vineri, 4 decembrie 2015

EDUCATIE SI TERAPIE. O viziune educationala asupra psihoterapiei


Autor : Sen Alexandru      
Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie : 1978
Nr pagini : 332
Format 130 x 200
Anticariat
Pretul la data postarii : 15 lei la carti de psihologie, 16 lei pret mediu pe okazii, 29 lei la anticariat.net
Disponibilitate BCUDr. Sen Alexandru (1924-2010), numit in anul 1960 psiholog la Spitalul de Psihiatrie, Neurologie si Neurochirurgie “Dr. Gh. Marinescu” (actual “Dr. Alexandru Obregia”), psiholog principal (1965), psiholog coordonator (1976-1990), infinteaza Laboratorul de psihologie clinica al spitalului.A desfasurat timp de peste 30 de ani o munca de pionierat in domeniul psihologiei clinice, generatii intregi de psihologi clinicieni datorandu-i formarea profesionala.

Cuprins:

Argument  9

Capitolul I. Aspecte generale  11
1.1. Diferenţiere şi integrare în ştiinţa contemporană   11
1.2. Pedagogie şi medicină  12

Capitolul II. Motivarea unei pedagogii terapeutice  16
2.1. Aspecte generale   16
2.2. O definiţie a educatiei implicînd funcţia sa terapeutică  18
2.3. Orientarea integralistă în medicina contemporană  20
2.4. Consecintele orientării integraliste a medicinii pentru instituirea unei terapii educaţionale   24

Capitolul III. Actul educaţional terapeutic   28
3.1. Definiţia actului educaţional terapeutic   28
3.2. Structura actului educaţional terapeutic şi mecanismele sale de acţiune 36
3.3. Funcţia de echilibrare a educaţiei  46

Capitolul IV. Domenii de acţiune ale terapiei educaţionale   74
4.1. Experienţa franceză: educatorii în spitalele de medicină generală  74
4.2. P. Delore şi funcţia pedagogică a spitalului  76
4.3. Neurologia şi psihiatria - domenii de elecţie ale terapiei educaţionale   79
4.4. Psihologul clinician ca educator terapeut   85

Capitolul V. Originile educaţiei terapeutice  91
5.1. Consideraţii generale   91
5.2. Elemente de terapie educaţională în medicina Orientului antic 92
5.3. Cultura fizică în medicina Chinei antice  94
5.4. Hatha Yoga - primul sistem constituit de educaţie terapeutică 95
5.5. Filozofie, educaţie şi terapie în medicina Eladei antice  97
5.6. Un educator terapeut în secolul lui August: L. Annaeus Seneca 110
5.7. Tema raportului dintre educatie si medicatie în gîndirea religioasă medievală 115

Capitolul VI. Factorii constitutivi ai educaţiei terapeutice 118
6.1. Materialiştii francezi ai secolului al XVIII-lea ca precursori ai educaţiei terapeutice   118
6.2. Primele izvoare ale educaţiei terapeutice 122
6.3. Ph. Pinel si reforma asistentei psihiatrice. Pedagogie si pedagogism în terapia bolilor psihice   123
6.4. Educarea deficientilor senzoriali ca sursă constitutiva a educatiei terapeutice  120
6.5. Contribuţia oligofrenopedagogiei la constituirea educaţiei terapeutice. J. M. Itard si E. Séguin  133
6.6. Auguste Comte despre educaţie şi medicatie  149
6.7. Dezvoltarea educatiei terapeutice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea   151
6.8. Nevrozele, domeniu de elecţie al educatiei terapeutice  153
6.9. Definitii ale actului educaţional terapeutic la sfîrşitul secolului al XIX-lea 160
6.10. Sugestie, hipnoză şi educaţie - Valentele educational-terapeutice ale autosugestiei  164
6.11. Metode educaţional-terapeutice în neurologie şi psihiatrie la sfarşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 174
6.12. Pedagogia medicală şi ortopedia mintală   190
6.13. Contribuţii teoretice şi sistematice la fundamentarea terapiilor educationale în psihiatria interbelică  196
6.14. Dezvoltarea ergoterapiei şi conturarea esentei sale educationale la Herman Simon din Gutersloh   204
6.15. Terapeutica lui Morita   211
6.16. Progresele logopediei în perioada interbelică  214
6.17. Contributia psihoterapiilor de inspiratie psihanalitică la edificarea terapiei educaţionale (Freud, Jung, Adler, A. Kronfeld şi psihagogia) 219
6.18.Influenţa psihanalizei asupra pedagogiei curative  239
6.19. Psihoterapia la sfîrşitul perioadei interbelice. Orientări teoretice şi practice în spiritul terapiei educationale   240

Capitolul VII. Terapiile educaţionale în psihiatria contemporană  243
7.1. Apariţia terapiei cu psihotrope si influenta ei asupra dezvoltării terapiei educaţionale   243
7.2. Clasificarea metodelor de terapie educaţională 251
7.3. Conceptii şi tehnici educational-terapeutice în sfera educatiei intelectuale  251
      7.3.1. Învăţarea ca factor terapeutic  251
      7.3.2. Terapia prin înţelegere 253
      7.3.3. P. Marchais şi psihoterapia raţională 255
      7.3.4. Terapia comportamentală (Behavior Therapy)   257
      7.3.5. Terapia prin instruire (School Therapy, Class Therapy)  259
      7.3.6. Biblioterapia   262
7.4. Conceptii şi tehnici educaţionale terapeutice în sfera educaţiei fizice 264
      7.4.1. Metoda reeducării corporale a funcţiilor mintale (P. Sivadon şi F. Gontheret)  266
      7.4.2. Antrenamentul autogen (J. H. Schultz)   268
      7.4.3. Alte contribuţii la educarea capacităţii de relaxare si control a comportamentului   271
7.5. Conceptii şi tehnici educaţional-terapeutice în sfera educaţiei morale, a restructurării personalităţii şi comportamentului 273
      7.5.1. Chitamnia lui H. Baruk   273
      7.5.2. Orientarea antropologică la reformatorii contemporani ai psihanalizei şi consecinţele sale educaţional-terapeutice (K. Horney si E. Fromm)  274
      7.5.3. V. Frankl şi logoterapia (nooterapia)   278
      7.5.4. Reeducarea personalităţii nevrotice în perspectiva psihiatriei dinamice   279
      7.5.5. O replică marxistă: Psihoterapia concretă (P. Bequart şi B. Muldworf)   281
7.6. Funcţia educogenă a colectivului ca factor terapeutic   283
      7.6.1. Aspecte psihagogice în psihoterapiile de grup   284
      7.6.2. Psihodrama (J. L. Moreno)  . 286
      7.6.3. Psihoterapia colectivă sovietică   287
      7.6.4. Terapia de mediu (socioterapiile)   289
7.7. Conceptii şi tehnici educaţional-terapeutice in sfera educatiei prin muncă  290
7.8. Conceptii şi tehnici educaţional-terapeutice în sfera educaţiei estetice 296
      7.8.1. Artterapia   298
      7.8.2. Meloterapia (Muzicoterapia)   299
      7.8.3. Functia terapeutică a învăţării artei dramatice  300
7.9. O încercare de sinteză: R. Lafon şi „Psihopedagogia medico-socială“  304
7.10. Metode educaţional-terapeutice în psihiatria românească  306

Concluzii   312
Bibliografie  315
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu