miercuri, 23 decembrie 2015

COMUNICAREA INTERPERSONALA

Autor : Kory Floyd
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie : 2013
Traducerea Miruna Andriescu
ISBN 978-973-46-3341-8
Nr pagini : 504
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 44,95 lei la Editura, 41,80 lei la cartepedia ( 26,96 lei ebook-ul), 44,95 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

Modul in care comunicam ne influenteaza decisiv relatiile cu ceilalti. Daca o buna comunicare reprezinta garantia unei convietuiri armonioase, o comunicare proasta duce de multe ori la deteriorarea relatiilor, ceea ce ne poate afecta starea de spirit si chiar sanatatea. Rezultat al cercetarilor autorului in domeniul proceselor interpersonale, volumul ofera o perspectiva actuala asupra comunicarii, cu o atentie speciala acordata impactului comunicarii mediate de calculator. Expunerile teoretice, sintetizate in note marginale si casete, sint completate de numeroase intrebari si teste recapitulative utile atit profesorilor, cit si studentilor de la facultatile de psihologie, stiinte ale educatiei si sociologie. Psihologii si publicul larg interesat de tema comunicarii interpersonale gasesc in acest manual metode de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare esentiale in toate aspectele vietii – academice, personale si profesionale.

Kory Floyd este profesor de comunicare la Arizona State University, unde sustine si cursuri doctorale de psihologie clinica, psihologie sociala si sanatate globala.

Cuprins:


Cuvînt înainte 17
Colaboratori 19
Mulţumiri 21

Partea I
FUNDAMENTE ALE COMUNICĂRII INTERPERSONALE

Capitolul 1. Despre comunicare 23
1. De ce comunicăm 25
    Comunicarea satisface necesităţi fizice 25
    Comunicarea satisface necesităţi relaţionale 26
    Comunicarea satisface necesităţi identitare 27
    Comunicarea satisface necesităţi spirituale 28
    Comunicarea satisface necesităţi instrumentale 28
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 29
2. Specificul comunicării 29
    Trei modele ale comunicării umane 30
    Şase caracteristici ale comunicării 34
    Eliminarea unor mituri privind comunicarea 39
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 41
3. Cum comunicăm la nivel interpersonal 42
    Caracteristicile comunicării interpersonale 42
    De ce este importantă comunicarea interpersonală 44
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 45
4. Consolidarea competenţelor de comunicare 46
    Ce presupune comunicarea competentă 46
    Caracteristicile celor care comunică în mod competent 48
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 50

Capitolul 2. Cultură şi gen 55
1. Înţelegerea culturii şi comunicării 57
    Definirea culturii 57
    Componentele culturii 59
    Culturi şi subculturi 61
    Cum comunicăm conştientizînd apartenenţa culturală 62
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 63
2. Influenţa culturii asupra comunicării 64
    Individualism şi colectivism 64
    Culturi slab contextuale şi culturi puternic contextuale 65
    Culturi cu distantă ierarhică mare şi culturi cu distanţă ierarhică mică 66
    Culturi masculine şi culturi feminine 67
    Culturi monocronice şi culturi policronice 67
    Evitarea incertitudinii 68
    Coduri de comunicare culturală 68
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 70
3. Înţelegerea genului şi a comunicării 70
    Rolurile de gen şi comunicarea 71
    Sexul biologic şi comunicarea 74
    Orientarea sexuală şi comunicarea 75
    Cîteva explicaţii privind comunicarea influenţată de gen 77
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 79
4. Influenţa genului asupra comunicării 79
    Genul şi comunicarea verbală 79
    Genul şi comunicarea nonverbală 84
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 87

Capitolul 3. Comunicarea şi sinele 91
1. Înţelegerea sinelui: concepţia despre sine 93
    Ce este concepţia despre sine ? 93
    Cum se dezvoltă concepţia despre sine 97
    Conştientizarea şi managementul concepţiei despre sine 100
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 103
2. Valorizarea sinelui: stima de sine 103
    Avantaje şi dezavantaje ale stimei de sine 104
    Cultura, sexul şi stima de sine 106
    Sinele şi necesităţile interpersonale 107
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 109
3. Prezentarea sinelui: managementul imaginii 109
    Principiile managementului imaginii 109
    Managementul necesităţilor legate de faţa curată 113
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 116
4. Comunicarea sinelui: autodezvăluirea 116
    Principiile autodezvăluirii 116
    Avantajele autodezvăluirii 121
    Riscurile autodezvăluirii 122
    Riscurile dezvăluirilor online 123
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 124

Capitolul 4. Percepţia interpersonală 129
1. Procesul percepţiei 131
    Definirea percepţiei interpersonale 131
    Cele trei etape ale procesului percepţiei 131
    Influenţe asupra acurateţii perceptuale 135
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 138
2. Influenţe fundamentale în percepţia interpersonală 138
    Stereotipizarea se bazează pe generalizare 138
    Efectul informaţiei primare influenţează primele impresii 140
    Efectul informaţiei recente influenţează percepţia 141
    Ansamblul perceptual limitează ceea ce percepem 142
    Egocentrismul ne limitează perspectiva 144
    Biasurile pozitive şi negative influenţează percepţia 145
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 146
3. Cum se explică ceea ce percepem 146
    Explicarea comportamentului prin atribuiri 146
    Recunoaşterea erorilor comune privind atribuirea 149
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 154
4. Îmbunătăţirea abilităţilor perceptuale 154
    Conştientizaţi-vă propriile percepţii 155
    Verificarea percepţiilor 157
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 161

Partea a ll-a
UTILIZAREA APTITUDINILOR DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ

Capitolul 5. Limbajul 165
1. Specificul limbajului 167
    Limbajul este simbolic 168
    Limbajul este (predominant) arbitrar 169
    Limbajul este guvernat de reguli 169
    Limbajul are semnificaţii stratificate 170
    Claritatea limbajului variază 171
    Limbajul este strîns legat de context şi de cultură 172
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 173
2. Evaluarea forţei cuvintelor 174
    Numele ne defineşte şi ne diferenţiază 174
    Folosim cuvintele pentru a convinge 176
    Credibilitatea ne conferă putere 178
    Limbajul exprimă afecţiune şi intimitate 181
    Cuvintele aduc alinare şi mîngîiere 182
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 184
3. Uzul limbajului şi abuzul de limbaj 184
    Umorul: ce-i aşa de amuzant? 184
    Eufemismele 185
    Argoul: limbajul subculturilor 186
    Defăimarea 187
    Limbajul ofensator 188
    Limbajul ostil 189
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 190
4. Perfecţionarea utilizării limbajului 191
    Ţineţi cont de efectul pe care doriţi să îl creaţi 191
    Separaţi opiniile de afirmaţiile factuale 192
    Exprimaţi-vă la un nivel adecvat 194
    Asumaţi-vă gîndurile şi sentimentele 195
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 197

Capitolul 6. Comunicarea nonverbală 201
1. Specificul comunicării nonverbale 203
    Ce este comunicarea nonverbală? 203
    Cinci caracteristici ale comunicării nonverbale 204
    Funcţiile comunicării nonverbale 209
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 215
2. Zece canale ale comunicării nonverbale 215
    Mimica feţei 215
    Comportamentele vizuale 218
    Mişcările şi gesturile 219
    Comportamentele de atingere 220
    Comportamentele vocale 222
    Folosirea mirosului 223
    Utilizarea spaţiului 224
    Aspectul fizic 225
    Folosirea timpului 226
    Folosirea artefactelor 227
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 228
3. Cultura, sexul şi comunicarea nonverbală 228
    Cultura influenţează comunicarea nonverbală 228
    Sexul influenţează comunicarea nonverbală 230
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 232
4. Perfecţionarea aptitudinilor de comunicare nonverbală 232
    Interpretarea comunicării nonverbale 232
    Exprimarea mesajelor nonverbale 234
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 235

Capitolul 7. Ascultarea 239
1. Specificul ascultării 241
    Ce este ascultarea ? 241
    Importanţa ascultării eficiente 242
    Concepţii greşite privind ascultarea 243
    Cultura şi sexul influenţează comportamentul de ascultare 245
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 245
2. Modalităţi de ascultare 246
    Etapele ascultării eficiente 246
    Tipuri de ascultare 250
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 252
3. Obstacole comune în calea ascultării eficiente 252
    Zgomotul 252
    Pseudoascultarea şi atenţia selectivă 253
    Supraîncărcarea informaţională 253
    Reveria 255
    Tendinţa de respingere 256
    Obtuzitatea 257
    Întreruperea competitivă 257
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 258
4. Cum să deveniţi un ascultător mai bun 258
    Perfecţionarea capacităţii de ascultare informaţională 259
    Perfecţionarea capacităţii de ascultare critică 261
    Perfecţionarea capacităţii de ascultare empatică 263
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 265

Capitolul 8. Emoţia 269
1. Emoţia în comunicarea interpersonală 271
    Ce este emoţia ? 271
    Emoţii de bucurie/afectuoase: fericirea, iubirea, pasiunea şi simpatia 272
    Emoţii de ostilitate: mînia, dispreţul, dezgustul, gelozia şi invidia 273
    Emoţii de tristeţe/anxietate : tristeţea, depresia, suferinţa, teama şi anxietatea socială 276
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 278
2. Specificul emoţiei 279
    Emoţiile sînt multidimensionale 279
    Emoţiile variază sub aspectul valenţei şi al intensităţii 282
    Emoţiile se manifestă sub forme primare şi secundare 283
    Uneori emoţiile sînt metaemoţii 284
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 284
3. Influenţe asupra trăirii şi exprimării emoţiilor 285
    Cultura 285
    Reguli de manifestare 286
    Tehnologia 287
    Contagiunea emoţională 288
    Sexul şi genul 289
    Personalitatea 290
    Inteligenţa emoţională 291
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 292
4. Perfecţionarea aptitudinilor de comunicare emoţională 293
    Identificarea emoţiilor 293
    Reevaluarea emoţiilor negative 294
    Acceptarea responsabilităţii pentru emoţii 295
    Separarea emoţiilor de acţiuni 296
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 296

Partea a lll-a
ELEMENTE DE DINAMICĂ A COMUNICĂRII INTERPERSONALE

Capitolul 9. Comunicarea interpersonală în prietenii şi relaţii profesionale 301
1. De ce sînt importante relaţiile sociale 303
    Stabilim relaţii pentru că simţim nevoia de apartenenţă 303
    Relaţiile sociale aduc beneficii 304
    Relaţiile sociale presupun şi costuri, şi beneficii 306
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 307
2. Crearea şi menţinerea legăturilor sociale 307
    Teoria atracţiei 307
    Teoria diminuării incertitudinilor  311
    Teoria valorii rezultatului anticipat 311
    Înţelegerea creării relaţiilor 312
    Teorii despre costuri şi beneficii 313
    Comportamente de menţinere a relaţiilor 316
    Înţelegerea menţinerii relaţiilor 318
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 319
3. Caracteristicile prieteniilor 319
    Prieteniile sînt voluntare 320
    De obicei, prieteniile se leagă între egali 320
    Prieteniile sînt guvernate de reguli 321
    Prieteniile diferă în funcţie de sex 321
    Prieteniile au o anumită durată de viaţă 324
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 326
4. Relaţiile sociale la locul de muncă 326
    Relaţiile sociale cu colegii de serviciu 326
    Relaţiile sociale dintre superiori şi subordonaţi 327
    Relaţiile sociale cu clienţii 329
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 331

Capitolul 10. Comunicarea interpersonală în relaţiile de cuplu şi familiale 335
1. Specificul relaţiilor apropiate 337
    Relaţiile apropiate necesită o dedicare profundă 337
    Relaţiile apropiate induc interdependenţă 338
    Relaţiile apropiate necesită investiţii continue 338
    Relaţiile apropiate generează tensiuni dialectice 339
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 341
2. Comunicarea în relaţiile de cuplu 341
    Caracteristicile relaţiilor de cuplu 341
    Implicarea: formarea relaţiilor de cuplu 345
    Tipuri relaţionale diferite la cupluri 347
    Comunicarea interpersonală în relaţiile de cuplu 348
    Despărţirea: disoluţia relaţiilor de cuplu 352
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 353
3. Comunicarea în familii 354
    Ce este familia? 354
    Tipuri de familii 356
    Probleme de comunicare în familii 357
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 359
4. Crearea unui climat de comunicare pozitivă 359
    Folosirea mesajelor de confirmare şi minimalizarea mesajelor de infirmare 360
    Evitaţi să-i faceţi pe cei din jur să intre în defensivă 362
    Furnizarea feedbackului eficient 363
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 366

Capitolul 11. Conflictul interpersonal 371
1. Specificul conflictului interpersonal 373
    Definirea conflictului interpersonal 373
    Convingeri despre conflictul interpersonal 374
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 376
2. Conflictul în relaţiile personale 376
    Caracteristicile conflictului interpersonal 376
    Cele mai frecvente surse de conflict 380
    Influenţa sexului şi a genului asupra conflictului 381
    Influenţa culturii asupra conflictelor 383
    Conflictul online 384
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 385
3. Puterea şi conflictul 385
    Caracteristicile puterii 385
    Tipuri de putere 388
    Sex, gen şi putere 389
    Cultură şi putere 392
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 393
4. Gestionarea conflictului interpersonal 393
    Comportamente problematice în timpul conflictului 393
    Strategii de gestionare cu succes a conflictelor 395
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 398

Capitolul 12. Comunicarea înşelătoare 403
1. Specificul înşelării interpersonale 405
    Definirea înşelării 406
    Elementele denaturării adevărului 407
    Denaturarea adevărului - un comportament frecvent 409
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 411
2. Diversitatea actelor de denaturare a adevărului 411
    Motive pentru care oamenii distorsionează adevărul 412
    Unele acte de distorsionare a adevărului sînt acte de simulare 413
    Unele acte de distorsionare a adevărului sînt acte de disimulare 414
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 415
3. Comportamentele comunicaţionale şi înşelarea 416
    Detectarea distorsionării adevărului este dificilă 416
    Unele comportamente sînt comune în timpul actelor de distorsionare a adevărului 417
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 420
4. Detectarea minciunilor în diferite contexte 421
    Familiaritatea afectează succesul detectării minciunilor 422
    Persoanele expresive se pricep mai bine să mintă 423
    Cultura contează, însă doar uneori 423
    Motivaţia nu este întotdeauna benefică 423
    Suspiciunea poate afecta capacitatea de detectare a minciunilor 424
    Contextele noninteractive sînt cele mai propice detectării minciunilor 425
    Învăţaţi. Aplicaţi. Reflectaţi 426

Note 429
Glosar 473
Indice 481Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu