luni, 11 ianuarie 2016

TEME FUNDAMENTALE DE PSIHOLOGIE SOCIALA

Autor : Roxana Plesa                 
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2014
ISBN 978-973-595-636-3 
Nr pagini :218
Format 130 x 200
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

Lucrarea îşi propune să ofere o bază minimală de cunoştinţe de psihologie socială utile studenţilor în domeniile Sociologiei şi al Asistenţei Sociale, pentru a înţelege fenomenele psihosociale, o categorie aparte de fenomene, cele care apar în cadrul interacţiunii social-psihologice, între un anumit context situaţional obiectiv şi anumite particularităţi psihologice, subiective, ale celor angrenaţi în diverse situaţii. Prin contextul social obiectiv se înţeleg inclusiv alte persoane, aflate în ambianţa noastră, anticipând contextul central al psihologiei sociale, interacţiunea. Pe baza acesteia, între social şi psihologic, apare un nou fenomen: fenomenul psihosocial.

Cuprins:

Argument   5

Capitolul 1. Istoricul şi obiectul de studiu al psihologiei sociale  7
1.1 . Apariţia şi evoluţia psihologiei sociale ca ştiinţă   7
1.2. Obiectul de studiu al psihologiei sociale  9
1.3. Psihologia socială în conexiune cu alte ştiinţe sociale   10
1.4. Psihologia socială şi psihologia socială aplicată   10

Capitolul 2. Persoana în psihologia socială   13
2.1. Distincţii conceptuale   13
2.2. Persoana, sinele şi imaginea de sine   16
     2.2.1. Sinelc şi identitatea   16
     2.2.2. Imaginea de sine  20
     2.2.3. Procese psihosoeiale implicate în formarea imaginii de sine  22
     2.2.4. Motivatia şi performanţa sinclui  26
2.3. Nivelul de aspiratie în activitatea persoanei  29
2.4. Statutul şi rolul social în dinamica persoanei   33

Capitolul 3. Relaţiile interpersonale   37
3.1. Generalităţi privind relaţiile sociale şi psihosociale  37
3.2. Prietenia  41
3.3. Dragostea  44
     3.3.1. Definirea şi dezvoltarea dragostei  44
     3.3.2. Tipuri dc dragoste  47
     3.3.3. Teorii ale iubirii  48
3.4. Căsătorie   51
     3.4.1. Efectul „Romeo şi Julieta" şi efectul „greu de cucerit"   54

Capitolul 4. Perceptia interpersonală   57

Capitolul 5. Psihologia diferenţelor dintre sexe   65

Capitolul 6. Comunicarea interpersonală  71
6.1. Comunicarea verbală   76
6.2. Comunicarea nonverbală   77
6.3. Comunicarea asertivă şi persuasiunea   84
6.4. Comunicarea responsivă şi empatia   85

Capitolul 7. Comportamentul prosocial   87
7.1. Definire şi caracterizare generală a comportamentului prosocial   87
7.2. Teorii explicative ale comportamentului prosocial   89
     7.2.1. Teoriile sociologice 89
     7.2.2. Teoriile psihologice   92
     7.2.3. Teoriile biologice  96
7.3. Profilul personalităţii altruistice    97
7.4. Interacţiunea personalitate - situaţie   100
     7.4.1. Caracteristici ale ofertantului de ajutor   100
     7.4.2. Caracteristici ale beneficiarului de ajutor  102
     7.4.3. Contextul de intervenţie prosocială   103
7.5. Comportamentul prosocial din perspectiva teoriei acţiunii sociale   108

Capitolul 8. Comportamentele cosociale   109
8.1. Competiţia   109
8.2. Cooperarea   111
8.3. Conflictul   116
     8.3.1. Definire şi tipologie   116
     8.3.2. Desfăşurarea conllictului  118
     8.3.3. Strategii de rezolvare a conflictului   120
     8.3.4. Medierea conflictelor   122

Capitolul 9. Comportamentul antisocial.  Agresivitatea   125
9.1. Definirea, caracterizarea şi clasificarea agresivitäţii   125
9.2. Modele explicative ale comportamentului agresiv   127
9.3. Factorii psihosociali care favorizează manifestarea agresivităţii   132
9.4. Violenţa în familie   134
     9.4.1. Violenţa asupra femeii   136
     9.4.2. Violenţa asupra copiilor   139
     9.4.3. Violenţa asupra bărbaţilor   142
     9.4.4. Violenţa asupra bătrânilor    142
9.5. Prevenirea şi reducerea agresivitaţii   143

Capitolul 10. Comportamentul colectiv   147
10.1. Definirea comportamentului colectiv   147
10.2. Dimensiunile comportamentului colectiv   148
10.3. Procesele psihosociale ale comportamentului colectiv  149
10.4. Teorii despre dinamica mulţimilor   151

Capitolul 11. Grupurile sociale   153
11.1. Definirea noţiunii de grup social   153
11.2. Tipuri de grupuri sociale   154
11.3. Structura şi funcţiile grupurilor   157
11.4. Fenomene psihosocialc de gmp    158
     11.4.1. Coeziune, conformism şi deviaţionism   158
     11.4.2. Leadership-ul   162
     11.4.3. Luarea deciziilor în grup   166
     11.4.4. Climatul psihosocial de grup   168
     11.4.5. Conflictele de grup   171
     11.4.6. Performanţa grupului   173

Capitolul 12. Influenţa socială   175
12.1. Normalizarea sau formarea normelor de grup   176
12.2. Conformarea   178
12.3. Obedienţa   181
12.4. Manipularea   185

Capitolul 13. Mediul psihosocial şi sănătatea   193
13.1. Conceptul de sănătate din perspectivă psihosocială  193
13.2. Stresul - factor psihosocial cu valenţe patogene   195
13.3. Sentimentul pierderii controlului   201
13.4. Categorii psihopatologice ale vieţii sociale   203
13.5. Fenomenele negative ale inadecvării omului la mediu  205
13.6. Optimizarea ambianţei sociale şi a raportului om-natură  209

Bibliografie   211
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu