marți, 18 august 2015

INTERVENTII BAZATE PE COLABORAREA FAMILIE-SCOALA. Soluţii fundamentate ştiinţific pentru probleme emoţionale, comportamentale şi școlare

Autor : Gretchen Gimpel Peacock, Brent R. Collett      
Editura ASCR
Colectia Educatie
An aparitie :2015
Traducerea Andreea Nora Pop
ISBN 978-606-8244-89-1
Nr pagini :232
Format 210 x 280
Pretul la data postarii : 39 lei la Editura, 45 lei la psihoshop,36,02 lei la librarie.netDescrierea editurii:

Cu peste 40 de fişe de lucru care pot fi fotocopiate şi numeroase strategii şi proceduri prezentate pas cu pas, cartea este o resursă utilă pentru rezolvarea multor probleme emoţionale, de comportament şi şcolare ale elevilor, ca şi pentru depăşirea barierelor în colaborarea dintre familie, şcoală şi comunitate şi implicarea părinţilor în mod activ în evaluare şi intervenţie.
*
Cei mai importanţi adulţi din viaţa unui copil sunt părinţii, deoarece ei petrec mai mult timp cu copiii lor decât oricare alt adult şi au o influenţă enormă asupra dezvoltării sociale, emoţionale şi şcolare a copiilor lor. De obicei, părinţii îi cunosc mai bine decât oricine altcineva pe copii: în mediul de acasă, în comunitate, în contextul cultural în care locuiesc, le cunosc vulnerabilităţile şi capriciile. Şi totuşi, continuă să fie diferenţe mari între ce se întâmplă la şcoală şi ce se întâmplă acasă pentru copil şi să existe părinţi plasaţi în afara educaţiei copiilor lor.
De aceea, în această carte, sunt explicate strategiile specifice pe care specialiştii în sănătate mintală din mediul şcolar le pot folosi în colaborarea cu părinţii atunci când elaborează strategii pentru a aborda probleme emoţionale, comportamentale şi şcolare ale elevilor din şcoala primară şi gimnazială.

Cuprins:Despre autori  5
Prefaţă   7
Lista cu instrumente, proceduri sau programe   9
Lista figurilor, tabelelor şi formularelor   15

Capitolul 1 - Colaborarea cu părinţii
Dezvoltarea unei relaţii de colaborare cu familiile   17
       Implicarea şi motivarea părinţilor    19
       Aspecte practice legate de creşterea gradului de participare   23
       Prevenţia şi colaborarea familie-şcoală   24
       Obstacolele în colaborarea eficientă   25
Consultarea cu furnizorii din afara şcolii   29
       Furnizorii de servicii de sănătate mintală din comunitate   30
       Psihiatrii pentru copii şi adolescenţi   31
       Pediatrii şi medicii de familie   32
Aspecte etice şi legale în colaborarea familie-şcoală   34
       Competenţa   34
       Relaţiile profesionale   35
       Practica profesională   36
       Confidenţialitatea   37
       Consimţământul informat   38
Rezumatul capitolului şi obiectivul cărţii   38

Capitolul 2 - Introducere în problemele emoţionale, comportamentale şi de învăţare ale copiilor de vârstă şcolară
Aspecte generale vizând problemele frecvente   41
Prevenţia şi intervenţia   46
       Programe de învăţare socială şi emoţională   47
Practica susţinută empiric  48
Nevoia de servicii în mediul şcolar   52
Rezumatul capitolului   54

Capitolul 3 - Evaluarea problemelor
Evaluarea din perspectiva unui model de rezolvare de probleme   56
       Care este problema?   57
       De ce există această problemă?   58
       Ce ar trebui să se facă pentru a aborda această problemă?   59
       A avut intervenţia rezultatele aşteptate?   59
Metode de evaluare   60
       Interviurile   60
       Observaţiile   62
       Scale de evaluare   64
       Scale generale de evaluare   64
       Scale ale comportamentului adaptativ   69
       Instrumente de autoevaluare   69
       Analiză funcţională a comportamentului (AFC)   70
       Metode de evaluare bazate pe curriculum   72
       Măsuri standardizate ale performanţei şcolare    73
Rezumatul capitolului   74

Capitolul 4 - Intervenţii în problemele de externalizare
Intervenţii fundamentate ştiinţific pentru problemele de externalizare   87
       Trainingul comportamental al părinţilor   87
       Alte intervenţii centrate pe familie    90
       Intervenţii centrate pe copil  90
       Intervenţii în sala de clasă  92
       Medicaţia psihiatrică  92
       Rezumatul intervenţiilor efectuate asupra problemelor de externalizare  93
Trainingul comportamental al părinţilor  93
       Aspecte generale ale trainingului părinţilor  94
       Obiective comportamentale/ Aplicaţii adecvate  95
       Desfăşurarea trainingului pentru părinţi  96
       Obstacole frecvente/ rezolvarea de probleme  102
Rezolvarea colaborativă de probleme  103
Contingenţe centrate pe mediul familial pentru comportamentul şcolar  106
       Identificarea obiectivelor comportamentale  106
       Monitorizarea comportamentelor   107
       Utilizarea sistematică a întăririlor în mediul familial  107
       Rezolvarea de probleme  109
Colaborarea cu părinţii în contextul tratamenelor centrate pe copil  110
       Aspecte generale ale intervenţiilor de dezvoltare a abilităţilor de rezolvare de probleme  111
       Implicarea părinţilor în TARP   112
Colaborarea cu alţi specialişti  113
       Trimiterea la consult de specialitate  113
       Colaborarea permanentă  115
Rezumatul capitolului  116

Capitolul 5 - Intervenţii în problemele de internalizare
Intervenţii fundamentate ştiinţific pentru problemele de internalizare  133
       Practica din şcoală susţinută empiric  135
Obiectivele comportamentale şi aplicaţiile adecvate   136
Intervenţii în anxietatea generalizată şi simptomele asociate cu aceasta  137
       Identificarea simptomelor anxietăţii  139
       Înţelegerea şi abordarea fugii/ a evitării  141
       Dezvoltarea comportamentelor de coping  142
       Întărirea diferenţiată pentru comportamentele de coping  145
Refuzul şcolar  145
       Fuga/ evitarea   147
       Obţinerea atenţiei părinţilor/ Întăririle în afara şcolii  149
Mutismul selectiv  151
Depresia la copii/ adolescenţi  152
       Implicarea părinţilor în rezolvarea de probleme  154
       Managementul contingenţelor/ Întărirea pozitivă  155
       Abilităţi de comunicare eficientă   156
Prevenţia problemelor de internalizare  156
       Identificarea şi etichetarea emoţiilor  156
       Coaching-ul emoţional  157
Colaborarea cu alţi specialişti  159
Rezumatul capitolului  160

Capitolul 6 - Intervenţii în problemele şcolare
Implicarea părinţilor în procesul de evaluare/ intervenţie  168
Evaluarea funcţiei problemelor şcolare  173
Intervenţii fundamentate ştiinţific  în cazul problemelor şcolare  176
       Intervenţii elaborate pentru creşterea motivaţiei şcolare  176
       Intervenţii care vizează problemele de citire  178
       Intervenţii care vizează problemele legate de abilităţile matematice  180
       Intervenţii care vizează probleme legate de limbajul scris  181
Intervenţii în efectuarea temelor de casă  182
Rezumatul capitolului  186

Bibliografie  211
Index  225

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu