marți, 24 noiembrie 2015

SPIRITUL PROGRAMARII NEURO-LINGVISTICE


Autor : L. Michael Hall       
EdituraCurtea Veche
Colectia Biblioterapia
An aparitie : 2007
Traducerea Anca Deleanu
ISBN 978-973-669-224-6
Nr pagini : 400
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 26 lei la Editura, 15,08 lei la elefant , 20 lei la carti de psihologie, 20,28 lei la libris
Descrierea editurii:

În măsura în care presupune o filozofie şi o psihologie, Programarea neuro-lingvistică poate fi încadrată în şcoala constructivistă şi în aceea a ştiinţelor cognitive, mai ales în psihologia cognitivă. Unul dintre fondatorii acestui domeniu de cercetare, Richard Bandler, afirma că „NLP reprezintă o atitudine, susţinută de o metodologie, care lasă în urmă un şir de tehnici“.

Spiritul programării neuro-lingvistice (NLP) scoate în evidenţă pregătirea necesară pentru atingerea nivelului de Master Practician NLP. În timpul acestei pregătiri, participanţii explorează stări de conştiinţă noi şi mai bogate în resurse, care le permit un potenţial propriu maxim. De asemenea, se studiază în detaliu metaprogramele care se referă la patternurile de prelucrare a informaţiei sau de „scamatorie lingvistică“ adică procedeele lingvistice care utilizează distincţiile învăţate în cadrul Metamodelului pentru a face reîncadrări şi înlocuiri prin intermediul conversaţiei. Astfel, accentul trebuie plasat pe cunoştinţele experimentale, deoarece stările trăite constituie spiritul NLP, exprimånd şi evocånd reprezentările şi senzaţiile ce duc la adoptarea atitudinii pe care au avut-o fondatorii NLP.

Cuprins:

Cuvânt înainte

O prezentare a spiritului NLP ... 7
   De ce această abordare? ... 10
   Cum devii Master NLP ... 12
   Pasiunea din NLP ... 14
   NLP ca model al "vitalităţii brute şi feroce" ... 15
   Cum devii un Master Practician ... 19
   Conţinutul pregătirii pentru nivelul de Master Practician ... 22
   Nota autorului ... 24

Partea I - Programarea
Capitolul 1
Construirea unui mecanism interior de propulsare ... 27
   Descoperirea viziunii ... 29
   Începerea procesului de instaurare a spiritului NLP ... 38
   Construirea unui mecanism interior de propulsare ... 40
   Elicitarea submodalităţilor propulsiei ... 44
   Comentarii pe marginea procedeului ... 48
   Instalarea mecanismelor interioare de propulsare ... 50
   Utilizarea distorsiunii temporale pentru programarea mecanismelor de propulsare ... 55
   Stăpânirea punerii în practică a spiritului NLP ... 57
   Rezumat ... 58
   Studiul intens ... 59
   Starea hipnotică de a fi Master Practician ... 64
   Accesarea stărilor corespunzătoare nivelului de Master ... 67
   Concluzie ... 74

Capitolul 2
A învăţa arta transei ... 75
   Utilizarea distorsiunii temporale pentru atingerea nivelului de Master NLP ... 76
   Construirea unei strategii pentru intrarea rapidă în transă ... 78
   Perfecţionarea abilităţilor cu ajutorul hipnozei ... 82
   Obţinerea de rezultate pozitive cu ajutorul transei ... 89
   Concluzie ... 93

Capitolul 3
Formulările lingvistice şi starea de transă ... 94
   Instrucţiuni ... 94
   Transcrierea casetei: inducţia ... 95
   Concluzie ... 105

Partea a II-a - Lingvistica
Capitolul 4
Stăpânirea lingvisticii NLP (Metamodelul) ... 109
   Să înceapă jocurile lingvistice! ... 110
   Metamodelul ... 111
   Concentrarea magistrală asupra presupoziţiilor ... 117
   Cum trecem dincolo de "lătrarea" întrebărilor provocatoare din cadrul Metamodelului {Ham! Ham!) .. 121
   Ce legătură există între Metamodel şi structura convingerilor? ... 130
   Utilizarea abilităţilor legate de Metamodel pentru schimbarea convingerilor ... 136
   Distincţia între relaţia de tip cauză-efect şi echivalenţa complexă ... 142
   Citirea echivalenţelor complexe şi a relaţiilor cauză-efect din exterior! ... 151
   Markerii lingvistici ... 158
   Concluzie ... 168

Capitolul 5
Nivelul de Master al reîncadrării persuasive ... 169
   Arta aplicării subtile a Metamodelului ... 174
   Patternurile de scamatorie lingvistică - instrumente pentru "direcţionarea creierului" ... 180
   Patternul de schimbare a încadrării temporale ... 194
   Concluzie ... 197

Partea a III-a - Neurologia
Capitolul 6
Stăpânirea neurologiei NLP ... 201
   Sisteme reprezentaţionale avansate ... 202
   Extinderea şi dezvoltarea imaginilor ... 203
   Extinderea reprezentărilor auditive ... 206
   Sistemul reprezentaţional auditiv-digital ... 209
   Extinderea senzaţiilor (Sistemul K) ... 215
   Sinestezia ... 222
   Concluzie ... 226

Capitolul 7
Sălbatica, minunata lume a submodalităţilor ... 227
   "Nu te-am mai văzut pe undeva?" ... 228
   Citirea din exterior a submodalităţilor ... 231
   Concluzie ... 237

Capitolul 8
Descoperirea itinerarului minţii ... 238
   Elicitarea şi utilizarea strategiilor ... 239
   Perfecţionarea abilităţilor de elicitare ... 242
   Trecerea de la elicitare la utilizare ... 244
   Modelarea utilizării strategiilor ... 247
   Procesul de integrare ... 249
   Întoarcerea Ia TOTE ... 250
   Modelarea patternurilor excelenţei printr-o mai bună familiarizare cu sistemul auditiv-digital ... 254
   Arta modelării - a deveni temporar altcineva ... 261
   Concluzie ... 264

Capitolul 9
Explorarea unor stări de conştiinţă mai exotice, care conferă mai multă putere ... 265
   Înlănţuirea stărilor de conştiinţă ... 266
   Fixarea ancorelor glisante ... 270
   Generarea stărilor de excelenţă ... 270
   Proiectarea experienţelor umane ... 274
   Mai multă distracţie, flirt şi prietenie ... 277
   Concluzie ... 280
   Metastări: conştiinţa autoreflexivă în stările omului ... 281

Capitolul 10
Metaprogramele NLP ... 282
   Explorarea realităţii subiective a unei alte persoane pentru observarea stilurilor de procesare ... 285
   Să învăţăm să observăm patternurile perceptive ... 286
   Utilizarea ... 290
   Preferinţele, respingerile şi metaprogramele ... 293
   Instrumente pentru "citirea" oamenilor ... 295
   Efectul pe care îl va avea asupra dvs. citirea de programe ... 297
   Schimbarea metaprogramelor ... 298
   Metaprogramele ... 299
   Exerciţii pentru dezvoltarea abilităţilor legate de metaprograme ... 346
   Concluzie ... 348

Capitolul 11
Linii ale timpului reprezentate kinestezic ... 349
   Concretizarea substantivării "timp" ... 350
   Trăirea kinestezică a timpului ... 352
   Modificarea submodalităţilor ... 360
   Concluzie ... 364

Anexa A
   De ce am utilizat E-esenţializat în elaborarea acestei cărţi ... 367
Anexa B
   Noul domeniu NLP al metastărilor ... 371

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu