miercuri, 13 ianuarie 2016

RATIONALITATE SI CONTROL IN AUTOREGLAREA INVATARII LA STUDENTI. Modelare conceptuala si interventii experimentale de validare

Autor : Dorin Stanciu                
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2013
ISBN  978-973-595-579-3
Nr pagini :209
Format ?
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

Valoarea cercetării nu se rezumă la identificarea de date empirice, experimentale, în sprijinul ipotezelor de cercetare. Cercetarea aduce laolaltă pentru prima dată trei teorii majore din câmpuride cercetare diferite—psihologie educaţională şi şcolară, dar şi clinică, a sănătăţii şi a dezvoltării. Furnizează, de asemenea, o fundaţie solidă pentru interpretarea şi explicarea ştiinţifică a diferenţelor la nivelul strategiilor de autoreglare (intra şi interindividuale, dar şi inter grupale, i.e. variaţii între grupe diferite de vârstă). Intervenţiile proiectate pentru influenţarea celor două constructe principale (iraţionalitate şi strategii de autoreglare a învăţării) pot fi optimizate şi dezvoltate pe viitor, cu o serie de efecte benefice pentru emoţionalitatea, dezvoltarea intelectuală, cognitivă şi metacognitivă a individului, precum şi pentru bunăstarea sa psihoemoţională şi funcţionalitatea sa comportamentală eficientă, atât în context academic, cât şi în afara acestui context.

Cuprins:

Capitolul I. CADRUL TEORETIC ŞI ANALIZA LITERATURII DE SPECIALITATE   1
I.1 Introducere   1
I.2 Analiza literaturii de specialitate   3
      I.2.1 Autoreglarea. Set complex de răspunsuri naturale cu funcţie adaptativă   3
      I.2.2 Autoreglarea în învăţare. Definiţii şi abordări teoretice ale autoreglării învăţării   5
      I.2.3 Constructe corelative conceptului de învăţare autoreglată   6
      I.2.4 Contribuţii româneşti la cercetarea învăţării autoreglate   9
      I.2.5 Evaluarea învăţării autoreglate   10
      I.2.6 Tipuri de intervenţii cognitiv-comportamentale destinate augmentării autoreglării
învăţării   11
      I.2.7 Modele cu valenţe explicative pentru autoreglarea învăţării   12
      I.2.8 O operaţionalizare din perspectivă educaţională a modelului lui Pintrich   21
I.3 Concluzii şi sinteze ale analizei literaturii de specialitate şi cercetărilor relevante   26
      I.3.1 Sinteza literaturii de specialitate  26
      I.3.2 Circumscrierea arealului cercetării   27
      I.3.3 Întrebările de cercetare   29
      I.3.4 Considerente privind scrierea academică avute în vedere în redactarea lucrării   31

Capitolul II. ANALIZĂ EXPLORATORIE A RELAŢIILOR DINTRE VARIABILELE RELEVANTE: IRAŢIONALITATE, DIMENSIUNILE CONTROLULUI ACADEMIC, SI STRATEGIILE DE AUTOREGLARE A ÎNVĂŢĂRII   33
II.1 Cercetare corelaţională privind variabilele observate   33
      II.1.1 Introducere   33
      II. 1.2 Metodologia cercetării corelaţionale  34
      II. 1.3 Rezultate ale analizei exploratorii. Corelate semnificative ale strategiilor de autoreglare a învăţării   36
      II. 1.4 Concluzii specifice privind analizele de corelaţie exploratorii   40
II.2 Comparatii intergrupale în funcţie de nivelul de studii şi de nivelul iraţionalităţii  42
      II.2.1 Introducere   42
      II.2.2 Metodologie   42
      II.2.3 Rezultate privind diferenţele inter-grupele ale strategiilor de autoreglare a învăţării în funcţie de nivelul de iraţionalitate   46
      II.2.4 Ipoteze de lucru şi nule privind diferenţele inter-grupale în autoreglarea învăţării în funcţie de nivelul de studii (studenţi vs. elevi)   48
      II.2.5 Rezultate privind diferenţe intergrupale în autoreglarea învăţării în funcţie de sistemul educaţional  49
II.3 Concluzii generale privind analizele exploratorii   54

Capitolul III. MODELARE CU ECUAŢII STRUCTURALE A RELAŢIEI IRAŢIONALITATE-CONTROL-AUTOREGLARE   57
III.1 Introducere   57
III.2 Metodologia modelarii cu ecuaţii structurale a relaţiei iraţionalitate-control-autoreglare a învăţării   57
      III.2.1 Considerente fundamentale privind modelarea cu ecuaţii structurale   57
      III.2.2 lpotezele cercetării  66
      III.2.3 Designul cercetării   68
      III.2.4 Instrumente de măsură   69
      III.2.5 Participanţi   70
      III.2.6 Procedura cercetării  71
III.3 Rezultate ale analizei de modelare. Dezvoltarea unor modele cu ecuaţii structurale pentru strategiile de autoreglare a învăţării la studenţii participanţi   71
      III.3.1 Modelul iraţionalitate a sistemului de credinţe - control academic perceput   71
      III.3.2 Modelul iraţionalitate-control-autoreglare a învăţării pentru strategiile cognitive
şi metacognitive 73
      III.3.3 Modelul iraţionalitate-control-autoreglare a învăţării pentru strategiile de orientare
spre scop   74
      III.3.4 Modelul iraţionalitate-control-autoreglare a învăţării pentru strategiile de management al resurselor   77
III.4 Concluzii privind rezultatele modelarii cu ecuaţii structurale a relaţiei dintre iraţionalitatca sistemului de credinţe, dimensiunile controlului academic perceput, şi autoreglarea învăţării   79

Capitolul IV. INTERVENTII FORMATIVE CU ROL ÎN VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI „IRAŢIONALITATE-CONTROL-AUTOREGLARE A ÎNVĂŢĂRII”   83
IV.1  Introducere. Contextualizarea intervenţiei formative   83
IV.2 Considerente privind metodologia cercetării   85
IV.3 Metodologie comună studiilor privind intervenţiile formative (studiile 1, 2 şi 3)   89
      IV.3.1 Design-uri de cercetare comune   89
      lV.3.2 Instrumente de măsură   90
lV.4 Studiul 1. Intervenţie formativă asupra sistemului de credinţe al studenţilor în contextul sarcinilor academice   91
      IV.4.1 Introducere   91
      IV.4.2 Ipoteze   92
      IV.4.3 Participanţi   94
      lV.4.4 Eşantionul de conţinut al intervenţiei formative de tip raţional-emotiv   94
      lV.4.5 Procedura  95
      IV.4.6 Rezultatele analizelor de comparaţie privind diferenţele înregistrate anterior si consecutiv intervenţiei de tip raţional emotiv asupra variabilelor observate   96
      IV.4.7 Rezultatele analizelor de comparaţie privind diferenţele anterior şi consecutiv intervenţiei de tip raţional-emotiv, înregistrate la variabilele observate relevante pentru modelele cu ecuaţii structurale   99
      IV.4.8 Concluzii   100
IV.5 Studiul 2. Intervenţia formativa asupra strategiilor de autoreglare a învăţării la studenţii-participanţi în contextul sarcinilor academice   103
      IV.5.1 Introducere   103
      IV.5.2 lpoteze   104
      IV.5.3 Participanţi   106
      IV.5.4 Eşantionul de conţinut al intervenţiei formative directe destinate augmentării strategiilor de autoreglare a învăţării   106
      lV.5.5 Procedura   107
      IV.5.6 Rezultate   107
      IV.5.7 Concluzii   110
IV.6 Studiul 3. Analize şi concluzii privind comparaţia dintre cele două tipuri de intervenţii formative   112
      IV.6.1 Ipoteze   112
      IV.6.2 Rezultate ale analizelor comparative privind efectele celor două intervenţii formative   1 13
IV.7 Concluzii ale analizelor comparate privind intervenţiile formative   122

Capitolul V. CONCLUZII FINALE   125

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE   137

ANEXE   149
Anexa1. Scale de măsură folosite în cercetare. Itemi şi indici statistici   149
      Anexa 1.1 . Descrierea instrumentelor de măsură folosite în cercetare   149
      Anexa 1.2. Comparaţii ale consistenţelor interne ale instrumentelor de măsură folosite în cercetare cu raportarile instrumentelor originale   152
Anexa 2. Eşantioanele de conţinut ale intervenţiilor formative   155
      Anexa 2.1. Eşantionul de conţinut şi designul instrucţional pentru intervenţia formativa de tip educaţie raţional-emotivă asupra sistemului de credinţe în contextul sarcinilor academice   155
      Anexa 2.2. Eşantionul de conţinut şi designul instrucţional pentru intervenţia forrnativă directă asupra strategiilor de autoreglare a învăţării   165
Anexa 3. Analize statistice, descriptive şi inferenţiale pentru modelarea cu ecuaţii structurale si cercetarea corelaţională   177
      Anexa 3.1. Analize descriptive pentru cercetarea exploratorie şi pentru modelarea cu ecuaţii structurale   177
      Anexa 3.2. Analize de corelaţie pentru constructele principale ale modelării cu ecuaţii structurale   185
      Anexa 3.3. Comparaţii intergrupale pentru dimensiunile variabilelor latente iraţionalitate, control academic, şi strategii de autoreglare a învăţării   187
      Anexa 3.4. Indici de adecvare ai modelelor dezvoltate cu ecuaţii structurale şi ghidajele de interpretare pentru verificarea adecvării modelelor   192
      Anexa 3.5. Date numerice ale inodelării cu ecuaţii structurale   194
Anexa 4. Analize de comparaţie inter-grupale pentru determinarea efectelor intervenţiilor formative  197
      Anexa 4.1. Analize de comparaţie inter-grupale ante şi post-intervenţie pentru variabilele observate iraţionalitate şi dimensiunile controlului academic perceput   197
      Anexa 4.2. Analize de comparaţie inter-grupale ante şi post-intervenţie pentru strategiile de autoreglare a învăţării în urma intervenţiei formative de tip raţional emotiv. Teste pentru eşantioane pereche   199
      Anexa 4.3. Analize de comparaţie inter-grupale ante şi post-intervenţie pentru intervenţia formativa directă asupra strategiilor de autoreglare a învăţării. Teste t pentru eşantioane pereche    203
      Anexa 4.4. Analize de comparaţie inter-grupale post-intervenţie între eşantioancle supuse celor două tipuri de intervenţii formative. Teste t pentru eşantioane independente  207


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu