luni, 4 ianuarie 2016

ICD-10. Clasificarea tulburarilor mentale si de comportament. Simptomatologie si diagnostic clinic

Autor colectiv      
Editura All
An aparitie : 1998
Editia originala 1992, publicata de OMS
Traducerea Mircea Dehelean, Monica Ienciu
ISBN 973-9392-73-3
Nr pagini : 420
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 130 lei la cartile.ro
Download pdf  pe slideshareCuprins:

Prefata  3
Multumiri  8
Introducere  13
Principalele diferente dintre capitolul V (F) a ICD-10 si capitolul V al ICD-9         15
Probleme de terminologie   17
Observatii privind categoriile selectate in clasificarea tulburarilor mentale si comportamentale din ICD-10   21
          Dementa (F01-F03) si legaturile acesteia cu defectul, disabilitatea si handicapul   21
          Durata simptomelor necesare stabilirii unui diagnostic de schizofrenie  (F20-)   22
          Schizofrenia simpla   26
          Tulburarile schizoafective  (F35-)    26
          Tulburari ale dispozitiei (afective) (F30-F39)    26
          Tulburari depresive scurte si recurente   28
          Agorafobia si tulburarile de panica   28
          Categorii mixte anxietate-depresie   28
          Tulburari disociative si somatoforme si legatura lor cu isteria   29
          Neurastenia 29
          Tulburari specific culturale   30
          Tulburari  mentale si comportamentale asociate cu puerperiul (F53-)    30
          Tulburari ale personalitatii adulte (F60-)    31
          Alte tulburari ale comportamentului si personalitatii adulte  (F68)   31
          Retardarea mentala  (F70-F79)     32
          Tulburari cu debut specific in copilarie    32
          Tulburari mentale nespecificate (F99)    33
          Radierea unor categorii propuse in variante precedente ale ICD-10    35
Lista categoriilor   36
Descrieri clinice si indreptare diagnostice  54
          F00 - F09
          Tulburari mentale organice inclusiv simptomatice    56
Privire generala asupra acestei sectiuni  56
Introducere  58 

Dementa  59
F00 - Dementa in boala Alzheimer  61
         F00.0 - Dementa in boala Alzheimer cu debut timpuriu  63
         F00.1 - Dementa in boala Alzheimer cu debut tardiv  64
         F00.2 - Dementa in boala Alzheimer, atipica sau cu debut mixt  64
         F00.9 - Dementa in boala Alzheimer, nespecificata  64
F01 - Dementa vasculara   64
         F01.0 - Dementa vascurara cu debut acut  66
         F01.1 - Dementa multiinfarct 66
         F01.2 - Dementa vascurara subcorticala  66
         F01.3 - Dementa vascurara mixta corticala si subcorticala 66
         F01.8 - Alta dementa vascurara 66
         F01.9 - Dementa vascurara nespecificata  66
F02 - Dementa in alte boli, clasificate in alta parte  66
         F02.0 - Dementa in boala Pick  67
         F02.1 - Dementa in boala Creutzfeld-Jacob  68
         F02.2 - Dementa in boala Huntington  69
         F02.3 - Dementa in boala Parkinson  69
         F02.4 - Dementa in boala cu virusul imunodeficientei umane HIV-SIDA  70
         F02.8 - Dementa in alte boli specificate, clasificate in alta parte  71
F03 - Dementa nespecificata 72
F04 - Sindromul amnestic organic neindus de alcool sau alte substante psihoactive  72
F05 - Delirium, neindus de alcool sau alte substante psihoactive  73
         F05.0 - Delirium, nesuprapus pe dementa, conform descrierii de mai sus 75
         F05.1 - Delirium, suprapus pe dementa 75
         F05.8 - Alt delirium  76
         F05.9 - Delirium nespecificat  76
F06 - Alte tulburari mentale datorate leziunii, disfunctiei cerebrale si bolii somatice 76
         F06.0 - Starea halucinatorie organica  77
         F06.1 - Tulburarea catatonica organica  78
         F06.2 - Tulburarea deliranta organica (schizophrenia-like)  79
         F06.3 - Tulburari organice ale dispozitiei (afective)  79
                     F06.30 Tulburarea organica maniacala  80
                     F06.31 Tulburarea organica bipolara  80
                     F06.32 Tulburarea organica depresiva  80
                     F06.33 Tulburarea organica afectiva mixta  80
         F06.4 - Tulburarea organica anxioasa  80
         F06.5 - Tulburarea organica disociativa  81
         F06.6 - Tulburarea organica labil-emotionala (astenica)  81
         F06.7 - Tulburarea organica cognitiva usoara  81
         F06.8 - Alte tulburari mentale specificate datorate leziunii, disfunctiei cerebrale si bolii somatice  82
         F06.9 - Tulburarea organica nespecificata datorata leziunii, disfunctiei cerebrale si bolii somatice  82
F07 - Tulburari de personalitate si comportament datorate bolii, leziunii si disfunctiei cerebrale  82
         F07.0 - Tulburare organica de personalitate  82
         F07.1 - Sindromul postencefalitic  84
         F07.2 - Sindromul organic cerebral (posttraumatic)  84
         F07.8 - Alte tulburari de personalitate si comportament datorate bolii, leziunii si disfunctiei cerebrale  85
         F07.9 - Tulburare organica nespecificata de personalitate si comportament datorate bolii, leziunii si disfunctiei cerebrale  86
F09 - Tulburari mentala organica sau simptomatica, nespecificata  86
       
 F10 - F19
          Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii de substante psihoactive 87
Privire generala asupra acestei sectiuni  87

F10 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii alcoolului  87
F11 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii opioizilor
F12 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii canabinoizilor
F13 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii sedativelor si hipnoticelor
F14 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii cocainei
F15 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii altor stimulente, inclusiv cafeina
F16 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii halucinogenelor
F17 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii tutunului
F18 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii solventilor volatili
F19 – Tulburari mentale si comportamentale datorate utilizarii mai multor droguri sau altor substante psihoactive

Introducere  89

F1X.0 – Intoxicatie acuta  90
F1X.1 – Utilizare nociva  92
F1X.2 – Sindrom de dependenta  93
F1X.3 – Sindrom de sevraj  95
F1X.4 – Sindrom de sevraj cu delirium  96
F1X.5 – Tulburare psihotica  97
F1X.6 – Sindromul amnestic  99
F1X.7 – Tulburare psihotica  reziduala cu debut tardiv  100
F1X.8 – Alte tulburari mentale si comportamentale  102
F1X.9 – Tulburare mentala si comportamentala nespecificata  102


       F20 - F29
          Schizofrenia, tulburarile schizotipale si tulburarile delirante
Privire generala asupra acestei sectiuni  103
Introducere  105

F20 – Schizofrenie  105
         F20.0 Schizofrenie paranoidă  108
         F20.1 Schizofrenie hebefrenă  110
         F20.2 Schizofrenie catatonă  111
         F20.3 Schizofrenie nediferenţiată  112
         F20.4 Depresie post-schizofrenă  113
         F20.5 Schizofrenie reziduală  114
         F20.6 Schizofrenie simplă 115
         F20.8 Altă schizofrenie 115
         F20.9 Schizofrenie nespecificată  116
F21 - Tulburare schizotipală  116
F22 - Tulburări delirante persistente  117
         F22.0 - Tulburare delirantă  118
         F22.8 - Alte tulburări delirante persistente  119
         F22.9 - Tulburare delirantă. persistentă fnespecificată  119
F23 - Tulburări psihotice acute şi tranzitorii  119
         F23.0 - Tulburare psihotică acută polimorfă fără simptome de schizofrenie  122
         F23.1 - Tulburare psihotică acută polimorfă cu simptome de schizofrenie  123
         F23.2 - Tulburarea psihotică acută schizophrenia-like  124
         F23.3 - Alte tulburări psihotice acute, predominant delirante  125
         F23.8 - Alte tulburări psihotice acute şi tranzitorii  126
         F23.9 - Tulburări psihotice acute şi tranzitorii, nespecificate  126
F24 - Tulburare delirantă indusă  126
F25 - Tulburări schizoafective  127
         F25.0 Tulburare schizoafectivă de tip maniacal  128
         F25.1 Tulburare schizoafectivă de tip depresiv  129
         F25.2 Tulburare schizoafectivă de tip mixt  130
         F25.8 Alte tulburări schizoafective  130
         F25.9 Tulburare schizoafectivă nespecificată  130
F28 - Alte tulburări psihotice non-organice  131
F29 - Psihoză non-organică, nespecificată  131

         F30 - F39
          Tulburari ale dispozitiei afective
Indreptar diagnostic  132
Introducere  134

F30 - Episod maniacal  135
         F30.0 Hipomanie  135
         F30.1 Manie, fără simptome psihotice  136
         F30.2 Manie, cu simptome psihotice  137
         F30.8 Alte episoade maniacale  138
         F30.9 Episod maniacal nespecificat  138
F31 - Tulburarea afectivă bipolară  138
         F31.0 Tulburare afectivă bipolară cu episod actual hipomaniacal  139
         F31.1 Tulburare afectivă bipolară cu episod actual maniacal fără simptome psihotice  140
         F31.2 Tulburare afectivă bipolară cu episod actual maniacal cu simptome psihotice  140
         F31.3 Tulburare afectivă bipolară cu episod actual depresiv uşor sau moderat  140
                  .30 Fără simptome somatice 141
                  .31 Cu simptome somatice  141
         F31.4 Tulburare afectivă bipolară cu episod actual depresiv sever fără simptome psihotice  141
         F31.5 Tulburare afectivă bipolară cu episod actual depresiv sever cu simptome psihotice  141
         F31.6 Tulburare afectivă bipolară - episod actual mixt 142
         F31.7 Tulburare afectivă bipolară în prezent în remisiune  142
         F31.8 Alte tulburări afective bipolare  142
         F31.9 Tulburare afectivă bipolară, nespecificată  142
F32 - Episod depresiv  143
         F32.0 Episod depresiv uşor  145
         F32.1 Episod depresiv moderat  146
         F32.2 Episod depresiv sever fără simptome psihotice  147
         F32.3 Episod depresiv sever cu simptome psihotice  148
         F32.8 Alte episoade depresive  148
         F32.9 Episod depresiv nespecificat  149
F33 - Tulburare depresivă recurentă  149
         F33.0 Tulburare depresivă recurentă cu episod actual uşor  150
                  .00 Fără simptome somatice  150
                  .01 Cu simptome somatice  150
         F33.1 Tulburare depresivă recurentă cu episod actual moderat  151
                  .10 Fără simptome somatice  151
                  .11 Cu simptome somatice  141
         F33.2 Tulburare depresivă recurentă cu episod actual sever, fără simptome psihotice  151
         F33.3 Tulburare depresivă recurentă cu episod actual sever, cu simptome psihotice  152
         F33.4 Tulburare depresivă recurentă în prezent în remisiune  153
         F33.8 Alte tulburări depresive recurente  153
         F33.9 Tulburare depresivă recurentă nespecificată  153
F34 - Tulburări persistente ale dispozitiei (afective)  153
         F34.0 Ciclotimie  154
         F34.1 Distimie  155
         F34.8 Alte tulburări persistente ale dispozitiei (afective)  156
         F34.9 Tulburare persistentă a dispozitiei afective, nespecificată  156
F38 - Alte tulburări ale dispozitiei (afective)  156
         F38.0 Alte tulburări singulare ale dispozitiei afective  156
                  .00 Episod afectiv mixt  156
         F38.1 Alte tulburări recurente ale dispozitiei afective  157
                  .10 Tulburarea depresivă recurentă, scurtă  157
         F38.8 Alte tulburări ale dispozitiei afective, specificate  157
F39 - Tulburarea dispozitiei afective, nespecificată  157

         F40 - F49
          Tulburari nevrotice corelate cu stressul si tulburari somatoforme
Indreptar diagnostic  158
Introducere  161

F40 - Tulburări anxios-fobice  161
         F40.0 Agorafobia  162
                  .00 Fără tulburare de panică  164
                  .01 Cu tulburare de panică  164
         F40.1 Fobii sociale  164
         F40.2 Fobii specifice (izolate)  165
         F40.8 Alte tulburări anxios-fobice  166
         F40.9 Tulburare anxios-fobică, nespecificată  166
F41 - Alte tulburări anxioase  167
         F41.0 Tulburarea de panică (anxietate paroxistică episodică)  167
         F41.1 Tulburare de tip anxietate generalizată  168
         F41.2 Tulburare mixtă, anxioasă şi depresivă  169
         F41.3 Alte tulburări anxioase mixte  170
         F41.8 Alte tulburări anxioase specificate  170
         F41.9 Tulburare anxioasă nespecificată  170
F42 - Tulburare obsesiv-compulsivă  171
         F42.0 Gânduri sau ruminaţii obsesionale predominante  173
         F42.1 Acte compulsive (ritualuri obsesionale) predominante  173
         F42.2 Gânduri şi acte obsesionale mixte  174
         F42.8 Alte tulburări obsesiv-compulsive  174
         F42.9 Tulburare obsesiv-compulsivă nespecificată  174
F43 - Reacţie la stress sever şi tulburări de adaptare  174
         F43.0 Reacţie acută la stress  175
         F43.1 Tulburare de stress post-traumatică  177
         F43.2 Tulburări de adaptare  179
                  .20 Reacţie depresivă scurtă  181
                  .21 Reacţie depresivă prelungită  181
                  .22 Reacţie mixtă, anxioasă şi depresivă  181
                  .23 Cu perturbarea predominantă a altor emoţii  181
                  .24 Cu predominanţa tulburărilor de conduită  182
                  .25 Cu perturbare mixtă, a emoţiilor şi conduitei  182
                  .28 Cu alte simptome predominante, specificate  182
         F43.8 Alte reacţii la stress sever  182
         F43.9 Reacţie nespecificată la stress sever  182
F44 - Tulburări disociative (conversive)  182
         F44.0 Amnezie disociativă  184
         F44.1 Fugă disociativă  186
         F44.2 Stupor disociativ  187
         F44.3 Tulburări de transă şi posesiune  188
         F44.4 Tulburări disociative motorii 191
         F44.5 Convulsii disociative  192
         F44.6 Anestezie şi pierdere senzorială disociativă  192
         F44.7 Tulburări disociative (conversive) mixte  192
         F44.8 Alte tulburări disociative (conversive)  193
                  .80 Sindrom Ganser  193
                  .81 Tulburare de personalitate multiplă  193
                  .82 Tulburări disociative (conversi've) tranzitorii, ce apar în copilărie sau adolescenţă  193
                  .88 Alte tulburări disociative (conversive) specificate  193
         F44.9 Tulburări disociative (conversive) nespecificate  193
F45 - Tulburări somatoforme  194
         F45.0 Tulburare de somatizare  195
         F45.1 Tulburare somatoformă nedifereniţiată  197
         F45.2 Tulburare hipocondriacă  198
         F45.3 Disfuncţie vegetativă somatoformă  200
         F45.4 Tulburare somatoformă de tipul durerii persistente  203
         F45.8 Alte tulburări somatoforme 204
         F45.9 Tulburare somatoformă nespecificată 204
F48 - Alte tulburari nevrotice 204
         F48.0 Neurastenia  204
         F48.1 Sindromul de depersonalizare – derealizare  206
         F48.8 Alte tulburari nevrotice specificate  208
         F48.9 Tulburare nevrotica nespecificata  208

         F50 - F59
          Sindroame comportamentale asociate cu tulburari fiziologice si factori somatici
Privire generala asupra acestei sectiuni  209

F50 - Tulburări ale instinctului alimentar 211
         F50.0 Anorexie nervoasă  211
         F50.1 Anorexie nervoasă atipică  213
         F50.2 Bulimie nervoasă  213
         F50.3 Bulimie nervoasă atipică  215
         F50.4 Alimentaţie excesivă, asociată cu alte tulburări psihologice  215
         F50.5 Vomă, asociată cu alte tulburări psihologice  216
         F50.8 Alte tulburări ale instinctului alimentar  217
         F50.9 Tulburare a instinctului alimentar nespecificată  217
F51 - Tulburări non-organice ale somnului  217
         F51.0 Insomnie non-organică  218
         F51.1 Hipersomnie non-organică  221
         F51.2 Tulburare anorganică a ciclului somn-veghe  223
         F51.3 Somnambulism  225
         F51.4 Teroare nocturnă (pavor nocturn)  227
         F51.5 Coşmaruri  228
         F51.8 Alte tulburări non-organice ale somnului  229
         F51.9 Tulburări non-organice nespecificate ale somnului  230
F52 - Disfuncţie sexuală necauzată de o boală sau tulburare organică  230
         F52.0 Lipsa sau pierderea dorintei sexuale  231
         F52.1 Aversiunea sexuală şi lipsa plăcerii sexuale  231
                  .10 Aversiune sexuală  231
                  .11 Lipsa plăcerii sexuale  231
         F52.2 Eşec al satisfacţiei sexuale  231
         F52.3 Disfunctia orgasmică  232
         F52.4 Ejaculare precoce  232
         F52.5 Vaginismul non-organic  233
         F52.6 Dispareunie non-organică  233
         F52.7 Impuls sexual excesiv  233
         F52.8 Altă disfunctie sexuală non-organică  233
         F52.9 Disfunctie sexuală non-organică nespecificată  234
F53 - Tulburări mentale şi comportamentale asociate cu puerperiul, neclasificate în altă parte  234
         F53.0 Tulburări mentale şi comportamentale uşoare asociate cu puerperiul, neclasificate în altă parte  234
         F53.1 Tulburări mentale şi comportamentale severe asociate cu puerperiul, neclasificate în altă parte  234
         F53.8 Alte tulburări mentale şi comportamentale asociate cu puerperiul, neclasificate în altă parte 3  234
         F53.9 Tulburări mentale şi comportamentale asociate cu puerperiul, neclasificate în altă parte  234
F54 - Factori psihologici şi comportamentali asociaţi cu tulburări sau boli clasificate în altă parte  235
F55 - Abuzul de substanţe ce nu produc dependenţă  235
         F55.0 Antidepresive  236
         F55.1 Laxative  236
         F55.2 Analgezice  236
         F55.3 Antiacide  236
         F55.4 Vitamine  236
         F55.5 Steroizi sau hormoni  236
         F55.6 Remedii specifice vegetale sau populare  236
         F55.8 Alte substanţe ce nu produc dependenţă  236
         F55.9 Substanţe ce nu produc dependenţă, nespecificate  237
F59 - Sindroame comportamentale nespecificate asociate cu tulburări fiziologice şi factori somatici  237

         F60 - F69
          Tulburari ale personalitatii si comportamentului adultului
Privire generala asupra acestei sectiuni  238
Introducere  240

F60 - Tulburări specifice de personalitate  242
         F60.0 Tulburare de personalitate paranoidă  242
         F60.1 Tulburare de personalitate schizoidă  244
         F60.2 Tulburare de personalitate disocială  244
         F60.3. Tulburare de personalitate emoţional instabilă  245
                  .30 De tip impulsiv  245
                  .31 De tip borderline  246
         F60.4 Tulburare de personalitate histrionică  246
         F60.5 Tulburare de personalitate anankastă  247
         F60.6 Tulburare de personalitate anxioasă (evitantă)  247
         F60.7 Tulburare de personalitate dependentă  248
         F60.8 Alte tulburări specifice de personalitate  249
         F60.9 Tulburări de personalitate nespecificate  249
F61 - Tulburări mixte şi alte tulburări de personalitate  249
         F61.0 Tulburări mixte de personalitate  249
         F61.1 Modificări stanjenitoare ale personalităţii  249
F62 - Schimbări durabile ale personalităţii, neatribuibile unor leziuni sau boli cerebrale  250
         F62.0 Schimbare durabilă de personalitate după o trăire catastrofică  251
         F62.1 Schimbare durabilă de personalitate după o afectiune psihiatrică  252
         F62.8 Alte schimbări durabile ale personalităţii  253
         F62.9 Schimbare durabilă de personalitate, nespecificată  254
F63 - Tulburări ale habitusului şi impulsurilor  254
         F63.0 Joc de noroc patologic  254
         F63.1 Incendiere patologică (piromania)  255
         F63.2 Furt patologic (Cleptomania)  256
         F63.3 Tricotilomanie  257
         F63.8 Alte tulburări ale habitusului şi impulsurilor  258
         F63.9 Tulburare a habitusului şi impulsurilor nespecificată  258
F64 - Tulburări de identitate cu propriul sex  258
        F64.0 Transsexualism 258
        F64.1 Transvestism cu rol dual  259
        F64.2 Tulburare de identitate cu propriul sex în copilărie  259
        F64.8 Alte tulburări de identitate cu propriul sex  261
        F64.9 Tulburare de identitate cu propriul sex, nespecificată  261
F65 - Tulburări ale preferinţei sexuale  262
        F65.0 Fetişism  262
        F65.1 Transvestism fetişistic  262
        F65.2 Exhibitionism  263
        F65.3 Voyeurism  264
        F65.4 Pedofilie  264
        F65.5 Sado-masochism  264 
        F65.6 Tulburări multiple ale preferinţeiţ sexuale  265
        F65.8 Alte tulburări ale preferinţei sexuale  265
        F65.9 Tulburare a preferintei sexuale, nespecificată  266
F66 - Tulburări psihologice şi comportanientale asociate cu dezvoltarea şi orientarea sexuală 266
        F66.0 Tulburarea de maturare sexuală  266
        F66.1 Orientarea sexuală egodistonică  267
        F66.2 Tulburarea relaţiei sexuale  267
        F66.8 Alte tulburări ale dezvoltării psiho-sexuale  267
        F66.9 Tulburare a dezvoltării psiho-sexuale, nespecificată  267
F68 - Alte tulburări de personalitate şi comportament ale adultului  267
        F68.0 Accentuara de simptome somatice din motive psihologice  267
        F60.1 Producere intenţionată sau simulare de simptome sau de incapacitate somatică sau psihologică (tulburări factice)  268
        F68.8 Alte tulburări de personalitate şi comportament ale adultului, specificate  269
F69 - Tulburare de personalitate şi comportament ale adultului, nespecificată  269


         F70 - F79
          Retardare mentala
Privire generala asupra acestei sectiuni  270
Introducere  271

F70 - Retardare mentală uşoară  273
F71 - Retardare mentală moderată  274
F72 - Retardare mentală severă  275
F73 - Retardare mentală profundă  276
F78 - Altă retardare mentală  277
F79 - Retardare mentală nespecificată  277

         F80 - F89
          Tulburari ale dezvoltarii psihologice
Privire generala asupra acestei sectiuni  278
Introducere  280

F80 - Tulburări specifice de dezvoltare ale vorbirii şi limbajului  281
         F80.0 Tulburări specifice ale achiziţiei articulării şi vorbirii  283
         F80.1 Tulburare a achiziţiei limbajului expresiv  285
         F80.2 Tulburare a achiziţiei limbajului receptiv  287
         F80.3 Afazie dobândită, cu epilepsie (sindrom Landau-Kleffner)  288
         F80.8 Alte tulburări specifice de dezvoltare a vorbirii şi limbajului  289
         F80.9 Tulburare de dezvoltare a vorbirii şi limbajului nespecificată  289
F81 - Tulburări specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare  290
         F81.0 Tulburare specifică a cititului  294
         F81.1 Tulburare specifică a scrisului  297
         F81.2 Tulburare specifică a abilităţilor aritmetice  298
         F81.3 Tulburare mixtă a abilităţilor şcolare  299
         F81.8 Alte tulburări specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare  300
         F81.9 Tulburare de dezvoltare a abilităţilor şcolare, nespecificată  300
F82 - Tulburare specifică de dezvoltare a funcţiei motorii  300
F83 - Tulburări specifice mixte de dezvoltare  302
F84 - Tulburări globale de dezvoltare  303
         F84.0 Autismul infantil  303
         F84.1 Autismul atipic  306
         F84.2 Sindromul Rett  306
         F84.3 Altă tulburare dezintegrativă a copilăriei  307
         F84.4 Tulburare hiperkinetică asociată cu retardarea mentală şi mişcări stereotipe  309
         F84.5 Sindromul Asperger  310
F84.8 Alte tulburări pervazive de dezvoltare specifice  310
F84.9 Tulburare de dezvoltare pervazivă nespecificată    311
F88 - Alte tulburări ale dezvoitării psihologice  311
F89 - Tulburare a dezvoltării psihologice nespecificată  311

         F90 - F99
          Tulburari comportamentale si emotionale cu debut in copilarie si adolescenta
Privire generala asupra acestei sectiuni  312

F90 - Tulburări hiperkinetice  314
         F90.0 Tulburare a activităţii şi atenţiei  318
         F90.1 Tulburare hiperkinetică de conduită  318
         F90.8 Alte tulburări hiperkinetice  318
         F90.9 Tulburare hiperkinetică, nespecificată  318
F91 - Tulburări ale conduitei  318
         F91.0 Tulburare de conduită limitată la contextul familial  320
         F91.1 Tulburare de conduită nesocializată  321
         F91.2 Tulburare de conduită socializată  322
         F91.3 Tulburare opoziţională cu provocare  323
         F91.8 Altă tulburare de conduită  325
         F91.9 Tulburare de conduită, nespecifîcată  325
F92 - Tulburări mixte, ale conduitei şi emoţiei  325
         F92.0 Tulburare de conduită depresivă  326
         F92.8 Alte tulburări mixte, ale conduitei şi emoţiei  326
         F92.9 Tulburare mixtă de conduită şi a emoţiei, nespecificată  326
F93 - Tulburări emoţionale cu debut specific în copilărie  326
         F93.0 Tulburare de tip anxietate de separare, în copilărie  326
         F93.1 Tulburare anxios-fobică în copilărie  329
         F93.2 Tulburarea de tip anxietate socială în copilărie  330
         F93.3 Tulburarea de rivalitate fraternă  331
         F93.8 Alte tulburări emoţionale cu debut specific în copilărie  332
         F93.9 Tulburare emoţională în copilărie, nespecificata  332
F94 - Tulburări ale funcţionării sociale cu debut specific în copilărie şi adolescenţă  332
         F94.0 Mutism electiv  333
         F94.1 Tulburare reactivă de ataşament a copilăriei  334
         F94.2 Tulburare de ataşament de tip dezinhibat  337
         F94.8 Alte tulburări ale funcţionării sociale cu debut specific în copilărie şi adolescenţă  338
         F94.9 Tulburare a funcţionării sociale în copilărie, nespecificată  338
F95 – Ticuri  338
         F95.0 Tic tranzitoriu  340
         F95.1 Tic motor sau vocal cronic  340
         F95.2 Tic vocal asociat cu tic motor multiplu (sindrom la Tourette)  340
         F95.8 Alte ticuri  341
         F95.9 Tic, nespecificat  341
F98 - Alte tulburări comportamentale şi emoţionale cu debut obişnuit în copilărie şi adolescenţă  341
         F98.0 Enurezis non-organic  341
         F98.1 Encoprezis non-organic  343
         F98.2 Tulburare a instinctului alimentar în perioada de sugar şi în copilărie  344
         F98.3 Pica în perioada de sugar şi în copilărie  345
         F98.4 Mişcări stereotipe  346
         F98.5 Balbism  347
         F98.6 Bolboroseală  347
         F98.8 Alte tulburări comportamentale şi emoţionale cu debut obişnuit în copilărie şi adolescenţă, specificate  348
         F98.9 Tulburări comportamentale şi emoţionale cu debut obişnuit în copilărie şi adolescenţă, nespecificate  348
F99 - Tulburare mentală nespecificată  348


Anexa: Alte boli din ICD-10 asociate frecvent cu tulburari mentale si comportamentale   349

CAPITOLUL I: Boli infectioase şi parazitare (A00-899)  349
A50 Sifilis congenital
       A50.4 Sifilis congenital tardiv (neurosifilisul juvenil)
A52 Sifilis tardiv
       A52.1. Neurosifilis simptomatic
       Include: tabes dorsalis
A81 Infectii cu virusuri lente ale sistemului nervos central
       A81.0 Boala Creutzfeld-Jakob
       A81.1. Panencefalita sclerozantă subacută
       A81.2. Leucoencefalita multifocală progresivă
B22 Boală cu virusul imunodeficienţei (HIV), având rezultat alte boli specificate
       B22.0 Boală HIV cu encefalopatie
       Include: Dementa HIV

CAPITOLUL II: Neoplosme (C00-D48)  350
C70 Neoplasm meningeal
C71 Neoplasm cerebral
C72 Neoplasm al măduvei spinării; nervilor cranieni şi al altor zone ale sistemului nervos central (SNC)
D33 Tumoră benignă cerebrală sau a altor părţi ale SNC
D42 Tumori de natură necunoscută a meningelor
D43 Tumori de natură necunoscută cerebrale şi ale SNC

CAPITOLUL IV: Boli endocrine, de nutritie şi metabolice (E00-E90)  350-351
E00 Sindromul deficienţei congenitale de iod
E01 Deficienţă de iod legată de tulburări tiroidiene şi stări
asemănătoare
E02 Hipotiroidism subclinic datorat deficienţei de iod
E03 Alt hipotiroidism
       E03.2 Hipotiroidism datorat medicamentelor sau altor substante exogene
       E03.5 Comă mixedematoasă
E05 Tireotoxicoză (hipertiroidism)
E15 Comă hipoglicemică nediabetică
E22 Hiperfuncţie hipofizară
       E22.0 Acromegalie şi gigantism pituitar
       E22.1 Hiperprolactinemie
       Include: hiperprolactinemie indusă de medicamente
E23 Hipofuncţie şi alte tulburări hipofizare
E24 Sindrom Cushing
E30 Tulburări ale pubertăţii neclasificate în altă parte
       E30.0 Pubertate întârziată
       E30.1 Pubertate precoce
E34 Alte tulburări endocrine
       E34.3 Nanism neclasificat în altă parte
E51 Deficit de tiamină
       E51.4 Encefalopatie Wernike
E64 Sechele de malnutriţie şi alte deficienţe nutritionale
E66 Obezitate
E70 Tulburări ale metabolismului aminoacizilor aromatici
       E70.0 Fenilcetonuria clasică
E71 Tulburări ale metabolismului aminoacizilor cu lanţuri ramificate şi ale acizilor graşi
       E71.0 Boala urinei de artar
E74 Alte tulburări ale metabolismului gliilcidelor
E80 Tulburări ale metabolismului porfiuîiuic şi bilirubinic

CAPITOLUL VI: Boli ale sistemului nervos (G00-G99)   351-355
G00 Meningita bacteriană neclasificată în altă parte
       Include: meningite cu haemophilus, pneumococ, streptococ, stafîlococ şi alte bacterii
       G02 Meningita din alte boli infecţioase şi parazitare clasificate în altă parte
       G03 Meningită de alte cauze sau de cauză nespecificată
       G04 Encefalită, mielită şi encefalomielită
       G06 Abcese şi granuloame intracraniene şi instraspinale
       G06.2 Abcese extra- şi subdurale, nespecificate
G10 Boală Huntington
G11 Ataxie ereditară
G20 Boală Parkinson
G21 Parkinsonism secundar
       G21.0 Sindrom neuroleptic malign
       G21.1 Alt parkinsonism secundar indus medicamentos
       G21.2 Parkinsonism secundar indus de alţi agenţi externi
       G21.3 Parkinsonism postencefalitic
G24 Distonie
       Include: diskinezia
       G24.0 Distonie indusă medicamentos
       G24.3 Torticolis spasmodic
       G24.8 Altă distonie
       Include: diskinezia tardivă
G25 Alte tulburări extrapiramidale şi ale mişcării
       Include: sindromul picioarelor neliniştite, tremorul indus medicamentos, mioclonus, ticuri
G30 Boala Alzheimer
       G30.0 Boală Alzheimer cu debut timpuriu
       G30.1 Boală Alzheimer cu debut tardiv
       G30.8 Altă boală Alzheimer
       G30.9 Boală Alzheimer, nespecificată
G31 Altă boală degenerativă a sistemului nervos, neclasificată în altă parte
       G31.0 Atrofie cerebrală circumscrisă
       Include: boala Pick
       G31.1 Degenerare cerebrală senilă, neclasificată în altă parte
       G31.2 Degenerare a sistemului nervos indusă de alcool
       Include: ataxia şi degenerescenta cerebeloasă alcoolică, encefalopatia şi degenerarea cerebrală, disfuncţia vegetativă indusă de alcool
       G31.8 Alte boli degenerative ale sistemului nervos
       Include: Encefalopatia necrozantă subacută (Leigh) - degenerarea materiei cenuşii (Alpers)
       G31.9 Boala degenerativă a sistemului nervos, nespecificată
G32 Alte tulburări degenerative ale sistemului nervos din boli clasificate în altă parte
G35 Scleroza multiplă
G37 Alte boli demielinizante ale SN C
       G37.0 Scleroză difuză
       Include: encefalita peraxială, boala Schilder
G40 Epilepsie
       G40.0 Epilepsie idiopatică .focală (parţială) şi sindroame epileptice cu convulsii cu debut localizat
       Include: epilepsia infantilă benignă cu vârfuri centrotemporale EEG, sau paroxisme, EEG occipitale
       G40.1 Epilepsie focală parţială simptomatică şi. sindroame epileptice cu convulsii parţiale simple
       Include: atacuri cu alterarea câmpului de conştiinţă
       G40.2 Epilepsie focală parţială simptomatică şi sindroame epileptice cu convulsii parţiale complexe
       Include: atacuri cu alterarea câmpului. de conştiinţă, frecvent cu automatisme
       G40.3 Epilepsie generalizată idiopatică şi sindroame epileptice
       G40.4 Altă epilepsie generalizată şi sindroame epileptice
       Include: absenţele
       G40.5 Sindroame epileptice speciale
       Include: Convulsii legate de alcool, medicamente şi deprivare de somn
       G40.6 Convulsii grand mal, nespecificate (cu sau fără petit mal)
       G40.7 Petit mal nespecificat, fără convulsii grand mal
G41 Status epilepticus
G43 Migrenă
G44 Alte sindroame cefalalgice
G45 Atacuri ischemice cerebrale tranzitorii şi sindroame  corelate
G47 Tulburări de somn
       G47.2 Tulburări ale ritmului veghe-somn
       G47.3 Apneea din somn
       G47.4 Narcolepsie şi catalepsie
G70 Miastenia gravis şi alte tulburări mioneuronale
       G70.0 Miastenia gravis
G91 Hidrocefalie
G92 Encefalopatie toxică
G93 Alte boli cerebrale
       G93.1 Leziune cerebrală anoxică, neclasificată în altă parte
       G93.3 Sindromul astenie postviral
       Include: encefalomielita benignă mialgică
       G93.4 Encefalopatie, nespecificată
G97 Boli postprocedurale, neclasificateţ în altă parte
G97.0 Pierdere de L.C.R. post puncţié rahidiană

CAPITOLUL VII: Tulburări ale analizatorului vizual (ocular) (H60-H59)  355
H40 Glaucom
       H40.6 Glaucom secundar medicaţiei

CAPITOLUL VIII: Tulburări ale analizatorului auditiv (auricular) şi ale mastoidei (H60-H95)  355
H93 Alte tulburări auriculare, neclasifieate în altă parte
       H93.1 Tinitus

CAPITOLUL IX: Tulburări ale aparatului circulator (I00-I99)  355-356
I10 Hipertensiuni esenţiale (primare)
I60 Hemoragie subarahnoidiană
I61 Hemoragie intracerebrală
I62 Alte hemoragii intracraniene netraumatice
     I62.0 Hemoragia subdurală (acută) (netraumatică)
     I62.1 Hemoragia extradurală netraumatică
I63 Infarct cerebral
I64 Ictus nespecificat ca hemoragie sau postinfarctizare
I65 Ocluzie şi stenoză de artere precerebrale ce nu dau infarct cerebral
I66 Ocluzie şi stenéoză de artere cerebrale ce nu dau infarct cerebral
I67 Alte boli cardiovasculare
     I67.2 Ateroscleroza cerebrală
     I67.3 Leucoencefalopatia vasculară progresivă
     Include: Boala Binswanger
     I67.4 Encefalopatie hipertensivă
I69 Sechele de boală cerebro-vasculară
I95 Hipotensiune
I95.2 Hipotensiune medicamentoasă

CAPITOLUL X: Boli ale aparatului respirator (J00-J99)  357-358
J10 Stare gripală cauzată de virusul gripal
     J10.8 - Gripa cu alte manifestări, Virus identificat
J11 Stare gripală; virus neidentificat
     J11.8 Gripa cu alte manifestări; Virus neidentificat
J42 Bronşită cronică nespecificată
J43 Emfizem
J45 Astm

CAPITOLUL XI: Boli ale aparatului digestiv (K00-K93)  357
K25 Ulcer gastric
K26 Ulcer duodenal
K27 Ulcer peptic cu situs nespecificat
K29 Gastrită şi duodenită
       K29.2 Gastrită alcoolică
K30 Dispepsie
K58 Sindrom de colon iritabil
K59 Alte tulburări funcţionale intestinale
K70 Boală hepatică datorată alcoolului
K71 Boală hepatică toxică
       Include: boală hepatică medicamentoasă
K86 Alte boli, pancreatice
       K86.0 Pancreatită cronică indusă de alcool

CAPITOLUL XII: Boli de piele şi ale tesutului subcutanat (L00-L99)  357
L20 Dermatita atopică
L98 Alte boli ale pielii şi tesutului subcutanat, nespecificate în altă parte
       L98.1 Dermatita facială
       Include: Excoriaţia nevrotică

CAPITOLUL XIII: Boli ale sistemului muscular-scheletic şi ale tesutului conjunctiv (M00-M99)  358
M32 Lupus eritematos sistemic (diseminat)
M54 Dorsalgia

CAPITOLUL XIV: Boli ale aparatului genito-urinar (N00-N99)  358
N48 Alte tulburări peniene
      N48.3 Priapism
      N48.4 Impotenta de origine organică
N91 Menstruaţie absentă, redusă şi rară
N94 Durere şi alte stări asociate organelor genitale feminine şi ciclului menstrual
      N94.3 Sindrom de tensiune premenstruală
      N94.4 Dismenoree primară
      N94.5 Dismenoree secundară
      N94.6 Dismenoree, nespecificată
N95 Tulburări de menopauză şi perimenopauză
      N95.1 Stări de menopauză şi climacterice
      N95.3 Stări asociate cu menopauza artificială

CAPITOLUL XV: Sarcina, naştere şi puerperium (O00-O99)  358-359
O04 Avortul medical
O35 Îngrijire maternă pentru anormalităţi sau leziuni fetale cunoscute sau suspectate
      O35.4 Ingrijire maternă pentru leziune fetală (suspectată) cauzată de alcool
      O35.5 Ingrijire maternă pentru leziune fetală (suspectată) cauzată de droguri
099 Alte boli materne, clasificabile în altă parte, dar complicând sarcina, naşterea şi puerperiumul
      099.3 Tulburări mentale sau boli ale sistemului nervos central ce complică sarcina, naşterea şi puerperiumul
      Include: F00-F99 şi G00-G99

CAPITOLUL XVII: Malformatii, deformări congenitale şi anomalii cromozomiale (Q00-Q99)  359-360
Q02 Microcefalie
Q03 Hidrocefalie congenitală
Q04 Altă malformaţie cerebrală congeniltală
Q05 Spina bifida
Q75 Altă malformatie cerebrală congenitală osoasă craniană şi facială
Q85 Phakomatoze, neclasificate în altă parte
      Q85.0 Neuroflbromatoza (nemalignă)
      Q85.1 Scleroza tuberoasă
Q86 Malformaţii congenitale datorate unor cauze exogene cunoscute, neclasificate în altă parte
      Q86.0 Sindromul fetal alcoolic (dismorfic)
Q90 Sindromul Down
      Q90.0 Trisomie 21, nondisjuncţie meiotică
      Q90.1 Trisomie 21, mozaicism (nondisjuncţie meiotică)
      Q90.2 Trisomie 21, translaţie
      Q90.9 Sindrom Down, nespecificat
Q91 Sindroamele Edward şi Patau
Q93 Monosomie şi deleţii autosomale, nespecificate în altă parte
       Q93.4 Deleţie a braţului scurt al cromozomului 5
       Include: Sindromul cris-du-chat
Q96 Sindrom Turner
Q97 Alte anormalităţi ale cromozomilor sexuali, fenotip feminin, neclasificate în altă parte
Q98 Alte anormalitlăţi ale cromozomilor sexuali, fenotip masculin, neclasificate în altă parte
       Q98.0 Sindrom Klinefelter, cariotip 47, XXY
       Q98.1 Sindrom Klinefelter, masculin, cu mai mult de 2 cromozomi X
       Q98.2 Sindrom Klinefelter, masculin, cu cariotip 46 XX
       Q98.4 Sindrom Klinefelter, nespecificat
Q99 Alte anomalii cromozomiale neclasificate în altă parte

CAPITOLUL XVIII: Simptome, semne şi modificări ale analizelor de laborator, neclasificaie în altă parte (R00-R99)  360-361
R55 Sincopă şi colaps
R56 Convulsii, neclasificate în altă parte
       R56.0 Convulsii febrile
R56.8 Alte convulsii, nespecificate
R62 Lipsă de dezvoltare fizică normală (cf.aşteptărilor)
       R62.0 Întârziere a creşterii
       R62.8 Altele
       R62.9 Nespecificate
R63 Simptome şi semne privind alimentarea şi consumul de lichide
       R63.0 Anorexie
       R63.1 Polidipsie
       R63.4 Scădere anormală în greutate
       R63.5 Îngrăşare anormală
R78 Teste de laborator pozitive pentru droguri şi alte substanţe normal absente în sânge
       Include: Alcool (R78.0), opiacee (R78.1), cocaină (R78.2), halucinogene (R78.3); alte medicamente cu potenţial adictiv (R78.4), droguri psihotrope (R78.5); nivel anormal de litiu (R78.8)
R83 Teste de laborator anormale pentru droguri şi alte substanţe în L.C.R
R90 Modificări anormale în imagistica SNC
R94 Rezultate anormale ale unor probe funcţionale
       R94.0 Probe functionale ale SNC cu rezultate anormale.
       Include: EEG anormal

CAPITOLUL XIX: Leziuni, intoxicatii şi anumite consecinte ale unor cauze externe (S00-T98)  361
S06 Leziune intracraniană
       S06.0 Contuzia
       S06.1 Edem cerebral post-traumatic
       S06.2 Leziuni cerebrale difuze
       S06.3 Leziune cerebrală focală
       S06.4 Hemoragie epidurală
       S06.5 Hemoragie epidurală post-traumatică
       S06.6 Hemoragie subarahnoidiană post-traumatică
       S06.7 Leziune intracraniană cu comă prelungită

CAPITOLUL XX: Cauze externe de morbiditate şi mortalitate (V01 -Y98)  362-365
Autovătămare intenţionată (X60-X84)
      Include: Otrăvirea sau lezarea voluntară; suicidul
X60 Auto-otrăvire intenţionată prin expunere la analgezice nonopioide, antipiretice şi antireumatice
X61 Auto-otrăvire inteCnţionată prin expunere la antiepileptice, sedative, hipnotice, antiparkinsoniene şi psihotrope, neclasificate în altă parte
      Include: antidepresive, barbiturice, neuroleptice, psihostimulante
X62 Auto-otrăvire intenţionată prin expunere la narcotice şi psihodisleptice (halucinogene) neclasificate în altă parte
      Include: canabis şi derivate, cocaină, codeină, heroină, lisergide (LSD), mescalină, metadonă, morfină, opiu (alcaloizi)
X63 Auto-otrăvire intenţionată prin expunere la alte droguri cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ
X64 Auto-otrăvire intenţionată prin expunere la alte (şi nespecificate) droguri şi substanţe biologice
X65 Auto-otrăvire intenţionată prin ingestie de alcool
X66 Auto-otrăvire intenţionată prin expunere la solvenţi organici şi hidrocarburi halogene şi vaporii lor
X67 Auto-otrăvire intenţionată prin expunere la alte gaze şi vapori
      Include: monoxid de carbon, gaz de bucătărie
X68 Auto-otrăvire intenţionată prin expunere la pesticide
X69 Auto-otrăvire intenţionată prin expunere la alte substanţe chimice şi toxice, sau nespecificate
      Include: substanţe aromatice, acizi şi alcaline
X70 Autovătămare intenţionată prin spânzurare, strangulare sau sufocare
X71 Autovătămare intenţionată prin înec şi submersie
X72 Autovătămare intenţionată prin arme de foc uşoare
X73 Autovătămare intenţionată prin puşcă şi alte tipuri de arme grele
X74 Autovătămare intenţionată prin alte arme de foc şi nespecificate
X75 Autovătămare intenţionată prin material exploziv
X76 Autovătămare intenţionată prin foc şi flacără
X77 Autovătămare intenţionată prin abur, vapori şi obiecte fierbinţi
X78 Autovătămare intenţionată prin obiect ascuţit
X79 Autovătămare intenţionată prin obiect contondent
X80 Autovătămare intenţionată prin săritură de la înălţime
X81 Autovătămare intenţionată prin interpunere în mişcarea unui obiect (NT; tren, autovehicul)
X82 Autovătămare intenţionată prin accidentare voluntară a unui vehicul cu motor
X83 Autovătămare intenţionată prin alte mijloace specifice
      Include: prăbuşire intenţionată cu un vehicol aerian, electrocutare, substanţe caustice (cu excepţia otrăvirii)
X84 Autovătămare intenţionată prin mijloace nespecifice
Agresiune (X85-Y09)
      Include: omuciderea, leziuni provocate altor persoane cu intenţia de a răni sau omorî, prin orice mijloace
X93 Agresiune prin armă de foc
X99 Agresiune prin obiect ascuţit
Y00 Agresiune prin obiect contondent
Y04 Agresiune prin forţă fizică
Y05 Agresiune sexuală prin forţă fizică
Y06 Ignorare sau abandon
Y07 Alte sindroame de maltratare
      Include: cruzime mentală, abuz fizic, abuz sexual, tortură
Droguri, medicamente şi substanţe biologice care în utilizare terapeutică provoacă efecte adverse (Y40-Y59)
Y46 Antiepileptice şi antiparkinsoniene
      Y46.7 Antiparkinsonism
Y47 Sedative, hipnotice şi anxiolitice
Y49 Psihotrope, neclasificate în altă parte
       Y49.0 Antidepresive triciclice şi tetraciclice
       Y49.1 Inhibitori de monoaminoxidază (antidepresive)
       Y49.2 Antidepresive (altele şi nespecificate)
       Y49.3 Fenotiazine, antipsihotice şi neuroleptice
       Y49.4 Butirofenone şi tioxantene
       Y49.5 Alte antipsihotice şi neuroleptice
       Y49.6 Psihodisleptice (halucinogene)
       Y49.7 Psihostimulante cu potential de abuz
       Y49.8 Alte psihotrope neclasificate în altă parte
       Y49.9 Psihotrope, nespecificate
Y50 Stimulante ale sistemului nervos central, neclasificate în altă parte
Y51 Medicamente ce acţionează pe sistemul nervos vegetativ
Y57 Alte medicamente, nespecificate

CAPITOLUL XXI: Factori ce influenţează starea de sănătate şi contactul cu serviciile de sănătate (Z00-Z99) 365-370
Z00 Examinare şi investigaţii generale ale persoanelor fără acuze şi diagnostic raportat
      Z00.4 Examinare psihiatrică generalizată, neclasificată în altă parte
Z02 Examinare în scopuri administrative
      Z02.3 Examinare în vederea recrutării în serviciul militar
      Z02.4 Examinare pentru permis de conducere auto
      Z02.6 Examinare pentru asigurări
      Z02.7 Eliberare de certificat medical
Z03 Observare şi evaluare medicală pentru suspectarea unei boli sau stări
      Z03.2 Observare pentru suspectarea unei tulburări mentale şi de comportament
      Include: observare a unui comportament disocial, piromanie, activitate infracţională de grup, fără o tulburare psihiatrică manifestă
Z04 Examinare pentru alte motive
      Include: examinarea medico-legală
      Z04.6 Examen psihiatric general, cerut de autorităţi
Z50 Asistenţă ce implică proceduri de reabilitare
      Z50.2 Reabilitare pentru alcoolism
      Z50.3 Reabilitarea consumatorilor de droguri
      Z50.4 Psihoterapie, neclasificată în altă parte
      Z50.7 Terapie ocupaţională şi reabilitare vocaţională, neclasificată în altă parte
      Z50.8 Asistenţă implicând alte proceduri de reabilitare
      Include: reabilitarea tabagismului, antrenament în activităţile zilnice
Z54 Convalescenţa
      Z54.3 Convalescenţa post-psihoterapie
Z55 Probleme legate de educaţie şi învăţământ
Z56 Probleme legate de serviciu şi şomaj
Z59 Probleme legate de circumstanţe domestice şi economice
Z60 Probleme legate de mediul social
      Z60.0 Probleme de adaptare la tranziţia ciclurilor de Viaţă
      Z60.1 Situaţie parentală atipică
      Z60.2 Singurătate
      Z60.3 Dificultate de aculturaţie
      Z60.4 Excludere sau reject social
      Z60.5 Tintă sau percepţie de discriminare şi persecuţie
      Z60.8 Alte probleme specifice legate de mediul social
Z61 Probleme legate de evenimente negative de viaţă, din copilărie
      Z61.0 Pierderea unei relaţii apropiate
      Z61.1 Plecarea de acasă
      Z61.2 Alterarea patternului (modelului) familial
      Z61.3 Evenimente ce produc pierderea stimei de sine
      Z61.4 Probleme legate de abuz sexual prelungit din partea unei persoane din grupul de suport primar
      Z61.5 Probleme legate de abuz sexual prelungit din partea unei persoane din afara grupului de suport primar
      Z61.6 Probleme legate de abuz fizic prelungit
      Z61.7 Experienţe personale înfricoşătoare
      Z61.8 Alte evenimente de viaţă negative
Z62 Alte probleme legate de educaţie (instrucţie)
      Z62.0 Supraveghere şi control parental inadecvat
      Z62.1 Hiperprotecţie parentală
      Z62.2 Educaţie instituţionalizată
      Z62.3 Victimă a atitudinii ostile, „ţap ispăşitor“
      Z62.4 Neglijare emoţională a copilului
      Z62.5 Alte probleme legate de neglijenţe în educaţie
      Z62.6 Presiune parentală anormală şi alte anomalii în procesul educaţional
      Z62.8 Alte probleme specifice legate de educaţie
Z63 Alte probleme legate de grupul de suport primar, incluzând circumstanţe familiale
      Z63.0 Probleme legate de relaţia cu partenerul (de viaţă)
      Z63.1 Probleme legate de relaţia cu părinţii şi socrii
      Z63.2 Suport familial neadecvat
      Z63.3 Absenţa unui membru de familie
      Z63.4 Dispariţia sau decesul unui friembru al familiei
      Z63.5 Dezmembrarea familiei prin separare sau divorţ
      Z63.6 Rudă ce necesită îngrijire la domiciliu
      Z63.7 Alte evenimente stressante de viaţă ce afectează familia şi căminul
      Z63.8 Alte probleme specifice legate de grupul de suport primar
Z64 Probleme legate de anumite circumstanţe psihosociale
      Z64.0 Probleme legate de sarcină nedorită
      Z64.2 Căutarea şi acceptarea unor intervenţii fizice, chimice şi nutritionale cunoscute ca riscante sau vătămătoare
      Z64.3 Căutarea şi acceptarea unor intervenţii psihologice cunoscute ca riscante sau vătămătoare
      Z64.4 . Disensuni cu consilierii
      Include: lucrătorul social, poliţistul. ce supraveghează eliberarea de probă
Z65 Probleme legate de alte circumstanţe psihosociale
      Z65.0 Condamnare în procese civile sau penale fără încarcerare
      Z65.1 Închisoare sau alte forme de încarcerare
      Z65.2 Probleme legate de eliberare din închisoare
      Z65.3 Probleme legate de alte circumstanţe juridice
      Include: arest, custodie a copilului sau suportarea unui proces
      Z65.4 Victimă a unei agresiuni sau terorism (inclusiv tortură)
      Z65.5 Expunere la dezastru, război sau similare
Z70 Consiliere legată de atitudine, comportament şi orientare sexuală
Z71 Persoane ce solicită servicii de sănătate pentru alte sfaturi sau consiliere medicală, neclasificate în altă parte
      Z71.4 Consiliere şi supraveghere pentru abuz de alcool
      Z71.5 Consiliere şi supraveghere pentru abuz de droguri
      Z71.6 Consiliere pentru abuz de tutun
Z72 Probleme legate de stilul de viaţă
      Z72.0 Utilizare de tutun
      Z72.1 Utilizare de alcool
      Z72.2 Utilizare de droguri
      Z72.3 Lipsa exerciţiilor fizice
      Z72.4 Dietă şi obiceiuri alimentare nepotrivite
      Z72.5 Comportament sexual cu risc înalt
      Z72.6 Jocuri de noroc
      Z72.8 Alte probleme legate de stilul de viaţă
      Include: Comportamentul autovătămător
Z73 Probleme legate de dificultăţi de management a propriei vieţi
      Z73.0 Burn-out
      Z73.1 Accentuarea trăsăturilor de personalitate
      Include: tipul A de comportament
      Z73.2 Lipsă de relaxare şi tristeţe
      Z73.3 Stress, neclasificat în altă parte.
      Z73.4 Abilităţi sociale neadecvate, neclasificate în altă parte
      Z73.5 Conflict de rol social, neclasificat în altă parte
Z75 Probleme legate de facilităţi medicale şi altă asistenţă medicală
      Z75.1 Persoană ce aşteaptă o internare altundeva pentru facilităţi adecvate
      Z75.2 Alte perioade de aşteptare pentru investigaţii şi tratament
      Z75.5 Vacanţa terapeutică
Z76 Persoană ce solicită servicii medicale în alte împrejurări
      Z76.0 Cerere repetată de reţete
      Z76.5 Simulare conştientă
      Include: persoane ce simulează boala cu motivaţie evidentă
Z81 Istorie familială de tulburare mentală şi comportamentală
      Z81.0 Istorie familială de retardare mentală
      281.1 Istorie familială de abuz de alcool
      Z81.2 Istorie familială de abuz de alte substanţe psihoactive
      Z81.8 Istorie familială de alte tulburări mentale şi comportamentale
Z82 Istorie familială de anumite disabilităţi şi boli cronice ce duc la incapacitate
      Z82.0 Istorie familială de epilepsie şi alte boli ale sistemului nervos
Z85 Istorie personală de tumori maligne
Z86 Istorie personală de anumite (alte) boli
      Z86.0 Istorie personală de alte tumori
      Z86.1 Istorie personală de abuz de substanţe psihoactive
      Z86.5 Istorie personală de altă tulburare mentală şi comportamentală
      Z86.6 Istorie personală de boală de sistem nervos şi de organe de simt
Z87 Istorie personală de alte boli sau stări
      Z87.7 Istorie personală de malformatie congenitală, deformări şi anomalii cromozomiale
Z91 Istorie personală de factori de risc, neclasificati în altă parte
      Z91.1 Istorie personală de necomplianţă cu tratamentul şi recomandările medicale
      Z91.4 Istorie personală de psihotraumă, neclasificată în altă parte
      Z91.5 Istorie personală de autovătămare

Lista principalilor colaboratori  371
Index  386-419Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu