luni, 24 august 2015

PSIHIATRIE, SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE

Autor : Mircea Lazarescu      
Editura Brumar
An aparitie :1994, 2002
Editia a II-a      
ISBN 973-8057-82-5
Nr pagini : 348
Format 170 x 240
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Download pdf aiciDescriere:

Lucrare de fata nu se doreste a fi un manual sau tratat, o expunere didactica sau comentarea monografica a unui domeniu din aria psihiatriei; obiectivul ei este o dezbatere de idei pornind de la stadiul in care se afla si se dezvolta psihiatria si psihopatologia contemporana. Au fost alese incidente de abordare a bolnavului si suferindului mintal si cateva teme de articulare cu sociologia si antropologia. Sursa psihiatrie-timisoara

Lucrarea are trei părţi interconectate.

In prima parte se realizează o sinteză a psihopatologiei clinice, pe care autorul a studiat-o şi la elaborarea căreia a participat în decursul anilor 91 ai sec.XX (inclusiv prin Congresele Europene în domeniu pe care le-a organizat în 1992 şi 1994 la Timişoara. Tematica dezvoltată în cartea “Psihopatologie Clinică” este reluată, prezentată sintetic şi într-o viziune adecvată sec.XXI.

A doua parte dezvoltă tematica psihiatrică domunitară (socială) în toate perspectivele sale importante care s-au sedimentat la sfârşitul secolului XX. Este abordată evaluarea cantitativă a fenomenului, prin scale de evaluare (de ex. în ceea ce priveşte reţeaua de suport social, calitatea vieţii, disponibilitatea serviciilor formale şi informale de sprijin). De asemenea se subliniază perspective legală şi cetăţenească a persoanelor cu tulburare psihică.

A treia parte abordează aspecte teoretice ale psihopatologiei, într-o viziune ce articulează cognitivismul cu fenomenologia. Sunt dezvoltate teme ce au fost abordate în “Introducere în psihopatologia antropologică” (1989), dar cu accent pe psihopatologia developmentală, aflată în acea perioadă în plină dezvoltare.De menţionat că de atunci şi până în prezent, cercetările internaţionale în direcţia acestor corelaţii (între abordarea cognitivistă, neofenomenologică şi developmentală) s-a dezvoltat mult, parţial pe direcţii configurate în lucrare. Alte direcţii au rămas însă mai puţin abordate.  Sursa

Cuprins:

CUVANT ÎNAINTE 9

1. INTRODUCERE  13

2. BOLNAVUL PSIHIC ÎN lPOSTAZA DE „CAZ“ MEDlCAL PSIHIATRlC   25
    2.1. Cazul psihiatric in perspectiva ştiinţei medicale şi a logosului   25
    2.2. Modelul medical in psihiarrie. Consideratii generale  27
    2.3. Terenul predispus pentru tulburări psihice  28
    2.4. Episodul psihopatologic   34
    2.5. Semiologie psihiatrică  38
        2.5.1. Descrierea principalelor sindroame psihopatologice standard   40
        2.5.2. Manifestarea sindroamelor in cadrul episoadelor psihopatologice  58
    2.6.Etiopatogenia în psihiatrie  62
        2.6.1.Factori bio-psihologici  63
        2.6.2. Influente psiho-sociale negative  66
        2.6.3. Factori compensatori şi protectori  72
    2.7. Boala psihică. Aspecte ale nosologiei psihiatrice  75
        2.7.1. Generalităţi  75
        2.7.2. Tabla de materii a entităţilor nosolngice cuprinse în ICD-10  78
        2.7.3. Aspecte problematice ale nosologiei psihiatrice 87
    2.8. Problema tulburărilor de personalitate   95
        2.8.1. Aspecte generale   95
        2.8.2. Tipologia persoanelor dizarmonice  101
        2.8.3. Problema sistematizării tulburărilor de personalitate şi problema psihopatiei  107
    2.9. Defectul psihic   109
    2.10. Diagnosticul în medicina psihiatrica  117
    2.11. Aspecte particulare ale tratamentului medical psihiatric  126

3. SUFERINDUL PSIHIC CA CETATEAN  135
    3.1. Aspecte generale   135
    3.2. Reforma instituţională  138
    3.3. Sectorializarea   144
    3.4. Toleranţa fata de suferindul şi defectivul psihic  149
    3.5. Interesul acordat functionarii în viaţa de zi cu zi a fostului bolnav sau a actualului deficient psihic   154
    3.6. Problema periculozitătii   165
    3.7. Perspectiva familială asupra patologiei şi terapiei psihiatrice   169

4. PSIHOPATOLOGIE - BAZE DOCTRINARE ŞI PERSPECTIVA DEVELOPMENTALA  183
    4.1. Baze doctrinare ale psihopatologiei   183
        4.1.1.Generalităţi  
        4.1.2. Psihism biologic şi psihisin uman;  implicaţii pentru psihopatologie   184
        4.1.3. Psihismul uman si sufletul în sens transcendent-transcedental  185
        4.1.4. Semnificaţia studiilor biologice privitoare la stiintele creierului („neuroscience“), a celor etnlogice şi cognitiviste pentru psihopatologie   187
    4.2. Problema psihanalizei   192
        4.2.1. Psihanaliza clasica - prezentare succintă  192
        4.2.2. Disidenţi psihanalitici initiali   196
        4.2.3. Psihanaliza si problema inteligenţei   197
        4.2.4. Psihanaliza şi cunoaşterea lumii de catre subiect  198
        4.2.5. Psihanaliza şi activitatea cerebrală  199
        4.2.6. Dezvoltări actuale în domeniul psihologiei constiintei   200
    4.3. Psihopatologia developmentală  201
        4.3.1. Generalităti   201
        4.3.2. Psihopatologia developmentala, un model cognitivist-fenomenologic  205

5. PERSOANA CONŞTIENTA ÎN PERSPECTIVA FENOMENOLOGICA ŞI COGNITIVISTA. ASPECTE NORMALE ŞI PATOLOGICE  237
    5.1. Persoană, conştiinţă, subiectivitate   240
    5.2. Identitatea şi spaţio-temporalitatea persoanei umane conştiente  244
        5.2.1. Identitatea   244
        5.2.2. Temporalitatea  246
        5.2.3. Spaţialitatea proprie persoanei  250
    5.3. Relaţiile subiectului conştient cu celălalt, cu ceilalţi  254
    5.4. Cunoaşterea lumii, lumea personală  260
    5.5. lntenţionalitatea în perspectivă fenomenologică şi cognitivisită 263
    5.6. Acţiune, comunicare, gândire, judecare   266
    5.7. Biografie, structură şi tulburare psihică  269
    5.8. Reacţie psihopatologică, nevroză, psihoză endogena, psihopatie  277
    5.9. Modalităţi particulare şi anormale ale subiectului de a fi în lume 285
        5.9.1. Anxietatea   285
        5.9.2. Fobia  290
        5.9.3. Obsesia 295
        5.9.4. Depresia   302
        5.9.5. Dragostea, indiferenţa şi agresivitatea din punct de vedere psihopatolagic   305
        5.9.6. Mania   309
        5.9.7 Depersonalizarea   311
        5.9.8. Hiperexpresivitatea şi histrionismul  315
        5.9.9. Derealizarea şi psihopatologia percepţiei umane  319
        5.9.10. Sentimentul „punerii sub supraveghere“, cel de „transparenţă-influenţă“  323
    5.10. Delirul  325
    5.11. Dezorganizarea (disociaţia) persoanei în plan ideo-verbal şi motivaţional-comportainental   327

Rezumat  341Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu