vineri, 25 septembrie 2015

CONSILIEREA SI ORIENTAREA IN SCOALAAutor : Gheorghe Tomsa    
Casa de Editura Viata Romaneasca
An aparitie : 1999
Editia I
A aparut si la editura Credis, in 2001,2006    
ISBN 973-006-011-6
Nr pagini : 256
Format 130 x 200
Anticariat
Pretul la data postarii : 11 lei pret mediu pe okazii, 12 lei la carti de psihologie
Disponibilitate BCU

Descriere:

Lucrarea se adreseaza tutror factorilor implicati direct in procesul de educatie (invatatori, profesori de diferite specialitati si mai ales diriginti, parinti si elevi), studentilor care se pregatesc pentru profesiunea didactica si indeosebi celor din sectiile de psihologie si pedagogie, precum si studentilor din colegiile universitare de invatatori. (Text coperta spate)

Cuprins:


Capitolul l
ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA SI CONSILIEREA
1. Asistenta psihopedagogica in scoala   5
2. Consilierea psihologica si actiunea psihoterapeutica 10
Bibliografie   20

Capitolul II
CONSILIEREA SCOLARA - DOMENIU INTERDISCIPLINAR DE ACTI VITATE
1. Delimitari conceptuale  21
2. Aparita si dezvoltarea consilierii scoIare  24
3. Consilierea scoIara si psihoterapia  27
     3.1. Trasaturile definitorii ale consilierii scolare  30
4. Personalitatea consilierului scolar si competentele  sale  35
     4.1. ConsiIierul scolar ca personalitate  35
     4.2. Competentele, atributiile si responsabiIitatile consilierulul scoIar  37
Bibliografie  41

Capitolul III
ABORDARI GENERALE ALE CONSILIERII SI PSIHOTERAPIEI
1. Abordarile psihodinamice  42
     1.1. Abordarea psihanalitica clasica (S.Freud)  42
     1.2. Abordarile psihodinamice moderne sau post-freudiene  48
     1.3. Metodele si tehnicile abordarilor psihodinamice  50
2. Abordarile comportamentale  57
     2.1.Abordarea comportamentala clasica  59
     2.2.Abordarea cognitiv-comportamentala  65
          2.2.1. Bazele teoretice si principiile abordarii cognitiv-comportamentale  65
          2.2.2. Metodele si tehnicile abordarii cognitiv-comportamentale  69
     2.3. Abordarea  rational-emotiva  75
          2.3.1. Bazele teoretico-filosofice ale abordarii rational-emotive  75
          2.3.2. Procesul de consiliere/psihoterapie. Tehnici si reguli specifice  77
     2.4. Abordarea consilierii din perspectiva realitatii sau consilierea/psihoterapia centrata pe realitate (Reality Therapy)  84
          2.4.1. Fundamentele filosofice si psihologice  84
          2.4.2. Principiile si strategiile consilierii/psihoterapiei centrate pe realitate  87
3. Abordarile umaniste sau experientiale  93
     3.1. Abordarea existentialista  95
          3.1.1. Bazele filosofice ale abordarii existentialiste  95
          3.1.2. Metodele si tehnicile abordarii existentialiste   101
     3.2. Abordarea non-directiva sau consilierea centrata pe persoana  103
          3.2.1. Premisele teoretice ale abordarii non-directive  104
          3.2.2. Procesul de consiliere/psihoterapie  non-directiva si tehnicile folosite  107
          3.2.3.Consilirea/psihoterapia centrata pe grup  114
     3.3. Abordarea gestaltista  117
          3.3.1.Fundamentele teoretice ale abordarii gestaltiste  118
          3.3.2.Relatia psihoterapeutica sau de consiliere in abordarea gestaltista  121
          3.3.3.Modalitati si tehnici de lucru specifice abordarii gestaltiste  123
Bibliogratie  132

Capitolul IV
CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA IN SCOALA
1. Principiile si scopurile consilierii psihopedagogice in scoala 135
     1.1. Principille consilierii psihopedagogice 135
     1.2. Scopurile consillerii psihopedagogice in scoaIa  137
2. Deschiderea si incheierea interviului sau a sedintei  de consiliere  140
3. Stabilirea scopurilor in procesul de consiliere  144
     3.1. Scopurile – proces si scopurile rezultat 145
     3.2. Participarea clientului Ia stabilirea scopurilor in procesul de consiliere 148
4. Modul in care trebuie sä rãspunda consilierul Ia continuturile exprimate de client 150
     4.1. Modul in care trebuie sa raspundem Ia continuturile cognitive ale clientului 150
     4.2. Modul in care trebuie sa raspundem Ia coninuturiIe afective exprimate de client 154
          4.2.1. Inciiciile de identificare si tipurile de mesaje afective 155
          4.2.2. ModalitatiIe de raspuns verbal Ia coninuturiIe afective 159
Bibliografie 163

Capitolul V
STRATEGIPLE UTILIZATE IN PROCESUL CONSILIERII
1. Strategiile de identificare a atitudinilor si sentimentelor negative 164
     1.1. Clarificarea si reflectarea sentimentelor clientulul  165
     1.2. Modelarea sentimentelor de catre consilier 166
     1.3. Strategia cercurilor concentrice 167
     1.4. Confirmarea si intâlnirea sentimentelor 168
     1.5. Cautarea gândurilor ascunse sau neexprimate 169
     1.6. Confruntarea clientulul cu imaginea de sine 170
     1.7. Dialogarea si inversarea rolurilor 171
2. Strategii de schimbare a atitudinilor si sentimentelor 172
     2.1. Aproximarea succesiva a sentimentelor 172
     2.2. Tehnicile de stopare a gandirii 173
     2.3. Strategia de identificare a rolului 174
3. Strategii de identificare a compartomentelor indezirabile sau inadecvate 175
     3.1. Vizualizarea rolului 176
     3.2. Descrierea si inventarierea comportamentului  177
     3.3. Strategia dialogarii si inversarii rolului 178
4. Strategii de schimbare a comportamentelor indezirabile sau neadecvate 179
     4.1. Aproximarea succesiva a comportamentului 180
     4.2. Strategia contractelor comportamentale si a procedeelor de intarire 181
     4.3. Strategia practicii negative 183
     4.4. Strategiile operante de intarire 184
     4.5. Strategia contractului de grup 185
     4.6. Strategia modelarii indirecte 186
     4.7. Strategia automonitorizärii sau autocontrolului 187
     4.8. Strategia antrenamentulul asertiv 189
Bibliografie 191

Capitolul VI
CONSILIEREA SI ORIENTAREA CARIEREI ELEVILOR
1. Cunoaterea personaIitatii elevilor 192
     1.1. Metode si tehnici de cunoatere a individualitaii elevilor 194
          1.1.1. Observatia   194
          1.1.2. Analiza rezultatelor activitii elevilor 196
          1.1.3. Convorbirea 198
          1.1.4. Chestionarul 199
          1.1.5.Analiza datelor biografice 201
          1.1.6. Autocaracterizarea 201
          1.1.7. Metoda testelor 203
     1.2. Metode de investigare a grupurilor scoare  207
          1.2.1. Metoda aprecierii obiective a personaitaii  208
          1.2.2. Proba  „Ghici cine”?  210
          1.2.3. Tehnicie sociometrice 210
2. Educarea elevilor in vederea alegerii carierei  215
     2.1. Stabilirea unei Iegaturi permanente intre procesul de inväamânt si activitatea social-productiva 217
     2.2. Metodele de instruire 218
     2.3. Activitatea individuala 218
     2.4. Influenta personaIitaii profesorului 219
3. Cunoaterea retelei  scoIare si a Iumii profesiunilor  219
4. Consilierea si indrumarea efectiva a elevuIui 225
Bibhografie 229

CAPITOLUL VII
DIMENSIUNILE ORENTARII SCOLARE SI PROFESIONALE CONTEMPORANE
1. Orientarea educativa 231
2. Caracterui permanent al orientrii 233
     2.1. Conturarea orientarii scoIare si profesionale ca subsistem educativ 233
     2.2. Dinamica profesiunilor 235
     2.3. Posibilitatea aparitiei unor modificäri in structura persoanei 236
     2.4. Erorile posibile in procesul orientarii  237
     2.5. Extinderile actiunilor de orientare la nivelul intregului sistem de invatamant  238
     2.6. Urmarirea subiectilor orientati  239
     2.7. Reorientarea scolara si profesionala  240
3. Orientarea – actiune timpurie  240  240
4. Cunoasterea cerintelor vietii sociale  241
5. Activitatile practice – mijloc esential de orientare  242
6. Informarea scolara si profesionala – metoda de educare a intereselor profesionale  243
7. Serviciile speciale de consiliere si orientare  244
8. Amanarea momentului alegerii  246
Bibilografle  248


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu