miercuri, 2 decembrie 2015

INDIVIDUALITATE SI EDUCATIE

Autor : Dimitrie Todoran      
Editura Didactica si Pedagogica
Colectia Pedagogia secolului XX
An aparitie : 1942,1974
Editia a II-a
Nr pagini : 400
Format 130 x 200
Anticariat
Pretul la data postarii : 9 lei pret mediu pe okazii, 10 lei la carti de psihologie, 20 lei la anticariatsophia
Disponibilitate BCU


Descriere:

     Doua idei, se pare, ca domina azi cercetarile psihologice: ideea Configuratiei si ideea Biologica a motivarii. In sintezele noastre de interpretare a individualitatii si procesului de invatare am cautat sa imbinam aceste doua idei pentru a avea drum deschis si spre o noua viziune integrala a individualitatii psihice si spre emiterea unei noi teorii despre invatare ("teoria gradient-dinamica"), menita sa cuprinda, in o noua forma explicativa, complicatul proces de formare si transformare psihica. Toate corolarele noastre educative deriva din considerarea acestor idei dominante.
Autorul

Cuprins:In loc de prefaţă  7

PROBLEME INTRODUCTIVE
Capitolul I - Temeliile educaţiei
1. Semnificaţia noţiunii „educaţie“ 10
2. Filosofia educaţiei   20
3. Temeliile educaţiei   25
       A) Temelia biologică   25
              (1) Aspectul morfofiziologic   25
              (2) Aspectul psihologic  35
       B) Temelia sociologică   37
Capitolul II - Domeniul şi metodele psihopedagogiei
1. Domeniul psihopedagogiei  44
2. Metodele psihopedagogiei  50

Partea I - INDIVIDUALITATE ŞI EDUCATIE
Capitolul III - Natura şi structura individualităţii
1. Unghiuri de vedere  62
2. Conceptul de individualitate   64
       A) Noţiuni descriptive şi planuri de organizare   64
              (a) Dimensiunile active  66
              (b) Configuraţiile structurale   67
              (1) Configuraţia formală   67
              (2) Configuraţia materială (de conţinut)   73
              (a) Tendinţe (dispoziţii) primare (originare)  73
              (b) Caracterul   74
              (c) Personalitatea   78
       B) Notiuni explicative, teorii şi principii   79
              (a) E. J. Kempf   79
              (b) S. Freud  80
              (c) A. Adler  82
              (d) C. G. Jung   85
              (e) W. McDougall   90
              (f) R. S. Woodworth 97
              (g) G. W. Allport  99
              (h) L. Klages   105
              (i) K. Lewin   110
3. „Stilul'“ personal de viată  116
       A) Norma individuală  116
       B) Reprezentarea structurală a individualitatii  122
              (1) Unitate 129
              (2) Specificitate-generalitate 132
Capitolul IV - Ereditate, maturizare, dezvoltare şi mediu
1. Ereditatea  136
       A) Variatii (ereditare şi neereditare) ; ereditatea caracterelor dobîndite  136
       B) Mecanismul şi legile ereditatii 138
       C) Ereditatea umană  153
2. Maturizarea   159
3. Mediul   161
4. Individualitate = f (ereditate x mediu)  170
Capitolul V – Determinarea individualităţii şi mediului
1.Generalităţi  177
       A) Perspective  177
       B) Ciclul vieţii  179
       C) Varste   182
       D) Consideraţii metodologice  185
2. Determinarea nivelului de evoluţie in prima copilarie (Epoca „preşcolară“)   192
       A) Procedeele metodice ale lui A. Gesell  193
       B) Procedeele metodice ale Charlottei Buhler  201
       C) Sensul evolutiei psihice în prima copilărie 206
3. Determinarea individualitatii în a doua copilărie şi tinereţe (Epoca „şcolară“)  212
4. Psihograma   223
5. Determinarea mediului   225
6. „Etăţile“ ciclului vieţii   229
Capitolul VI - Diferenţele individuale şi şcoala
1. Natura şi întinderea diferenţelor individuale  232
2. Corolare educationale   234
       A) Planul grupării după aptitudini   236
       B) Planul Dalton   238
       C) Planul Winnetka  238
Capitolul VII - Motivare, adaptare şi educaţie
1. Semnificaţia „motivării“  240
       A) Motive şi imbolduri  240
       B) Imboldurile şi situaţiile externe 243
2. Adaptarea si dinamica psihică   248
       A) Natura adaptării şi conflictele emotive   248
       B) Mecanisme de graniţă   251


Partea a II-a - ÎNVATARE ŞI EDUCATIE
Capitolul VIII - Natura şi formele învăţării
1. Învăţare şi maturizare  258
2. Inteligenţă, instinct si învăţare   263
3. Condiţii interne şi natura învăţării   267
4. Formele învăţării  270
       A) Asociaţie şi condiţionare   270
       B) Descoperirea si extinderea semnificaţiilor  277
       C) Explorare-eliminare   279
       D) „Intărirea“ pozitivă sau negativă  281
       E) Învăţarea inteligentă  283
5. Dinamica factorială în învăţare   290
Capitolul IX - Principiile învăţării
1. Principii asociaţioniste   293
       A) Asociaţionism   293
       B) Reflexologie, behaviorism   294
2. Principiul „exerciţiului“ şi „efectului“  298
3. Principii configuraţioniste  301
4. Teoria gradient-dinamică a învăţării  303
5. Crearea motivelor şi controlul tendinţelor   313
       A) Crearea noilor motive   313
       B) Controlul tendinţelor şi „formarea“ caracterului  316
       C) Disciplina şcolară   321
Capitolul X - Dezvoltarea şi permanenţa învăţării
1. Curba învăţării  324
2. „Situaţia“ în procesul învăţării   327
       A) Condiţii perceptive   327
       B) Condiţii ale fixării şi ajustării centrale  331
       C) Re-învăţare şi supra-învăţare   335
Capitolul XI - Învăţare şi oboseală
1. Natura şi cauzele oboselii  338
2. Măsurarea oboselii   341
3. Oboseala în şcoală   342
Capitolul XII - Transferul învăţării
1. Vederi teoretice   344
2. Tehnica experimentală în studiul transferului  351
3. Corolare educaţionale   353
Capitolul XIII - Determinarea progresului în învăţare
1. Natura şi funcţiunea examinărilor  357
2. Forme de examinare  358
3. Coeficientul educaţional şi de realizare   364
Capitolul XIV - Economia învăţării
1. Condiţii optime de învăţare  368
       A) Conditii generale   368
               (1) Sănătatea biopsihică  368
               (2) Influenţa drogurilor  369
               (3) Influenţa unor factori de mediu   371
       B) Condiţii speciale  372
               (1) Motivarea  372
               (2) Cunoaşterea rezultatelor   374
               (3) „Tot“ şi „parte“ în învăţare   377
               (4) Perioade de exerciţiu şi pauze recreative   378
2.Simultaneitatea condiţiilor în învăţare   381
Capitolul XV - Mediul educaţional
1. Viziunea unitară asupra individualităţii   383
2. Individualizare, orientare si selecţie   386

Bibliografie  387
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu