duminică, 27 decembrie 2015

ASISTENTA SOCIALA IN PENITENCIAR

Autor : Ioan Durnescu
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Asistenta sociala
An aparitie : 2009
ISBN 978-973-46-1335-9
Nr pagini : 224
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 15 lei la carti de psihologie, 24,95 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

Volumul prezinta profilul ocupational al asistentului social care isi desfasoara activitatea in spatiul carceral si principalele reglementari interne si internationale privind activitatea in penitenciare. Sint expuse principalele teorii care pot contribui la intelegerea comportamentului infractional si care fundamenteaza interventiile ce au ca scop schimbarea comportamentala. Sectiuni distincte analizeaza procedurile, metodele si tehnicile specifice asistentei sociale in penitenciar (planificarea executarii pedepsei, evaluarea initiala, lucrul la nivel individual si cu grupul) si particularitatile interventiilor in cazul detinutilor vulnerabili (minori, femei, detinuti cu deficiente mintale etc.). Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de asistenta sociala care se specializeaza in probatiune, asistentilor sociali care intentioneaza sa-si desfasoare activitatea in penitenciare, precum si celor ce reglementeaza activitatea acestora in spatiul carceral.

Cuprins:

Cuvânt înainte 13

Partea întâi. Noţiuni introductive

Capitolul 1. Asistentul social în penitenciar. Un profil ocupaţional  17
1.1. Chestionarul 18
1.1.1. Asistentul social. Un profil demografic  18
1.1.2. Filosofie şi valori 18
1.1.3. Roluri şi atribuţii  18
1.1.4. Plasarea rolului asistentului social în raport cu psihologul si educatorul 19
1.1.5. Momentul intervenţiei 20
1.1.6. Abilitătile şi cunoştinţele necesare asistentului social din penitenciar 20
1.1.7. Evaluarea activitătii asistentului social  21
1.2. Interviul 21
1.2.1. Interviul cu asistenţii sociali  21
1.2.2. Interviul cu cei doi directori de penitenciar  22
1.3. Focus-grupul  23
1.4. Asistentul social din perspectivă europeană  24
1.5. Concluzii 29
Bibliografie 31

Capitolul 2.Inchisoarea: istorie şi tendinţe contemporane 33
2.1. Scurt istoric al ideii de închisoare în lume şi în Tările Române 33
2.1.1. Sistemul de pedepse şi închisoarea sau naşterea ideii de închisoare 33
2.1.2. Sistemul penitenciar roman: scurtă prezentare istorică 35
2.2. Contextul legislativ intenaţional  37
2.2.1. Declaratii, convenţii şi recomandări în materie de protecţie şi reintegrare a detinutilor 37
2.2.2. Ansamblul Regulilor Minime de Tratament al Detinutilar 39
2.2.3. Recomandarea Consiliului Europei nr. (87) 3 asupra Regulilor Europene privind Penitenciarele 40
2.2.4. Recomandarea Consiliului Europei nr. (2006) 2 asupra Regulilor Europene privind Penitenciarele 42
2.2.5. Alte recomandări ale Consiliului Europei ce au în vedere politica sau practica penitenciară 43
2.3. „Reeducarea” în sistemul penitenciar românesc 43
Bibliografie  49

Partea a doua. Teorie generală

Capitolul 3. Elemente de etiologie a comportamentului delincvent 53
3.1. Teoriile sociologice 53
3.1.1. Teoriile anomiei  53
3.1.2. Teoriile comportamentului delincvent ca produs al învăţării  55
3.1.3. Teoriile culturaliste  56
3.1.4. Teoriile reactiei sociale  58
3.1.5. Teoriile controlului social  59
3.2. Teoriile psihologice  60
3.2.1. Capacitatea mintală 61
3.2.2. Structura personalităţii  61
3.2.3. Dezvoltarea personalităţii  62
3.2.4. Studii recente asupra carierei infractionale   62
Bibliografie  64

Capitolul 4. Teoriile intervenţiei 67
4.1. Aspecte generale 67 
4.2. Teoriile cognitiv-comportamentaliste   69 
4.3. Teoria intervenţiei centrate pe sarcină  76 
4.4. Teoria centrată pe rezolvarea de probleme  78
4.5. Teoria punctelor tari  80
4.6. Teoria Sistemelor  81
4.7. Empowerment şi advocacy 82 
4.8. Paradigma desistarii  83
Bibliografie  85

Capitolul 5. Despre lumea captivilor. Efectele încarcerării 87
5.1. Viziunea sociologică (Sykes şi Goffman) 87
5.2. Efecte psihologice ale încarcerării (Goffman, Sykes şi Bondeson) 92
5.3. Efecte pozitive ale încarcerării (Bondeson) 94
Bibliografie  95

Partea a treia. Intervenţia

Capitolul 6. Planificarea executării pedepsei. Individualizarea regimului de executare a pedepsei cu închisoarea  99
6.1. Procesul planificării executării sentinţei 103
Bibliografie 105

Capitolul 7. Evaluarea iniţială  107
7.1. Locuinţa 109
7.2. Locul de muncă  110
7.3. Evaluarea abilităţilor sociale  111
7.4. Probleme ale dependenţei  112
7.5. Evaluarea stimei de sine 113
7.6. Evaluarea comportamentului infracţional  114
7.7. Evaluarea sănătăţii mintale 115
7.8. Asistenţa socială între ştiinţă şi artă 115
Bibliografie 116

Capitolul 8. Lucrul la nivel individual  117
8.1. Interviul  117
8.1.1. Pregătirea interviului 118
8.1.2. Etapele interviului 120
8.1.3. Abilităţile necesare pentru realizarea interviului 121
8.2. Consilierea  123
8.2.1. Empatia  124
8.2.2. "Căldura"non-posesivă  124
8.2.3. Autenticitatea 125
8.2.4. Acceptarea necondiţionată  125
8.3. Interviul motivaţional  128
8.3.1. Exprimarea empatiei 131
8.3.2. Dezvoltarea discrepanţelar  132
8.3.3. Evitarea disensiunilor  132
8.3.4. Depăşirea rezistenţei  133
8.3.5. Dezvoltarea încrederii în sine 133
Bibliografie  133

Capitolul 9. Lucrul cu grupul  135
9.1. Context general  135
9.2. Un model de program de grup  143
9.2.1. Sesiunea întâi : să ne cunoaştem  144
9.2.2. Sesiunea a doua: să cunoaştem legea 144
9.2.3. Sesiunea a treia: analiza infracţiunii (partea întâi) 145
9.2.4. Sesiunea apatra: analiza infractiunii (partea a doua) 146
9.2.5. Sesiunea a cincea: perspectiva victimei 147
9.2.6. Sesiunea a şasea: analiza motivaţianală 148
9.2.7. Sesiunea a şaptea: prevenirea 149
Bibliografie  150

Capitolul 10. Deţinuţii vulnerabili 153
10.1.Deţinuţii cu deficienţe mintale 154
10.2. Femeile-deţinut157
10.3. Minori în detenţie 159
10.4. Deţinuţii străini 161
Bibliografie   163

Capitolul 11. Strategii de lucru cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni sexuale 165
11.1. Introducere 165
11.2. Perspectivele teoretice 165
11.3. Etapele de lucru 167
11.3.1 Strategii defensive  167
11.3.2. Procesul antecedente-comportament-consecinţe (ACC) 168
Bibliografie 171

Capitolul 12. Asistenţa postpenală 173
12.1. Introducere  173
12.2. Procesul asistenţei postpenale  174
12.2.1. Prima etapă: interviul de liberare 174
12.2.2. A doua etapă : program intensiv de pregătire pentru liberare 175
12.2.3. A treia etapă: preluarea clientului de către consilierul de probaţiune sau asistentul social 176
12.2.4. A patra etapă: închiderea cazului 176
Bibliografie  177

Bibliografie generală  179

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu