vineri, 25 septembrie 2015

SCHIMBARE SI DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA

Autor : Eugen Avram                
Editura Universitara
Colectia Psihologie
An aparitie :2014
Editia a  I    
ISBN  978-606-591-887-0
Nr pagini :212
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura 

La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
 

Descrierea editurii:
Organizatiile au nevoie de solutionarea unor probleme mai ample decat cele curente. Pentru aceasta initiaza procese de schimbare. Organizatiile pot avea nevoie de cresterea afacerii, a capitalului de activitati si servicii, adoptarea unor noi comportamente sau elemente de cultura organizationala. Pentru aceasta se lanseaza procese de dezvoltare. In situatii de criza se initiaza demersuri de management al crizei. 
Exista cel putin trei niveluri majore ale reglarii, optimizarii, imbunatatirii activitatii organizationale. La baza functionarii organizatiilor sunt activitatile reglementate de legile emise de guvern. Dincolo de acestea, organizatiile pot adopta reglementari suplimentare prin actiuni de imbunatatire aderand la sistemele de management prin standarde: managementul calitatii (ISO 9001), standardul de management al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001), managementul de mediu (ISO 14001), securitatea informatiei (ISO 27001), responsabilitatea sociala (SA 8000), siguranta alimentului (ISO 22000). Mai mult, organizatiile pot apela la procese de consultanta pentru a intelege problemele cu care se confrunta, pentru a proiecta solutii sau pentru a dezvolta anumite activitati ori structuri. In acest caz, se face apel la managementul schimbarii si dezvoltarii organizationale, in care solutiile sau optimizarile au la origine nu legile, nu standardele, ci nevoile concrete, specifice ale organizatiei. Asadar, abordarea din psihologica are o contributie deosebita la cresterea bunastarii organizatiilor completand si implinind pe deplin eforturile de mentenanta si de dezvoltare. 
Domeniul schimbarii si dezvoltarii organizationale contribuie la asigurarea mentinerii curente, obtinerea succesului, reusitei in lumea organizatiilor. Cunoasterea lui ofera oportunitatea de formare a specialistilor in consultanta organizationala.      Autorul

Cuprins:CAPITOLUL 1                                                                             
CADRELE SCHIMBĂRII ŞI DEZVOLTĂRII ORGANIZAŢIONALE

 1.Ipostaze ale schimbării/13
1.1.    Schimbarea ca fenomen social /13
1.2.    Schimbarea ca răspuns al organizaţiei/14
2.  Termeni/15
3.  Schimbarea organizaţională – clasificare şi caracteristici/17
4.  Dezvoltare organizaţională – clasificare şi caracteristici/20
5.  Factorii generatori ai schimbărilor organizaţionale/23
5.1.    Forţele externe ale schimbării /23
5.2.    Forţele interne ale schimbării/  28

 CAPITOLUL 2
FAZA PREGĂTITOARE A PROCESULUI DE SCHIMBARE ORGANIZAŢIONALĂ
 Cadre /32
1.  Componentele procesului de schimbare organizaţională /33
1.1.  Clientul /33
1.2.  Agentul de schimbare/34
1.2.1.  Agent de schimbare versus consultant/34
1.2.2.  Tipuri de agenţi de schimbare/35
1.2.3.  Funcţiile agentului de schimbare /36
1.2.4.  Precauţii în activitatea agentului de schimbare/39
1.3.  Intervenţia/ consultanţa /41
2.  Etape preliminare ale consultanţei /41
2.1.  Conştientizarea şi delimitarea problemei /41
2.2.  Contactarea şi solicitarea unui consultant/ agent de schimbare /42
2.3.  Tratarea solicitării /43
2.4.  Orientarea iniţială /44
2.5.  Definirea scopurilor reale şi eliminarea falselor scopuri/45
2.6.  Verificarea fezabilităţii intervenţiei/46
2.7.  Încheierea şi semnarea contractului /47
3.  Abordarea rezistenţelor la schimbare/49

CAPITOLUL 3
DIAGNOZA ORGANIZAŢIONALĂ
1.  Cadre /58
1.1.  Cerinţe privind calitatea diagnozei organizaţionale/61
1.2.  Caracterul sistematic al diagnozei organizaţionale/62
1.3.  Riscurile cercetării nesistematice /63
2.  Scopurile şi utilitatea diagnozei organizaţionale /64
2.1.  Diagnoza cu scop de cunoaştere /64
2.2.  Diagnoza cu scop de intervenţie /65
2.3.  Diagnoza cu scop de cercetare academică /65
3.  Ipostaze ale diagnozei organizaţionale /67
4.  Responsabilitatea diagnosticului /68
4.1.  Cerinţe generale/ 68
4.2.  Responsabilitatea consultantului /69
4.3.  Responsabilitatea clientului /70
4.4.  Responsabilitatea în echipele colaborative/70
4.5.  Responsabilitatea în auto-diagnoza organizaţională /  71
5.  Probleme potenţiale ale diagnosticului/72
5.1.  Probleme datorate mediului/72
5.2.  Probleme datorate organizaţiei/ 72
5.3.  Probleme datorate  cercetătorului /73
6.  Etapele diagnozei şi intervenţiei organizaţionale/76
7.  Conţinutul şi strategia de diagnoză/81
7.1.  Modelul organizaţiei ca sistem deschis /81
7.2.  Diagnoza focalizată pe problemă /84
7.3.  Diagnoza deficienţelor organizaţionale (Modelul celor şase cutii) /87
7.3.  Diagnoza crizelor organizaţionale /89
7.4.  Diagnoza macrosistemelor /92
8.  Aspecte metodologice/ 95
9.  Raportul de diagnoză organizaţională/112

         CAPITOLUL 4                                                                   
INTERVENŢIA ORGANIZAŢIONALĂ
 Proiectarea schimbării/  116
1.  Planificarea schimbării /118
1.1.  Responsabilitatea/118
1.2.  Anvergura /119
1.3.  Obiective generale/120
2.  Implementarea schimbărilor/125
2.1.  Cadre/125
2.2.  Precondiţii ale implementării/126
2.3.  Stiluri de implementare /130
3.  Interacţiunea subsistemelor organizaţiei/  131
4.  Domenii ale schimbării şi dezvoltării organizaţionale/134
4.1.  Schimbarea şi dezvoltarea în politicile organizaţiei/135
4.2.  Managementul calităţii /136
4.3.  Dezvoltarea managerială /143
4.4.  Schimbare şi dezvoltare în structurile organizatorice/153
4.5.  Managementul prin obiective/164
4.6.  Schimbare şi dezvoltare în strategia de MRU/ 174
4.7.  Dezvoltarea echipelor de muncă/184
4.8.  Schimbarea/ dezvoltarea tehnologiei/192
4.9.  Dezvoltarea culturii organizaţionale/194
5.  Învăţarea organizaţională /200
5.1.  Importanţa învăţării în organizaţie/200
5.2.  Condiţii ale învăţării organizaţionale/202
5.3.  Efectele învăţării organizaţionale /203
5.4.  Erori în învăţarea organizaţională /205
6.  Monitorizarea şi evaluarea schimbării /206
7.  Concluzii generale /206

    Bibliografie /209


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu