duminică, 20 decembrie 2015

TRATAT DE PSIHODIAGNOSTIC AL PERSONALITATII

Autor : Dragos Iliescu, Coralia Sulea (coord.)
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie : 2015
ISBN 978-973-46-5672-1
Nr pagini : 392
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 44,95 lei la Editura, 38,21 lei la librariaonline (27,16 lei ebook-ul), 44,95 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
Psihodiagnosticul personalitatii presupune evaluarea cu ajutorul testelor psihometrice, in scopul orientarii in cariera, al angajarii de personal, al obtinerii unor certificari, al facilitarii performantei la locul de munca sau in scoala. Volumul analizeaza cele mai importante chestionare de personalitate utilizate in prezent la nivel mondial, precum si principalele instrumente validate disponibile in Romania, dintre care trei sint concepute de specialisti din centrele universitare Bucuresti, Iasi si Timisoara. Fiecare capitol prezinta istoricul metodelor de evaluare, fundamentele lor teoretice, modul de interpretare a scalelor si a scorurilor, intelegerea semnificatiilor acestora, precum si beneficiile pe care le pot oferi. Tratatul de psihodiagnostic al personalitatii se adreseaza atit studentilor la psihologie, cit si practicienilor care lucreaza in domeniu sau care doresc sa se specializeze in testarea psihologica.

Dragos Iliescu este profesor universitar la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii din Bucuresti. Este un reputat specialist in psihologie organizationala si masurare psihologica, cu o solida activitate academica si experienta practica, avind o larga recunoastere in comunitatea internationala de specialitate.

Cuprins:

Prezentarea autorilor 11

Cuvant-inainte  15
Introducere (Dragos Iliescu, Coralia Sulea)  19

Partea I. Inventarele clasice: The golden age

    Cap.1. Inventarul Psihologic California (CPI) (Ioana David, Dragos Iliescu) 29
        1.1. Prezentarea generala  30
                1.1.1. Introducere  30
                1.1.2. Obiectivele  31
                1.1.3. Componenta si materialele testarii  31
                1.1.4. Considerentele istorice  33
                1.1.5. Consideratiile item-metrice  36
                1.1.6. Metodologia elaborarii sacalelor  36
        1.2. Caracteristicile psihometrice  38
                1.2.1. Fidelitatea  38
                1.2.2. Validitatea  41
        1.3. Administrarea si scorarea  41
                1.3.1. Calificarea utilizatorilor  41
                1.3.2. Administrarea  42
                1.3.3. Scorarea  43
        1.4. Interpretarea  43
                1.4.1. Introducere  43
                1.4.2. Principii in interpretare  44
                1.4.3. Pasii necesari in interpretare  46
        1.5. Aplicabilitatea si concluzii  63
Bibliografie  65

    Cap.2. Testul de Personalitate in 16 Factori (16 PF) (Mariana Tanase Manzat, Andrei Serban Zamfirescu)  69
        2.1. Istoricul probei  70
        2.2. Administrarea si scorarea  71
                2.2.1. Administrarea  71 
                2.2.2. Scorarea   72
                2.2.3. Limite in masurare  72
        2.3. Interpretarea  73
                2.3.1. Identificarea indicilor stilului de raspuns  73
                2.3.2. Analiza scalelor factorilor globali  73
                2.3.3. Evaluarea scalelor factorilor primari  75
        2.4. Caracteristicile psihometrice  82
                2.4.1. Fidelitatea  82
                2.4.2. Validitatea  83
                2.4.3. Corelatiile cu alte teste  86
                2.4.4. Validitatea relativa la criteriu  87
        2.5. Utilitatea si aplicabilitatea  88
Bibliografie  89

    Cap.3. Formularul de Studiu al Personalitatii (PRF) (Andrei Ion, Coralia Sulea)  91
        3.1. Introducere  92
        3.2. Considerentele istorice  92
                3.2.1. Versiunile  92
                3.2.2. Constructia  93
                3.2.3. Detectarea dezirabilitatii  97
                3.2.4. Detectarea raspunsurilor aleatorii  98
                3.2.5. Dezvoltarea versiunii e  98
        3.3. Caracteristicile psihometrice    99
        3.4. Administrarea si scorarea  102
                3.4.1. Calificarea utilizatorilor  102
                3.4.2. Materialele testarii  102
                3.4.3. Procedurile de administrare  103
                3.4.4. Instructiunile de administrare  103
        3.5. Interpretarea  104
                3.5.1. Semnificatia dimensiunilor  104
                3.5.2. Interpretarea PRF in psihologia clinica si psihologia sanatatii. 107
                3.5.3. Sanatatea, stresul si confortul psihologic  108
                3.5.4. Interpretarea PRF in psihologia organizationala  109
                3.5.5. Interpretarea PRF in psihologia educationala  111
Bibliografie  112

   Cap.4. Chestionarele Eysenck pentru Adulti: Chestionarul de Personalitate Eysenck (EPQ-R) si Chestionarul de Impulsivitate Eysenck (IVE) (Romeo Zeno Cretu)  115
        4.1. Teoria personalitatii si conceptia psihometrica elaborate de Eysenk  116
                4.1.1. Arousal-ul cortical si extravertirea   117
                4.1.2. Arousal-ul cortical si nevrotismul  119
        4.2. Etape in evoutia  chestionarelor elaborate de Eysenk  122
        4.3. Prezentarea generala : EPQ-R si IVE  124
                4.3.1. EPQ-R. Descrierea si interpretarea datelor  124
                4.3.2. IVE. Descrierea si interpretarea datelor  126
                4.3.3. Administrarea si scorarea  128
                4.3.4. Domeniile de aplicabilitate  129
        4.4. Caracteristicile psihometrice  130
                4.4.1. Structura esantioanelor de validare  130
                4.4.2. Indicatori de fidelitate pentru EPQ-R  132
                4.4.3. Indicatori de fidelitate pentru IVE  133
                4.4.4. Intercorelatii ale scalelor EPQ-R si IVE  135
                4.4.5. Structura factoriala a scalelor EPI, EPQ-R si IVE  137
                4.4.6.Studii care sustin validitatea scalelor elaborate de Eysenk  139
        4.5.  Concluzii  143
Bibliografie  144

    Cap.5. Inventarul de Personalitate Freiburg (FPI) (Eugen Avram)  148
        5.1. Considerentele istorice  149
                5.1.1. Prezentarea generala  149
                5.1.2. Prezentarea variantei FPI-G  150
        5.2. Caracteristicile psihometrice ale FPI-R  155
                5.2.1. Fidelitatea  155
                5.2.2. Validitatea  157
        5.3. Administrarea si scorarea  FPI-R  159
        5.4. Interpretarea scalelor FPI_R  160
        5.5. Discutii si concluzii  172
Bibliografie  174
   
Partea a II-a. Inventare Big five

    Cap.6. Inventarul de Personalitate NEO (NEO PI-R) (Catalin Nedelcea)  179
        6.1. Prezentarea generala  179
        6.2. Considerentele istorice  182
        6.3. Caracteristicile psihometrice  185
                6.3.1. Fidelitatea  185
                6.3.2. Validitatea  188
        6.4. Administrarea si scorarea  195
                6.4.1. Cerinte pentru utilizatori  195
                6.4.2. Administrarea  195
                6.4.3. Instructiunile  197
                6.4.4. Scorarea  197
        6.5. Interpretarea scorurilor  200
                6.5.1. Strategia de interpretare  200
                6.5.2. Scalele  203
                6.5.3. Cele cinci domenii  203
                6.5.4. Fatetele celor cinci domenii  206
                6.5.5. Interpretarea multinivelara  209
                6.5.6. Feedback-ul pentru respondenti   230
        6.6. Utilizarea si aplicatiile 211
                6.6.1. Autoevaluarea vs heteroevaluarea  212
                6.6.2. Utilizarea NEO PI-R in context clinic  212
                6.6.3. Utilizarea NEO PI-R in consilierea vocationala si in psihologia muncii si organizationala  215
                6.6.4. Utilizarea NEO PI-R in psihologia educationala  217
Bibliografie  217

    Cap.7. Inventarul NEO in Cinci Factori (NEO FFI) (Andrei Ion)  224
        7.1. Introducere  224
        7.2. Descrierea testului  226
                7.2.1. Considerentele istorice  226
                7.2.2. Obiectivele  226
                7.2.3. Componenta  226
        7.3. Caracteristicile psihometrice  227
                7.3.1. Fidelitatea  227
                7.3.2. Validitatea  228
        7.4. Administrarea si scorarea  230
                7.4.1. Calificarea utilizatorilor  230
                7.4.2. Procedurile de administrare  230
                7.4.3. Instructiunile de administrare  231
        7.5. Interpretarea 231
                7.5.1. Interpretarea NEO FFI in psihologia clinica si psihologia sanatatii  232
                7.5.2. Interpretarea NEO FFI in psihologia organizationala  234
                7.5.3. Interpretarea NEO FFI in psihologia educationala  236
        7.6. Concluzii  237
Bibliografie  237

    Cap.8. Chestionarul Big Five (BFQ) (Daniela Vercellino, Tatiana Radu) 241
        8.1. Introducere  242
        8.2. Prezentarea generala  a chestionarului  243
                8.2.1. Descrierea  243
                8.2.2. Considerentele istorice  245
        8.3. Caracteristicile psihometrice   246
                8.3.1. Fidelitatea2 46
                8.3.2. Validitatea  247
        8.4. Administrarea si scorarea  250
        8.5. Interpretarea scorurilor  252
                8.5.1. Scala E (Energie, Energia)  252
                8.5.2. Scala A (Agreabilitate, Amicalita)  254
                8.5.3. Scala C (Constiinciozitate, Conscienziosita)  256
                8.5.4. Scala S (Stabilitate emotionala, Stabilita emotiva)  259
                8.5.5. Scala M (Deschidere mintala, Apertura mentale)  261
        8.6. Ariile de aplicare  265
                8.6.1. Psihologia organizationala  264
                8.6.2. Psihologia clinica si psihologia sanatatii  265
                8.6.3. Psihologia educationala   265
Bibliografie  265

    Cap.9. Adjectivele Big Five (BFA) (Andreea Butucescu, Daniela Vercellino) 270
        9.1. Introducere  271
        9.2. Constructia  271
                9.2.1. Considerentele istorice legate de masurarea personalitatii prin adjective 271
                9.2.2. Dezvoltarea  273
        9.3. Caracteristicile psihometrice  274
                9.3.1. Esalonarea  274
                9.3.2. Fidelitatea  275
                9.3.3. Validitatea  277
        9.4. Administrarea si scorarea  279
                9.4.1. Calificarea profesionala  279
                9.4.2. Mediul evaluarii  280
                9.4.3. Scala de evaluare  280
                9.4.4. Timpul necesar administrarii  280
        9.5. Interpretarea 280
                9.5.1. Scala E (Energie, Energia)  281
                9.5.2. Scala A (Agreabilitate, Amicalita)  281
                9.5.3. Scala C (Constiinciozitate, Conscienziosita)  282
                9.5.4. Scala S (Stabilitate emotionala, Stabilita emotiva)  283
                9.5.5. Scala M (Deschidere mintala, Apertura mentale) 283
        9.6. Aria de aplicabilitate  284
Bibliografie  286

Partea a III-a. Inventare nonverbale, tipologice si autohtone

    Cap.10. Chestionarul Nonverbal de Personalitate (NPQ) si Chestionarul Nonverbal de Personalitate in Cinci Factori (FF-NPQ) (Bogdan Oprea)  291
        10.1. Introducere  292
        10.2. Considerentele istorice  294
        10.3. Caracteristicile psihometrice   296
                10.3.1. Fidelitatea  297
                10.3.2. Validitatea  299
                10.3.3. Considerente factoriale  300
        10.4. Administrarea si scorarea  302
                10.4.1. Calificarea utilizatorilor  302
                10.4.2. Procedurile de administrare si instructajul  302
                10.4.3. Procedurile de scorare  303
        10.5. Interpretarea  304
                10.5.1. Scalele NPQ si semnificatia acestora  304
                10.5.2. Scalele FF-NPQ si semnificatia acestora  311
                10.5.3. Aplicabilitatea  314
                10.5.4. Consilierea si psihoterapia  314
                10.5.5. Orientarea vocationala si consultanta in cariera  315
                10.5.6. Activitatea in domeniul resurselor umane  316
Bibliografie  316

    Cap.11. Inventarul de Manifestare Tipologica Singer-Loomis (SL-TDI) (Lavinia Tanculescu) 319
        11.1. Prezentarea generala    320
        11.2. Considerentele istorice  321
        11.3. Caracteristicile psihometrice  323
                11.3.1. Fidelitatea  323
                11.3.2. Validitatea de continut  324
                11.3.3. Validitatea de construct  325
        11.4. Administrarea si scorarea  326
        11.5. Semnificatia si interpretarea scalelor  328
                11.5.1. Tipurile atitudinale generale  (Extraversiune si introversiune)  330
                11.5.2. O maniera sintetica de prezentare a modurilor cognitive: descrierile adjectivale  338
                11.5.3. Modurile cognitive dominante, auxiliare si inferioare  342
        11.6. Aplicabilitatea probei  SL-TDI   344
        11.7. Concluzii  349
Bibliografie  350

    Cap.12. Chestionare autohtone de personalitate (ABCD-M, Big Five Plus, DECAS) (Andreea Butucescu) 353
        12.1. Introducere  354
        12.2. ABCD-M (autor: Mihaela Minulescu)
                12.2.1. Prezentare generala  355
                12.2.2. Descrierea factorilor  357
                12.2.3. Administrarea si scorarea  359
                12.2.4. scorarea raspunsurilor, trasarea profilului si interpretarea  360
                12.2.5. Caracteristicile psihometrice  361
                12.2.6. Aplicabilitatea  363
        12.3. Big Five Plus (autor: Ticu Constantin)  364
                12.3.1. Prezentare generala  364
                12.3.2. Caracteristicile psihometrice  366
                12.3.3. Administrarea si scorarea  368
                12.3.4. Interpretarea  369
        12.4.DECAS (autor: Alin Florin Sava)  375
                12.4.1. Prezentarea generala si considerentele istorice  375
                12.4.2. Caracteristicile psihometrice    378
                12.4.3. Administrarea si scorarea  381
                12.4.4. Interpretarea  382
                12.4.5. Aplicabilitatea, concluzii, alte aspecte  386
Bibliografie  386Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu