marți, 14 iulie 2015

TRATAT DE PSIHOFIZIOLOGIE Vol I. Senzorialitate. Emotie. Diferente individuale


Autor : I.Ciofu, M. Golu, C.Voicu                 
Editura Academiei RSR
An aparitie :1978
Nr pagini :360
Format 180 x 250
Anticariat
Pretul la data postarii :30 lei pret mediu pe okazii, 50 lei la cartiregale, 29 lei la anticariat.net,Cuprins:

Prefaţa (acad. ARTHUR KREINDLER)    1

Introducere      13
I. Definiţia si obiectul de studiu al psihofiziologiei (C. VOICU)     13
II.Metodologia psiliofiziologică (I. CIOFU)      19
       1.Caracteristicile modelului experimental psiholiziologic    19
       2.Indicatori fiziologici     24

CAPITOLUL I. PSIHOFIZIOLOGIA PROCESELOR SENZORIALE
(M. GOLU şl I. CIOFU)      31

I.. Aspecte metodologice generale ale psihofiziologiei proceselor senzoriale (M. GOLU)    
       1.Natura şl dinamica sensibilităţii     33
       2.Principiile generale de organizare structural-funcţională a sistemelor analizatorilor   43        31
       3.Metode de cercetare psihofiziologică a proceselor senzoriale    49
II. Sensibilitatea vizuala (I. CIOFU)      52
A.Stimulul vizual şi caracteristicile sale      52
B.Analizatorul vizual      53
       1.Organul vederii      53
       2.Structura retinei      55
       3.Transferul energiei luminoase in impuls fiziologic ; reacţia fotochimica ; potenţialele bioelectrice      57
       4.Căile senzoriale de transmitere a excitaţiei vizuale. Căile reflexe      60
       5.Proiecţia corticală a impulsurilor vizuale      62
C. Sensibilitalea vizuala     63
       1.Praguri vizuale      63
       2.Vederea fotopică şi scotopică. Teoriile vederii cromatice    66
       3.Adaptarea vizuală    79
       4.Funcţille vizuale in cimpul vederii mono şi binoculare     83
D. Contextul vizual al integrarii mesajelor vizuale    95
       1.Variabila pregătitoare in percepţia vizuală: reglarea centrală a pragului recepţiei ; atitudinea pregătitoare (set); recenta; privarea senzorială      96
       2.Integrarea percepţiei vizuale in percepţia globală a amblanţei ; interactiuni senzoriale, perceptiv-atenţionale, afective, cognitive ; interacţiuni şi specificităti emisferice (drept-sting)    97
III.Sensibilitatea auditivă (M. GOLU)    104
       1.Locul sistemului auditiv ln comunicarea senzorială a omului cu lumea externă      104
       2.Caracteristicile stimulilor acustici  105
       3.Organizarea structural-funcţională a aparatului auditiv    112
       4.Codificarea şi integrarea informatiei in cadrul sistemului auditiv      124
IV. Sensibilitatea cutanată, kinestezică, vestibulară, olfactivă, gustativă şi viscerală
(M. GOLU)      141
A. Somestezia      141
       1.Organizarea structural-funcţională a analizatorului somatoestezic  141
       2.Metode de explorare a sensibilitiitii cutanate      146
       3.Specificul submodalitătilor recepţiei cutanate (tactilă, termoalgezică)   147
B. Sensibilitalea proprioceptiva, kinestezica si vestibulară  156
       1.Structura analizatorului proprioceptiv si kinestezic   157
       2.Dinamica şi functia  sensibilitatii proprioceptiv-kinestezice  158
       3.Sensibilitatea vestibulară   163
C. Sensibilitatea olfactiva   168
       1.Structura analizatorului olfactiv      169
       2.Caracteristicile stimulilor olfactivi ; mecanismul producerii excitatiei  172
       3.Clasificarea mirosurilor      176
       4.Dinamica sensibilităţii olfactive      177
D. Sensibilitalca gustativă  182
       1.Structura şi funcţionarea analizatorului gustativ      183
       2.Mecanismul producerii excitaţiei   185
       3.Raportul dintre natura senzaţiei gustative şi structura chimică a substanţelor  187
       4.Dinamica sensibilităţii gustative      189
E.Sensibilitatea viscerala  197
    Bibliografie  202

CAP1TOLUL II : PSIHOFIZIOLOGIA EMOŢIEI (I. CIOFU)   215

I. Conceptul de emoţie in psihologie  215
       1.Locul emoţiei in procesele afective  216
       2.Dimensiunile emoţiei  217
       3.Aspecte definitorii ale reactivităţii emotionale  218
II. Bazele fiziologice ale emoţiei   220
       1.Structuri şi mecanisme responsabile de integrarea şi reglarea reacţiilor emotionale   221
       2.Corelatele psihofiziologice ale comportamentului emoţional  238
A.Indicatorii fiziologici      239
B.Pattern-ul vegetativ şi somatic  247
III. Teorii ale emotiei şi suportul lor experimental   268
       1.Periferice: (James-Lange)  268
       2.Centrale: teoria talamică (Cannon-Bard) şi corticotalamică (Papez-McLean) ; teorii activatorii (Lindsley, Duffy, Schlosberg)  272
       3.Cognitive : teoria excitatorie (Arnold) ; teorii cognitiv/fiziologice (Schachter şi Singer, Lazarus)      279
       4.Motivaţionale: Bindra ; motivaţional/hedonistă (Young)   287
       5.Biologice : McDougall, Plutchik, Pradines   289
   Bibliografie      291

CAPITOLUL III : DIFERENŢE INDIVIDUALE PSIIHOFIZIOLOGICE  (C. VOICU)   299

I. Conceptia lui I. P. Pavlov despre tipurile generale de activitate nervoasa superloara la animale şi la om  302
II. Studiul tipurilor de sistern nervos la om      304
       1.Concepţia lui B. M. Teplov — V. D. Nebiliţin despre insuşirile fundamentale ale sistemului nervos la om  305
       2.Metode utilizate in studiul insuşirilor sistemului nervos   307
       3.Insuşirile fundamentale ale sistemului nervos  308
          A.Forţa sistemului nervos, metode, indicatori    308
          B.Dinamismul proceselor nervoase, metode şi indicatori    312
          C.Mobilitatea proceselor nervoase, metode şi indicatori   316
          D.Echilibrul sistemului nervos, metode şi indicatori    317
       4.Insusiri generale si partiale ale sistemului nervos  319
       5.Insuşirile tipologice ale sistemului nervos si unele caracteristici psihice ale personalităţil      323
       6.Perspective in cercetarea insuşirilor fundamentale ale sistemului nervos     331
III. Teoria extraversiunii/introversiunii, neuroticismului (H.J.Eysenek) dimensiunile psihofiziologice ale personalităţii      335

     Bibliografie   349

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu