sâmbătă, 9 ianuarie 2016

PSIHOLOGIA EDUCATIEI. Teme fundamentale

Autor : Dorin Stanciu                
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2013
ISBN 978-973-595-578-6 
Nr pagini : 208
Format 130 x 200
Stoc epuzat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
Prin urmare, scopul principal al acestei lucrări este să prezinte și să explice o serie de teme de psihologie, utile pentru formarea viitoarelor cadre didactice sau a altor persoane care vor lucra în instruire și formare, precum și studenților înscriși la cursuri de psihologia educației. Mai mult, autorul a dorit o prezentare concisă și la obiect a acestor teme, accesibilă îndeosebi acelor profesioniști care parcurg programe de formare în educație condensate și de scurtă durată. Selecția temelor cele mai relevante a fost extrem de dificilă pentru că nu există un răspuns facil la întrebarea ce este și ce nu este relevant într-o sală de curs, din perspectivă psihologică? Ce anume nu ar interesa și nu ar fi util unui profesor? Cu certitudine nu se puteau elimina aspectele privind învățarea, și nici cele privind dezvoltarea. Dar nici cele privind motivația și emoția, după cum nici cele privind predarea, evaluarea sau comunicarea nu pot fi ignorate sau tratate cu mai puțină atenție.

Cuprins:

Capitolul 1. Introducere în Psihologia Educaţiei  1
Ce este psihologia educaţională 1
Specificul terminologic aI psihologiei educaţiei 4
Complexitate în sala de clasă 9
Eficienţa didactică 11
Condiţionalităţi noi în educaţia modernă 14
      Multilingvism şi bilingvism 15
      Folosirea TIC în educaţie 20

Capitolul 2. Dezvoltarea umană  33
Considerente generale privind dezvoltarea umană  33
Dezvoltarea sub aspect cognitiv  35
     Teoria lui Piaget privind dezvoltarea cognitivă   35
     Teoria socioculturală a lui Vygotsky  41
Dezvoltarea sub aspect moral   44
     Teoria lui Erikson privind dezvoltarea morală  44
     Teoria lui Kohlberg privind dezvoltarea morală   46
Dezvoltarea limbajului   49
     Dimensiuni de analiză a dezvoltării limbajului   53
     Achiziţia limbajului nematern  54

Capitolul 3. Teorii privind învăţarea  73
Perspectiva comportamentalistă   73
     Condiţionarea clasică   74
     Condiţionarea operanta   7?
Perspectiva  cognitiva  84

Capitolul 4. Procese şi procesări cognitive  87
Modelul procesării informaţionale   87
     Memoria senzorială şi regiştrii senzoriali   89
     Atenţia şi percepţia   90
     Memoria de lucru  96
     Memoria de lungă durată  101
Uitarea  104
Transferul  106
Gândirea  107
     Formarea conceptelor  108
     Raţionamente deductive şi inductive  110
Rezolvarea de probleme   112
     Probleme bine structurate versus probleme slab structurate 112
     Conceptualizări şi strategii rezolutive  114
Raţionament şi argumentatie ştiinţifică  119
     Pseudoştiinţa   120
     Importanţa şi natura raţionamentului ştiinţific  122
     Metoda ştiinţifică   126
     Gândnea critică  129

Capitolul 5. Motivaţie şi emoţie în sala de clasă   137
Motivaţie extrinsecă versus motivaţie intrinsecă  137
Perspectiva comportamentalistă asupra motivaţiei  139
Perspective cognitive asupra motivaţiei   140
     Teoria intereselor  140
     Teoria scopurilor 142
     Teoria autodeterminării  147
Perspectiva sociocognitivă asupra motivatiei  148
     Teoria expectanţe-valori  149
     Teoria atribuirilor  150
     Teoria autoeficacităţii 153
Perspective umaniste asupra motivatiei  154
     Teoria lui Maslow despre piramida de nevoi  154
Emoţionalitatea  158
     Considerente introductive despre emoţionalitate   158
     Conceptualizări aie emoţionalităţii  160
     Tipuri de emoţii  162
     Anxietatea  166

Capitolul 6. Control şi evaluare in sala de clasă  169
Control şi comunicare în sala de clasă  169
     Caracteristici ale cadrului didactic eficient in managementul clasei 70
     Caracteristicile fizice ale clasei sau sălii de curs  1 71
     Regulile în sala de clasă  173
Evaluarea performanţelor şcolare  174
     Tipuri de evaluare    175
     Caracteristicile unei evaluări eficiente  178
     Bias şi evaluare  183

Bibliografie    187


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu