vineri, 8 ianuarie 2016

ADAPTAREA SCOLARA. Demersuri aplicative la preadolescenti

Autor : Liana Tausan                 
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie : 2008
ISBN  978-973-610-676-7
Nr pagini :105
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

Școala de astăzi a devenit, contrar așteptărilor, un spațiu al confruntărilor și al conflictelor. In aceste condiții, eficiența școlii, în general, și a fiecărui cadru didactic în parte, depind în mare măsură de preocuparea de a cunoaște și de a înțelege elevii și problemele cu care aceștia se confruntă zi de zi. Neglijarea acestei preocupări, ar putea crea, poate fără intenție, premise pentru ca elevul să refuze să învețe, să fugă de la școală, înțelegerea și comunicarea cu educatorii să se realizeze greoi sau deloc, premise pentru apariția conflictelor, indiferenței, ostilității, care ar putea să se finalizeze cu insucces sau eșec scolar. În aceste condiții, cadrele didactice, specialiștii din școli, părinții și comunitatea, trebuie să acționeze împreună pentru îmbunătățirea actului instructiv-educativ, pentru ca astfel să ajute eficient copilul să se dezvolte sănătos din toate punctele de vedere.

Cuprins:

PREFATA  7

Capitolul  1 .
FENOMENUL  ADAPTARII  SCOLARE  11
1.1 .  Delimitari terminologice  11
1.2 .  Factorii care stau la baza adaptarii/dezadaptarii scolare  16
     1.2.1 .  Factorii  interni (bio-psihologici) ai adaptarii scolare  17
          1.2.1.1.  Factorii biologici  17
          1.2.1.2.  Factorii psihologici  18
     1.2.2 .  Factorii externi ai adaptarii scolare  24
          1.2.2.1.  Factorii scolari  24
          1.2.2.2.  Factorii socio-familiali  28

Capitolul  2 .
PARTICULARITATI BIO-PSIHO-SOCIAL E  ALE PREADOLESCENTEI  SI IMPLICATIILE  LOR  EDUCATIVE  33 2.1.  Preadolescenta  -  consideratii  generale  33
2.2 .  Particularitatile dezvoltarii  biofizice a  preadolescentilor  37
2.3 .  Particularitatile dezvoltarii psihice a preadolescentilor si implicatiile lor educative  39
     2.3.1.  Aspecte reprezentative ale dezvoltarii senzorial e si perceptive la preadolescenti  39
     2.3.2.  Evolutia proceselor psihice cognitive complexe in preadolescenta  39
          2.3.2.1.  Evolutia gandirii la preadolescenti. Implicatii educative  39
          2.3.2.2.  Particularitatile  memoriei la preadolescenti. Implicatii educative  48
          2.3.2.3.  Aspecte dominante ale dezvoltarii  imaginatiei in preadolescenta. Implicatii educative  53
     2.3.3 .  Evolutia limbajului in preadolescenta. Implicatii educative  56
     2.3.4 .  Dezvoltarea afectiv-motivationala a preadolescentilor. Implicatii educative  58
          2.3.4.1. Caracteristici ale afectivitatii in preadolescenta  58
          2.3.4.2.  Motivatia scolara la preadolescenti  60
     2.3.5 .  Planul personalitatii preadolescentilor  65
2.4 .  Relatiile sociale si proftlul  moral al preadolescentilor  68

Capitolul  3 .
ADAPTAREA PREADOLESCENTILOR LA EXIGENTELE SCOLARE SPECIFICE GIMNAZIULUI.  ASPECTE METODOLOGICE SI REZULTATE ALE CERCETARII  71
3.1 .  Adaptarea preadolescentilor la exigentele scolare specifice gimnaziului  71
3.2 .  Obiectivele si metodologia  cercetarii  75
     3.2.1 .  Operationalizare a conceptelor  75
     3.2.2 .  Metodologia cercetarii si  descrierea instrumentelor utilizate  76
3.3 .  Rezultate ale cercetarii  82
3.3.1 .  Analiza si prelucrarea datelor  82
3.3.2 .  Concluzii ale cercetarii  88

ANEXE  91
BIBLIOGRAFIE  101


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu