joi, 7 ianuarie 2016

DSM IV. Manual de diagnostic si statistica a tulburarilor mentale

Autor : Coordonator editia romaneasca Aurel Romila     

Editata de Asociatia Psihiatrilor Liberi din România
An aparitie : 2003
Editia a IV-a revizuita   
Editat de APA, 2000
Traducerea Marin Stancu
ISBN 973-98121-0-4
Nr pagini :  943
Format ?
Pretul la data postarii : 146,62 lei la LibHumanitas
Download pdf  pe scribd

Descriere:

"Aparitia acestei carti constituie cel mai important eveniment editorial pentru psihiatria romaneasca. In acelasi timp este o victorie si o onoare pentru APLR care a avut energia si rabdarea sa treaca peste obstacolele morale si financiare pentru a adapta psihiatria romaneasca la standardele actuale ale psihiatriei universale. Psihiatrul nu mai poate functiona decat tinand cont de modificarile DSM. DSM este instrumentul indispensabil pentru unificarea statistica si diagnostica a practicii psihiatrice din tara noastra.'' (Prof. dr. AUREL ROMILA)

Cuprins:


Grupul operativ pentru DSM-IV  (IX)
Grupurile de lucru pentru DSM-IV text revizuit   (XIII)
Mulţumiri pentru DSM-IV  (XVII)
Mulţumiri pentru DSM-IV Text revizuit (XIX)
Utilizarea Manualului   (XIX)
Introducere  (XXI)
Avertisment (XXXV)

Utilizarea manualului  (1)
Clasificarea DSM-IV-TR  (13)
Evaluarea multiaxială  (27)

TULBURĂRILE DIAGNOSTICATE DE REGULĂ PENTRU PRIMA DATĂ ÎN PERIOADA DE SUGAR, ÎN COPILĂRIE SAU ÎN ADOLESCENTĂ  (39)
(FAS – fara alta specificatie)
RETARDAREA MENTALA (41)
317 Retardare mentală uşoară (43)
318.0 Retardare mentală moderată (43)
318.1 Retardare mentală severă (43)
318.2 Retardare mentală profundă (44)
319 Retardare mentală, severitatea nespecificată (44)
TULBURĂRILE DE ÎNVĂŢARE (49)
315.0 Dislexie (Tulburarea cititului) (51)
315.1 Discalculie (Tulburare de calcul) (53)
315.2 Disgrafie (Tulburarea expresiei grafice) (54)
315.9 Tulburare de învăţare FAS (56)
TULBURAREA APTITUDINILOR MOTORII (56)
315.4 Tulburare de dezvoltare a coordonării (56)
TULBURĂRILE DE COMUNICARE (58)
315.31 Tulburare de limbaj expresiv (58)
315.32 Tulburare mixtă de limbaj receptiv si expresiv (62)
315.39 Tulburare fonologică (65)
307.0 Balbism (67)
307.9 Tulburare de comunicare FAS (69)
TULBURĂRILE DE DEZVOLTARE PERVASIVĂ (69)
299.00 Tulburare autistă (70)
299.80 Tulburare Rett (76)
299.10 Tulburare dezintegrativă a copilăriei (77)
299.80 Tulburare Asperger (80)
299.80 Tulburare de dezvoltare per vasivă FAS (84)
TULBURĂRILE DE DEFICIT DE ATENŢIE Şl DE COMPORTAMENT DISRUPTIV (85)
Tulburarea hiperactivitate/deficit de atenţie (85)
314.9 Tulburarea hiperactivitate/deficit de atenţie FAS (93)
Tulburare de conduită (94)
313.81 Tulburarea opoziţionismul provocator (100)
312.9 Tulburare de comportament disruptiv FAS (103)
TULBURĂRILE DE ALIMENTARE SI DE COMPORTA MENT ALIMENTAR ALE PERIOADEI DE SUGAR SAU MICII COPILĂRII (103)
307.52 Pica  (103)
307.53 Ruminaţia  (105)
307.59 Tulburarea de alimentare a perioadei de sugar si a micii copilării  (107)
Ticurile  (109)
307.23 Tulburarea Tourette (111)
307.22 Ticul vocal sau motor cronic (114)
307.21 Ticul tranzitor (115)
307.20 Tic fără altă specificaţie  (116)
Tulburările de eliminare (116)
Encoprezisul  (116)
307.6 Enurezisul (nedatorat unei condiţii medicale generale)  (118)
ALTE TULBURĂRI ALE PERIOADEI DE SUGAR, COPILĂRIEI SAU ADOLESCENŢEI  (121)
309.21 Anxietate de separare (121)
313.23 Mutism selectiv (125)
313.89 Tulburarea de ataşament reactivă a perioadei de sugar sau a micii copilării (127)
307.3 Tulburarea de mişcare stereotipă (131)
313.9 Tulburare a perioadei de sugar, copilăriei sau adolescenţei FAS (134)

DELIRLUMUL, DEMENŢA, TULBURĂRILE AMNESTICE ŞI ALTE TULBURĂRI COGNITIVE (135)
DELIRIUMUL (136)
293.0 Deliriumul datorat unei condiţii medicale generale (141)
Deliriumul indus de o substanţă  (143)
Deliriumui datorat unor etiologii multiple  (146)
780.90 Delirium FAS (147)
DEMENTA (147)
294.1* Demenţa de tip Alzheimer  (154)
290.4x Demenţa vasculară (anterior, Demenţa multi infarct) (158)
Demenţele datorate altor condiţii medicale generale (162)
294.1x* Demenţa datorată maladiei HIV  (163)
294.Ix* Demenţă datorată traumatismului cranian (164)
294.1x* Demenţă datorată maladiei Parkinson  (164)
194.Ix* Demenţa datorată maladiei Huntington (165)
294.1x* Demenţa datorată maladiei Pick (165)
294.1x* Demenţa datorată maladiei Creutzfeldt-Jakob (166)
294.1 x* Demenţă datorata altor condiţii medicale generale (167)
Demenţă persistentă indusă de o substanţă (168)
Demenţa datorată unei etiologii multiple  (170)
294.8 Demenţă FAS (171)
TULBURĂRILE AMNESTICE (172)
294.0 Tulburare amnestică datorata unei condiţii medicale generale (175)
Tulburare amnestică persistentă indusă de o substanţă (177)
294.8 Tulburare amnestică FAS (179)
ALTE TULBURĂRI COGNITIVE (180)
294.9 Tulburare cognitivă FAS (180)

TULBURĂRILE MENTALE DATORATE UNEI CONDIŢII MEDICALE GENERALE (181)
293.89 Tulburarea catatonică datorata unei condiţii medicale generale (185)
310:1 Modificare de personalitate datorata unei condiţii medicale generale (187)
293.9 Tulburare mentală FAS datorata unei condiţii medicale generale (190)

TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ (191)
Dependenţa de o substanţă  (192)
Abuzul de o substanta (198)
Intoxicatia cu o substanta  (199)
Absinenta de o substanta  (201)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU ALCOOLUL (212)
Tulburările uzului de alcool (213)
303.90 Dependenţă de alcool (213)
305.0 Abuz de alcool (214)
Tulburările induse de alcool (214)
303.00 Intoxicaţie alcoolică (214)
291.81 Abstinenţă de alcool (215)
Vezi si:
          291.0 Delirium prin intoxicaţie alcoolică (la pag 143)
          291.0 Delirium prin abstinenţă de alcool (la pag 143)
          291.2 Demenţă persistentă indusă de alcool (la pag 168)
          291.1 Tulburare amnestică persistentă indusă de alcool (la pag 177)
          291 .x Tulburare psihotică indusă de alcool (la pag 338)
          291.8 Tulburare afectivă indusă de alcool  (la pag 405)
          291.8 Tulburare anxioasă indusă de alcool (la pag 479)
          291.8 Disfuncţie sexuală indusă de alcool (la pag 562)
          291.8 Tulburare de somn indusă de alcool  (la pag 655)
Alte tulburari induse de alcool  (217)
291.9 Tulburare în legătură cu alcoolul FAS (la pag 223)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU AMFETAMINA (SAU CU O SUBSTANŢĂ SIMILARĂ ) (223)
Tulburările uzului de amfetamina (224)
304.40 Dependenţă de amfetamina (224)
305.70 Abuz de amfetamina (225)
Tulburările induse de amfetamina (226)
292.89 Intoxicaţie cu amfetamina (226)
292.00 Abstinenţă de amfetamina (227)
Vezi si:
          292.81 Delirium prin intoxicaţie cu amfetamina (la pag 143)
          292.xx Tulburare psihotică indusă de amfetamina (la pag 338)
          292.84 Tulburare afectivă in dusă de amfetamina (la pag 405)
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de amfetamina (la pag 479)
          292.89 Disfuncţie sexuală indusă de amfetamina (la pag 562)
          292.9 Tulburare de somn indusă de amfetamina (la pag 655)
Alte tulburari induse de amfetamina  (228)
292.9 Tulburare în legătură cu amfetamina FAS (231)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU CAFEINA (231)
Tulburările induse de cafeina (232)
305.90 Intoxicaţie cu cafeina (232)
Vezi si:
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de cafeina (la pag 479)
          292.89 Tulburare de somn indusă de cafeina (la pag 655)
Alte tulburari induse de cafeina (233)
292.9 Tulburare în legătură cu cafeina FAS (234)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU CANNABISUL (234)
Tulburările uzului de cannabis (236)
304.30 Dependenţă de cannabis (236)
305.20 Abuz de cannabis (236)
Tulburările induse de cannabis (237)
292.89 Intoxicaţie cu cannabis (237)
Vezi si:
          292.81. Delirium prin intoxicaţie cu cannabis (la pag 143)
          292.xx Tulburare psihotică indusă de cannabis (la pag 338)
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de cannabis (la pag 479)
Alte tulburari induse de cannabis (238)
292.9 Tulburare în legătură cu cannabisul FAS (241)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU COCAINA (241)
Tulburările uzului de cocaină (241)
304.20 Dependenţă de cocaină (242)
305.60 Abuzul de cocaină (243)
Tulburările induse de cocaină (244)
292.89 Intoxicaţie cu cocaină (244)
292.0 Abstinenţă de cocaină (245)
Vezi si:
          292.81 Delirium prin intoxicaţie cu cocaină (la pag 143)
          292.xx Tulburare psihotică indusă de cocaină (la pag 338)
          292.84 Tulburare afectivă indusă de cocaină (la pag 405)
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de cocaină (la pag 479)
          292.89 Disfuncţie sexuală indusă de cocaină (la pag 562)
          292.89 Tulburare de somn indusă de cocaină (la pag 655)
Alte tulburari induse de cocaina (246)
292.9 Tulburare în legătură cu cocaina FAS (250)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU HALUCINOGENELE (250)
Tuburările uzului de halucinogene (251)
304.50 Dependentă de halucinogene (251)
305.30 Abuz de halucinogene (252)
292.89 Intoxicaţie cu halucinogene (252)
292.89 Tulburare de percepţie persistentă indusă de halucinogene (Flashbacks) (253)
Vezi si:
          292.81 Delirium prin intoxicaţie cu halucinogene (la pag 143)
          292.xx Tulburare psihotică indusă de halucinogene (la pag 338)
          292.84 Tulburare afectivă indusă de halucinogene (la pag 405)
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de halucinogene (la pag 479)
Alte tulburari induse de halucinogene (254)
292.9 Tulburare în legătură cu halucinogenele FAS (257)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU INHALANTELE (257)
Tulburările uzului de inhalante (258)
304.60 Dependenţă de inhalante  (258)
305.90 Abuz de inhalante (259)
Tulburările induse de inhalante (259)
292.89 Intoxicaţie cu inhalante (259)
Vezi si:
          292.81 Delirium prin intoxicaţie cu inhalante (la pag 143)
          292.82 Demenţă persistentă indusă de inhalante (la pag 168)
          292.xx Tulburare psihotică indu să de inhalante (la pag 338)
          292.83 Tulburare afectivă indusă de inhalante (la pag 405)
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de inhalante (la pag 479)
Alte tulburari induse de inhalante  (260)
292.9 Tulburare în legătură cu inhalantele FAS (263)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURA CU NICOTINĂ (264)
Tulburarea uzului de nicotini (264)
305.10 Dependenţă de nicotină (264)
Tulburarea indusa de nicotina (265)
292.0 Abstinenţa de nicotină (265)
292.9 Tulburare în legătură cu nicotină FAS (269)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU OPIACEELE (269)
Tulburările uzului de opiacee (270)
304.00 Dependenţă de opiacee (270)
305.50 Abuz de opiacee (271)
Tulburările induse de opiacee (271)
292.89 Intoxicaţie cu opiacee (271)
292.0 Abstinenţă de opiacee (272)
Vezi si:
          292.81 Delirium prin intoxicaţie cu opiacee (la pag 143)
          292.xx Tulburare psihotică indusă de opiacee (la pag 338)
          292.84 Tulburare afectivă indusă de opiacee (la pag 405)
          292.89 Disfuncţie sexuală indusă de opiacee (la pag 562)
          292.89 Tulburare de somn indusă de opiacee  (la pag 655)
Alte tulburari induse de opicacee (274)
292.9 Tulburare în legătură cu opiaceele FAS (277)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU PHENCYCLIDINA (SAU CU O SUBSTANŢĂ SIMILARA PHENCYCLIDINEI) (278)
Tulburările uzului de phencyclidină (279)
304.90 Dependenţă de phencyclidină (279)
305.90 Abuz de phencyclidină (279)
Tulburările induse de phencyclidini (280)
92.89 Intoxicaţie cu phencyclidină (280)
Vezi si:
          292.81 Delirium prin intoxicaţie cu phencyclidină (la pag 143)
          292.xx Tulburare psihotică indusă de phencyclidină (la pag 338)
          292.85 Tulburare afectivă indusă de phencyclidină  (la pag 405)
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de phencyclidină (la pag 479)
Alte tulburari induse de phencyclidina  (281)
292.9 Tulburare în legătură cu phencyclidină FAS (283)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU SEDATIVELE, HIPNOTICELE SAU ANXIOLJTICELE (284)
304.10 Dependenţa de sedative, hipnotice sau anxiolitice  (285)
292.89 Intoxicaţia cu sedative, hipnotice sau anxiolitice (286)
292.0 Abstinenţa de sedative, hipnotice sau anxiolitice (287)
Vezi si:
          292.82 Demenţă persistentă indusă de sedative, hipnotice sau anxiolitice (la pag 168)
          292.83 Tulburare amnestică persistentă indusă de sedative hipnotice sau anxiolitice (1 la pag 77)
          292.xx Tulburare psihotică indusă de sedative, hipnotice sau anxiolitice (la pag 338)
          292.84 Tulburare afectivă indusă de sedative, hipnotice sau anxiolitice  (la pag 405)
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de sedative, hipnotice sau anxiolitice  (la pag 479)
          292.89 Disfuncţie sexuală indusă de sedative, hipnotice sau anxiolitice (la pag 562)
          292.89 Tulburare de somn indusă de sedative, hipnotice sau anxiolitice  (la pag 655)
Alte tulburări induse de sedative, hipnotice sau anxiolitice (289)
292.9 Tulburare în legătură cu sedativele, hipnoticele sau anxioliticele FAS (293)
TULBURAREA ÎN LEGĂTURĂ CU POLISUBSTANŢA (293)
304.80 Dependenţă de polisubstanţă (293)
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU ALTĂ SUBSTANŢĂ (SAU CU O SUBSTANŢĂ NECUNOSCUTĂ) (294)
Tulburările uzului de altă substanţa (sau da o substanţi necunoscută) (295)
Vezi si:
          304.90 Dependenţă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută)  (la pag 192)
          305.90 Abuz de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută) (la pag 198)
          292.89 Intoxicaţie cu altă substanţă (sau cu o substanţă necunoscută) (la pag 245)
          292.0 Abstinenţă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută) (la pag 201)
          292.81 Delirium indus de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută) (la pag 143)
          292.82 Demenţă persistentă indusă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută) (la pag 168)
          292.83 Tulburare amnestică persistentă indusă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută) (la pag 177)
          292.xx Tulburarea psihotică indusă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută (la pag 338)
          292.84 Tulburare afectivă indusă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută) (la pag 405)
          292.89 Tulburare anxioasă indusă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută) (la pag 479)
          292.89 Disfuncţie sexuală indusă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută)( la pag 562)
          292.89 Tulburare de somn indusă de altă substanţă (sau de o substanţă necunoscută) (la pag 655)

SCHIZOFRENIA SI ALTE TULBURĂRI PSIHOTICE  (297)
SCHIZOFRENIA (298)
Subtipuri si specificanţi de evoluţie  (303)
Procedee de înregistrare  (303)
Elemente si tulburări asociate (304)
Elemente specifice culturii, etăţii si sexului (306)
Prevalenta  (308)
Evolutie (308)
Pattern familial (309)
Diagnostic diferential (309)
Criteriile de diagnostic pentru Schizofrenie (312)
Subtipurile de Schizofrenie  (313)
295.30 Tipul Paranoid  (313)
295.10 Tipul dezorganizat (314)
295.20 Tipul catatonic (315)
295.90 Tipul nediferenţiat (316)
295.60 Tipul rezidual (316)
295.40 Tulburare schizofreniformă (317)
295.40 Tulburare schizoafectivă (319)
297.1 Tulburare delirantă (323)
298.8 Tulburare psihotică scurtă (329)
297.3 Tulburare psihotică indusă (Folie a Deux) (332)
Tulburara psihotică datorată unei condiţii medicale generale  (334)
Tulburare psihotică indusă de o substanţă (338)
298.9 Tulburare psihotică FAS (343)

TULBURĂRILE AFECTIVE  (345)
Episoadele Afective  (349)
    Episodul Depresiv Major  (349)
    Episodul Maniacal  (357)
    Episodul mixt (362)
    Episodul Hipomaniacal  (365)
TULBURĂRILE DEPRESIVE (369)
Tulburare depresivă majoră (369)
300.4 Tulburarea distimică (377)
311 Tulburare depresivă FAS (381)
TULBURĂRILE BIPOLARE (382)
Tulburarea bipolară I (382)
296.89 Tulburarea bipolară II (Episoade depresive majore recurente cu episoade hipomaniacale) (392)
301.13 Tulburare ciclorimică (398)
296.80 Tulburare bipolară FAS (400)
293.83 Tulburare afectivă datorată unei condiţii medicale generale (401)
Tulburare afectivă indusă de o Substanţă (405)
296.90 Tulburare afectivă FAS (410)
Specificanti  (410)

TULBURĂRILE ANXIOASE  (429)
Atacul de panica  (429)
Agorafobia  (432)
Panica 433
Criteriile de diagnostic pentru 300.01 Panică fără agorafobie (440)
Criteriile de diagnostic pentru 300.21 Panică cu agorafobie (441)
300.22 Agorafobie fără istoric de panică (441)
Criteriile de diagnostic pentru 300.29 Fobie specifică (443)
300.23 Fobie socială (450)
Criteriile de diagnostic pentru 300.23 Fobie socială (456)
300.3 Tulburare obsesivo-compulsivă (457)
Criteriile de diagnostic pentru 300.3 Tulburare obsesivo-compulsivă (462)
309.81 Stres posttraumatic (463)
Criteriile de diagnostic pentru 309.81 Stres posttraumatic  (467)
308.3 Stres acut (469)
Criteriile de diagnostic pentru 308.3 Stres acut (471)
300.02 Anxietate generalizată (472)
Criteriile de diagnostic pentru 300.02 Anxietate generalizată (476)
293.89 Tulburarea anxioasă datorată unei conditii medicale generale (476)
Tulburare anxioasă indusă de o substanţă (479)
Criteriile de diagnostic pentru tulburare anxioasă indusă de o substanţă (483)
300.00 Tulburare anxioasă FAS (484)

TULBURĂRILE SOMATOFORME  (485)
300.81 Tulburare de somarizare (486)
300.81 Tulburare somatoformă nediferenţiată (490)
300.11 Tulburare de conversie (492)
Tulburare algică (498)
300.7 Hipocondrie (504)
300.7 Tulburare dismorfică corporală (507)
300.81 Tulburare somatoformă FAS (511)

TULBURĂRILE FACTICE  (513)
Tulburarea factice (513)
300.19 Tulburare factice FAS (517)

TULBURĂRILE DISOCIATIVE  (519)
300.12 Amnezie disociativă (anterior amnezia psihogenă) (520)
300.13 Fugă disociativă (anterior fuga psihogena) (523)
300.14 Tulburare de identitate disociativă (anterior tulburarea de personalitate multiplă) (526)
300.6 Tulburare de depersonalizare (530)
300.15 Tulburare disociativă FAS (532)

TULBURĂRILE SEXUALE SI DE IDENTITATE SEXUALĂ  (535)
Tulburările dorinţei sexuale (539)
302.71 Dorinţă sexuală redusă (539)
302.79 Aversiune sexuală (541)
Tulburările excitaţiei sexuale (543)
302.72 Tulburare de excitaţie sexuală a femeii (543)
302.72 Tulburare- de erecţie a bărbatului (545)
Tulburările orgasmice (547)
302.73 Tulburare de orgasm a femeii (547)
302.74 Tulburare de orgasm a bărbatului (550)
302.75 Ejaculare precoce (prematură) (552)
Tulburările sexuale dureroase (554)
302.76 Dispareunie (Nedatorată unei condiţii medicale generale) (554)
306.51 Vaginism (Nedatorat unei condiţii medicale generale) (556)
Disfuncţie sexuală datorată unei conditii medicale generale (558)
Disfuncţie sexuală indusă de o substanţă (562)
302.70 Disfuncţie sexuală FAS (566)
PARAFILIILE (566)
302.4 Exhibiţionism (569)
302.81 Fetişism (569)
302.89 Frotteurismul (570)
302.2 Pedofilie (571)
302.83 Masochism sexual (572)
302.84 Sadism sexual (573)
302.3 Fetişism transvestic (574)
302.82 Voyeurism (575)
302.9 Parafilie FAS (576)
TULBURĂRILE DE IDENTITAE SEXUALA (576)
Tulburare de identitate sexuală (576)
302.6 Tulburare de identitate sexuală FAS (582)
302.9 Tulburare sexuală FAS (582)

TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT ALIMENTAR  (583)
307.1 Anorexie nervoasă (583)
307.51 Bulimie nervoasă (589)
307.50 Tulburare de comportament alimentar FAS (594)

TULBURĂRILE DE SOMN (597)
TULBURĂRILE DE SOMN PRIMARE (598)
Dissomniile (598)
307.42 Insomnie primară (599)
307.44 Hipersomnie primară (604)
347 Narcolepsie (609)
780.59 Tulburare de somn în legătură cu respiraţia (615)
307.45 Tulburare de ritm circadian a somnului (622)
307.46 Dissomnie FAS (629)
Parasomniile (630)
307.47 Coşmar (631)
307.46 Teroare de somn (634)
307.46 Somnambulism (639)
307.47 Parasomnie FAS (644)
TULBURĂRILE DE SOMN ÎN LEGĂTURA CU ALTA TULBURARE MENTALA (645)
307.42 Insomnie în legătură cu alta tulburare mentala  (645)
307.44 Hipersomnie în legătură cu alta tulburare mentala  (645)
ALTE TULBURĂRI DE SOMN (651)
780.XX Tulburarea de somn datorată unei condiţii medicale generale  (651)
Tulburare de somn indusă de o substanţă (655)

TULBURĂRILE CONTROLULUI IMPULSULUI NECLASIFICATE ÎN ALTĂ PARTE (663)
312.34 Tulburare explozivă intermitentă (663)
312.32 Kleptomanie (667)
312.33 Piromanie (669)
312.31 Joc de şansă patologic (671)
312.39 Trichotilomanie (674) 312.30
Tulburare a controlului impul sului FAS (677)

TULBURĂRILE DE ADAPTARE  (679)

TULBURĂRILE DE PERSONALITATE  (685)
301.0 Tulburare de personalitate paranoidă (690)
301.20 Tulburare de personalitate schizoidă (694)
301.21 Tulburare de personalitate schizotipală (697)
301.7 Tulburare de personalitate antisocială (701)
301.83 Tulburare de personalitate borderline (706)
301.50 Tulburare de personalitate histrionică (711)
301.81 Tulburare de personalitate narcisistică (714)
301.82 Tulburare de personalitate evitantă (718)
301.6 Tulburare de personalitate dependentă (721)
301.4 Tulburare de personalitate obsesivo compulsivă (725)
301.9 Tulburare de personalitate FAS (729)

ALTE CONDIŢII CARE SE POT AFLA ÎN CENTRUL ATENŢIEI CLINICE  (731)
FACTORII PSIHOLOGICI CARE AFECTEAZĂ CONDIŢIA MEDICALĂ (731)
316 Factorii psihologici care afectează condiţia medicală  (731)
TULBURĂRILE DE MIŞCARE INDUSE DE MEDICAMENTE (734)
332.1 Parkinsonism indus de neuroleptice (735)
333.92 Sindrom neuroleptic malign (735)
333.7 Distonie acută indusă de neuroleptice (735)
333.99 Akatisie acută indusă de neuroleptice (735)
333.82 Diskinezie tardivă indusă de neuroleptice (736)
333.1 Tremor postural indus de neuroleptice (736)
333.90 Tulburare de mişcare indusă de neuroleptice FAS (736)
ALTĂ TULBURARE INDUSĂ DE MEDICAMENTE (736)
995.2 Efectele adverse ale medicamentelor FAS (736)
PROBLEME RELAŢIONALE (736)
V61.9 Problemă relaţională în legătură cu o tulburare mentală sau cu o condiţie medicală generală (737)
V61.20 Problemă relaţională părinte - copil (737)
V61.1 Problemă relaţiona lă cu partenerul (737)
V61.8 Problemă relaţională între fraţi (737)
V62.81 Problemă relaţională FAS (737)
PROBLEME ÎN LEGĂTURĂ CU ABUZUL SAU NEGLIJAREA (738)
V61.21 Maltratare a copilului (738)
V61.21 Abuz sexual de un copil (738)
V61.21 Neglijare a copilului (738)
V6.1 Maltratare a adultului (738)
V61.1 Abuz sexual de un adult (738)
CONDIŢIILE ADIŢIONALE CARE SE POT AFLA ÎN CENTRUL ATENŢIEI CLINICE (739)
V15.81 Noncomplianţă la tratament (739)
V65.2 Simulare (739)
V71.01 Comportament antisocial al adultului (740)
V71.02 Comportament antisocial al copilului sau adolescentului (740)
V62.89 Funcţionare intelectuală liminară (740)
780.9 Declin cognitiv în legătură cu etatea (740)
V62.82 Doliu (740)
V62.3 Problemă şcolară (741)
V62.2 Problemă profesională (741)
313.82 Problemă de identitate (741)
V62.89 Problemă religioasă sau spirituală (741)
V62.4 Problemă de aculturaţie (742)
V62.89 Problemă de fază de viată (742)

Codurile adiţionale (743)
300.9 Tulburare mentală nespecificată (nonpsihotică) (743)
V71.09 Nici un diagnostic sau condiţie pe axa I (743)
799.9 Diagnostic sau condiţie amânată pe axa I (743)
V71.09 Nici un diagnostic pe axa II (743)
799.9 Diagnostic amânat pe axa II (743)

Anexa A:  Arborii de decizie pentru diagnosticul diferential  (745)
Anexa B: Seturi de criterii si axele prevazute pentru studii suplimentare (759)
Anexa C: Glosar de termeni tehnici  (819)
Anexa D: Lista adnotata a modificarilor din DSM-IV-Text Revizuit  (829)
Anexa E: Lista alfabetica a diagnosticelor si codurilor DSM-IV-TR (845)
Anexa F: Lista numerică a diagnosticelor si codurilor DSM-IV-TR (857)
Anexa G: Codurile ICD-9-CM pentru condiţiile medicale generale selectate si tulburările induse de medicamente (867)
Anexa H: Clasificarea DSM-IV (cu codurile ICD-10) (883)
Anexa I: Schiţa pentru formularea culturală si glosarul sindromelor circumscrise cultural (897)
Anexa J: Lista colaboratorilor DSM-IV (905)
Anexa K: Lista consilierilor pentru DSM-IV Text Revizuit (929)
Index  (933)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu