156
2. Particularităţi ale proceselor cognitive superioare /166
    2.1. Gândirea /166
    2.2. Imaginaţia /173
3. Procesele mnezice şi atenţia - condiţii ale unei activităţi cognitive eficiente /177
    3.1. Procesele mnezice /178
    3.2. Atenţia /183

Capitolul VI.
Particularităţi ale comunicării şi terapiei limbajului la şcolarii cu handicap mintal
/194
1. Diminuarea rolului reglator al limbajului asupra activităţii practice/ 195
2. Frecvenţa tulburărilor de limbaj la şcolarii cu handicap mintal/ 200
3. Consecinţe ale caracterului polimodal şi asociat al tulburărilor de limbaj la şcolarii cu handicap mintal /207
4. Principii ale activităţii de terapie a limbajului, desfăşurată cu şcolarii handicapaţi mintal /211

Cuvânt de încheiere /215
Bibliografie/ 221


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu