marți, 18 august 2015

METODE SI TEHNICI DE INVATARE EFICIENTA. Fundamente si practici de succes

Autor : Ioan Neacsu      
Editura Polirom
Colectia PROFESORUL DE SUCCES
An aparitie : 2015
Editia a II-a   
Editia originala: 1990, ed. Militara
ISBN 978-973-46-5146-7
Nr pagini : 320
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 34,95 lei la Editura (24,95 lei ebook-ul), 31,46 lei la elefant , 34,95 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

Conform cercetarilor recente, invatarea poate fi facilitata de insusirea unor seturi de tehnici adecvate. Volumul prezinta cele mai eficiente strategii care pot fi aplicate in vederea unei acumulari rapide si pe termen lung a cunostintelor stiintifice: metode de documentare si prelucrare a informatiilor, solutii de memorare, modalitati de crestere a randamentului, de planificare si organizare a timpului, de optimizare a stilului de lucru si de concentrare a atentiei. Sectiuni speciale sint dedicate diferitelor forme de comunicare, proceselor de argumentare, contraargumentare si persuasiune, precum si regulilor de elaborare a lucrarilor didactico-stiintifice sau de organizare si conducere a reuniunilor si dezbaterilor. Elementele teoretice sint ilustrate cu studii de caz, aplicatii practice si metodologice care contribuie la o mai buna intelegere a conceptelor expuse. Sinteza a mai multor perspective metodologice, Metode si tehnici de invatare eficienta este un ghid de crestere a performantei si dezvoltare a competentelor util atit studentilor, cit si profesorilor.

Cuprins:

Argument 9

Capitolul I
Învăţarea umană
I.1. Concept şi semnificaţii 13
     I.1.1. Structuri de conţinut ale invatarii 17
     I.1.2. Competenta „a învăţa să înveţi" - categorie emergentă şi identitară în Uniunea Europeană 18
I.2. Principii şi legităţi ale învăţării 20
     I.2.1. Legea conştienţei  21
     I.2.2. Legea motivaţiei  22
     I.2.3. Legea conexiunii inverse 22
     I.2.4. Legea repetiţiei inteligente 22
     I.2.5. Legea transferului  23
I.3. Mecanisme neurodmamlce 24
     I.3.1. Psiho-logica asimetriiîor funcţionale ale creierului uman care învaţă. Valori pentru educaţie 28
     I.3.2. Procese şi mecanisme explicative în neurofiziologia creierului uman 30
     I.3.3. Funcţiile asimetrice şi conexiunile dintre emisferele cerebrale - tablou sinoptic  32
     I.3.4. Abordări focalizate ale functionalitatii fiecărei emisfere cerebrale în planurile personalităţii şi educaţiei  38
     I.3.5. Abordări ipotetice cu temei investigativ-experimental 40
I.4. Structură şi procesualitate  44
I.5. Principii şi legităţi derivate din teorii şi modele procesuale ale învăţării 50
Referinte bibliografice 53

Capitolul II
Principii şi metode de optimizare a condiţiilor învăţării
II.1. Model operaţional de analiză a condiţiilor necesare asimilării cunoştinţelor şi formării abilităţilor 57
     II.1.1. Cum trebuie analizate condiţiile invatarii?  58
II.2. Principii explicative pentru relaţia condiţii - progrese  62
     II.2.1. Principiul normalităţii şi compensării somato-fiziologice  62
     II.2.2. Principiul potentializării capacităţii de invăţare 63
     II.2.3. Principiul solicitării echilibrate a componentelor aptitudinii şcolare  66
II.3. Stimularea proceselor psihice de mobilizare-pregătire pentru invăţare  68
     II.3.1. Conceptul integrator „stare de pregătire pentru invăţare”  68
     II.3.2. Atenţia. Controlul şi autocontrolul, focalizare şi antrenare 70
     II.3.3. Motivatia învăţării. Stimulare, dirijare, autodirijare 74
II.4. Principii, metode şi tehnici de memorare eticientă in procesul instruirii 82
     II.4.1. Valori şi semnificaţii generale 82
     II.4.2. Simetria şi asimetria raporturilor dintre subiectul învăţării şi conţinutul învăţării 84
     II.4.3. Timpul - variabilă corelativă în orizontul învăţării 89
     II.4.4. Unitate şi diversitate in relaţia subiect-metodă de învăţare 90
     II.4.5. Regimul şi natura repetiţiilor, între legitate şi experienţa personală  91
     II.4.6. Statutul relaţiei subiect - regăsirea şi integrarea celor învăţate 96
     II.4.7. Ghid destinat memorării eficiente 97
II.5. Principii şi metode de activare a modelului operaţional-formativ al gândirii  100
     II.5.1. Unitatea dintre logic, psihologic şi pedagogic 100
     II.5.2. Elemente de metodologia formării gândirii reflexiv-productive 103
II.6. Incidenta factorilor psiliosociaii asupra învăţării şcolare, Criterii de analiză, control şi dirijate 106
     II.6. 1. Grupul şi colectivul şcolar - factori stimulatori şi frenatori 106
     II.6.2. Relaţii educaţionale profesor-elevi 108
     II.6.3. Climatul psihosocial ai clasei 109
     II.6.4.  Organizaţiile de copii şi tineret  110
     ll.6.5. Mediul şi climatul familial 110
II.7. Ergonomia, biopsihoritmologia şi igiena invatării 112
     II.7. 1. Spaţiul ergonomic si ecologic  112
     II.7.2. Biopsihoritmologia şi creşterea randamentului învăţării  114
     II.7.3. Elemente de planificare, normare şi organizare a timpului  119
     II.7.4.  Convergenţa soluţiilor alternative de refacere a potenţialului psihofizic  121
Referinţe bibliografice  122

Capitolul III
Strategii. Metode şi tehnici de învăţare
III. 1. Concepte integratoare şi semnificaţii majore  125
     III. 1.1. Indicatori şi valori adăugate  127
III. 2. Repertoriu de strategii, metode şi tehnici de învăţare/studiu  130
     III. 2.1. Strategia lecturii active contextuale (SLAC) 130
     III. 2.2. Metoda lecturii performante (MLP)  131
     III.2.3. Tehnica lecturii prin modelul RICAR 132
     III.2.4. Tehnica lecturii bazate pe exercitii SPIR 132
     III.2.5. Tehnica lecturii bazate pe modelul PQRST  132
     III.2.6. Tehnica lecturii sintetice bazate pe modelul SQ3R 133
     III.2.7. Tehnica lecturii analitice bazate pe modelul APASE 133
     III.2.8. Tehnica lecturii focalizate bazate pe modelul MURDER  133
     III.2.9. Învăţarea anticipativ-mentală şi operaţională prin metoda ARMS  134
     III.2.10. Învăţarea personalizată prin strategia ERRQ  13S
     III.2.11. Învăţarea predictiv-evaluativă prin strategia PORPE  135
     III.2.12. Metoda învăţării epistemologic-reflexive prin comentariul de text (MIERCT) 136
     III.2.13. Tehnica lecturii cu redactare de text (LRT) 136
     III.2.14. Metoda învăţării prin analiza de conţinut (MIAC) 137
     III.2.15. Metoda învăţării cu ajutorul hârtii mentale (MIHM) 139
     III.2.16. Metoda cognitiv afirmativă de învăţare (MCAI ) 141
     III.2.17. Metoda învăţării prin observare ştiinţifică (MIOS) 142
     III.2.18. Metoda învăţării prin experiment (MIE ) 142
     III.2.19. Metoda învăţării prin interogaţie cognitiv-operaţională (MIICO) 144
     III.220. Metoda învăţării prin demonstraţie (MID) 148
     III.2.21. Tehnica învăţării prin operaţii de definire (TIOD) 149
     III.2.22. Strategia învăţării bazate pe gândire critică (SlGC) 151
     III.2.23. Strategii metacognitive de învăţare (SMCI) 159
     III.2.24. Metoda învăţării asistate metacognitiv, cu monitorizarea eficacităţii înţelegerii (MlAMC-MEl) 160
     III.2.25. Metoda învăţării prin tehnici mnemotehnice (MITM) 162
     Ill.2.26. Strategia învăţării prin rezolvarea de probleme (SIRP) 165
     III.2.27. Metoda învăţării bazate pe analiza de sarcini (MIAS) 166
     III.2.28. Metoda învăţării prin simulare (MISim) 168
     III.2.29. Metoda învăţării active în grup (MIAG) 170
Referinţe bibliografice 173

Capitolul IV
Managementul şi metodologia activităţii ştiinţifice şi intelectuale independente
lV.1. Pedagogia muncii intelectuale. Linii de convergenta  177
     lV.1.1. Definiţie şi prezentare a experienţelor domeniului  177
     IV.1.2. Pentru o taxonomic-cadru a competenţei informaţional-metodologice  179
IV.2. Metodologia infodocumentării, prelucrării, organizării şi stocării informaţiilor ştiinţifice 186
     IV.2.1. Documentarea informativ-cognitivă şi transmiterea informaţiilor  186
     lV.2.2. Sistematizarea, clasificarea şi regăsirea informatiilor 187
     lV.2.3. Prelucrarea, condensarea şi organizarea informaţiilor 189
IV.3. Metodologia luării notiţelor: modele, experienţe, repere  201
     IV.3.1. Lectura şi studiului intensiv eficient. Condiţii şi instanţe optimizatoare  203
     IV.3.2. Strategia lecturii stiintifice 207
     IV.3.3. Tehnici de lectură rapidă şi efictenta 214
IV.4. Metodologii ale muncii intelectuale eficiente 217
     IV.4.1. Elaborarea lucrărilor didactice-ştiinţifice 217
     IV.4.2. Ghid minimal destinat publicării 220
     lV.4.3. Consultarea, utilizarea şi realizarea bibliogratiei lucrărilor 223
IV.4.4. Organizarea şi conducerea reuniunilor şi dezbaterilor  233
Referinţe bibliografice 236

Capitolul V
Învăţarea prin comunicare. Strategii, metode şi tehnici de comunicare eficientă
V.1. Fundamentele comunicării.  Educaţia pentru comumcare 241
V.2. Comunicarea orală. Elemente de psihopedagogia oralităţii  243
     V.2.1. Determinanţi funcţionali  243
     V.2.2. Forme şi structuri compoziţionale orale 244
     V.2.3. Condiţii şi particularităţi ale comunicării orale 246
     V.2.4. Soluţii normative pentru creşterea eficienţei comunicării orale 250
V.3. Comunicarea scrisă  254
     V.3.1. Text şi competenţă comunicativă textuala  254
     V.3.2. Principii acţionale in formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare scrisa  256
V.4.Comunicarea vizuala  257
     V.4.1.Invatare si informatie vizuala  257
     V.4.2. Vizualizarea – note comune si valente creative ale limbajului. Context, valori, functii  258
     V.4.3. Limbajul iconic-simbolic şi invăţarea  261
     V.4.4. Indicatori şi reguli normativ-acţionale în învăţarea perceptiv-viznnlă 263
V.5. Practica învăţării bazate pe comunicare eficientă  266
     V.5.1. Învăţarea prin convereaţie 266
     V.5.2. Învăţarea prin interogaţie reflexivă şi problematizatoare  269
     V.5.3. Învăţarea cu ajutorul limbajului grafic  274
Referinţe bibliografice 278

Capitolul VI
Metode şi tehnici de argumentare, contraargumentare şi convingere
VI.1. Pentru o propedeutică a argumentării şi convingerii 281
     VI.1.1. Învăţarea - proces interactiv de intluenţare pozitivă a conduitelor 281
     VI.1.2. Variabile şi principii actionale în procesul de argumentare şi convingere  283
VI.2. Elemente de praxiologia argumentării şi convingerii  286
     VI.2.1. Argumentul - concept-pivot în procesul învăţării persuasive. Pentru o taxonomie a argumentelor 286
     VI.2.2. Cum se organizează argumentele intr-o comunicare persuasiva? 289
     VI.2.3. Norme, reguli şi strategii minimale în argumentare şi convingere  291
VI.3. Pragmatica procesului de contraargumentnre  295
     VI.3. 1. Spre ce se îndreaptă contraargumentarea? 295
     VI.3.2. Organizarea procesului de contraargumentare 298
     VI.3.3. Soluţii alternative în contraargumentare  298
VI.4. Metode şi tehnici de formare, dezvoltare şi schimbare a conduiteior atitudinale 300
     VI.4.1. Procesualitatea zonelor atitudinale in structura personalităţii 300
     VI.4.2. Pluralitatea modelelor: opţiunii metodologice 301
     VI.4.3. Principii cu influenţă semnificativă în sfera atitudinilor, convingerilor şi valorilor de grup  303
VI.5. Evaluarea eficienţei argumentării şi contraargumentarii in învăţare şi comunicare 305
Referinţe bibliografice  308

Index de autori  309
Index de termeni  312
Contents  315
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu