joi, 14 ianuarie 2016

STIMULAREA MOTIVATIEI INVATARII LA ELEVI PRIN INTERMEDIUL UNUI PROGRAM EDUCATIONAL SPECIFIC


Autor :Delia Muste              
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2012
ISBN 978-973-595-416-1 
Nr pagini :267
Format ?
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Cuprins:

Cuvânt înaînte   9

I. Motivaţia
I.1. Delimitări noţionale şi caracterizare generala  13
I.2. Functiile motivaţiei  15
I.3. Tipuri de motivaţie  15
I.4. Aspecte motivaţionale implicate în actul învăţării de tip şcolar  18
I.5. Motivatie şi motiv; motive fundamentale în învăţarea de tip şcolar  20
I.6. Motivatie şi performanta  21
I.7 Corelaţia dintre nivelul de aspiratie şi gradul de motivare a elevilor 22
I.8. Interesul
I.9. Optimumul motivaţional   24

II. Evoluţii în conceptualizarea motivaţiei
II.1. Abordări generale   27
II.2. Structurarea ierarhică a trebuinţelor umane  28
II.3. Behaviorismul  31
II.4. Teoria atribuirii 34
II.5. Teoria învăţării sociale  37
II.6. Teoria motivatiei situaţionale  40
II.7. Teoria bifactorială a motivatiei   43
II.8. Teoria expectantei  47

III. Modele tearetico-practice explicative, privind motivaţia învăţării
III.1.  Modelul ARCS, elaborat de Keller  51
III.2. Modelul TARGET  54
III.3. Modelul VIAU   57

IV.  Strategii de stimulare a motivaţiei
IV.1. Repere pentru un design instrucţional - Raymond J. Wlodkowski   59
IV.2. Pârghii de dezvoltare a motivaţiei pentru invatare  62
      lV.2.1. Pârghii de ordin cognitiv  63
            IV.2.1.1. Înţelegerea şi valorizarea scopurilor învăţării  63
            IV.2.1.2. Conştientizarea procesului de învăţare  64
            IV.2.1.3. Stabilirea unor scopuri aflate în congruenţă cu interesele şi opţiunile personale   66
            IV.2.1.4. Realizarea unei activităţi instructiv-educative pornind de la stilurile de invaţare ale elevilor şi de la punctele forte ale acestora  67
            IV.2. 1.5. Alocarea de timp pentru integrarea conţinuturilor asimilate    70
            IV.2.1.6. Furnizarea feed-backului   71
      IV.2.2. Pârghii de ordin afectiv 73
            IV.2.2.1. Implicarea activă în procesul învăţării  73
            IV.2.2.2. Transformarea învăţării ghidata de adulţi intr-un proces incitant şi plin de satisfactii  73
            IV.2.2.3. Experimentarea succesului   74
            IV.2.2.4. Implicarea elevilor în autoevaluarea actului de învăţare propriu  75
            IV.2.2.5. Recompense concordante cu performanţele obtinute  76
            IV.2.2.6. Construirea unui mediu educaţional secutizant   76
IV.3. Rolul disonanţei cognitive in stimularea motivaţionala  77
IV.4. Modalităţi de evaluare a motivatiei pentru învăţare   80
      IV.4.1. Indicatori motivaţionali regăsiţi în activitatea instructiv-educativă  80
      IV.4.2. Metode de evaluare a motivatiei   81

V. Învăţarea - activitate umana fundamentala
V.1.  Aspecte privind învăţarea scolara  86
      V.1.1. Cnoaşterea, învăţarea şi instruirea - concepte corelate   86
V.2. Forme ale învăţării   88
V.3. Stilurile de învăţare  92
V.4. Rolul învăţării mediate în dezvoltarea motivatiei pentru învăţare 94

VI. Etapa constatativă a investigaţiei
VI.1. Fundamente conceptuale-metodologice ale cercetării constatative 95
      VI.1.1. Obiectivele cercetării constatative 97
      VI.1.2. Organizarea şi structurarea cercetării constatative  100
            VI.1.2.1. Descrierea eşantionului de subiecti ai etapei constatative  100
            VI.1.2.2. Descrierea eşantionului de conţinut al investigaţiei constatative  103
            VI.1.2.3. Metode şi instrumente utilizate în cercetare   104
VI.2. Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor obţinute în etapa constatativa  111
      VI.2. 1. Opinii ale cadrelor didactice privind motivaţia pentru învăţare   119
      VI.2. 2. Opinii ale elevilor privind motivaţia pentru învăţare   119
      VI.2. 3. Opinii ale părinţilor privind motivaţia pentru învăţare   137
VI.3. Administrarea pre-testului  153
      VI.3. 1. Rezultate ale pre-testului  156
      VI.3. 2. Concluziile studiului constatativ  166

VII. Etapa experimentului formativ privind fundamentarea strategiilor de stimulare morivaţionala pentru învăţare, destinate elevilor clasei a III-a
VII.1. Precizări teoretice şi metodologice 169
      Vll.1.1. Premisele teoretice şi scopurile cercetării  169
      VII.1.2. Aspecte relevante în contextul cercetării  171
VII.2. Organizarea cercetării experimentale  172
      VII.2.1 . Ipoteza şi obiectivele cercetării   172
            VII.2.1.1. Ipoteza cercetării  172
            Vll.2.1.2. Obiectivele cercetării 173
      VII.2.2. Variabilele experimentale   173
VIl.3. Alcatuirea eşantionului de subiecti   175
VII.4. Alcătuirea eşantionului de conţinut   175
VII.5. Detalierea experimentului formativ  176
      VlI.5.1 . Descrierea activităţilor desfăşurate   176
      VII.5.2. Desfăşurarea activitaţilor efective, organizate modular 177
VII.6. Sistemul metodelor de cercetare utilizate  201
VII.7. Prezentarea instrumentelor de cercetare  202
VII.8. Administrarea post-testului   204
VII.9. Etapa de re-testare  204

VIII. Anliza şi interpretarea datelor experimentale
VIII.1. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în etapa post-test 205
VIII.2. Analiza cantitativă şi interpretarea calitativă a datelor obţinute in post-test   207
VIII.3. Analiza cantitativă şi calitativă a datelor obtinute de elevii aparţinând grupului experimental, în etapele de pre-test şi post-test  220
VIII.4. Rezultatele obţinute în etapa re-test   233

Sugestii destinate cadrelor didactice   239
Bibliografie    243
Anexe    259

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu