sâmbătă, 21 noiembrie 2015

INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA MANAGERIALA


Autor : Ion Moraru      
Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie : 1995
ISBN 973-30-4772-3
Nr pagini : 160
Format 110 x 170
Anticariat
Pretul la data postarii : 9 lei la Anticariatalbert, 10 lei la carti de psihologie
Disponibilitate BCU


Descriere:

         Socotim ca prezenta cercetare are semnificatia unei tentative inedite, aceea de a fundamenta din perspectiva stiintei contemporane o noua interdisciplina, la granita psihologiei cu managementul - psihologia manageriala.
     Lucrarea e centrata pe trei structuri considerate insusiri psihice de baza ale personalitatii - caracterul, temperamentul si aptitudinile, tratate, speram pentru prima data, intr-o forma cuantificata si incluse in sisteme de matrici operationale. Aceste structuri, conjugate cu functiile manageriale si ele cuantificate, alcatuiesc o seama de modele compartamentl-manageriale posibile, ce confera o descriere analiticia si aprofundata cazuisticii manageriale. (Fragment din prefata)

Cuprins:


Prefată  9

Capitolul 1. Personalitatea managerului şi  contextul funtional  11
1. O definiţie a personalităţii 11
2. Obiectul de studiu al psihologiei manageriale  11
3. Sistemul psihic  13
4. Factori personologici implicaţi în activitatea managerială  14
5. Efectul benefic al unor factori comportamentali - manageriali  15
6. Managerul şi condiţiilor acţionale  16
7. Trecerea de la valori B2 la valori B1  17

Capitolul II. Activitatea managerială  19
1. O definiţie a activităţiir manageriale  19
2. Funcţiile managerului  19
2.1. Prevederea  20
2.2. Decizia  20
2.3. Organizarea   21
2.4. Comanda  21
2.5. Coordonarea   21
2.6. Controlul   21
2.7. Cuantificarea funcţiilor managerului   21
3. Stilul managerului   22
3.1. Două direcţii de investigaţie   22
3.2. Diversităţi stilistice   24
3.2.1. Variantele clasice 24
3.2.1.1. Tipul democratic  24
3.2.1.2. Tipul autoritar  24
3.2.1.3. Tipul permisiv  25
3.2.2. Stilul şi pregătirea profesională  25
3.2.3. Teoria tridimensională   26
3.2.4. Stilurile in raport cu intensitatea muncii   26
5.2.5. Stilurile după criteriul voinţei  27

Capitolul III. Caracterul persoanei şi stilul ei managerial  28
1 Introducere  28
1.1. Obiectivul cercetării   28
1.2. Metoda matriceală   29
2. Operationalizarea conceptului de caracter  131
2.1. Definirea corelată a caracterului şi a trăsăturilor de caracter 31
2.1.1. Orientarea caracterului 32
2.1.2. Bogăţia 32
2.1.3. Stăpânirea de sine  32
2.1.4. Consistenţa  32
2.1.5. Generozitatea 33
2.1.6. Puterea   33
2.1.7. Supleţea (dinamica)  33
2.1.8. Disciplina   33
2.1.9. Optimismul  33
2.2. Gruparea trăsăturilor de caracter  34
2.3.Combinarea  34
2.4. Semnele aritmetice  34
2.5. Cuantificarea  35
2.6. Descrierea matricei cuantificate caracterial-stilistice a managerului  36
2.6.1. Elementele matricei  36
2.6.2. Interpretarea matricei  37
2.6.3. Citirea matricei  38
3.Concluzii  39
4. Structura matricei cuantificate caracterial-stilistice a managerului  41
Lista nr.1.  41
Lista nr.2   43
Lista nr.3   44

Capitolul IV. Temperament şi stil managerial   46
1. Introducere  46
2. Operaţionalizarea conceptului de temperament  47
2.1. Definirea trăsăturilor proceselor nervoase fundamentale şi descrierea temperamentelor   47
2.1.1. Forţa  48
2.1.2. Echilibrul  48
2.1.3. Mobilitatea  48
2.1.4. Tipul puternic, echilibrat, mobil  49
2.1.5. Tipul puternic, neechilibrat, mobil  49
2.1.6. Tipul puternic, echilibrat, inert  49
2.1.7. Tipul slab    49
2.2. Gruparea  49
2.3.Combinarea  50
2.4. Temperamente inedite  50
2.5. Semnele aritmetice  51
2.6. Cuantificarea  51
3. Descrierea matricei cuantificate temperamental-stilistice a managerului  53
3.1. Aranjarea elementelor în matrice  53
3.2. Interpretarea matricei  53
3.2.1. Conduita temperamentelor în prevedere  53
3.2.2. Temperamentele în decizie  55
3.2 3. Temperamentele în organizare  56
3.2.4. Temperamentele în comandă  57
3.2.5. Temperamentele în coordonare  58
3.2.6. Conduita temperamentelor în funcţia de control  58
3.2.7. Ierarhizarea valorică a temperamentelor  59
4. Concluzii  60
5. Structura matricei cuantificate temperamental-stilistice a managerului  61

Capitolul V. Latura dinamică a persoanei şi unele trăsături ale stilului managerial într-o variantă restrânsă şi necuantificată  63
1. Introducere  63
2. Definirea conceptelor  63
2.1. Precizări preliminare  63
2.2. Latura dinamică a persoanei  64
2.3. Funcţiile manageriale  67
2.4. Stilul managerial  68
3. O matrice temperamental-stilistică a managerului  68
3.1. Metoda   68
3.2. Comentarea matricei   70
3.3. Structura matricei  72

Capitolul Vl. Temperament şi decizie  74
1. Introducere   74
2. Despre definiţia deciziei din perspectivă psihologică  74
3. O matrice temperamental-decizională  77
4. Structura matricei   80

Capitolul VII. Aptitudine, aspiraţie şi stil managerial   82
1. Introducere   82
2. Relaţia dintre funcţia managerială şi aptitudinea managerială  83
3. Operaţionalizarea conceptului de aptitudine managerială  84
3.1. Definirea corelată a conceptelor implicate  84
3.1.1. Aptitudinea de prevedere   84
3.1.2. Aptitudinea de decizie  86
3.1.3. Aptitudinea de organizare   87
3.1.4. Aptitudinea de comandă   87
3.1.5. Aptitudinea de coordonare   89
3.1.6. Aptitudinea de control    89
3.2. Gruparea aptitudinilor manageriale   90
3.3. Combinarea  91
3.4. Semnele aritmetice  91
3.5..Cuantificarea  91
3.6. Descrierea matricei cuantificate aptitudinal-stilistice a managerului   92
4. Matricea privind relaţiile dintre aptitudinile persoanei
pentru activitatea managerială şi aspiraţiile ei de a ocupa o functie managerială  93
Concluzii   94
6. Structura matricei cuantificate aptitudinal-stilistice a managerului  95
Lista nr.1  95
Lista nr.2  96

Capitolul Vlll. Incercare de cuantificare parţială a comportamentului managerului  98
1. Indicele comportamental al managerului şi calcularea lui 98
2. O ecuaţie incompletă a comportamentului managerului  99

Capitolul IX. Creativitatea managerului  102
1. Introducere  102
2. Definirea Creativităţii şi a structurilor creative  102
2.1. Definiţiile creativităţii  102
2.1.1. Definiţa lărgită  102
2.1.2. Definiţia restrânsă  103
2.2. Conceptul de structură creativă  103
2.2.1. Eurema de acumulare şi comprehensiune a informaţiei 105
2.2.2. Eurema asociativ-combinatorie  109
2.2.3. Eurema energetică-stimulatorie (motivaţională) 119
2.2.4.Eurema critică  126
2.2.5. Eurema ideativ-perceptivă  127
2.2.6. Eurema de obiectualizare a imaginilor 128
2.2.7. Cuantificarea euremelor  129
2.2.8. O exprimare cuantificată a personalităţii managerului creator   130
2.2.8.1. Indicele de creativitate  130
2.2.8.2. Indicele de inventivitate  131
2.2.8.3. Indicele de inovare  132
3. O schiţă tipologică mangerial-euristică   132
3.1. Tipul necreativ  132
3.2. Tipul necreativ-volitiv   133
3.3. Tipul cumulativ   133
3.4. Tipul combinativ-volitiv   134
3.5. Tipul combinativ-nevolitiv   135
3.6. Tipul cumulativ-combinativ-volitiv  135
3.7.4 Tipul combinativ-fabulativ  136
3.8. Tipul combinativ-critic  136
3.9. Tipul combinativ-hipercritic   137
3.10. Tipul ideativ  137
3.11. Tipul ideativ-imagistic  137
3.12. Tipul imagistic  138
3.13. Tipul ideativ-imagistic-obiectual  138
3.14. Cuantificarea relativă a tipurilor euristice 139
3.15. Conjugarea tipurilor euristice cu functiile manageriale şi aptitudinile managerului  139
4. Etapele creativităţii şi creaţiei  140
4.1. Etapa ideaţiei  149
4.2. Etapa proiectuală  141
4.3. Etapa obiectualizării imaginilor  141
4.4. Legătura indisociabilă dintre etape  141
5. Metode de dezvoltare a creativităţii  142
5.1. Consideratii generale despre metodologia euristică 142
5.2. Brainstorming-ul  143
5.3.Sinectica  146
5.4. Autochestionarea (self-questioning)  150
5.5. Matricea de descoperire  152

Bibliografie selectiva  155


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu