luni, 17 august 2015

TRATAT DE PSIHOLOGIE SOCIALA


Autor : Dumitru Cristea      
Editura Trei
Colectia: Psihologie-Psihoterapie
An aparitie : 2015
ISBN 978-606-719-296-4
Nr pagini : 1032
Format 165 x 235
Pretul la data postarii : 104 lei la Editura, 87 lei la elefant , 78 lei la librarie.net
Descrierea editurii:

Întemeietor al Institutului Superior de Informaţii, primul rector al acestei unităţi de elită a învăţământului românesc, director adjunct al Serviciului Român de Informaţii timp de peste patru ani, profesorul univ. dr. Dumitru Cristea este incontestabil unul dintre cei mai redutabili specialişti în domeniul psihologiei sociale aplicate. Adăugând la seria volumelor şi studiilor publicate până în prezent acest impresionant „Tratat de psihologie socială", profesorul Dumitru Cristea marchează într-un mod semnificativ bibliografia aferentă acestui domeniu al cunoaşterii ştiinţifice.
Acad. Alexandru Surdu

Profesorul Dumitru Cristea a dovedit că energia unui caracter este singura care nutreşte deopotrivă performanţele şi linia unei vocaţii. De la „războiul propriu" cu paradigma ştiinţei oficiale din anii ’70 la biruinţa de azi, prin această carte execepţională noi identificăm o linie de continuitate, linia unui destin profesional şi a unei energii morale. Dumitru Cristea, un profesor de remarcabilă vocaţie şi un prieten de rară discreţie, într-o lume atât de zgomotoasă şi, vai, atât de ameninţată de inconstanţă şi nesinceritate.
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu

Psihologia socială este una dintre cele mai fascinante ştiinţe ale acestui început de mileniu. Chiar dacă nu este încă o „maşină de fabricat zei", statut la care fără îndoială aspiră, este în mod cert un foarte eficient instrument de cunoaştere şi perfecţionare a personalităţii şi a vieţii sociale.
Prof. univ. dr. Dumitru Cristea


 
Cuprins:Capitolul 1. Psihologia socială şi societatea  15
1.1. Generalităţi privind problematica psihologiei sociale  15
       Introducere  15
       Obiectul şi problematica psihologiei sociale  19
       Evoluţia istorică a psihologiei sociale  25
1.2. Psihologia socială în sistemul ştiinţelor despre om  28
       Relaţiile psihologiei sociale cu alte discipline umaniste  29
       Constituirea sistemului ştiinţelor despre om 
1.3. Teorie şi metodă în psihologia socială  35
       Teoria şi funcţiile sale  36
       Metoda în cercetarea ştiinţifică  39
       Cercetarea operaţională în ştiinţele sociale  51
1.4. Principalele orientări teoretice în psihologia socială  54
       Behaviorismul  54
       Teoriile cognitive  56
       Teoriile fenomenologice  58
       Teoriile simbolice  59
       Teoriile sistemic‑structuraliste  61
       Teoriile psihanalitice  64
       Teoriile sociometrice  66
       Teoriile schimbului social  68
       Dialectica în calitate de teorie generală a existenţei  69
       Noi orientări teoretice contemporane  72

Capitolul 2. Realitatea socială  74
2.1. Realitatea socială — mediul existenţei umane  74
       Distincţii conceptuale  76
       Relaţia natură‑societate‑cultură  79
2.2. Construirea şi cunoaşterea realităţii sociale  83
       Realitatea socială — între determinaţii obiective şi construct mental  84
       Percepţia realităţii fizice şi a realităţii sociale  88
2.3. Reprezentările sociale  90
       Definirea, caracterizarea şi clasificarea reprezentărilor sociale  91
       Funcţiile reprezentărilor sociale  95
       Structura şi dinamica reprezentărilor sociale  97
2.4. Procesele şi factorii care mediază construirea realităţii sociale  102
       Factori de personalitate  102
       Procese psihoindividuale şi psihosociale  104
       Schemele cognitive ş i operaţionale în cadrul percepţiei sociale  120
       Structuri cognitive generice  128
       Operatori socioculturali care mediază construirea realităţii  131
       Factori istorici care intervin în procesul construirii realităţii  142
2.5. Erori intervenite în procesul construirii realităţii sociale  143
       Fabricarea evenimentelor  144
       Percepţia automată a evenimentelor  145
       Gândirea iluzorie  145
2.6. Modalităţi de corecţie în procesul construirii realităţii  146
       Disonanţa cognitivă  147
       Negocierea socială a realităţii  148
       Consensul social  148
       Efectul corectiv al practicii  149
2.7. Realitatea socială ca sistem  150
       Structura generală a realităţii sociale  151
       Relaţiile structurale şi funcţionale dintre subsistemele sociale  152

Capitolul 3. Persoana  155
3.1. Personalitatea umană din perspectivă psihosocială  155
       Distincţii conceptuale  155
       Principalele teorii şi modele privind personalitatea  163
       Profilul psihosocial al persoanei  184
       Formarea şi evoluţia personalităţii  188
3.2. Persoana, Eul şi imaginea de sine  195
       Eul în structura personalităţii  196
       Eul, sinele, imaginea de sine şi stima de sine  199
       Formarea şi evoluţia Eului şi a imaginii de sine  203
       Monitorizarea de sine şi prezentarea de sine  206
       Mecanisme de apărare ale Eului  214
       Procese psihosociale implicate în formarea imaginii de sine  217
       Mecanisme psihosociale de automenţinere a imaginii de sine  224
       Eul şi înţelegerea emoţiilor  226
3.3. Nivelul de aspiraţie în activitatea persoanei  375
       Aspectul dinamic al persoanei: evaluarea şi realizarea de sine  231
       Nivelul de aspiraţie şi reuşita socială  233
3.4. Statutul şi rolul social în dinamica persoanei  237
       Delimitări conceptuale  237
       Niveluri de analiză a rolurilor  241
       Conflictele de rol  244
3.5. Identitatea socială a persoanei 249
      Definirea conceptului de identitate socială  250
      Teorii privind identitatea socială  251
      Principalele dimensiuni ale identităţii sociale  255
      Disfuncţionalităţi apărute la nivelul identităţii sociale  260

Capitolul 4. Relaţiile interpersonale  263
4.1. Generalităţi privind relaţiile sociale şi psihosociale  263
      Relaţiile interpersonale — formă principală a relaţiilor sociale  263
      Structura şi dinamica relaţiilor interpersonale  275
      Teorii generale vizând relaţiile interpersonale  279
4.2. Relaţiile de intercunoaştere  296
      Caracteristicile generale ale cunoaşterii interpersonale  296
      Structura activităţii de cunoaştere interpersonală  299
      Procese cognitive specifice implicate în cunoaşterea interpersonală  307
      Surse ale unor erori în formarea impresiilor interpersonale  310
4.3. Relaţiile socioafective  311
      Caracterizare generală a relaţiilor preferenţiale  311
      Teorii privind natura relaţiilor afective  316
      Factorii care condiţionează formarea relaţiilor preferenţiale  324
      Profunzimea relaţiilor afective  336
      Singurătatea ca fenomen psihosocial  350

Capitolul 5. Relaţiile de comunicare şi influenţă  355
5.1. Comunicarea interpersonală  355
      Definirea şi caracterizarea activităţii de comunicare  356
      Teorii generale vizând comunicarea  357
5.2. Factorii implicaţi în procesul comunicării  371
      Dimensiuni psihosociale ale personalităţii implicate în procesul de comunicare‑influenţă  371
      Factorii psihosociali  374
      Factorii socioculturali şi ideologici  375
      Factori contextuali  375
      Factori ce ţin de coduri şi de mesaje  376
      Caracteristicile canalului de comunicare  378
5.3. Limbaj şi comunicare  378
5.4. Formele comunicării interpersonale  381
5.5. Analiza tranzacţională a comunicării  389
5.6. Factorii perturbatori ai comunicării  397
5.7. Strategii de optimizare a comunicării interpersonale  402

Capitolul 6. Influenţa socială  408
6.1. Influenţă, atitudini şi comportament  408
      Definirea şi caracterizarea relaţiilor de influenţă  408
      Relaţia dintre influenţă, atitudini şi comportament  410
      Aspecte teoretice privind influenţa psihosocială  414
      Clasificarea formelor de influenţă  416
      Analiza structurii situaţiei de influenţă  419
      Mecanismele psihosociale implicate în realizarea influenţei  421
      Factori psihoindividuali şi psihosociali implicaţi în realizarea influenţei  426
6.2. Principalele forme ale influenţei psihosociale  429
      Persuasiune şi comunicare  429
      Manipularea ca formă de influenţă în cadrul relaţiilor sociale  440
      Influenţa minorităţilor  450
6.3. Efectele influenţei psihosociale  463
      Uniformitate, conformism şi supunere socială  463
      Putere, autoritate şi influenţă socială  470
      Rezistenţa la influenţă  475

Capitolul 7. Relaţiile funcţionale  483
7.1. Relaţiile interpersonale în cadrul activităţilor sociale  483
      Definirea şi caracterizarea relaţiilor funcţionale  484
      Clasificarea relaţiilor funcţionale  486
7.2. Structura şi dinamica relaţiilor funcţionale  488
      Factorii implicaţi în desfăşurarea relaţiilor funcţionale  488
      Dinamica generală a relaţiilor funcţionale  490
7.3. Negocierea ca formă a relaţiilor funcţionale  491
      Definirea şi caracterizarea relaţiilor de negociere  492
      Structura şi dinamica relaţiilor de negociere  493
7.4. Optimizarea relaţiilor funcţionale  494

Capitolul 8. Microgrupurile sociale  496
8.1. Problematica generală a structurilor şi grupurilor sociale  496
8.2. Microgrupurile din perspectivă psihosocială  498
      Definiţie, caracterizare generală, clasificare  499
      Orientări teoretice şi modele vizând microgrupurile sociale  507
      Dimensiunile psihosociale ale microgrupurilor  514
      Dinamica şi funcţiile psihosociale ale microgrupurilor  516
8.3. Structuri şi procese psihosociale de grup  522
      Structura socioafectivă a grupului  523
      Structura şi procesele de comunicare în cadrul microgrupurilor  533
      Structura autorităţii şi procesele de influenţă în cadrul microgrupurilor  543
      Structura axiologic‑normativă  547
      Structura motivaţional‑atitudinală  551
      Structura sarcinii şi procesele de coacţiune  553
8.4. Fenomene psihosociale de grup  557
      Coeziune, conformism şi deviaţionism  557
      Leadershipul şi fenomenele aferente conducerii  566
      Conflictualitatea de grup  585
      Climatul psihosocial de grup  590
      Dezindividualizarea  598
      Cultura de grup  600
      Inconştientul şi imaginarul de grup  605
8.5. Performanţa grupului  608
      Definirea, caracterizarea şi evaluarea performanţei  608
      Fenomenele aferente influenţei grupului asupra performanţelor sale  610
      Strategii de optimizare a performanţelor microgrupurilor sociale  613
8.6. Caracteristicile principalelor tipuri de microgrupuri sociale  614
      Microgrupurile naturale  615
      Microgrupurile artificiale  617
8.7. Dinamica grupului ca instrument de acţiune psihosocială  621
      Generalităţi privind conceptul de „dinamică a grupului"  621
      Principalele direcţii de intervenţie în cadrul microgrupurilor  622

Capitolul 9. Organizaţiile  624
9.1. Organizaţiile ca sisteme psihosociale  624
      Omul şi comportamentul organizaţional  625
      Definirea şi caracterizarea generală a organizaţiilor  630
      Clasificarea organizaţiilor  633
      Concepţii teoretice privind natura organizaţiilor  636
      Dimensiunile fundamentale ale organizaţiilor  645
9.2. Structura şi funcţiile organizaţiilor  647
      Analiza structural‑funcţională a organizaţiilor  647
      Caracteristicile structurale ale organizaţiilor  654
      Funcţiile psihosociale ale organizaţiilor  661
9.3. Dinamica organizaţională  664
      Aspecte generale ale dinamicii organizaţionale  664
      Procesele psihosociale implicate în dinamica organizaţională  666
9.4. Conducerea organizaţiilor  690
      Definirea şi caracterizarea generală a conducerii  690
      Funcţiile conducerii  693
      Decizia în activitatea de conducere  698
      Stilul organizaţional de conducere  702
9.5. Resursele umane ale organizaţiilor  709
      Aspecte conceptuale privind problematica resurselor umane  710
      Activitatea de asigurare şi gestionare a resurselor umane  712
      Cariera profesională  716
9.6. Fenomene psihosociale specifice organizaţiilor  729
      Stresul organizaţional şi oboseala psihofizică  730
      Conflictele organizaţionale şi mobbingul  736
      Satisfacţia profesională şi psihosocială  745
      Climatul organizaţional şi moralul personalului  749
      Cultura organizaţională  753
9.7. Performanţa organizaţională  766
      Definirea şi caracterizarea noţiunii de performanţă organizaţională  766
      Evaluarea performanţei organizaţionale  770
9.8. Intervenţie şi schimbare organizaţională  773
      Definirea şi caracterizarea conceptelor de bază  773
      Principalele direcţii ale intervenţiei şi schimbării organizaţionale  778
      Strategii de intervenţie şi de optimizare a proceselor psihosociale  779
      Rezistenţa la schimbare  794
9.9. Direcţii actuale de evoluţie a sistemelor organizaţionale  773

Capitolul 10. Mulţimile şi fenomenele de mulţime  797
10.1. Generalităţi privind mulţimile sociale  797
      Delimitări conceptuale  797
      Clasificarea şi caracterizarea generală a mulţimilor  800
      Mulţimile în societatea contemporană  806
10.2. Principiile de bază ale psihologiei mulţimilor  808
      Caracteristicile psihologice ale mulţimilor  809
      Dinamica mulţimilor  821
      Liderii şi conducerea mulţimilor  824
10.3. Psihosociologia comunităţilor  833
      Obiectul şi problematica psihologiei comunităţii  834
      Conceptele şi principiile de bază ale psihologiei comunităţii  835
      Domenii de aplicare a psihologiei comunităţii  837
10.4. Opinia publică  839
      Definirea şi caracterizarea generală a opiniei publice  839
      Structura şi dinamica opiniei publice  847
10.5. Comunicarea de masă ca fenomen psihosocial  857
      Definiţie şi caracterizare generală  856
      Comunicarea de masă şi opinia publică  862
      Principalele forme particulare ale comunicării de masă  869
      Manipularea opiniei publice  875
10.6. Evaluarea opiniei publice: sondajele de opinie  879
      Definiţie, caracterizare generală şi funcţii psihosociale  879
      Exigenţe specifice de efectuare a sondajelor de opinie  881

Capitolul 11. Socialitate şi conduite sociale  884
11.1. Noţiuni generale  884
11.2. Conduitele aferente coezivităţii sociale  886
      Comportamentele prosociale  887
      Comportamentele cosociale 893
      Comportamentele antisociale  906
11.3. Conduita morală  917
      Cadrul conceptual aferent problematicii conduitelor morale  917
      Procese psihosociale implicate în formarea conduitei morale  920
11.4. Familia şi conduita familială  922
      Definirea şi caracterizarea familiei ca microgrup social  922
      Clasificarea şi formele familiei  923
      Funcţiile familiei  925
      Procese psihosociale în cadrul familiei  926
      Evoluţii actuale vizând familia  927
11.5. Conduita intersexuală  929
      Fundamentele psihosociale ale conduitei sexuale  929
      Asimetria rolurilor de sex  933
      Dinamica vieţii sexuale în ontogeneză  935
      Conduite sexuale aberante  943
      Evoluţii actuale ale relaţiilor de cuplu  948
11.6. Conduita religioasă  949
      Fundamentele psihosociale ale fenomenelor religioase  949
      Determinaţii psihoindividuale ale conduitelor religioase  955
      Principalele confesiuni şi secte religioase  959
11.7. Conduita economică  965
      Principalele forme ale comportamentelor economice  965
      Conduita de consum  966
11.8. Conduita estetică  973
      Forme ale conduitei estetice  973
      Moda ca fenomen psihosocial  974
11.9. Conduita politică  978
      Consideraţii generale şi delimitări conceptuale  978
      Forme de manifestare a conduitei politice  973
      Comunicarea politică  982
11.10. Alte forme ale conduitelor sociale  983

Capitolul 12. Relaţia dintre mediul natural şi cel psihosocial  985
12.1. Mediul psihosocial şi sănătatea  985
      Conceptul de sănătate din perspectivă psihosocială  985
      Factori psihici, psihosociali şi socioculturali cu valenţe patogene  988
      Categorii psihopatologice ale vieţii sociale  995
      Optimizarea relaţiei mediu psihosocial–sănătate  999
12.2. Psihosociologia habitatului  1000
      Dimensiunile psihosociale ale mediului  1000
      Fenomenele negative ale inadecvării omului la mediu  1007
      Optimizarea ambianţei sociale şi a raportului om–natură  1012

Bibliografie selectivă  1015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu