luni, 28 decembrie 2015

MANUAL DE PSIHOLOGIA CUPLULUI SI A FAMILIEI

Autor : Alin Sebastian Godeanu
Editura Sper
Colectia Alma Mater
An aparitie : 2015
ISBN 978-606-8429-51-9
Nr pagini : 362
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 45 lei la Editura, 45 lei la librariaeminescu, 45 lei la librarie.net
Descrierea editurii:

Sarcina acestei cărţi este una deosebit de dificilă şi de interesantă: aceea a prezentării unui domeniu complex (multifaţetat) cum este cel al psihologiei relaţiilor de cuplu şi de familie.
Un cuplu este format din două persoane cu două viziuni diferite asupra lumii şi două istorii care se întâlnesc în prezent, aici şi acum, pentru a experimenta iubirea.
Predând psihologia relaţiilor de cuplu şi a familiei la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii din Bucureşti, am conceput această carte ca pe un manual teoretic şi aplicativ. Manualul se adresează studenţilor mei, masteranzilor, doctorilor, sociologilor, clinicienilor şi tuturor celor interesaţi să studieze (dintr-o perspectivă ştiinţifică) şi să practice în domeniul psihoterapiei de cuplu şi de familie.
Aşadar, am structurat problematicile psihologiei relaţiilor de cuplu şi de familie în 10 idei de bază (teme fundamentale) definitorii pentru studiul actual al psihologiei relaţiilor de cuplu şi de familie:
# 1 Studiul psihologiei relaţiilor de cuplu şi de familie
# 2 Definirea cuplului şi a familiei
# 3 Tipuri şi structuri ale relaţiei de cuplu şi de familie
# 4 Psihodinamica relaţiei de cuplu şi de familie
# 5 Experienţa iubirii
# 6 Psihosexualitatea
# 7 Viaţa de cuplu şi de familie – între disfuncţional şi psihopatologic
# 8 Evaluarea, psihodiagnoza şi intervenţia asupra relaţiei de cuplu şi de familie
# 9 Orientări psihoterapeutice în psihologia relaţiilor de cuplu şi de familie
# 10 Formarea în psihoterapia cuplului şi a familiei
                                                                                      Alin Sebastian GODEANU
Cuprins:

Argument către cel interesat să studieze 14

CAPITOLUL 1
TENDINŢE CLASICE ŞI ACTUALE ÎN STUDIUL RELAŢIILOR DE CUPLU ŞI DE FAMILIE
1. Cine studiază relaţiile de cuplu şi familia? 21
2. Relevanţa perspectivelor de analiză pe care le alegem atunci când studiem familia 24
3. Importanţa cunoaşterii teoriilor ştiinţifice 25
4. Metamorfozele vieţii de cuplu şi de familie în prezent – familia în dezordine 26
4.1. Divorţialitate versus celibat. Recăsătorire şi familii recompuse 27
4.2. Relaţii şi stiluri de viaţă alternative 28
4.3. Migraţia şi piaţa muncii. (In)capacitatea de a păstra legăturile de familie 29
4.4. Familiile monoparentale 31
4.5. Socializare, locuinţă şi riscul virtualului 31

CAPITOLUL 2
NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DEFINIREA RELAŢIEI DE CUPLU ŞI A FAMILIEI
Introducere 37
Vocabularul vieţii de cuplu şi de familie 37

CAPITOLUL 3
TIPURI ŞI STRUCTURI ALE RELAŢIEI DE CUPLU ŞI ALE FAMILIEI
1. Clasificarea relaţiilor de cuplu şi a tipurilor de familie 61
1.1. Definirea familiei (tipuri) din punct de vedere antropologic 62
1.2. Definirea căsătoriei din punctul de vedere al regulilor moralei, cutumelor, factorilor socio-culturali şi sexuali 64
1.3. Definirea cuplurilor din punctul de vedere al criteriilor rezidenţiale 64
1.4. Definirea cuplurilor din perspectiva regulilor de căsătorie 65
1.5. Definirea familiei din perspectiva psihoterapiilor de familie şi a celor sistemice 65
1.6. Definirea familiei din perspectivă psihogenealogică 66
1.7. Definirea familiei din perspectiva legăturilor familiale 67
1.8. Tipologii psihogenealogice (transgeneraţionale) ale relaţiilor de cuplu 68
2. Ciclul vieţii de familiei şi relevanţa lui în plan psihoterapeutic 75
3. Funcţiile familiei 77
4. Funcţia maternă şi funcţia paternă 78
5. Niveluri de funcţionare ale relaţiei de cuplu 80

CAPITOLUL 4
PSIHODINAMICA RELAŢIEI DE CUPLU ŞI A FAMILIEI
Studierea psihodinamică a familiei 87
Abordarea psihodinamică a relaţiei de cuplu şi a familiei 87
Psihodinamica relaţiei de cuplu şi a familiei – o viziune către înţelegere şi acţiune 90

CAPITOLUL 5
ALEGEREA PARTENERULUI
1. Alegerea partenerului – punctul zero al naşterii cuplului 93
1.1. Repere în alegerea partenerului – către o tipologie operaţională 94
1.2. Moduri – criterii de alegere a partenerului 95
1.3. Importanţa cunoaşterii modurilor de alegere partenerială. Implicaţii şi efecte 114
1.4. Manifestarea identităţii de rol-sex în cadrul parteneriatului erotic 117
1.4.1. Identitatea, identitatea de rol-sex – roluri-cheie 117
1.4.2. Roluri latente şi roluri manifeste 119
1.4.3. Importanţa rolurilor în momentul iniţierii parteneriatului erotic şi persistenţa lor pe parcursul vieţii de cuplu 120

CAPITOLUL 6
MECANISME PSIHOLOGICE IMPLICATE ÎN PSIHODINAMICA VIEŢII DE CUPLU ŞI DE FAMILIE
Importanţa descifrării mecanismelor psihice implicate în psihodinamica relaţiilor de cuplu şi a familiei 125

CAPITOLUL 7
EXPERIENŢA COMUNICĂRII ÎN CADRUL RELAŢIEI DE CUPLU ŞI ÎN FAMILIE
1. Comunicarea – definire, teorii 143
2. Tipuri de comunicare 143
3. Mizele comunicării 144
4. Funcţii şi nivele de analiză a comunicării 145
5. Blocaje şi determinanţi ai comunicării defectuoase în relaţia de cuplu 147

CAPITOLUL 8
EXPERIENŢA IUBIRII
Introducere 153
1. A experimenta şi a trăi îndrăgostirea 153
2. Capacitatea de a fi îndrăgostit 155
3. Forme de iubire 155
4. Miturile iubirii 157
5. Iubirea şi sexualitatea 157
6. Iubirea sexuală matură 158
7. Iubirea interculturală 159
8. Sacrul şi iubirea - taina iubirii - o perspectivă creştină asupra uniunii bărbatului cu femeia 160

CAPITOLUL 9
PSIHOSEXUALITATEA
1. Începuturile studierii vieţii sexuale - scurt istoric 167
2. Scurt istoric al studierii sexualităţii umane 168
3. Sexualitatea umană explicată prin intermediul teoriilor ştiinţifice 170
4. Terminologia vieţii sexuale din perspectivă psihanalitică 172
5. Stadiile dezvoltării sexualităţii 174
6. Elemente definitorii ale dezvoltării sexuale în funcţie de vârsta cronologică 179
7. Înţelegerea sexualităţii în cadrul relaţiei de cuplu 182
7.1. Manifestarea intimităţii în cadrul relaţiei de cuplu 183
8. Forme distincte ale sexualităţii: sexualitatea premaritală şi sexualitatea maritală 190
9. Fazele actului sexual 191
10. Factori psihologici ce influenţează negativ calitatea vieţii sexuale 193
11. Tulburările vieţii sexuale 196
11.1. Disfuncţiile sexuale 196
11.2. Tulburările de identitate de gen 197
12. Manifestarea unor comportamente pulsionale specifice 199
13. Psihoterapia sexuală 202

CAPITOLUL 10
CUPLURILE LGBT
1. Studierea cuplurilor alternative 207
2. Terminologia şi descrierea formelor alternative de convieţuire în cadrul parteneriatului erotic 209
3. Repere istorice privind reprezentarea homosexualităţii de-a lungul secolelor 210
4. Orientarea şi identitatea sexuală 212
5. Manifestări ale iubirii homosexuale 213
5.1. Iubirea gay sau iubirea homosexuală masculină. Caracteristici 213
5.2. Iubirea homosexuală feminină sau lesbiană 214
5.2.1. Caracteristici 214
5.2.2. Consideraţii privind manifestarea homosexualităţii feminine 215
5.2.3. Etapele relaţiilor lesbiene 215
6. Teorii privind homosexualitatea 216
7. Aspecte familiale şi social contemporane ale homosexualităţii 216
7.1. Aspecte şi etape familiale 216
7.2. Homofobia internalizată 218
7.3. Coming out: procesul asumării orientării sexuale 219
7.3.1. Coming out – definire şi descriere 219
7.2.3. Modele ale coming out-ului 219
8. Măsurarea homosexualităţii 221
9. Homosexualitatea manifestată în rândul animalelor 221
10. Homoparentalitatea 222
11. Psihoterapia persoanelor LGBT 222

CAPITOLUL 11
ASPECTE DISFUNCŢIONALE ALE RELAŢIEI DE CUPLU ŞI DE FAMILIE
Familia funcţională şi familia disfuncţională 231
Ritualurile familiale 235

CAPITOLUL 12
ASPECTE PSIHOPATOLOGICE ALE RELAŢIEI DE CUPLU ŞI ALE FAMILIEI
1. Consideraţii preliminare 239
2. Spaţiul identitar, o necesitate a convieţuirii în cadrul familial 240
3. Stabilirea graniţelor în relaţia de cuplu; patologia graniţelor 242
4. Efectele perturbării graniţelor la nivel familial şi al relaţiei de cuplu 244
5. Parentalitate confuză – un aspect disfuncţional al relaţiei părinte-copil 245
6. Aspecte psihopatologice ale pierderii, abandonului şi doliului în cadrul relaţiei de cuplu 251
6.1. Întârzierea separării de familia de origine 251
6.2. Dependenţa de partener 252
6.3. Codependenţa 253
6.4. Aspecte ale pierderii – doliului patologic – în cadrul relaţiei de cuplu 254
6.5. Dinamica A.P.D.C. (abandon-pierdere-dependenţă-control) 255
7. Violenţa în cadrul grupului familial – violenţa domestică 258
8. Separare şi divorţ 267
9. Aspecte de ordin psihopatologic privind transmisia inconştientă 269
10. Tulburările psihosexuale 278

CAPITOLUL 13
EVALUAREA, PSIHODIAGNOZA ŞI INTERVENŢIA ASUPRA RELAŢIEI DE CUPLU ŞI FAMILIEI
Perspective generale asupra evaluării diagnozei şi intervenţiei – repere metodologice 291
Metoda observaţiei clinice şi metoda analizei discursului 300
Metoda observaţiei clinice 300
Metoda analizei discursului 302
Instrumente şi tehnici specifice de cercetare în psihologia familiei 303
1. Instrumente şi tehnici proiective specifice cercetării în domeniul psihologiei familiei 303
2. Genograma 308
3. Axa istoriei relaţiei de cuplu 315
4. Grila de explorare a interferenţei mitologiilor familiale şi comunitare cu nevoile personale 318
5. Inventarele centrate pe problematica de cuplu 321

CAPITOLUL 14
ORIENTĂRI PSIHOTERAPEUTICE 327

CAPITOLUL 15
CONSIDERAŢII FINALE PRIVIND ASISTAREA ŞI FORMAREA ÎN PSIHOTERAPIA CUPLULUI ŞI A FAMILIEI 343
Construirea şi reconstruirea relaţiei de cuplu 349
Consideraţii finale 354

Bibliografie 356 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu