duminică, 15 noiembrie 2015

PSIHOLOGIE COMPARATA. Comportament uman si animal - o abordare sociobiologica

Autor : Tony Malim, Ann Birch, Sheila Hayward                 
Editura Tehnica
Colectia Psihologie
An aparitie :2000
Traducerea Liliana Grigoriu
ISBN  973-31-1431-6
Nr pagini :264
Format 130 x 200
Anticariat
Pretul la data postarii : 20 lei pret mediu pe okazii, 25 lei la anticariatsophia
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe scribd


Cuprins:
 
1.Introducere in studiul comportamentului animal 13
Introducere 14
        Continuitate sau discontinuitate  15
        Mecanismul genetic si evolutia  16
        Darwinismul social  20
        Psihologia comparata ca stiinta aplicativa  22
        Altruism si egoism  24
           Altruismul reciproc  26
           Alte exemple de comportament altruist  27
  Intrebari de autoevaluare  29
Domenii de studiu  29
        Etologia  29
        Sociobiologia  30
        Coevolutia gene-cultura  32
   Intrebari de autoevaluare  35
Metode de studiu al comportamentului animal  36
        Metoda etologică  36
           Studiul de laborator al animalelor  36
           Studiile de laborator asupra conditionării  38
        Studiul fiziologiei animalelor 38
   Intrebări de autoevaluare 39
Câteva consideratii etice 39
        Aspecte practice care trebuie retinute 40
        Consideratii etice 41
        Alternative pentru cercetarea pe animale   45
   Intrebări de autoevaluare   46

2.Instinct si invatare in mediul natural  49
   Adaptarea la mediu  49
        Introducere  49
        Filogeneza  50
        Ritualizarea 52
        Funcţiile ritualizarii 52
        Evoluţia paralelă 52
   Ontogeneza  53
        Interactiunea dintre factorii genetici şi factorii de mediu  54
        Comportamentul instinctiv  56
   Evoluţia culturală 56
        Importanţa îngrijirii parentale de-a lungul ciclurilor de viata  58
   Interactiunea dintre adaptarea filogenetică şi adaptarea ontogenetică  58
        Teoria căutării optimale a surselor de hrană  59
   Rezumat  62
   Intrebări de autoevaluare 63
Dezvoltarea comportamentului individual  63
   Experienţa timpurie  63
   Imprinting-ul  64
        Perioadele critice/sensibile  64
        Componentele imprinting-ului  65
        Funcţiile imprinting-ului  67
   Maturizarea  68
   Pattem-urile comportamentale şi stimulii externi  69
   Stimulii-semnal  70
        Proprietăţile stimulilor-semnal   71
   Comportamentele de transfer  71
        Conflictul apropiere/evitare 72
        Activităţile de substitutie (de vacuum) 73
        Comportamentele de transfer ale oamenilor  74
   Consecintele fiziologice ale stresului şi ale frustrării 74
        Stresul moderat  74
        Stresul sever sau persistent  75
        Conflict si transfer  75
        Amenintare si supunere  75
        Strategiile evolutive stabile (SES)  76
        Situatiile complexe  77
   Intrebari de autoevaluare  79
Motivatia  79
        Motivatia homeostatica  80
        Motivatia non-homeostatica  80
        Motivatia bazata pe stimuli externi  80
        Motivatia bazata pe stimuli interni  81
        Interactiunea dintre stimulii interni si cei externi  81
        Teoriile motivatiei  82
           Teoriile homeostatice  82
           Teoriile non-homeostatice  86
   Alte teorii ale motivatiei  88
   Măsurarea motivatiei  100
   Evaluarea modelelor motivatiei  101
   Intrebări de autoevaluare  101

3. Invatare si comportament  107
Diferite tipuri de învăţare  110
   Ce este învăţarea?  110
   Invatarea simpla  110
           Obisnuinta  110
           Invatarea prin asociere  112
   Învăţarea complexa  121
           Hartile cognitive  121
           Învăţarea prin insight  124
           Seturile de învatare  126
   Intrebări de autoevaluare  127
Studiul comparativ al învăţării şi memoriei 128
   Problemele întâmpinate de cercetările comparative  128
   Date provenind din studii comparative 130
           Comparatii privind dezvoltarea creierului  130
           Teste comportamentale 131
   Concluziile studiilor comparative asupra învăţării 133
   Gândesc animalele? 133
           Regula lui Lloyd Morgan şi antropomorfismul 134
           Gândire animală sau antropomorfism? 135
           O teorie asupra mintii 138
   Studiul memoriei  139
        Diferite tipuri de memorie  141
   Intrebari de autoevaluare 144
Aplicatii ale teoriei invatarii in cazul oamenilor  144
        Terapiile comportamentale  145
           Modificarea comportamentala  145
           Terapia comportamentala  148
           O evaluare generala a terapiilor comportamentale  151
        Biofeedback-ul  151
        Invatarea programata  153
           Bazele teoretice  153
           Programele liniare ale lui Skinner  154
           Evaluarea invatarii probramate  156
   Intrebari de autoevaluare  157
Lecturi suplimentare  157

4.Comunicarea in lumea animala  159
Bazele comunicarii  159
   Lumea senzoriala a animalelor  161
           Stimulii-semnal  162
           Semnalele sociale 163
           Caracteristicile exagerate 164
           Selectivitatea raspunsurilor 165
           Mecanismul înnăscut de declanşare (MID) 166
           Reacţia de alarmă 167
   Intrebări de autoevaluare 168
Comunicarea socială 168
   Moduri de comunicare 169
           Comunicarea tactila 169
           Semnalele sonore 170
           Semnalele chimice 170
           Semnalele vizuale 171
   Mesaj sau înţeles 171
           Metacomunicarea 172
           Intensificatori şi activatori 174
   Eficienţa comunicării sociale a animalelor 174
   Dansul albinelor 175
           Câteva comentarii legate de descoperirile lui von Frisch 177
   Întrebări de autoevaluare 179
Insuşirea limbajului uman de către animale 180
   Introducere: Ce este limbajul? 180
   Insuşirea limbajului uman de către animale 182
           Comparatii cu vorbirea copiilor 186
           Evaluarea încercărilor de a învăţa primatele folosirea limbajului uman 187
           Experimente cu alte specii 189
           Intelegere sau producţie verbală 190
           Rezumat şi concluzii 194
   Vorbirea papagalilor 196
           Învăţarea model/rival 197
           Evitarea semnalelor inconstiente date de antrenor 199
           Evitarea semnalelor de aşteptare 200
           Procedeul de calculare a scorului 200
           Câteva comparaţii cu primatele non-umane 200
           Comportamentul verbal al unui papagal gri african 201
   Intrebări de autoevaluare 202
Lecturi suplimentare 202

5.Comportamentul social  205
Formele organizării sociale  206
   Avantajele grupunlor  207
   Sistemul de caste al insectelor sociale 211
           Determinarea castelor  212
           Repartizarea sarcinilor în cadrul sistemului de caste 213
   Întrebări de autoevaluare 213
Teritoriu si organizare socrala 214
   Apararea economică a teritoriului 214
   Formele organizării teritoriale 214
   Teritoriu, organizare socială şi comportament de împerechere  216
           Sistemul de împerechere şi teritoriul 216
           Accesul la un potenţial partener  217
           Insuficienta resurselor de hrana  217
           Sansele de supravieţuire ale puilor  217
   Modelul oonvieţuirii poltgimce 218
   Contribuţia masculilor  219
   Intrebari de autoevaluare  220
Dominanţa sociala  220
   Organizarea socială a primatelor  221
   lntercomunicarea în rândul primatelor  221
   Ierarhia şi rolul ei în supravieţuire 223
   Dominanta si sex  224
   Intrebari de autoevaluare  220
Parinti si urmasi  226
           Selecţia sexuală 226
           Teoria investiţiei parentale  227
           Câteva definiţii  229
               Abundenţa resurselor de hrană 230
               Riscul pradatorilor 231
               Maturizarea precoce  231
               Bimaturismul sexual si longevitatea crescută 231
               Teoriile divizate  232
           Mecanismele instinctive ale ingrijirii  232
           Imprinting-ul  233
           Mecanismul ataşamentului manifestat de mamifere 234
           Esecul atasamentului  234
           Selectia rudelor  236
           Interesele evolutive ale parintilor şi ale urmasilor 236
           Cateva concluzii  238
           Întrebări de autoevaluare  239
   Lecturi suplimentare  240

Bibliografie  341Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu