marți, 13 octombrie 2015

PERCEPTIA SI AUDIOPERCEPTIA. O abordare cognitiv-constructiv-operationalaAutor : Dumitru Zamfir, Stefan Vladutescu      
Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie : 2003
Editia I
ISBN 973-30-2859-2
Nr pagini : 264
Format 150 x 210
Anticariat
Pretul la data postarii : 20 lei pret mediu pe okazii, 19 lei la carti de psihologie
Disponibilitate BCU


Descriere:
     In lucrare este prezentat cu deosebita acuratete tabloul marii diversitati a "episoadelor" care compun in plan general si individual perceptia auditiva in ansamblul ei si perceptia auditiva verbala in mod special.
     Apreciem ca, prin maniera metodologica in care a fost conceputa, prin bogatia si relevanta materialului faptic utilizat, prin originalitatea sistematizarilor si capacitatea interpretarilor teoretice, cartea domnilor Dumitru Zamfir si Stefan Vladutescu este o realizare de inalta tinuta stiintifica si vine sa ridice pe o treapta superioara cunoasterea uneia dintre cele mai importante modalitati perceptive ale omului - perceptia auditiva.
     Suntem siguri ca, gratie calitatilor ei stiintifice, claritatii si elegantei expresive, cartea se va bucura de o buna primire din partea specialistilor si a unor cercuri largi de cititori, ea ocupand un loc de frunte in literatura de specialitate.
Prof.univ.dr.Mihai Golu

Cuprins:


Cuvânt înainte de Prof.univ.dr.Mihai Golu 7

I. Argument  11
II. Realitate,informaţie,percepţie  14
III. Percepţia, eveniment perceptiv (act şi/sau fapt)  15
IV. Percepţia (audiopercepţia) - “proces” “constructiv”  17
    4.1.Defmitie  17
    4.2. Aspecte fundamentale  21
        4.2.1. Aspectul procesual  21
        4.2.2. Aspectul constructiv  27
            4.2.2.1.Materialul percepţiei: senzaţiile  28
            4.2.2.2. Caracteristicile activităţii constructive  31
            4.2.2.3. Legile percepţiei şi audiopercepţiei constructive  33
            4.2.2.4.Construcţia percepţiei  38
                4.2.2.4.1. Tipuri de procesări  38
                4.2.2.4.2. Tehnologia procesuală perceptivă  42
                    4.2.2.4.2.1.Etapa sincretică  43
                    4.2.2.4.2.2. Etapa segregativ-sintetică  45
            4.2.2.5.Acţiuni perceptive  50
                4.2.2.5.1. Acţiunea de explorare perceptivă  51
                4.2.2.5.2. Acţiunea de grupare perceptivă  54
                4.2.2.5.3. Acţiunea de anticipare (feed-forward)  56
                4.2.2.5.4. Acţiunea de schematizare  57
                4.2.2.5.5.Structurarea inferenţială a câmpului  58
            4.2.2.6. Mecanisme şi strategii  59
V. Flash parţial-percepţia  65
VI. Determinanţii percepţiei (audiopercepţiei)  70
    6.1.Enumerare  70
    6.2.Determinanţii  relaţionali  71
    6.3.Determinanţii  exteriori  73
        6.3.1.Precizare  73
        6.3.2. Obiect perceptiv, obiect audioperceptiv  74
            6.3.2.1. Obiect perceptiv  77
            6.3.2.2. Obiect audioperceptiv  78
                6.3.2.2.1. Sunetul  78
                6.3.2.2.2. Zgomotul - obiect şi anti-obiect audioperceptiv  92
        6.3.3.Producţia orală  96
            6.3.3.1. Aparatul fonator96
            6.3.3.2. Producţia orală. Morton-Patterson - modelul limbajului oral  100
            6.3.3.3. Vocea şi stimulii-cheie  105
            6.3.3.4. Sunetele vocale. Articularea  115
            6.3.3.5. Fiziologia şi filogeneza limbii  123
            6.3.3.6. Ramificatiile teritoriale şi sociale ale limbii. Stilurile  125
            6.3.3.7.Probleme ale producţiei de limbaj. Transformări de cuvinte. Dificultăţi de organizare semantică. Neutralizarea  125
            6.3.3.8. Problema redundanţei şi principiul idoneităţii. Agenţii distructivi   143
    6.4. Determinanţii interiori  152
        6.4.1.Subiectul perceptor  153
        6.4.2. Sistemele aferente. Aparatul auditiv. Probleme ale aparatului auditiv: oboseala, hipoacuzia ş.a.Analizorul auditiv  155
        6.4.3. Atenţia - factor primordial al percepţiei  188
            6.4.3.1 .Atenţia voluntară - “a acorda atenţia”  188
            6.4.3.2. Atenţia involuntară - “a atrage atenţia”  189
            6.4.3.3.Calităţile atentiei  191
                6.4.3.3.1.Selectivitatea.lntensitatea  191
                6.4.3.3.2.Trăsături specifice atentiei voluntare  194
                6.4.3.3.3.Alte calităţi ale atenţiei  195
                6.4.3.4.Remarcă aditivă asupra atenţiei in audiopercepţie  197
        6.4.4.Motivatia  199
        6.4.5.Sistemul de aşteptări şi prezenţe  203
        6.4.6.Contextul social  211
        6.4.7.Apărarea perceptivă  213
        6.4.8.Erori de percepţie. Iluziile auditive  216
VII. Perceptul (audioperceptul)  221
VIII.Consumul audioperceptiv  224
    8.1.Inţelegcrea fizic-fonetică  226
    8.2.Comprehensiunea semantică  229
    8.3.Probleme ale comprehensiunii discursului  233
    8.4.Analiza secventială  235
    8.5.Relaţia voce-chip  238
    8.6.Densitatea semantică  238
IX. Învăţarea şi instruirea audioperceptivă  243
X. Audiopercepţia specializată şi expertiza de voce şi vorbire  245
XI. Bibliografie  255
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu