miercuri, 26 august 2015

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA. De la teorie la practica


Autor : Delia Mihaela Vîrgă       
Editura Universitatii de Vest
Colectia Amfiteatru
An aparitie :2004, 2007, ... 2014
Editia a IV-a       
ISBN 978-973-125-424-1
Nr pagini : 278
Format 160 x 240
Pretul la data postarii : 22 lei la Editura, 44 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe scribd (editia 2004, ed. Mirton)


Descrierea editurii:

Aflat la a IV-a ediţie, volumul Psihologia experimentală – de la teorie la practică a beneficiat de transformări remarcabile, de actualizări şi completări. Pe lângă prezentarea principalelor paradigme din psihologia experimentală, autoarea a adăugat trei capitole însoţite de exemple practice relevante, exerciţii şi întrebări de auto-evaluare care să faciliteze înţelegerea conţinuturilor teoretice. Lucrarea se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în domeniul Psihologie, dar şi tuturor celor care sunt interesaţi de Psihologia experimentală.

Delia Mihaela Vîrgă este conferenţiar în cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

Cuprins:
(dupa editia 2004)

Introducere  5

1.Cercetarea stiintifica in psihologie  7
   1.1. Metode de achiziţie e cunoaşterii  8
   1.2. Etapele cercetarii stiintifice 13
   1.4. Obiectivele cercetării ştiintifice  18
   1.6. Metodă versus tehnica   20
   1.7. Rolul oercetatorulul in ştiintă  21
   1.8. lntrebari de auto-evaluare si aplicatii  22
2. Probleme etice in realizarea cercetarii  24
    2.1.Efectul Milgram  25
    2.2.Standardele etice ale APA  30
    2.3. Exercitii şi probleme  40
3. Observaţia  42
    3.1. Metoda observatiei  44
    3.2. Continutul observatiei  47
    3.3. Formele observatiei  49
    3.4. Conditiile unei bune observaii   55
    3.3. Avantaje şl dezavantaje ele metodei observatiei  57
    3.6. Aspecte diferentiale ale relatiei dintre observaţie şi experiment  58
    3.7. Grila de observaţie  61
    3.8. Studii observationale - aplicatii  63
4. Experimentul in psihologie  68
    4.1. Exemplu ilustrativ al metodei experimentale  68
    4.2. Ce este experimentul  73
    4.3. Avantajele si dezavantajele experimentului  77
    4.4. Tipuri de experiment  79
    4.5.  Aplicatii  83
5. Formularea ipotezelor  84
    5.1. Surse de idei de cercetare  86
    5.2. Treceea in revista a literaturii  87
    5.3. Surse on-line  89
    5.4. Analiza fezabilitatii cercetarii  91
    5.5. Formularea specifica a problemei de cercetare 92
    5.6. Formularea ipotezelor  94
    5.7. Tipuri de ipoteze 97
    5.8. Aplicatii  98
6. Variabile experimentale  100
    6.1. Cum identificam V.I. si V.D.  101
    6.2. Tipuri de variabile  102
    6.3. Variabile independente (V.I.)  103
    6.4. Controlul variatiei V.I.  108
    6.5. Construirea V.I.  115
    6.6. Variabilele dependente  (V.D.)  117
    6.7. Aplicaţii  121
7. Validitatea cercetarii   125
    7.1. Factori care compromit validitatea interna  127
    7.2. Aşteptarile participantilor si ale cercetatorului   133
    7.3. Validitatea externa  136
    7.4. Aplicatii  138
8. Controlul variabilelor  141
    8.1. Controlul variabilelor  143
    8.2. Contrabalansarea  152
9. Design experimental cu grupuri independente  158
    9.1.Caracteristicile unui bun design experimental  159
    9.2.Tipuri de design  165
    9.3.Design-uri experimentale  166
    9.4.Tipuri de design experimental  168
    9.5.Exemple de studii experimentale  177
    9.6.Probleme si exercitii  182
10.Design-ul cu masuri repetate  185
    10.1.Exemple de studii experimentale  193
    10.2.Probleme si exercitii  195
11. Design-uri complexe  209
    11.2. Analiza primaria a efectelor variabilelor independente  203
    11.3. Tipul de design-uri factoriale  209
    11.4. Aplicaţii  216
12. Design-ul experimental cu un singur subiect  221
    12.1. Aplicaţii 230
    12.2. Probleme si exercitii  234
13. Design-ul cvasi-experimental  238
    13.1. Exemple de studii cvasi-experimentale  245
    13.2. Aplicaţii  247

Bibliografie  249Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu