joi, 14 ianuarie 2016

TEORII CONTEMPORANE ALE INVATARII. Autori de referinta

Autor :Knud Illeris (Coord)          
Editura Trei
Colectia Educatie si Formare
An aparitie :2014
Editia I      
Traducere din engleza Zinaida Mahu
ISBN 978-606-719-059-5
Nr pagini : 424
Format 145 x 205
Pretul la data postarii :35,40 lei la Editura, 33,04 lei la elefant (26,32 lei ebook-ul), 34,30 lei la librariaonline
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:
16 somităţi din ştiinţele educaţiei îşi prezintă cele mai inovatoare cadre teoretice şi cele mai influente contribuţii din domenii precum achiziţia conţinuturilor, dezvoltarea umană sau studiul cultural şi social al procesului învăţării. Cu un accent aparte pus pe instruirea continuă, dar şi pe natura experienţială şi transformativă a învăţării, textele din acest volum familiarizează profesorii şi cercetătorii cu cele mai proaspete idei şi curente din teoriile educaţiei. Dintre autorii de referinţă prezenţi în această antologie nu lipsesc Howard Gardner, Jerome Bruner, Peter Jarvis, Etienne Wenger, Jack Mezirow ş.a.

Învăţarea e „treaba" tuturor: profesori şi elevi din sistemul de educaţie, adulţi angajaţi în procese de formare profesională, manageri conştienţi de avantajul comparativ dat de excelenţa şi creativitatea angajaţilor, consultanţi în procese de învăţare (traineri, mentori, consilieri). Knud Illeris ne pune la dispoziţie o selecţie excepţională de autori de mare prestigiu şi texte fundamentale care au marcat înţelegerea pe care o avem azi cu privire la procesele de învăţare. Un motiv în plus să „luăm de bună" această carte este că ilustrează perspectiva unui autor scandinav, iar sistemele de educaţie şi formare de acolo reuşesc să îmbine cel mai bine performanţa în învăţare cu fericirea şi starea de bine.
- Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, coordonatorul colecţiei „Educaţie şi formare", decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti

Knud Illeris
este profesor emerit al Universităţii din Aarhus (Danemarca) şi autor al lucrării How We Learn, o referinţă pentru cercetarea învăţării la adulţi.


Cuprins:


Introducere la colectia „Educatie si formare" 7
Introducere
 10

Cap.1. O intelegere cuprinzatoare a invatarii umane (de Knud Illeris)  21

Cap.2. Cum inveti sa fii o persoana in societate: invatand sa fiu eu (de Peter Jarvis)  45

Cap.3. Cum se transforma „forma"? O abordare a invatarii transformative din perspectiva constructivista a dezvoltarii umane (de Robert Kegan)  68

Cap.4. Invatarea prin expansiune: spre o reconceptualizare a invatarii bazata pe teoria activitatii (de Yrjö Engeström)  101

Cap.5. Pragmatismul: o teorie a invatarii pentru viitor (de Bente Elkjaer)  136

Cap.6. O privire de ansamblu asupra invatarii transformatoare (de Jack Mezirow)  164

Cap.7. Abordari multiple ale cunoasterii (de Howard Gardner)  192

Cap.8. Invatarea biografica in cadrul noului discurs despre invatarea continua (de Peter Alheit)  210

Cap.9. Ciclurile vietii si ciclurile invatarii (de John Heron)  234

Cap.10. Invatarea continua ca o tehnica a sinelui (de Mark Tennant)  265

Cap.11. Cultura, minte si educatie (de Jerome Bruner)  286

Cap.12. Experienta, pedagogie si practici sociale (de Robin Usher)  306

Cap.13. „Probleme normale de invatare" ale tinerilor: in contextul convingerilor culturale implicite (de Thomas Ziehe)  334

Cap.14. Practica invatarii (de Jean Lave)   362

Cap.15. O teorie sociala a invatarii (de Etienne Wenger)   379

Cap.16. Invatarea tranzitionala si consilierea reflexiva pentru cariera: a invata pentru a te angaja (de Danny Wildemeersch si Veerle Stroobants)  398


STIMULAREA MOTIVATIEI INVATARII LA ELEVI PRIN INTERMEDIUL UNUI PROGRAM EDUCATIONAL SPECIFIC


Autor :Delia Muste              
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2012
ISBN 978-973-595-416-1 
Nr pagini :267
Format ?
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Cuprins:

Cuvânt înaînte   9

I. Motivaţia
I.1. Delimitări noţionale şi caracterizare generala  13
I.2. Functiile motivaţiei  15
I.3. Tipuri de motivaţie  15
I.4. Aspecte motivaţionale implicate în actul învăţării de tip şcolar  18
I.5. Motivatie şi motiv; motive fundamentale în învăţarea de tip şcolar  20
I.6. Motivatie şi performanta  21
I.7 Corelaţia dintre nivelul de aspiratie şi gradul de motivare a elevilor 22
I.8. Interesul
I.9. Optimumul motivaţional   24

II. Evoluţii în conceptualizarea motivaţiei
II.1. Abordări generale   27
II.2. Structurarea ierarhică a trebuinţelor umane  28
II.3. Behaviorismul  31
II.4. Teoria atribuirii 34
II.5. Teoria învăţării sociale  37
II.6. Teoria motivatiei situaţionale  40
II.7. Teoria bifactorială a motivatiei   43
II.8. Teoria expectantei  47

III. Modele tearetico-practice explicative, privind motivaţia învăţării
III.1.  Modelul ARCS, elaborat de Keller  51
III.2. Modelul TARGET  54
III.3. Modelul VIAU   57

IV.  Strategii de stimulare a motivaţiei
IV.1. Repere pentru un design instrucţional - Raymond J. Wlodkowski   59
IV.2. Pârghii de dezvoltare a motivaţiei pentru invatare  62
      lV.2.1. Pârghii de ordin cognitiv  63
            IV.2.1.1. Înţelegerea şi valorizarea scopurilor învăţării  63
            IV.2.1.2. Conştientizarea procesului de învăţare  64
            IV.2.1.3. Stabilirea unor scopuri aflate în congruenţă cu interesele şi opţiunile personale   66
            IV.2.1.4. Realizarea unei activităţi instructiv-educative pornind de la stilurile de invaţare ale elevilor şi de la punctele forte ale acestora  67
            IV.2. 1.5. Alocarea de timp pentru integrarea conţinuturilor asimilate    70
            IV.2.1.6. Furnizarea feed-backului   71
      IV.2.2. Pârghii de ordin afectiv 73
            IV.2.2.1. Implicarea activă în procesul învăţării  73
            IV.2.2.2. Transformarea învăţării ghidata de adulţi intr-un proces incitant şi plin de satisfactii  73
            IV.2.2.3. Experimentarea succesului   74
            IV.2.2.4. Implicarea elevilor în autoevaluarea actului de învăţare propriu  75
            IV.2.2.5. Recompense concordante cu performanţele obtinute  76
            IV.2.2.6. Construirea unui mediu educaţional secutizant   76
IV.3. Rolul disonanţei cognitive in stimularea motivaţionala  77
IV.4. Modalităţi de evaluare a motivatiei pentru învăţare   80
      IV.4.1. Indicatori motivaţionali regăsiţi în activitatea instructiv-educativă  80
      IV.4.2. Metode de evaluare a motivatiei   81

V. Învăţarea - activitate umana fundamentala
V.1.  Aspecte privind învăţarea scolara  86
      V.1.1. Cnoaşterea, învăţarea şi instruirea - concepte corelate   86
V.2. Forme ale învăţării   88
V.3. Stilurile de învăţare  92
V.4. Rolul învăţării mediate în dezvoltarea motivatiei pentru învăţare 94

VI. Etapa constatativă a investigaţiei
VI.1. Fundamente conceptuale-metodologice ale cercetării constatative 95
      VI.1.1. Obiectivele cercetării constatative 97
      VI.1.2. Organizarea şi structurarea cercetării constatative  100
            VI.1.2.1. Descrierea eşantionului de subiecti ai etapei constatative  100
            VI.1.2.2. Descrierea eşantionului de conţinut al investigaţiei constatative  103
            VI.1.2.3. Metode şi instrumente utilizate în cercetare   104
VI.2. Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor obţinute în etapa constatativa  111
      VI.2. 1. Opinii ale cadrelor didactice privind motivaţia pentru învăţare   119
      VI.2. 2. Opinii ale elevilor privind motivaţia pentru învăţare   119
      VI.2. 3. Opinii ale părinţilor privind motivaţia pentru învăţare   137
VI.3. Administrarea pre-testului  153
      VI.3. 1. Rezultate ale pre-testului  156
      VI.3. 2. Concluziile studiului constatativ  166

VII. Etapa experimentului formativ privind fundamentarea strategiilor de stimulare morivaţionala pentru învăţare, destinate elevilor clasei a III-a
VII.1. Precizări teoretice şi metodologice 169
      Vll.1.1. Premisele teoretice şi scopurile cercetării  169
      VII.1.2. Aspecte relevante în contextul cercetării  171
VII.2. Organizarea cercetării experimentale  172
      VII.2.1 . Ipoteza şi obiectivele cercetării   172
            VII.2.1.1. Ipoteza cercetării  172
            Vll.2.1.2. Obiectivele cercetării 173
      VII.2.2. Variabilele experimentale   173
VIl.3. Alcatuirea eşantionului de subiecti   175
VII.4. Alcătuirea eşantionului de conţinut   175
VII.5. Detalierea experimentului formativ  176
      VlI.5.1 . Descrierea activităţilor desfăşurate   176
      VII.5.2. Desfăşurarea activitaţilor efective, organizate modular 177
VII.6. Sistemul metodelor de cercetare utilizate  201
VII.7. Prezentarea instrumentelor de cercetare  202
VII.8. Administrarea post-testului   204
VII.9. Etapa de re-testare  204

VIII. Anliza şi interpretarea datelor experimentale
VIII.1. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în etapa post-test 205
VIII.2. Analiza cantitativă şi interpretarea calitativă a datelor obţinute in post-test   207
VIII.3. Analiza cantitativă şi calitativă a datelor obtinute de elevii aparţinând grupului experimental, în etapele de pre-test şi post-test  220
VIII.4. Rezultatele obţinute în etapa re-test   233

Sugestii destinate cadrelor didactice   239
Bibliografie    243
Anexe    259

miercuri, 13 ianuarie 2016

STRATEGII DE STIMULARE A INVATARII AUTOREGLATE LA ELEVII CU DIFICULTATI DE INVATARE

Autor : Daniela Popa                 
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2013
ISBN 978-973-595-604-2 
Nr pagini :238
Format ?
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

În societatea contemporană, la nivel internaţional, există preocupări multiple, din partea organelor şi instituţiilor abilitate, pentru a asigura condiţii şi şanse egale în societate persoanelor cu cerinţe speciale. Astăzi, în țara noastră, deși s-au făcut progrese notabile la nivelul integrării copiilor cu CES în învățământul de masă, această integrare este mai degrabă una fizică decât reală. Lucrarea încearcă să răspundă nevoii de a oferi o modalitate pedagogică fezabilă, de acțiune, în care accentul se pune pe dezvoltarea competențelor necesare unei integrări eficiente în viața profesională a tuturor elevilor, indiferent de apartenență, origine, nivel de dezvoltare. În această teză ne-am concentrat eforturile pe a prezenta o posibilă alternativă în identificarea a ceea ce este de dorit să se implementeze pentru a ajuta elevii să depășească barierele în învățare.

Cuprins:

LISTA TABELELOR  3
LISTA FlGURlLOR  4
INTRODUCERE   5

CAPITOLUL l. Dificultăţile de învăţare la elevi. Teorii şi concepte relevante   7
I.1. Perspective asupra învăţării  7
I.2. Performanţe şcolare, Success şi insucces în şcoala contemporană  15
l.2.1. Fenomenul de inadaptare şcolară   15
l.2.2. Delimitări conceptuale. Cerinţe educaţionale speciale  21
I.3. Elevii cu dificultăţi de învăţare în şcoala contemporană  24
I.3.1. Definirea şi potenţiale cauze ale dificultăţilor de învăţare  26
I.3.2. Clasificări şi caracteristici ale elevilor cu dificultăţi de învăţare  30
I.3.3. Dificultăţi de învăţare uşoare, pasagere   38
I.3.4. Dificultăţile specifice de învăţare    38
l.3.4.1. Dificultăţile legate de percepţia vizuală  40
I.3.4.2. Dificultăţi în sfera limbajului oral  41
I.3.4.3. Dificultăţi de învăţare a limbajului scris  42
I.3.4.4. Dificultăţi în achiziţionarea abilităţilor matematice  44
I.3.4.5. Deficitul de atenţie  45
I.4. Teorii ale învăţării relevante în abordarea dificultăţilor de învăţare  48
I.4.1. Teoria condiţionării operante (B. F. Skinner)  52
I.4.2. Teoria social-cognitivă (A. Bandura)  55
I.4.3. Teoria dezvoltării sociale (L. S. Vîgotsky)  56
I.4.4. Teoria experienţei de învăţare mediată a lui Feuerstein (1991) 57
I.5. Reflecţii finale privind dificultăţile de învăţare  60

CAPITOLUL Il. Stimularea învăţării autoreglate în literatura ştiinţifică naţională şi internaţională; abordare critică  65
ll.1. Perspective asupra autoreglarii  65
ll.2. Motivuţie şi învăţare  77
ll.3. Învăţarea autoreglata   81
ll.4. Modele ale învăţării autoreglate  89
ll.4.1. Modelul învăţării autoreglate construit de Limmerman. B. J.   90
ll.42. Modelul învăţării autoreglate propus de Bockacits  93
ll.4.3. Modelul învăţării autoreglate elaborat de Pintrich, P. R.  96
ll.5. Evaluarea învăţării autoreglate  100
ll.6. Aspecte pedagogice ale stimulării învăţării autoreglate   104
ll.7. Relaţia dificultăţi de învăţare - învăţare autoreglată - ameliorarea performanţelor şcolare   106

PARTEA A DOUA. CERCETARI PRIVIND NIVELUL ÎNVAŢARIl AUTOREGLATE LA ELEVII DE GIMNAZIU
Necesitatea cercetării strategiiior de învăţare autoreglată la elevii cu dificultăţi de învăţare  107

CAPITOLUL lll. Cercetare constatativă privind factorii psihoindividuali şi contextuali care influenţează rezultatele şcolare la elevii cu dilicultăţi de învăţare   109
III.1. Modelul teoretic al cercetării   109
III.2. Obiectivele cercetării  111
III.3. Ipotezele cercetării   111
III.4. Descrierea populaţiei şi grupului-ţintă  113
III.5. Metode şi instrumente dc cercetare   116
III.5.1. Descrierea instrumentelor utilizate  116
III.6. Desfăşurarea cercetării   124
III..7. Prezentarea rezultatelor   125
III.7.1. Calitaţile psihometrice ale instrumentelor  126
III.7.2. Analiza descriptivă   128
III.8. interpretarea rezultatelor   141
III.8.1. Analiza corelaţională   141
III.8.2. Analiza faciorială   147
III.8.3. Regresie liniară multiplă   148
III.9. Concluzii ale cercetării. Propuneri  151
III.10. Implicaţii. Limite ale cercetării   155

CAPITOLUL.IV. Cercetare privind impactul programului bazat pe strategii de învăţare autoreglată asupra performanţelor şcolare ale elevilor de gimnaziu   159
IV.1. Premisele teoretico-metodologice care stau Ia baza desfăşurării intervenţiei psihopedagogice   159
IV.2. Obiectivele demersului de cercetare experimental  163
IV.3. Ipotezele cercetării. Variabilele independente şi dependente ale cercetării   163
lV.3.1. Ipotezele cercetării   163
IV.3.2. Variabilele independente si dependente. Designul experimental   164
lV.4 Prezentarea intervenţiei formative  166
lV.5. Populaţia şi grupul-ţintă   167
IV.6. Metode şi instrumente de cercetare   170
IV.7. Desfăsurarea cercetării   174
lV.7.1. Rezultatele etapei pretest  174
lV.7.2. Intervenţia experimentală  174
lV.7.3. Rezultate ale etapei posttest  176
lV.8. Prezentarea rezultatelor experimentului  176
lV.8.1. Rezultatele etapei prctest   176
lV.8.2. Intervenţia experimentală   183
lV.8.3. Rezultatele etapei posttest  195
lV.8.4. Rezultatele cercetării privind nivelul de satisfacţie ai elevilor asupra eficienţei programului de intervenţie  206
lV.9. Interpretarea rezultatelor  208
lV.10. Concluzii. Propuneri  211

CAPITOLUL. V. Consideraţii finale   213
V.1. Concluzii privind fundamentarea teoretică  213
V.2. Concluzii privind cercetarea constatativa  214
V.3. Concluzii privind cercetarea experimentala  218
V.4. Limitele cercetării 220
V.5. Relevanţa ştiinţifică a lucrării  221
V.6. Recomandări psihopedagogice  222

BIBLIOGRAFIE  225
Matricea Obiectiv / ipotezei/Variabile / Metode / Instrumente de cercetare  237


 


  

  
 
 

   LISTA TABELELOR  3
LISTA FlGURlLOR  4
INTRODUCERE   5

CAPITOLUL l. Dificultăţile de învăţare la elevi. Teorii şi concepte relevante   7
I.1. Perspective asupra învăţării  7
I.2. Performanţe şcolare, Success şi insucces în şcoala contemporană  15
l.2.1. Fenomenul de inadaptare şcolară   15
l.2.2. Delimitări conceptuale. Cerinţe educaţionale speciale  21
I.3. Elevii cu dificultăţi de învăţare în şcoala contemporană  24
I.3.1. Definirea şi potenţiale cauze ale dificultăţilor de învăţare  26
I.3.2. Clasificări şi caracteristici ale elevilor cu dificultăţi de învăţare  30
I.3.3. Dificultăţi de învăţare uşoare, pasagere   38
I.3.4. Dificultăţile specifice de învăţare    38
l.3.4.1. Dificultăţile legate de percepţia vizuală  40
I.3.4.2. Dificultăţi în sfera limbajului oral  41
I.3.4.3. Dificultăţi de învăţare a limbajului scris  42
I.3.4.4. Dificultăţi în achiziţionarea abilităţilor matematice  44
I.3.4.5. Deficitul de atenţie  45
I.4. Teorii ale învăţării relevante în abordarea dificultăţilor de învăţare  48
I.4.1. Teoria condiţionării operante (B. F. Skinner)  52
I.4.2. Teoria social-cognitivă (A. Bandura)  55
I.4.3. Teoria dezvoltării sociale (L. S. Vîgotsky)  56
I.4.4. Teoria experienţei de învăţare mediată a lui Feuerstein (1991) 57
I.5. Reflecţii finale privind dificultăţile de învăţare  60

CAPITOLUL Il. Stimularea învăţării autoreglate în literatura ştiinţifică naţională şi internaţională; abordare critică  65
ll.1. Perspective asupra autoreglarii  65
ll.2. Motivuţie şi învăţare  77
ll.3. Învăţarea autoreglata   81
ll.4. Modele ale învăţării autoreglate  89
ll.4.1. Modelul învăţării autoreglate construit de Limmerman. B. J.   90
ll.42. Modelul învăţării autoreglate propus de Bockacits  93
ll.4.3. Modelul învăţării autoreglate elaborat de Pintrich, P. R.  96
ll.5. Evaluarea învăţării autoreglate  100
ll.6. Aspecte pedagogice ale stimulării învăţării autoreglate   104
ll.7. Relaţia dificultăţi de învăţare - învăţare autoreglată - ameliorarea performanţelor şcolare   106

PARTEA A DOUA. CERCETARI PRIVIND NIVELUL ÎNVAŢARIl AUTOREGLATE LA ELEVII DE GIMNAZIU
Necesitatea cercetării strategiiior de învăţare autoreglată la elevii cu dificultăţi de învăţare  107

CAPITOLUL lll. Cercetare constatativă privind factorii psihoindividuali şi contextuali care influenţează rezultatele şcolare la elevii cu dilicultăţi de învăţare   109
III.1. Modelul teoretic al cercetării   109
III.2. Obiectivele cercetării  111
III.3. Ipotezele cercetării   111
III.4. Descrierea populaţiei şi grupului-ţintă  113
III.5. Metode şi instrumente dc cercetare   116
III.5.1. Descrierea instrumentelor utilizate  116
III.6. Desfăşurarea cercetării   124
III..7. Prezentarea rezultatelor   125
III.7.1. Calitaţile psihometrice ale instrumentelor  126
III.7.2. Analiza descriptivă   128
III.8. interpretarea rezultatelor   141
III.8.1. Analiza corelaţională   141
III.8.2. Analiza faciorială   147
III.8.3. Regresie liniară multiplă   148
III.9. Concluzii ale cercetării. Propuneri  151
III.10. Implicaţii. Limite ale cercetării   155

CAPITOLUL.IV. Cercetare privind impactul programului bazat pe strategii de învăţare autoreglată asupra performanţelor şcolare ale elevilor de gimnaziu   159
IV.1. Premisele teoretico-metodologice care stau Ia baza desfăşurării intervenţiei psihopedagogice   159
IV.2. Obiectivele demersului de cercetare experimental  163
IV.3. Ipotezele cercetării. Variabilele independente şi dependente ale cercetării   163
lV.3.1. Ipotezele cercetării   163
IV.3.2. Variabilele independente si dependente. Designul experimental   164
lV.4 Prezentarea intervenţiei formative  166
lV.5. Populaţia şi grupul-ţintă   167
IV.6. Metode şi instrumente de cercetare   170
IV.7. Desfăsurarea cercetării   174
lV.7.1. Rezultatele etapei pretest  174
lV.7.2. Intervenţia experimentală  174
lV.7.3. Rezultate ale etapei posttest  176
lV.8. Prezentarea rezultatelor experimentului  176
lV.8.1. Rezultatele etapei prctest   176
lV.8.2. Intervenţia experimentală   183
lV.8.3. Rezultatele etapei posttest  195
lV.8.4. Rezultatele cercetării privind nivelul de satisfacţie ai elevilor asupra eficienţei programului de intervenţie  206
lV.9. Interpretarea rezultatelor  208
lV.10. Concluzii. Propuneri  211

CAPITOLUL. V. Consideraţii finale   213
V.1. Concluzii privind fundamentarea teoretică  213
V.2. Concluzii privind cercetarea constatativa  214
V.3. Concluzii privind cercetarea experimentala  218
V.4. Limitele cercetării 220
V.5. Relevanţa ştiinţifică a lucrării  221
V.6. Recomandări psihopedagogice  222

BIBLIOGRAFIE  225
Matricea Obiectiv / ipotezei/Variabile / Metode / Instrumente de cercetare  237