luni, 11 ianuarie 2016

TULBURARI GRAVE ALE PERSONALITATII. Strategii psihoterapeutice

Autor : Otto Kernberg                
Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie :2014
Editia a I      
Editia originala 1984
Traducerea Adriana Bâlbă
ISBN  978-973-707-865-0
Nr pagini :624
Format 145 x 205
Pretul la data postarii : 49,85 lei la Editura, 46,53 lei la elefant, 48,30 lei la librariaonline

Descrierea editurii:

Tratat de referinţă pentru psihiatria şi psihanaliza internaţională, prezenta carte descrie o serie de instrumente de diagnostic şi de tratament a tulburărilor grave de personalitate, în special a structurilor borderline şi narcisică. Pe lângă faptul că prezintă tehnicile terapeutice specifice patologiei severe într-un mod nuanţat şi cu multipe ilustrări clinice, Kernberg propune noi sinteze teoretice şi noi organizări nosologice ale tulburărilor mentale aflate la graniţa dintre nevroză şi psihoză. Scris dintr-o perspectivă psihodinamică (cu un accent pe teoria relaţiilor de obiect), volumul este un ghid util atât pentru cercetare, cât şi pentru psihiatrii, psihoterapeuţii şi psihologii clinicieni care se confruntă cu pacienţi dificili din spectrul tulburărilor de personalitate.

***
„O carte splendidă, extrem de importantă pentru orice terapeut care se confruntă cu pacienţi afectaţi de tulburări de personalitate, dar şi pentru oricine predă sau cercetează în acest domeniu." (Harold S. Searles)

Otto F. Kernberg (n. 1928) este profesor de psihiatrie la Cornell University Medical College şi autor a numeroase cărţi dedicate tulburărilor severe de personalitate, dar şi psihologiei organizaţiilor. De acelaşi autor, la Editura Trei a apărut volumul Relaţii de iubire. Normalitate şi patologie.

Cuprins:

Prefaţă  15
Mulţumiri  17

Partea I. Consideraţii privind diagnosticul

Capitolul 1. Diagnosticul structural  25
Structurile psihice şi organizarea personalităţii  27
Interviul structural ca metodă de diagnoză  30
Caracteristicile structurale ale organizării borderline a personalităţii  37
      Simptomele descriptive ca probe „prezumtive"  37
      Lipsa integrării identităţii: sindromul difuziei identităţii  40
      Mecanismele de apărare primitivă  45
      Testarea realităţii  49
      Manifestări nespecifice ale slăbiciunii Eului  51
      Lipsa integrării Supraeului  55
      Caracteristicile genetice şi dinamice ale conflictelor pulsionale  55
Concluzii  59

Capitolul 2. Interviul structural  54
Faza iniţială a interviului structural  69
Etapa de mijloc a interviului structural  79
      Organizarea nevrotică a personalităţii  79
      Organizarea borderline a personalităţii  84
      Organizarea psihotică a personalităţii  90
      Sindroamele organice cerebrale acute şi cronice  96
Faza finală a interviului structural  100
Câteva consideraţii suplimentare privind atitudinea intervievatorului  101

Capitolul 3. Diagnosticul diferenţial la adolescenţi  105
Consideraţii generale privind diagnosticul  105
Vignete  108
Patologia narcisică în adolescenţă  119

Capitolul 4. Tulburări de personalitate ale vârstnicilor  130

Capitolul 5. Dificultăţi în clasificarea tulburărilor de personalitate  144

Partea a II-a. Terapia personalităţilor borderline

Capitolul 6. Psihoterapia expresivă  177
Fundamente teoretice  177
Tehnica psihoterapiei expresive  184
      Interpretarea  186
      Menţinerea neutralităţii tehnice  187
      Analiza de transfer  188
      Îndrumări în gestionarea transferului  189
Consideraţii privind prognosticul  194
Un studiu de caz  196

Capitolul 7. Gestionarea transferului în psihoterapia expresivă  201
Ilustrări clinice  221

Capitolul 8. Psihoterapia expresivă cu adolescenţii  233
Psihoterapia expresivă şi structurile familiale  237
Patologia borderline şi obiectivele de dezvoltare în adolescenţă  241
Tipuri de gestionare a acting out-ului  245
Exemple clinice  249
      Transformarea în cadrul transferului a unei relaţii de obiect parţial în acţiune  249
      Acting out-ul ca acumulare de sensuri  252
      Izolarea comunicării cu sens în cadrul unui acting out cronicizat în transfer  255
      Funcţia centrală a terapeutului ca polaritate diadică şi pericolele acting out-ului din contratransfer  257

Capitolul 9. Psihoterapia suportivă  259
Obiectivele terapiei şi responsabilităţile pacienţilor  265
Concepţii greşite  268
Tehnicile de bază  272
      Stadiile iniţiale ale terapiei  280
      Gestionarea transferului  283
Mecanismele schimbării  287

Capitolul 10. Indicaţii şi contraindicaţii pentru utilizarea terapiilor de orientare psihanalitică  289
Psihanaliza  290
Psihoterapia expresivă  292
Psihoterapia suportivă  295
Contraindicaţii generale pentru tratamentul de orientare psihanalitică  299
Revizuirea tipurilor de tratament  300
Recomandări pentru spitalizare  302

Partea a III-a. Personalităţile narcisice: teorie şi terapie clinice  309

Capitolul 11. Abordările narcisismului din perspectiva psihanalizei contemporane  311
O abordare kleiniană  311
Kohut şi psihologia sinelui  316
Abordarea relaţiilor de obiect din perspectiva psihologiei Eului  327
Aspecte clinice  332

Capitolul 12. Strategiile tehnice în terapia personalităţilor narcisice  340
Apărări caracteriologice secundare  343
      Rezistenţele caracterului „ca-şi-cum"  343
      Episoadele micropsihotice paranoide  344
      Problema beneficiului secundar şi primar  345
      Sadismul caracterologic  346
      Regresia severă ca apărare caracterologică: personalitatea „ternă"  346
Stadiile avansate ale terapiei  348
Psihoterapia suportivă cu personalităţile narcisice  357

Capitolul 13. Analiza de caracter  361
Vignetă clinică  363
Strategii în analiza de caracter  373
Consideraţii metapsihologice  383

Capitolul 14. Sinele, Eul, afectele şi pulsiunile  389
Eul şi sinele  389
      Probleme privind terminologia  389
Probleme la nivelul dezvoltării  395
Forţe motivaţionale: pulsiuni, afecte şi relaţii de obiect  401

Partea a IV-a. Regresiile grave: Diagnostic şi terapie  409

Capitolul 15. Impedimentele tratamentului  411
Nerăbdarea din „aici-şi-acum"  416
Focalizarea asupra obiectivelor legate de durată şi tratament  419
Focalizarea pe distrugerea realităţii externe  420
Interpretările iubirii disociate şi ale grijii disociate  421
Beneficiul secundar al terapiei  424
Toleranţa terapeutului la agresivitate  425
Funcţia de susţinere a terapeutului  427

Capitolul 16. Diagnosticarea şi managementul clinic în cazul pacienţilor cu potenţial de suicid  432
Diagnosticarea  432
      Severitatea clinică a depresiei  432
      Tulburări afective majore suprapuse organizării borderline a personalităţii  435
      Automutilarea cronică şi suicidul ca „mod de viaţă"  435
Managementul clinic  439

Capitolul 17. Contratransferul, regresia tranferenţială şi incapacitatea de a depinde de analist  449
Dimensiuni ale contratransferului  449
       „Domeniul" contratransferului  450
      Dimensiunea temporală  451
      Contratransferul şi severitatea patologiei pacientului  453
Contratransferul şi regresia transferenţială  455
Contratransferul şi incapacitatea de a depinde de analist  459
      Trăsături clinice  459
      Impactul asupra analistului  461
      Abordarea terapeutică  463

Capitolul 18. Aspectele clinice ale patologiei severe a Supraeului  467
Consideraţii teoretice  469
Consideraţii clinice  471
      Nivelurile patologiei Supraeului  471
      Personalitatea antisocială  472
      Personalitatea narcisică cu un comportament antisocial egosintonic  474
      Nesinceritatea în transfer  478
      Negarea responsabilităţii morale  481
      Trăsături contradictorii ale Eului şi Supraeului, ca parte a patologiei borderline  487
      Comportamentul antisocial care exprimă sentimentul inconştient de vinovăţie  488

Capitolul 19. Regresia paranoidă şi narcisismul malign  492
Descrieri clinice  493
      Regresia paranoidă  493
      Autodistructivitatea ca triumf asupra analistului  494
      Lipsa onestităţii din transfer  499
      Exprimarea directă a triumfului sadic asupra analistului  501
Consideraţii teoretice  503
Consideraţii tehnice  512

Partea a V-a. Tratamentul în condiţii de spitalizare  529

Capitolul 20. Concepţii divergente privitoare la tratamentul prin spitalizare al psihopatologiilor severe  531
Contribuţiile psihanalitice la tratamentul spitalizat  531
      Punctul de vedere al lui Sullivan  532
      Abordarea psihologiei Eului  534
      Abordarea relaţiilor de obiect din perspectiva psihologiei Eului  537
      Abordări sociologice  540
Psihiatrie comunitară, dezinstituţionalizare şi transinstituţionalizare  544
O privire de ansamblu contemporană asupra tratamentului psihiatric din spital  548

Capitolul 21. Comunitatea terapeutică: model de tratament spitalicesc pentru psihopatologiile severe  555
Presupoziţii fundamentale  555
Comunitatea terapeutică şi structura care o înglobează  560
Activarea proceselor regresive de grup  565
Factori intrapsihici versus factori interpersonali  568

Capitolul 22. Tratamentul spitalizat pe termen lung al patologiilor severe borderline şi narcisice  577
Procedee, obiective şi tehnici ale tratamentelor în grup  585
Grupurile centrate pe sarcină  589
Şedinţele echipei  590
Întâlnirile axate pe experienţele de viaţă  591
Psihoterapia de grup  592
Întâlnirile comunităţii  594
Cerinţele administrative  599

Bibliografie  603


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu