miercuri, 13 ianuarie 2016

STRATEGII DE STIMULARE A INVATARII AUTOREGLATE LA ELEVII CU DIFICULTATI DE INVATARE

Autor : Daniela Popa                 
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2013
ISBN 978-973-595-604-2 
Nr pagini :238
Format ?
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

În societatea contemporană, la nivel internaţional, există preocupări multiple, din partea organelor şi instituţiilor abilitate, pentru a asigura condiţii şi şanse egale în societate persoanelor cu cerinţe speciale. Astăzi, în țara noastră, deși s-au făcut progrese notabile la nivelul integrării copiilor cu CES în învățământul de masă, această integrare este mai degrabă una fizică decât reală. Lucrarea încearcă să răspundă nevoii de a oferi o modalitate pedagogică fezabilă, de acțiune, în care accentul se pune pe dezvoltarea competențelor necesare unei integrări eficiente în viața profesională a tuturor elevilor, indiferent de apartenență, origine, nivel de dezvoltare. În această teză ne-am concentrat eforturile pe a prezenta o posibilă alternativă în identificarea a ceea ce este de dorit să se implementeze pentru a ajuta elevii să depășească barierele în învățare.

Cuprins:

LISTA TABELELOR  3
LISTA FlGURlLOR  4
INTRODUCERE   5

CAPITOLUL l. Dificultăţile de învăţare la elevi. Teorii şi concepte relevante   7
I.1. Perspective asupra învăţării  7
I.2. Performanţe şcolare, Success şi insucces în şcoala contemporană  15
l.2.1. Fenomenul de inadaptare şcolară   15
l.2.2. Delimitări conceptuale. Cerinţe educaţionale speciale  21
I.3. Elevii cu dificultăţi de învăţare în şcoala contemporană  24
I.3.1. Definirea şi potenţiale cauze ale dificultăţilor de învăţare  26
I.3.2. Clasificări şi caracteristici ale elevilor cu dificultăţi de învăţare  30
I.3.3. Dificultăţi de învăţare uşoare, pasagere   38
I.3.4. Dificultăţile specifice de învăţare    38
l.3.4.1. Dificultăţile legate de percepţia vizuală  40
I.3.4.2. Dificultăţi în sfera limbajului oral  41
I.3.4.3. Dificultăţi de învăţare a limbajului scris  42
I.3.4.4. Dificultăţi în achiziţionarea abilităţilor matematice  44
I.3.4.5. Deficitul de atenţie  45
I.4. Teorii ale învăţării relevante în abordarea dificultăţilor de învăţare  48
I.4.1. Teoria condiţionării operante (B. F. Skinner)  52
I.4.2. Teoria social-cognitivă (A. Bandura)  55
I.4.3. Teoria dezvoltării sociale (L. S. Vîgotsky)  56
I.4.4. Teoria experienţei de învăţare mediată a lui Feuerstein (1991) 57
I.5. Reflecţii finale privind dificultăţile de învăţare  60

CAPITOLUL Il. Stimularea învăţării autoreglate în literatura ştiinţifică naţională şi internaţională; abordare critică  65
ll.1. Perspective asupra autoreglarii  65
ll.2. Motivuţie şi învăţare  77
ll.3. Învăţarea autoreglata   81
ll.4. Modele ale învăţării autoreglate  89
ll.4.1. Modelul învăţării autoreglate construit de Limmerman. B. J.   90
ll.42. Modelul învăţării autoreglate propus de Bockacits  93
ll.4.3. Modelul învăţării autoreglate elaborat de Pintrich, P. R.  96
ll.5. Evaluarea învăţării autoreglate  100
ll.6. Aspecte pedagogice ale stimulării învăţării autoreglate   104
ll.7. Relaţia dificultăţi de învăţare - învăţare autoreglată - ameliorarea performanţelor şcolare   106

PARTEA A DOUA. CERCETARI PRIVIND NIVELUL ÎNVAŢARIl AUTOREGLATE LA ELEVII DE GIMNAZIU
Necesitatea cercetării strategiiior de învăţare autoreglată la elevii cu dificultăţi de învăţare  107

CAPITOLUL lll. Cercetare constatativă privind factorii psihoindividuali şi contextuali care influenţează rezultatele şcolare la elevii cu dilicultăţi de învăţare   109
III.1. Modelul teoretic al cercetării   109
III.2. Obiectivele cercetării  111
III.3. Ipotezele cercetării   111
III.4. Descrierea populaţiei şi grupului-ţintă  113
III.5. Metode şi instrumente dc cercetare   116
III.5.1. Descrierea instrumentelor utilizate  116
III.6. Desfăşurarea cercetării   124
III..7. Prezentarea rezultatelor   125
III.7.1. Calitaţile psihometrice ale instrumentelor  126
III.7.2. Analiza descriptivă   128
III.8. interpretarea rezultatelor   141
III.8.1. Analiza corelaţională   141
III.8.2. Analiza faciorială   147
III.8.3. Regresie liniară multiplă   148
III.9. Concluzii ale cercetării. Propuneri  151
III.10. Implicaţii. Limite ale cercetării   155

CAPITOLUL.IV. Cercetare privind impactul programului bazat pe strategii de învăţare autoreglată asupra performanţelor şcolare ale elevilor de gimnaziu   159
IV.1. Premisele teoretico-metodologice care stau Ia baza desfăşurării intervenţiei psihopedagogice   159
IV.2. Obiectivele demersului de cercetare experimental  163
IV.3. Ipotezele cercetării. Variabilele independente şi dependente ale cercetării   163
lV.3.1. Ipotezele cercetării   163
IV.3.2. Variabilele independente si dependente. Designul experimental   164
lV.4 Prezentarea intervenţiei formative  166
lV.5. Populaţia şi grupul-ţintă   167
IV.6. Metode şi instrumente de cercetare   170
IV.7. Desfăsurarea cercetării   174
lV.7.1. Rezultatele etapei pretest  174
lV.7.2. Intervenţia experimentală  174
lV.7.3. Rezultate ale etapei posttest  176
lV.8. Prezentarea rezultatelor experimentului  176
lV.8.1. Rezultatele etapei prctest   176
lV.8.2. Intervenţia experimentală   183
lV.8.3. Rezultatele etapei posttest  195
lV.8.4. Rezultatele cercetării privind nivelul de satisfacţie ai elevilor asupra eficienţei programului de intervenţie  206
lV.9. Interpretarea rezultatelor  208
lV.10. Concluzii. Propuneri  211

CAPITOLUL. V. Consideraţii finale   213
V.1. Concluzii privind fundamentarea teoretică  213
V.2. Concluzii privind cercetarea constatativa  214
V.3. Concluzii privind cercetarea experimentala  218
V.4. Limitele cercetării 220
V.5. Relevanţa ştiinţifică a lucrării  221
V.6. Recomandări psihopedagogice  222

BIBLIOGRAFIE  225
Matricea Obiectiv / ipotezei/Variabile / Metode / Instrumente de cercetare  237


 


  

  
 
 

   LISTA TABELELOR  3
LISTA FlGURlLOR  4
INTRODUCERE   5

CAPITOLUL l. Dificultăţile de învăţare la elevi. Teorii şi concepte relevante   7
I.1. Perspective asupra învăţării  7
I.2. Performanţe şcolare, Success şi insucces în şcoala contemporană  15
l.2.1. Fenomenul de inadaptare şcolară   15
l.2.2. Delimitări conceptuale. Cerinţe educaţionale speciale  21
I.3. Elevii cu dificultăţi de învăţare în şcoala contemporană  24
I.3.1. Definirea şi potenţiale cauze ale dificultăţilor de învăţare  26
I.3.2. Clasificări şi caracteristici ale elevilor cu dificultăţi de învăţare  30
I.3.3. Dificultăţi de învăţare uşoare, pasagere   38
I.3.4. Dificultăţile specifice de învăţare    38
l.3.4.1. Dificultăţile legate de percepţia vizuală  40
I.3.4.2. Dificultăţi în sfera limbajului oral  41
I.3.4.3. Dificultăţi de învăţare a limbajului scris  42
I.3.4.4. Dificultăţi în achiziţionarea abilităţilor matematice  44
I.3.4.5. Deficitul de atenţie  45
I.4. Teorii ale învăţării relevante în abordarea dificultăţilor de învăţare  48
I.4.1. Teoria condiţionării operante (B. F. Skinner)  52
I.4.2. Teoria social-cognitivă (A. Bandura)  55
I.4.3. Teoria dezvoltării sociale (L. S. Vîgotsky)  56
I.4.4. Teoria experienţei de învăţare mediată a lui Feuerstein (1991) 57
I.5. Reflecţii finale privind dificultăţile de învăţare  60

CAPITOLUL Il. Stimularea învăţării autoreglate în literatura ştiinţifică naţională şi internaţională; abordare critică  65
ll.1. Perspective asupra autoreglarii  65
ll.2. Motivuţie şi învăţare  77
ll.3. Învăţarea autoreglata   81
ll.4. Modele ale învăţării autoreglate  89
ll.4.1. Modelul învăţării autoreglate construit de Limmerman. B. J.   90
ll.42. Modelul învăţării autoreglate propus de Bockacits  93
ll.4.3. Modelul învăţării autoreglate elaborat de Pintrich, P. R.  96
ll.5. Evaluarea învăţării autoreglate  100
ll.6. Aspecte pedagogice ale stimulării învăţării autoreglate   104
ll.7. Relaţia dificultăţi de învăţare - învăţare autoreglată - ameliorarea performanţelor şcolare   106

PARTEA A DOUA. CERCETARI PRIVIND NIVELUL ÎNVAŢARIl AUTOREGLATE LA ELEVII DE GIMNAZIU
Necesitatea cercetării strategiiior de învăţare autoreglată la elevii cu dificultăţi de învăţare  107

CAPITOLUL lll. Cercetare constatativă privind factorii psihoindividuali şi contextuali care influenţează rezultatele şcolare la elevii cu dilicultăţi de învăţare   109
III.1. Modelul teoretic al cercetării   109
III.2. Obiectivele cercetării  111
III.3. Ipotezele cercetării   111
III.4. Descrierea populaţiei şi grupului-ţintă  113
III.5. Metode şi instrumente dc cercetare   116
III.5.1. Descrierea instrumentelor utilizate  116
III.6. Desfăşurarea cercetării   124
III..7. Prezentarea rezultatelor   125
III.7.1. Calitaţile psihometrice ale instrumentelor  126
III.7.2. Analiza descriptivă   128
III.8. interpretarea rezultatelor   141
III.8.1. Analiza corelaţională   141
III.8.2. Analiza faciorială   147
III.8.3. Regresie liniară multiplă   148
III.9. Concluzii ale cercetării. Propuneri  151
III.10. Implicaţii. Limite ale cercetării   155

CAPITOLUL.IV. Cercetare privind impactul programului bazat pe strategii de învăţare autoreglată asupra performanţelor şcolare ale elevilor de gimnaziu   159
IV.1. Premisele teoretico-metodologice care stau Ia baza desfăşurării intervenţiei psihopedagogice   159
IV.2. Obiectivele demersului de cercetare experimental  163
IV.3. Ipotezele cercetării. Variabilele independente şi dependente ale cercetării   163
lV.3.1. Ipotezele cercetării   163
IV.3.2. Variabilele independente si dependente. Designul experimental   164
lV.4 Prezentarea intervenţiei formative  166
lV.5. Populaţia şi grupul-ţintă   167
IV.6. Metode şi instrumente de cercetare   170
IV.7. Desfăsurarea cercetării   174
lV.7.1. Rezultatele etapei pretest  174
lV.7.2. Intervenţia experimentală  174
lV.7.3. Rezultate ale etapei posttest  176
lV.8. Prezentarea rezultatelor experimentului  176
lV.8.1. Rezultatele etapei prctest   176
lV.8.2. Intervenţia experimentală   183
lV.8.3. Rezultatele etapei posttest  195
lV.8.4. Rezultatele cercetării privind nivelul de satisfacţie ai elevilor asupra eficienţei programului de intervenţie  206
lV.9. Interpretarea rezultatelor  208
lV.10. Concluzii. Propuneri  211

CAPITOLUL. V. Consideraţii finale   213
V.1. Concluzii privind fundamentarea teoretică  213
V.2. Concluzii privind cercetarea constatativa  214
V.3. Concluzii privind cercetarea experimentala  218
V.4. Limitele cercetării 220
V.5. Relevanţa ştiinţifică a lucrării  221
V.6. Recomandări psihopedagogice  222

BIBLIOGRAFIE  225
Matricea Obiectiv / ipotezei/Variabile / Metode / Instrumente de cercetare  237


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu