miercuri, 9 decembrie 2015

UN VAL, UN OCEAN. Izvorul nu are nevoie sa intrebe care este calea sa

Autor : Bert Hellinger
Editura Cartea Daath
Colectia Constelatii sistemice
An aparitie : 2011
Traducerea Ioana Ciocotea, Ileana Amaximoaie
ISBN 978-973-88581-7-6
Nr pagini : 526
Format 140 x 205
Pretul la data postarii : 40 lei la Editura, 38 lei la eusunt , 36,80 lei la libris
Download pdf aici


Descrierea editurii:
       Cu bucurie în suflet constatăm al doilea pas prin care creatorul metodei constelaţiilor de familie, Bert Hellinger, este adus mai aproape de psihologii, psihoterapeuţii, facilitatorii de constelaţii şi, în general, de publicul român interesat de constelaţiile de familie.
        Pentru noi, Asociaţia Română de Terapii Sistemice, este un al doilea pas care aduce mai mult la lumină frumuseţea unei munci ce se doreşte experimentată, care poate bulversa tocmai prin profunzimea şi neconvenţionalitatea ei, şi care, în mod misterios, nu poate fi prinsă, de multe ori, în chingile logicii obişnuite.
Inainte de a fi tehnică, lucrarea are calităţile unei cărţi de referinţă, de înţelepciune, deoarece înmănunchează tot ceea ce autorul a strâns ca şi cunoaştere pe parcursul vieţii şi, în acelaşi timp, oferă posibilitatea fiecărui cititor de a-şi lua ceea ce are nevoie în legătură cu o anumită temă.
        Apărută iniţial în 2005, lucrarea adună şi ordonează eforturile şi intuiţiile sale în legătură cu legile iubirii şi în acelaşi timp cu efectele şi limitele conştiinţei. Textele sunt recolta seminariilor de constelaţii de familie desfaşurate între anii 1992-2000.
        Cartea surprinde esenţa a ceea ce Bert Hellinger are de spus în legătură cu modul de abordare a bolilor grave, a traumelor, psihozelor, a relaţiei dintre agresori şi victime, dar, în acelaşi timp, oferă înţelegerea sa asupra relaţiilor umane în context mai larg, spre exemplu, asupra legilor iubirii în relaţiile de cuplu, în relaţiile dintre părinţi şi copii, a diferitelor efecte ale credinţelor religioase, a întâlnirilor noastre cu morţii şi moartea şi a modalităţilor şi mijloacelor prin care putem contribui la dobândirea păcii şi reconcilierii.
        După cum Bert Hellinger ţine să precizeze, textele cuprinse în carte, au apărut în mod spontan în moduri diferite: fie ca introduceri, fie ca şi comentarii, concluzii sau sinteze. Uneori ele au reprezentat răspunsuri la întrebările puse pe parcursul seminariilor, discuţiilor sau interviurilor.
în receptarea insighturilor autorului, cititorul este invitat să înţeleagă, în spiritul metodei fenomenologice, faptul că ele se referă la o situaţie specifică şi au ieşit la suprafaţă tocmai datorită acesteia. Astfel, ele nu tratează un subiect la modul general, ci se referă doar la situaţia specifică pe care o prezintă. De fiecare dată când unele părţi seamănă, totuşi fiecare oferă şi pune în lumină un alt aspect, aşa cum reiese din contextul său particular.
         Aşa cum Bert Hellinger o afirmă în mai multe rânduri, cea mai bună întelegere a metodei şi insighturilor constelaţiilor familiale apare atunci când este luată în considerare filosofia aflată la baza acestora, şi anume fenomenologia şi metoda fenomenologică de cunoaştere, aşa s-a dezvoltat ea, începând cu Edmund Husserl şi Martin Heidegger.
     Dincolo de toate, contactul cu această informaţie atinge sufletul într-un mod profund, misterios şi contribuie la experienţe care prin excepţionalitatea lor ar fi suficiente în sine. Dacă, în plus, poate constitui şi un ghid pentru cei ce doresc să aprofundeze cunoaşterea la nivelul sufletului, atunci considerăm că menirea eforturilor noastre a fost atinsă pe deplin. în cele din urmă, a citi orice lucrare a lui Bert Hellinger este o experienţă în sine şi ne dorim să vă bucuraţi din plin de ea. Parafrazând-o pe colega mea traducătoare, acesta este Bert Hellinger, terapeutul care îşi permite să greşească, dar care se înclină cu respect în faţa misterului fiinţei.”
Ion Bucur - Facilitator de constelaţii familiale
Cuprins:


Nota traducătorilor  17
Cuvânt înainte  21
Despre această carte  25
Note din partea traducătorilor  31

Calea conştientizării
Introducere  33
Adevărul  33
Dialectica  36
Percepţie şi gândire  37
Calea fenomenologică a conştientizării  38
Insight-ul apare atunci când te abţii  41
Psihoterapia ştiinţifică şi psihoterapia fenomenologică  42
Perspectiva mai largă  46
întregul  48
Fântâna  50
A auzi şi a vedea  51
Insight şi acţiune  52
Percepţie şi îndoială  53
Tipare ale gândirii şi destinului  55
întreruperea tiparului  56
Lumină şi întuneric  56
Maestru şi discipol  57
Insight şi iluminare  58
Noaptea întunecată a sufletului  58
înţelepciune  59

Despre emoţii
Introducere  61
Diferenţierea emoţiilor  6l
Meta-sentimentele  66
Furie, disperare, iubire  67
Ura  68

Sufletul
Introducere  71
Extensia sufletului  71
Calea  72
Legile sufletului  73
Boala şi sufletul  75
Boala, sufletul şi "Eul"  76
Dimensiunile sufletului  79
Scopul vieţii  84
Gemeni  85
A fi în serviciul  86
Comemorare la Auschwitz  89
Comemorarea care încheie şi unifică  91
Criminalii sunt atraşi către victimele lor  94
Pace pentru agresor şi victimă  95
Binele şi răul  95
A face pe eroul fără a-ţi asuma riscurile  97
Cu respect faţă de suflet  97
A asculta mesajul sufletului  100
Igiena sufletului  101
Detaşarea  101
Procesul învăţării nu se ridică la nivelul bogăţiei sufletului  102

Despre soartă
Conştiinţă şi soartă  105
Conştiinţa personală  107
Conştiinţa colectivă  109
Soartă şi libertate  110
Viaţă împlinită  113
Destin şi credinţă  116
Destinul şi sufletul  119

Acceptarea şi consimţirea vieţii
Introducere  121
Fericire  121
Semne ale fericirii  122
Calea fericirii  123
Auto-realizarea şi completitudinea  124
Vindecare şi sănătate  125
Limitele conştiinţei  127
Vinovăţie şi inocenţă  131
Pace  134
Supravieţuind supravieţuirii  134
A primi cu smerenie  135
Soldaţii şi războiul  136
A primi cultura şi ţara celuilalt  137
Binecuvântarea deghizată  138
A lua viaţa de la capăt după ce ai fost salvat  138
Recunoştinţă  139
Echilibru  141
Uitarea spirituală  142
Darul  143
Fiinţă şi timp  143
Plenitudine  144

Bărbaţi şi femei
Introducere  147
Barbari şi femei  147
A da şi a primi în relaţia de cuplu  148
Schimb şi iubire  150
Viitorul  150
Animus şi anima  150
Masculin şi feminin  151
întreaga forţă  151
Sărutul  153
Unitate şi diferenţă  153
Cum se împlineşte iubirea  155
A privi împreună către ceva nou  156
Relaţia de cuplu are întâietate faţă de rolul de părinte  157
Ce creează ordine în familiile cu parteneri din culturi diferite  157
Partenerii anteriori sunt reprezentaţi de copii  161
Copii sunt influenţaţi de relaţiile neştiute  164
Căsătoria între parteneri de culturi diferite  164
Căsătoria cu un geamăn  166
O fericire mare necesită curaj  166
Fericire şi nefericire  167
Lăsând iubirea să crească  167
Adevărata valoare  168
Imaginile iubirii  169
Frică şi fascinaţie  169
Frica de iubire  170
Intimitate  170
Rolul de mamă şi rolul de tată în interiorul cuplului  171
A auzi şi a vedea în relaţia de cuplu  172
Opinie şi observaţie  172
Triumf şi gelozie  172
Măsura potrivită a răzbunării ţine de iubire  173
Un nou început  174
A lăsa în urmă  175
Separarea  176
Separarea plină de smerenie  177
Durerea separării  177
Fericire şi măreţie  178
Sterilizarea şi relaţia de cuplu  179
Viaţa obişnuită  179
Iubirea în timpurile noastre  181
Iubire şi lege  181
Legătura cu familia de origine  183
Iubirea şi sufletul  184
Iubirea şi a fi îndrăgostit  187
Soluţii  188
Completare  189
Iubire şi respect  191
Iubire şi existenţă  197

Ce creează ordine în familii
Introducere  199
Dreptul de a aparţine  199
Cine aparţine sistemului de familie  200
Binele şi răul în familie  201
Perfecţiunea  202
Acceptarea părinţilor  203
A te înclina în faţa părinţilor  204
Dobândirea păcii interioare prin smerenie  204
Tată şi copil  205
Părinţii sunt ei înşişi parte din fenomenul vieţii  206
Vinovăţie şi grandoare  207
Legile iubirii între părinţi şi copii  209
Iubire de copil  210
Iubire şi putere  211
Iubire şi neputinţă  211
Luptele de putere  212
Binecuvântarea  213
Grija faţă de părinţii în vârstă  213
Copii care mor devreme  214
Cei vii şi cei morţi  215
Moartea unui copil  216
Reproşul ca substitut pentru durere  217
Idealizarea ca substitut pentru durere  218
Doliul plin de importanţă şi doliul cu smerenie  218
Folosirea numelui celor morţi  219
Morţii care nu sunt recunoscuţi  219
Copiii nenăscuţi din familie  220
Despre un copil avortat şi fraţii lui  221
Abandonarea copiilor  222
Ispăşire  224
Secretele de familie  225

Handicapul în familie
Copilul cu dizabilităţi  227
Un frate cu dizabilităţi  227
Copii care suferă de Thalidomide  229
Dizabilitatea partenerului  230
Părinţi cu dizabilităţi  231
Tăria care vine din dizabilitate  232
Ordinea creată de precedenţă  233
Un copil posedat de diavol  233
Acceptarea unui substitut  234
Când ar vrea un tată divorţat să aibă grijă de copii săi?  235
Onorarea părinţilor  235
Onorare sau supunere  235
Lege şi iubire  237
Despre iubire şi viaţă  237
Când un părinte moare prea devreme  238
Leul  238
Cum să-ţi onorezi părinţii care au murit  240
Sentimente rănite  240
Aroganţa  241
Durerea separării  241
Rămas bun  242
Legea în armonie  243

Boală şî vindecare în familie
Introducere  245
Iubirea care duce la boală şi iubirea care vindecă  245
Simetria ascunsă a iubirii  248
Redirecţionarea  256
Psihoterapie şi medicină  256
Boală şi ordine  258
Boala ca proces de vindecare a sufletului  259
Cancerul  259
Anorexia şi bulimia  265
Supraalimentarea şi postul  266
Mâncatul compulsiv  267
Alergiile  268
Astmul  268
Depresia  268
Dinamicile de familie şi psihozele  270
Constelaţiile de familie  271
Mişcările sufletului  272
Iubirea  274
Soluţia  274
Mişcarea întreruptă  277
Ce conduce la nevroză  278
A muri dând naştere unui copil  279
Iubirea înţeleaptă şi iubirea magică  281
Respectul pentru limite  282
Iluzia auto-realizării  283
Copiii cu handicap sever  284
Boala şi echilibrul  286
Incestul  287
Soluţii pentru generaţiile care urmează  291
Respect în loc de ispăşire  292
A muri în locul altcuiva  293
Linia de sfârşit  294

Constelaţiile de familie şî mişcările sufletului
Introducere  295
Constelaţia de familie  295
Efectele constelaţiilor de familie  298
Ce poate fi observat în constelaţiile de familie  299
Sufletul cunoaşte calea  299
O modalitatea de a lucra cu constelaţiile de familie  301
întrebări standard  303
Gravitate  304
Metoda sistemică  305
A rămâne cu ceea ce este esenţial  305
Câmpul de energie  306
A repara sau a vindeca  309
Vindecarea ca un dar  310
Explicaţiile nu ajută  311
Curajul de a privi adevărul în faţă, aşa cum apare  312
Descurajarea curiozităţii  314
A atinge iubirea din suflet  314
Limitele constelaţiilor de familie  314
Viii şi morţii  315
înţelepciunea care decurge din împărtăşirea sufletului comun  316
Ajutorul care vine din a fi în rezonanţă  318
Trăirile unui reprezentant  321
Cât de autentici sunt reprezentanţii?  322
Protecţie pentru reprezentanţi  323
Evenimente care au întâietate  324
Realitatea  325
Interpretările limitează  327
Efectul asupra membrilor absenţi ai familiei  328
Când e o constelaţie încheiată?  328
A privi înainte, avându-mi părinţii în spate  328
Consideraţie  329
Minimalism  329
Acţiunile urmează sufletul  330
A lăsa deoparte imaginea constelaţiei  331
A fi eficient fără a interveni  332
Vidul gol  332
A te lăsa dus de moment  337
Soluţiile au nevoie să se coacă  337
Renunţarea ca soluţie  338
A lăsa deoparte, ca soluţie  339
Frazele vindecătoare  340
Profunzimile sufletului  343
Mai stau puţin  345
Ceea ce este familiar şi uşor  346
Vindecarea sufletului familiei  347
Iluminare  348
Cum reuşesc constelaţiile de familie: o privire generală  348
Calea către conştientizare  348
Procesul  350
Constelaţiile de familie  350
Clientul  351
Terapeutul  352
Reprezentantul  353
întrebările  354
Centrare  355
Semnul  356
Deschidere  356
începutul  357
Procedura  358
A lucra cu esenţa  360
Spaţiul  360
A lua parte  361
Câmpul de energie  362
Cei morţi  362
Sufletul  363
Iubire  365
Echilibru  365
întâietatea primului născut  365
Integritate  366
Soluţia  366
Cunoaştere şi a cunoaşte  368
Constelaţiile de familie şi mişcările sufletului  370
Legile conştiinţei colective  372
Legile conştiinţei personale  374
Mişcările opuse ale celor două conştiinţe  377
Mişcările sufletului  378
Experienţe legate de mişcările sufletului  379
Cei morţi  386
Strămoşii  390
Moartea  391
Viitorul  393

A ajuta şt a găsî soluţii
Introducere  395
Soluţii fără probleme  395
Intuiţie şi soluţie  396
Soluţiile urmează iubirea  396
Descrierea problemei menţine problema  397
Flexibilitatea susţine găsirea soluţiilor  397
Arta de a ajuta  398
A privi la timpul care a mai rămas  405
în rezonanţă cu moartea  405
Legătura şi creşterea interioară  406
Abordări terapeutice  408
Runda  409
Două modalităţi de a ajuta  410
Respect  411
Reţinere  413
Rezistenţă  414
Consecinţe care durează  414
Mila  414
Integritate  416
Psihoterapie în armonie  417

Poveşti şi povestiri
Introducere  421
Destinul reflectat în oglinda poveştilor şi povestirilor  421
Adevărata temă  421
Perdeaua de fum  422
Punctul de cotitură  422
Portiţa de scăpare  423
înşelăciunea  424
Turnura  425
Adevărul ascuns  425
Simptomele  426
Soluţiile  426
Utilizarea poveştilor ca şi contramăsuri  427
Exemple de poveşti folosite ca şi contramăsuri  427
Ajutorarea copiilor prin intermediul poveştilor  428
Udatul patului  429
Constipaţia  431
Un copil care se scapă pe el  431
Un copil încăpăţânat  433

Religia
Introducere  435
Religiile stabilite  435
Cealaltă credinţă  440
Respectând misterul  441
A rămâne nemişcat  443
Imagini ale lui Dumnezeu  445
Cultul Fecioarei Maria  446
O critică asupra bisericii  446
Bunul cel mai de preţ  446
Mişcările sufletului  448

Viaţa şi moartea
Introducere  451
Centrare şi moarte  451
Cei vii şi cei morţi  453
Prezenţă şi absenţă  454
Mişcarea către moarte  456
A lua şi a lăsa viaţa  456
Moarte şi completitudine  459
Respectul pentru cei morţi  460
Cei care mor tineri  463
Avorturile  464
Moartea este mai măreaţă decât viaţa  465
Moartea violentă  466
Donarea de organe  467
Despre a muri şi cei morţi  468
Moartea timpurie  469
Moarte şi reconciliere  471
Frica de moarte  474
împăcarea cu cei morţi  475
Imagini ale vieţii şi ale morţii  478
întâietatea vieţii  480
Sufletul  482
Calea către moarte  483
Intervalul  486
A trăi până la sfârşit  487
Gânduri de încheiere  488
Viaţa merge mai departe  488
Fericirea  488

Epilog - O scurtă privire prin studio
Procesul creativ  489
Poveştile  492
Credinţa mai mare  493
Musafirul  495
Reţinerea  497
Cercul  498
Aforisme  500
A vorbi şi a gândi  501
Curajul pentru minimalism  505
Mişcările sufletului  506
Cei morţi  510
Teme contemporane  511
Noi perspective  513
Perspectivă  515

Despre autor  521
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu