miercuri, 29 martie 2017

O noua provocare: DEZVOLTAREA SOCIALA

Autor :Catalin Zamfir, Laura Stoica (coord)                

Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Sociologie. antropologie
An aparitie :2006
Editia I       
ISBN  973-46-0278-0
Nr pagini :368
Format 160x235
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 26,90 lei la pravalia cu carti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
           Teoria si metodologia dezvoltarii sociale constituie obiectul de dezbatere al acestui volum, care reuneste studiile a numerosi specialisti din domeniu si ofera cunostintele necesare elaborarii strategiilor si programelor aplicate la nivel national, sectorial sau local. Aceasta ampla sinteza a celor mai recente orientari in dezvoltarea sociala, avind scopul de a stimula interesul pentru reflectia asupra unei teme actuale si in Romania si asupra rolului sociologiei in analiza ei, constituie un instrument deosebit de util pentru studentii si masteranzii facultatilor de sociologie si asistenta sociala care doresc sa se specializeze intr-un domeniu foarte valorizat astazi.
Cãtãlin Zamfir – profesor doctor, decan al Facultãþii de Sociologie si Asistentã Socialã, Universitatea
din Bucuresti, Director al Institutului de Cercetare a Calitãtii Vietii din Academia Românã (ICCV),
membru al Academiei Române.
Laura Stoica – cercetãtor stiinþific la Institutul de Cercetare a Calitãtii Vietii din cadrul Academiei
Române (ICCV) si doctorand al Facultãþii de Sociologie si Asistentã Socialã din cadrul Universitãþii din
Bucuresti.

Cuprins:

Prefatã  /7


Partea I
Paradigma dezvoltãrii sociale: controverse istorice si actuale
Dezvoltarea socialã: câteva elemente teoretice
Cãtãlin Zamfir   /11
Controverse asupra dezvoltãrii sociale: puncte de vedere în sociologia româneascã
Maria Larionescu   /30
Teorii ale dezvoltãrii
Ilie Bãdescu   /45
O viziune globalã a dezvoltãrii sociale
Mircea Malita, Elena Gheorghiu   /61


Partea a II-a
Tranzitia ca dezvoltare; politica europeanã de dezvoltare socialã
Mãrire si decãderea capitalistilor români
Vladimir Pasti   /71
Modelul social european
Simona Stãnescu   /90
Politica de dezvoltare regionalã între necesitate si proiect: ce fel de regionalizare?
Veronica Mitroi   /105


Partea a III-a
Dezvoltarea ca proces social-cultural
Culturã si dezvoltare: perspectiva antropologiei culturale
Liviu Chelcea   /123
Dezvoltarea socialã si legitimitatea politicilor sociale
Mãlina Voicu   /133
Dezvoltare socialã neconventionalã”: despre capitalul social
Bogdan Voicu   /149
Dezvoltare socialã prin proiecte comunitare. Rolul fondurilor sociale
Adrian Dan   /164
Lideri, participanti si pasivi: resurse individuale pentru participare comunitarã
Adrian Hatos   /179


Partea a IV-a
Dezvoltarea socialã sectorialã
Dezvoltarea sistemului de asistentã socialã: un proces istoric dificil
Elena Zamfir   /197
Perspective ale dezvoltãrii sistemului de servicii de asistentã socialã
Daniel Arpinte   /217
Implicarea serviciilor de sãnãtate în dezvoltarea socialã
Cristina Dobos   /229
Politica educationalã ca sursã a dezvoltãrii sociale. România în context european
Laura Stoica   /240
Distributia veniturilor în perspectiva dezvoltãrii sociale
Simona Ilie   /251
Dezvoltarea ruralã pe plan international. Actori si tendinte
Ana Bleahu   /275
Efecte ale migratiei internationale asupra dezvoltãrii sociale. Cazul României
Monica Constantinescu  /284
Segregarea scolarã si reproducerea socialã a inegalitãtilor
Mihai Surdu   /300


Partea a V-a
Metodologia dezvoltãrii sociale
Mãsurarea dezvoltãrii sociale
Raluca Popescu, Amalia Vârdol, Cosmin Briciu   /313
Indici compoziti de dezvoltare socialã
Sergiu Bãltãtescu   /331
Monitorizarea, un instrument al dezvoltãrii

Manuela Sofia Stãnculescu   / 342CERCETAREA CALITATIVA A SOCIALULUI. Design şi performare

Autor :Mircea Agabrian
Editura Institutul European
Colectia Universitaria
An aparitie : 2004
Editia I
ISBN 973-611-284-5
Nr pagini : 232
Format 1/16 (61x86)
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 31,99 lei la elefant
Disponibilitate BCU
Download pdf biblioteca de sociologieDescrierea editurii:
          Prin termenul „cercetare calitativa” intelegem orice tip de cercetare in masura sa produca rezultate care nu ajung la proceduri statistice sau alte mijloace de cuantificare (Strauss si Corbin, 1990). Aceasta poate sa se refere la cercetarea vietii si experientei oamenilor, la comportamente, emotii si simtaminte si, la fel de bine, la functionarea organizatiilor, la miscari sociale, fenomene culturale si interactiuni intre natiuni. Este cert ca o parte dintre date poate fi cuantificata, este vorba de informatiile demografice, frecventa unor cuvinte sau teme abordate de respondenti, intensitatea unor atitudini, fara ca acestea sa impiedice analiza calitativa.
Ea reprezinta, fara indoiala, o strategie noua, un cadru propice desfasurarii cercetarii sociale. In acest sens, N. Denzin si Y.S. Lincoln (1994) - reprezentanti marcanti ai abordarii calitative a socialului - arata:
Cercetarea calitativa este un domeniu de investigatie de sine statator. El transcende discipline, domenii si subiecte tematice. O complexa si interconectata familie de termeni, concepte si asumtii inconjoara termenul „cercetarii calitative”. Acestea includ traditii asociate pozitivismului, poststructuralismului si multe alte perspective de cercetare calitativa sau metode conectate studiilor culturale si interpretative” (p. 1).
         Cercetarea calitativa foloseste o abordare naturalista care cauta sa inteleaga fenomenul in contextul situatiilor specifice. Ea mizeaza pe subiectivitatea umana, pe socialul construit si inteles prin interactiunea motivatilor, asteptarilor, simbolurilor etc. Individuale si grupale, estompeaza si completeaza limitele paradigmei cantitativiste. Modelul interpretativ, calitativist cauta descrierea fenomenului social, intelegerea acestuia si extrapolarea rezultatelor la situatii similare. De aici, se considera ca ea conduce la tipuri diferite de cunoastere decat cele proprii cercetarii cantitative. Putem afirma ca asistam in ultimii ani la aparitia si consolidarea unei noi paradigme metodologice al carei scop ultim este o intelegere mai bogata, mai nuantata si autentica a fenomenelor sociale.
Mircea Agabrian este profesor la Facultatea de Drept si Stiinte Sociale (Catedra de Sociologie si Asistenta Sociala) a Universitatii „Decembrie 1918” din Alba Iulia. Este expert evaluator CNCSIS, membru al Asociatiei Sociologilor din Romania si al Asociatiei Europene de Sociologie; director al Centrului de Cercetari Sociologice al Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia si redactor-sef la revista Annales Universitatis Apulensis (seria Sociologie) a aceleiasi universitati. Domenii de competenta si preocupari: cercetarea calitativa a socialului; metodologia integrativa a cercetarii calitative si cantitative; sociopsihologia comunicarii; sociologie politica; analiza de continut a mesajelor comunicarii si a textelor politice; sociologia educatiei.

Cuprins:

Nota autorului   / 9
Capitolul 1
Consideraţii introductive   /10
Secţiunea I
Designul cercetării  /14
Capitolul 2
Structura şi elementele designul cercetării   / 15
2.1. Consideraţii de bază   /15
2.2. Tema cercetării    /16
      2.2.1.Expunerea temei  /17
      2.2.2. Motivaţie şi scop   /18
2.3. Întrebările şi obiectivele cercetării   / 18
2.4. Revederea literaturii   /22
2.5. Strategiile cercetării  /23
      2.5.1. Strategia de cercetare inductivă   /24
      2.5.2 Strategia de cercetare deductivă  /25
      2.5.3. Strategia de cercetare retroductivă   /26
      2.5.4. Strategia de cercetare abductivă  /26
      2.5.5. Concluzii    /28
2.6. Concepte, teorii, ipoteze şi modele  /30
2.7. Sursele datelor, forme şi tipuri   /31
2.8. Eşantionarea   /32
2.9. Colectarea datelor  /32
2.10. Reducerea şi analiza datelor   / 33
2.11. Concluzii   / 34
Capitolul 3
Strategiile eşantionării în cercetarea calitativă   /35
3.1. Deciziile eşantionării în procesul cercetării calitative   / 35
3.2. Determinarea apriorică a structurii eşantionării   /35
3.3. Eşantionarea teoretică: definirea (selecţia) graduală a structurii eşantionului în procesul cercetării / 36
      3.3.1. Concepţii recente ale selecţiei graduale   /40
Secţiunea a III-a
Metode calitative de colectare a datelor   /43
Capitolul 4
Observaţia   /44
4.1. Antropologie, etnografie, observaţie sociologică   /44
      4.1.1. Tradiţia etnografică: de la observaţie la genul social   /45
4.2. Observaţia: tipuri, dimensiuni şi elemente   /45
      4.2.1. Observaţia neparticipativă  /46
      4.2.2. Observaţia participativă   /46
      4.2.3. Rolul cercetătorului  /47
      4.2.4. Dimensiunile abordării observaţiei   / 47
4.3. Organizarea şi conducerea cercetării observaţionale; analiza datelor   /48
Capitolul 5
Interviul calitativ   /55
5.1. Interviul: structurat, semistructurat şi nestructurat   /55
5.2. Ce este intervievarea calitativă  /56
      5.2.1. Tehnici ale interviului calitativ   / 57
      5.2.2. Ascultarea, înţelegerea şi împărtăşirea experienţelor sociale  / 60
5.3. Fundamentele intervievării în cercetarea calitativă   / 62
      5.3.1. Elemente de bază   /63
      5.3.2. Modele de interviuri  / 64
5.4. Particularităţi ale designului  /66
      5.4.1. Selectarea intervievaţilor  / 67
      5.4.2. Designul interviurilor pentru a obţine profunzime, detaliu, claritate şi nuanţe   / 67
5.5. Obligaţii etice în parteneriatele conversaţionale  / 68
5.6. Încurajarea participării la interviu   / 69
      5.6.1. Negocierea rolului în cercetare   /70
      5.6.2. Interviurile ca conversaţii dirijate   /70
5.7. Reguli pentru desfăşurarea interviului calitativ  /71
      5.7.1. Înregistrarea interviurilor   /72
5.8. Structura interviului calitativ  / 73
      5.8.1. Asamblarea părţilor într-un întreg coerent şi flexibil  /75
5.9. Interviurile culturale   /76
      5.9.1. Particularităţile interviurilor culturale  /76
      5.9.2. Intervievarea culturală: întrebări principale, de sondaj şi examinare, de continuare  / 77
5.10. Interviurile pe probleme curente   /79
      5.10.1. Trăsături specifice  /79
      5.10.2. Structura interviurilor pe probleme curente   / 80
Capitolul 6
Focus grup  /85
6.1. Consideraţii introductive   / 85
6.1.1 Probleme asociate tehnicii focus grup  /86
6.2. Conducerea focus grupului  / 88
      .2.1. Faza conceptualizării  /88
      6.2.2. Faza interviului   /88
      6.2.3. Faza analizei datelor şi a redactării raportului de cercetare   /90
Secţiunea a IV-a
Analiza calitativă a datelor  / 93
Capitolul 7
Analiza calitativă a datelor: descriere, interpretare şi explicaţie  /94
7.1. Varietatea datelor şi diversitatea tipurilor de analiză calitativă  / 94
7.1. De la date „nestructurate” la date „structurate”  /95
7.2. Dimensiunile analizei calitative a datelor  / 97
      7.2.1. Descrierea calitativă  / 98
      7.2.2. Clasificarea (categorizarea) datelor  /100
      7.2.3. Realizarea conexiunilor  /101
7.3. Descoperirea problemei centrale a analizei   / 103
7.4. Citirea şi adnotarea datelor  / 105
7.5. Legarea conceptelor de datele colectate; crearea categoriilor   /106
7.6. Dincolo de codare, spre interpretare  /109
Capitolul 8
Metode calitative analitice de prezentare vizuală a datelor   /111
8.1. Progresivitatea analitică: de la descriere la explicaţie   / 111
8.2. Exploratoriu şi descriptiv   / 112
      8.2.1. Cum lucrează prezentarea vizuală a datelor  /112
      8.2.2. Construcţia formatului de prezentare   /112
      8.2.3. Alegerea unui tip de prezentare  / 114
8.3. Explicaţie şi predicţie   / 122
      8.3.1. Explicaţie şi cauzalitate  /123
      8.3.2. Matricea explicativă a efectelor   / 124
      8.3.3. Matricea cazului dinamic   / 125
      8.3.4. Reţeaua cauzală  /126
Capitolul 9
Grounded Theory: tehnici şi proceduri   /127
9.1. Consideraţii de bază   /127
9.2. Descrierea, ordonarea conceptuală şi dezvoltarea teoriei  /128
9.3. Analiza prin examinarea microscopică a datelor  /130
      9.3.1. Probleme majore ale microanalizei  /131
9.4. Operaţiuni de bază: punerea întrebărilor şi realizarea comparaţiilor  /131
9.5. Codarea deschisă   / 132
      9.5.1. Ştiinţă şi concepte   /132
      9.5.2. Conceptualizarea    / 133
      9.5.3. Dezvoltarea categoriilor în termenii proprietăţilor şi dimensiunilor   /134
9.6. Codarea axială   /136
9.6.1. Paradigma   /136
9.7. Codarea selectivă  /139
      9.7.1. Integrarea şi rafinarea categoriilor   /139
      9.7.2. Descoperirea categoriei centrale   /139
      9.7.3. Rafinarea teoriei  / 141
9.8. Memo-uri şi diagrame (matrice)  / 142
      9.8.1. Trăsăturile memo-urilor şi diagramelor   / 142
      9.8.2. Realizarea memo-urilor şi diagramelor în cele trei tipuri ale codării  /143
      9.8.3. Sortarea memo-urilor şi diagramelor   / 144
9.9. Construcţia cadrului teoretic; comparaţia cu literatura existentă  / 144
9.10. Criterii de evaluare   /144
9.11. Concluzii   /146
Capitolul 10
Valoarea de adevăr şi încredere  /148
10.1. Evaluarea cercetării calitative  /148
10.2. „Convenţional” şi „naturalist” în evaluarea cercetării calitative   /148
Capitolul 11
Scrierea raportului de cercetare   /151
11.1. Funcţia pragmatică a scrierii raportului: prezentarea rezultatelor   /151
11.2. Teoria ca formă de prezentare a raportului  /151
11.3. Raport de cercetare: re-construcţia fenomenului social  /152
      11.3.1. Organizarea materialului  /152
      11.3.2. Elaborarea unui raport convingător  /153
11.4. Abordări metodologice comune   / 154

Anexa 1
Funcţii de bază ale programelor software pentru managementul şi analiza datelor textuale  /157
1. Consideraţii introductive   / 157
2. Funcţii de bază  /157
       2.1. Codarea şi regăsirea datelor   / 158
       2.2. Explorarea limbajului  /158
       2.3. Construcţia teoriei  / 159
       2.4. Hiperlegături (hyperlinks)   /160
3. Concluzii   /160

Glosar  /161
Referinţe bibliografice  /163

SOCIOLOGIE GENERALA

Autor :Mircea Agabrian
Editura Institutul European
Colectia Universitaria
An aparitie : 2003
Editia I
ISBN 973-611-262-4
Nr pagini : 335
Format 1/16 (61x86)
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 32,76 lei la libris, 28,50 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf pe biblioteca de sociologie


Descrierea editurii:
          O lucrare de sociologie generala trebuie sa asigure studentilor si, deopotriva, cititorilor interesati de problematica socialului, informatia de baza despre subiecte variate, iar in acelasi timp, trebuie sa dezvolte abilitatea acestora sa gandeasca critic, sa analizeze si sa evalueze fenomenele si evenimentele sociale din perspectiva sociologica. Pentru a atinge aceste doua obiective, am evitat tendinta, destul de frecventa, de a trece de la o problema la alta in mod discontinuu fara a le pune in relatie. Prin adoptarea acestei abordari am putut sa adancim intr-o masura mai mare teoriile, problemele si discutiile din diferite zone ale sociologiei in relatiile lor reciproce.
            Pentru a facilita cititorilor dezvoltarea capacitatii de gandire critica - urmand modalitatea de abordare specifica lucrarilor academice din sociologia americana - lucrarea este centrata pe cele trei perspective sociologice majore: functionalista, teoria conflictului si interactionist-simbolica. In acest scop, am tratat intr-un capitol distinct aceste perspective si apoi ne-am referit la ele in toate celelalte probleme majore abordate in lucrare. In acest fel, majoritatea conceptelor cheie ale fiecarei probleme de baza sunt analizate din aceste trei perspective diferite. Asa cum evidentiem si in text, fiecare modalitate de abordare in parte contribuie la intelegerea unui aspect sau altul al realitatii sociale, ele sunt complementare si pot astfel conferi demersului sociologic cuprindere, adancime si relevanta. O atentie speciala am dat sintezei acestor abordari. Pentru aceasta am cautat sa ne inscriem in eforturile curente ale sociologilor de integrare a teoriilor macro si micro-sociologice. Obiectivul declarat este de a propune studentilor, dar si cititorilor preocupati de problemele societatii, sa vada perspectivele majore pe care le-am folosit nu ca argumentari competitive, ci ca abordari prin care fiecare in parte contribuie la intelegerea fenomenelor sociale aflate in schimbare. Credem ca aceasta modalitate de realizare a demersului ii va ajuta pe acestia sa-si dezvolte perspectivele proprii asupra socialului.
       Lucrarea are cinci parti mari fiecare cu un numar de capitole. Prima parte face o introduce in sociologie ca disciplina stiintifica prin abordarea problemelor teoretice si metodologice semnificative. Partea a doua se concentreaza asupra dinamicii societatii. Partea a treia trateaza conceptul crucial al stratificarii sociale in cele trei dimensiuni definitorii: economica, politica si a prestigiului. Partea a patra, despre institutiile sociale, se concentreaza asupra a doua institutii fundamentale: familia si educatia. In sfarsit, partea a cincea isi propune sa examineze schimbarea sociala prin analiza rolului jucat de populatie in acest proces si prin explicatia cauzala a schimbarii sociale ca tendinta al lumii contemporane. Cum schimbarea aduce cu sine probleme cu care se confrunta orice societate, am abordat aici analiza sociologica a problemelor sociale.
         Subliniem ca ideea conducatoare a elaborarii acestei lucrari o reprezinta incercarea de a explica si a intelege sistemul social spre care ne indreptam si, de aceea, am dorit sa oferim cititorilor un instrument teoretic si metodologic util pentru a se putea raporta constient la procesele sociale atat de complexe caracteristice perioadei de tranzitie spre societatea democratica pe care o strabate tara noastra. In plus, in demersul nostru am incercat sa reliefam interesul si pasiunea pe care o simtim pentru cunoasterea sociologica. Credem ca aceasta disciplina da nastere unei dorinte pline de deschidere, vie si pasionata pentru a invata mai mult despre aspectele conditiei umane. Prin cunoasterea oamenilor si societati, dobandim o alta perspectiva de intelegere a propriei noastre fiintari.

Cuprins:

Precizarea intenţiilor  /11
Partea I
INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIA GENERALĂ  /11
Capitolul 1
OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI  /12
1.1. Ce este sociologia?  /12
1.2. Caracteristicile sociologiei  /18
1.3. Imaginaţia sociologică  /30
1.4. Nivelurile de complexitate ale analizei sociologice  /33
1.5. Sociologia şi celelalte ştiinţe sociale  /35
Capitolul 2
CUM SE FACE SOCIOLOGIA  /39
2.1. Cantitativ şi calitativ în cercetarea socialului  /39
2.2. Procesualitatea cercetării sociologice  /44
2.3. Metode de cercetare  /60
Partea a II-a
DINAMICA SOCIETĂŢII  /70
Capitolul 3
PERSPECTIVE TEORETICE ASUPRA SOCIETĂŢII ŞI INTERACŢIUNII UMANE  /71
3.1. Macrosociologia 1: perspectiva funcţionalistă  /73
3.2. Macrosociologia 2: perspectiva conflictualistă  /79
3.3. O posibilă sinteză a perspectivelor macrosociologice  /84
3.4. Microsociologia: perspectiva interacţionist-simbolică  /84
3.5. Micro şi macrosociologia: o sinteză posibilă  /91
Capitolul 4
CULTURA ŞI STRUCTURA SOCIALĂ  /95
4.1. Societatea, cultura şi structura socială  /95
4.2. Ce este cultura?  /96
4.3. Ce este structura socială?  /105
4.4. Compatibilităţi între cultură şi structura socială  /120
4.5. Incompatibilităţi între cultură şi structura socială  /129
4.6. O viziune comparativă a societăţilor  /134
Capitolul 5
SOCIALIZAREA  /141
5.1. Teorii ale socializării şi dezvoltării  /144
5.2. Agenţii socializării  /151
5.3. Tipuri de socializare  /158
5.4. Perspectiva funcţionalistă şi perspectiva conflictualistă asupra socializării  /163
Capitolul 6
GRUPURI ŞI ORGANIZAŢII  /166
6.1. Grupuri  /167
6.2. Organizaţii  /177
6.3. Conducerea în grupuri şi organizaţii  /183
6.4. Persuasiunea birocraţiei  /187
Capitolul 7
DEVIANŢA, CRIMA ŞI CONTROLUL SOCIAL  /198
7.1. Relativitatea devianţei  /201
7.2. Explicaţii ale devianţei şi crimei  /203
7.3. Crima ca devianţă  /216
7.4. Controlul social  /219
Partea a III-a
STRATIFICAREA: INEGALITATEA SOCIALĂ STRUCTURATĂ  /223
Capitolul 8
STRATIFICAREA ŞI MOBILITATEA SOCIALĂ  /224
8.1. Ce este stratificarea socială?  /224
8.2. Statusul socioeconomic  /227
8.3. Tipuri de sisteme de stratificare  /228
8.4. Mobilitatea socială  /230
8.5. Teoriile stratificării  /232
8.6. Măsurarea statusului socioeconomic  /238
8.7. Prestigiul ocupaţional  /240
8.8. Consecinţele stratificării sociale  /241
Partea a IV-a
INSTITUŢIILE SOCIALE  /247
Capitolul 9
CĂSĂTORIA ŞI FAMILIA  /248
9.1. Definiţia familiei şi a căsătoriei. Tipuri de familie  /249
9.2. Pattern-urile căsătoriei  /252
9.3. Pattern-urile familiei  /256
9.4. Familia în ansamblul structurii sociale  /258
9.5. Schimbarea pattern-urilor căsătoriei şi familiei  /265
Capitolul 10
EDUCAŢIA CA INSTITUŢIE SOCIALĂ  /270
10.1. Perspectiva funcţionalistă asupra educaţiei  /272
10.2. Perspectiva teoriei conflictului despre educaţie  /282
10.3. Educaţia în învăţământul superior  /289

Partea a V-a
SCHIMBAREA SOCIALĂ  /291
Capitolul 11
POPULAŢIA  /292
11.1. Trei variabile demografice fundamentale  /294
11.2. Creşterea populaţiei lumii  /302
11.3. Consecinţe ale creşterii populaţiei  /306
11.4. Îmbătrânirea populaţiei  /308
Capitolul 12
SCHIMBAREA SOCIALĂ ŞI PROBLEMELE SOCIALE  /316
12.1. Ce este schimbarea socială?  /316
12.2. Teoriile schimbării sociale  /317
12.3. Revoluţia industrială, modernizarea şi societatea postindustrială  /333
12.4. Revoluţia industrială şi dezvoltarea inegală  /336
12.5. Paradigma sociologică de abordare a problemelor sociale  /338

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE  /360


TEORETICIENI AI ORGANIZATIILOR SI MANAGEMENTULUI. Dictionar si crestomatie

Autor :Iancu Filipescu, Bruno Stefan
Editura Politehnica Press
An aparitie : 2011

ISBN 978-606-515-188-8
Nr pagini : 471
Format 130 x 200
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti.
Disponibilitate BCU
Download pdf pe biblioteca de sociologie
Descriere (fragment din introducerea lucrarii):

Încă de la apariţia primilor teoreticieni, organizaţiile au fost abordate din perspective multiple: manageriale, sociologice şi psihologice. Frederick Taylor a instituit perspectiva managerială, Max Weber pe cea sociologică, iar Sigmund Freud pe cea psihologică. Cele trei abordări au avut evoluţii distincte şi personalităţi care şi-au impus ideile în variate medii, de aceea unele perspective s-au impus în anumiţi ani mai mult decât celelalte: anii `30 au fost dominaţi de perspectiva psihologică, anii `40-`50 de cea managerială, anii `60-`80 de cea sociologică, ultimele două decenii din nou de cea managerială, iar în ultimii ani asistăm la o revenire în forţă a abordărilor sociologice. Fiecare curent a avut maeştrii, discipolii şi forurile lui de prezentare (universităţi, institute, reviste şi firme de specialitate); fiecare a produs studii serioase şi cărţi care au avut succes la publicul larg: fiecare a impus anumite concepte şi paradigme care l-au făcut atractiv şi interesant. Toţi au căutat să găsească soluţii la problemele organizaţionale.
În analiza organizaţiilor s-au implicat şi jurnalişti, filosofi, ingineri, istorici
şi politologi, unii dintre ei reuşind să cucerească publicul cu abordările lor
novatoare sau cu stilul atractiv.

Ultimii ani au cunoscut o avalanşă de studii, cărţi şi articole despre organizaţii. Putem vorbi chiar de o industrie a literaturii organizaţionale aflată în plină dezvoltare, căci nu trece o lună fără să apară o nouă carte, un nou articol senzaţional, care aduce în atenţia publicului noi concepte, noi teorii şi noi maeştri. Dacă în deceniile trecute sursa lor de provenienţă era o renumită şcoală de afaceri americană sau britanică (Harvard, Stanford, MIT, Wharton, London, Oxford etc.), în ultimii ani sursele s-au multiplicat. Europenii au concurat cu succes şcolile americane şi au favorizat ascensiunea unor gânditori originali, precum suedezii Leif Edvinsson, Jonas Ridderstråle şi Kijel A. Nordström, olandezul Geert Hofstede, germanii Jakob Schrenk şi Peter Sloterdijk, francezii Jean-Claude Thoenig şi Jean-Nöel Kapferer. Cu succes s-au afirmat din spaţii mai îndepărtate australienii Lex Donaldson şi Stewart Clegg, indianul Coimbatore K. Prahalad, chinezii Chen Chao-Chuan şi Chan Kim. Parhalad chiar profeţea că în viitorul apropiat ţările sărace vor produce cele mai interesante teorii organizaţionale şi idei de afaceri, pentru că acolo oamenii au aspiraţii mari şi sunt dornici să se afirme. Iar Prahalad trebuie creditat nu doar pentru că a fost de două ori la
rând considerat cel mai original gânditor de afaceri al lumii de către TheTimes şi Suntop Media în topul Thinkers 50, ci şi pentru că ascensiunea din ultimii ani a Indiei şi Chinei a adus în atenţia publică teoreticieni profunzi, pe care ţările occidentale îi descoperă acum cu uimire. Universităţile din China şi India absorb acum profesori care până de curând reprezentau elita intelectualităţii americane, iar bursele acestor universităţi devin din ce în ce mai atractive pentru tinerii discipoli.
Din numărul mare de teoreticieni ai organizaţiilor am ales pentru această lucrare 195 de personalităţi importante. Selecţia nu este una definitivă, iar ea s-a făcut ţinând cont de mai multe criterii, în primul rând, originalitatea ideilor şi a stilului în care sunt prezentate. Cărţile şi articolele celor prezentaţi în această lucrare s-au impus în lumea ştiinţifică prin ideile novatoare şi modul atractiv în care au fost scrise. Recunoaşterea academică a fost cel de-al doilea criteriu. Şi din acest punct de vedere toţi sunt citaţi de diverşi specialişti în articolele şi lucrările lor, numele lor apărând în multe tratate ştiinţifice ca autorităţi de ale căror idei nu se poate face abstracţie. Aplicabilitatea a fost cel de-al treilea criteriu. Ideile lor au fost puse în
practică, au generat cercetări şi studii noi şi au stat la baza multor schimbări produse în instituţii şi companii cât mai diverse.
Autorii
***
            A apărut recent, la Editura Politehnica Press, lucrarea "Teoreticieni ai organizatiilor si managementului. Dictionar si crestomatie". Autorii sunt universitari: profesorul Iancu Filipescu și sociologul Bruno Ștefan. Acesta este primul volum dintr-o lucrare mai mare. In el sunt prezentate teoriile a 195 specialiști. Gândit initial ca un ghid pentru studenții si masteranzii dintr-o Politehnică, volumul este util și altor persoane care doresc să cunoască teoriile principalilor gânditori despre organizații și management.Este cea mai amplă lucrare de acest gen aparută in România si, prpbabil, chiar și in alte tari. Profesorii de la Facultatea de Sociologie si Asistență Socială a Universității București au considerat-o un eveniment editorial important pentru specialistii din breaslă.
         Recomandăm această carte, foarte utilă si interesantă, celor care ar putea avea nevoie de ea.
Cuprins:

Introducere .............................................................................................................. 5

ADAIR JOHN ........................................................................................................ 19
ADAMS JOHN STACEY ...................................................................................... 22
ADORNO THEODOR LUDWIG W ..................................................................... 25
ALDERFER CLAYTON PAUL ............................................................................ 27
ALLISON GRAHAM TILLETT ............................................................................ 29
ANSOFF IGOR ...................................................................................................... 30
ARGYRIS CHRIS .................................................................................................. 33
ASCH SOLOMON ELLIOTT ................................................................................ 36
AXELROD ROBERT ............................................................................................. 39
BAKKE WIGHT EDWARD .................................................................................. 42
BARNARD CHESTER IRVING ........................................................................... 44
BARNES JOHN ARUNDEL ................................................................................. 45
BARTLETT CHRISTOPHER A. ........................................................................... 47
BEAUD MICHEL .................................................................................................. 50
BELL DANIEL A. .................................................................................................. 52
BENNIS WARREN ................................................................................................ 54
BERGER PETER LUDWIG .................................................................................. 56
BLAKE ROBERT R. .............................................................................................. 60
BLANCHARD KENNETH HARTLEY ................................................................ 63
BLASI JOSEPH RAPHAEL .................................................................................. 66
BLAU PETER MICHAEL ..................................................................................... 67
BOUDON RAYMOND .......................................................................................... 71
BOURDIEU PIERRE ............................................................................................. 75
BRAMEL DANA. .................................................................................................. 79
BRAVERMAN HARRY ........................................................................................ 80
BRIEFS GOTTFRIED ANTON (GOETZ) ............................................................ 83
BURAWOY MICHAEL ......................................................................................... 85
BURNS THOMAS (TOM) ..................................................................................... 86
CALLON MICHEL ................................................................................................ 89
CARROLL GLENN R. ........................................................................................... 91
CHANDLER ALFRED DuPONT Jr. ..................................................................... 93
CHEN CHAO-CHUAN ..........................................................................................94
CHILD JOHN ......................................................................................................... 95
CLAWSON DAN ................................................................................................... 97
CLEGG STEWART R ............................................................................................ 99
COLE ROBERT E. ............................................................................................... 100
COLLINS JAMES C. III (JIM) ............................................................................ 102
COLLINS SHARON M. ....................................................................................... 104
COOLEY CHARLES HORTON ......................................................................... 105
COSER ROSE LAUB ........................................................................................... 107
CROZIER MICHEL ............................................................................................. 108
DAHRENDORF RALPH ..................................................................................... 112
DALTON MELVILLE ......................................................................................... 114
DEARLOVE DES ................................................................................................ 115
DEMING EDWARDS WILLIAM ....................................................................... 116
DICKSON WILLIAM J. ...................................................................................... 119
DiMAGGIO PAUL JOSEPH ............................................................................... 120
DONALDSON LEX ............................................................................................. 122
DOUGLAS MARY .............................................................................................. 123
DRUCKER PETER FERDINAND ...................................................................... 126
DUPUY FRANÇOIS ............................................................................................ 130
DURKHEIM ÉMILE ............................................................................................ 132
EDVINSSON LEIF .............................................................................................. 134
EMERY FREDERICK EDMUND ....................................................................... 136
ERIKSON ERIK ................................................................................................... 138
ETZIONI AMITAI ............................................................................................... 141
FAYOL HENRI .................................................................................................... 143
FESTINGER LEON ............................................................................................. 145
FIEDLER FRED E. .............................................................................................. 151
FLIGSTEIN NEIL ................................................................................................ 153
FOUCAULT MICHEL ......................................................................................... 155
FREEMAN JOHN ................................................................................................ 157
FREUD SIGMUND .............................................................................................. 158
FRIEDBERG ERHARD ....................................................................................... 161
FRIEDMANN GEORGES ................................................................................... 163
FROMM ERICH SELIGMANN .......................................................................... 167
GARFINKEL HAROLD ...................................................................................... 171
GIDDENS ANTHONY ........................................................................................ 173
GOFFMAN ERVING ........................................................................................... 181
GHOSHAL SUMANTRA .................................................................................... 184
GOLEMAN DANIEL ........................................................................................... 185
GOULDNER ALVIN WARD .............................................................................. 188
GRAHAM LAURIE ............................................................................................. 191
GRÉMION PIERRE ............................................................................................. 193
GUILLÉN MAURO F. ......................................................................................... 194
GUSTI DIMITRIE ................................................................................................ 196
HANDY CHARLES ............................................................................................. 198
HANNAN MICHAEL T. ...................................................................................... 201
HERSENI TRAIAN .............................................................................................. 203
HERSEY PAUL.................................................................................................... 205
HERZBERG FREDERICK IRVING ................................................................... 207
HOFSTEDE GEERT ............................................................................................ 211
HOMANS GEORGE CASPER ............................................................................ 214
HUGHES EVERETT CHERRINGTON .............................................................. 216
JACKALL ROBERT ............................................................................................ 218
JAQUES ELLIOT ................................................................................................. 219
JASPERS KARL THEODOR .............................................................................. 221
JOHNS GARY ...................................................................................................... 224
JURAN JOSEPH MOSES .................................................................................... 225
KAHN ROBERT LOUIS ..................................................................................... 228
KANTER MOSS ROSABETH ............................................................................ 229
KAPFERER JEAN-NOËL ................................................................................... 232
KATZ DANIEL .................................................................................................... 235
KELMAN HERBERT C. ...................................................................................... 236
KERMALLY SULTAN ........................................................................................ 238
KUNDA GIDEON ................................................................................................ 239
LAFAYE CLAUDETTE ...................................................................................... 241
LAWLER EDWARD EMMET III ....................................................................... 242
LAWRENCE PAUL ROGER .............................................................................. 243
LAZEGA EMMANUEL ...................................................................................... 245
LEE YUEH-TING ................................................................................................ 247
LENCIONI PATRICK .......................................................................................... 248
LEWIN KURT ...................................................................................................... 250
LIKERT RENSIS.................................................................................................. 253
LINDBLOM CHARLES E. .................................................................................. 255
LIPSKY MICHAEL ............................................................................................. 257
LORSCH JAY W. ................................................................................................. 259
LUCKMANN THOMAS ...................................................................................... 261
MARCH JAMES GARDNER .............................................................................. 263
MARCUSE HERBERT ........................................................................................ 265
MARX KARL ....................................................................................................... 269
MASLOW ABRAHAM ....................................................................................... 271
MAYO ELTON GEORGE ................................................................................... 273
McCLELLAND DAVID ...................................................................................... 280
McGREGOR DOUGLAS ..................................................................................... 282
MEAD GEORGE HERBERT .............................................................................. 284
MERTON ROBERT KING .................................................................................. 288
MICHELS ROBERT ............................................................................................ 294
MILES RAYMOND ............................................................................................. 296
MILGRAM STANLEY ........................................................................................ 298
MILLS CHARLES WRIGHT .............................................................................. 300
MINTZBERG HENRY ........................................................................................ 302
MISES LUDWIG VON ........................................................................................ 308
MORENO JACOB LEVY .................................................................................... 313
MORGAN GARETH ............................................................................................ 314
MOSCOVICI SERGE .......................................................................................... 316
MOUTON JANE SRYGLEY ............................................................................... 318
NAVILLE PIERRE .............................................................................................. 319
NEUSTADTL ALAN ........................................................................................... 325
NICHOLS THEO.................................................................................................. 326
NONAKA IKUJIRO ............................................................................................. 327
NORDSTRÖM KJELL A.. ................................................................................... 329
OUCHI WILLIAM G. .......................................................................................... 331
PARKER FOLLETT MARY ............................................................................... 335
PARKINSON NORTHCOTE CYRIL.................................................................. 338
PARSONS TALCOTT ......................................................................................... 341
PERROW CHARLES ........................................................................................... 343
PETERS THOMAS (TOM) J. .............................................................................. 345
PETTIGREW ANDREW M. ................................................................................ 348
PFEFFER JEFFREY ............................................................................................. 350
PIAGET JEAN...................................................................................................... 352
POPITZ HEINRICH ............................................................................................. 354
PORTER MICHAEL EUGENE ........................................................................... 356
POWELL WALTER W. ....................................................................................... 360
PRAHALAD COIMBATORE KRISHNARAO .................................................. 362
PUGH DEREK SALMAN ................................................................................... 364
REYNAUD PIERRE-LOUIS ............................................................................... 366
RICE ALBERT KENNETH ................................................................................. 373
RICHTER FRANK- JÜRGEN ............................................................................. 374
RIDDERSTRÅLE JONAS ................................................................................... 376
RITZER GEORGE ............................................................................................... 378
ROETHLISBERGER FRITZ JULES ................................................................... 379
ROTHSCHILD-WHITT JOYCE .......................................................................... 381
RUBINSTEIN SAUL AVERY. ............................................................................ 382
SAINSAULIEU RENAUD .................................................................................. 383
SALANCIK GERALD R. .................................................................................... 385
SCHACHTER STANLEY .................................................................................... 386
SCHAFF ADAM .................................................................................................. 390
SCHEIN EDGAR H. ............................................................................................ 391
SCHRENK JAKOB .............................................................................................. 394
SCOTT DENISE BENOIT ................................................................................... 397
SCOTT RICHARD W. ......................................................................................... 398
SEGRESTIN DENIS ............................................................................................ 403
SELZNICK PHILIP .............................................................................................. 404
SENGE PETER M. ............................................................................................... 407
SHERIF MUZAFER ............................................................................................. 409
SILVERMAN DAVID ......................................................................................... 411
SIMMEL GEORG ................................................................................................ 413
SIMON HERBERT ALEXANDER ..................................................................... 416
SLOTERDIJK PETER .......................................................................................... 418
SNOW CHARLES C. ........................................................................................... 420
STINCHCOMBE ARTHUR L. ............................................................................ 421
SUCHMAN MARK CHARLES .......................................................................... 422
TALEB NASSIM NICHOLAS ............................................................................ 424
TANNENBAUM ARNOLD SHERWOOD ......................................................... 427
TAYLOR FREDERICK WINSLOW ................................................................... 429
TELLIER YVAN .................................................................................................. 431
THOENIG JEAN-CLAUDE ................................................................................ 433
THOMPSON JAMES D. ...................................................................................... 434
TOFFLER ALVIN ................................................................................................ 437
TOURAINE ALAIN ............................................................................................. 438
TRIPIER MARYSE .............................................................................................. 441
TRIST ERIC L. ..................................................................................................... 443
VAUGHAN DIANE ............................................................................................. 444
VICKERS GEOFFREY ........................................................................................ 446
VROOM VICTOR H. ........................................................................................... 447
WALTON RICHARD E. ...................................................................................... 451
WATERMAN, ROBERT H. .................................................................................. 452
WEBER MAX ...................................................................................................... 454
WHITLEY RICHARD ......................................................................................... 458
WILLIAMSON OLIVER E. ................................................................................. 459
WOODWARD JOAN .......................................................................................... 461
WORMS JEAN-PIERRE ...................................................................................... 463
WOSIŃSKA WILHELMINA............................................................................... 464

Bibliografie selectivă ........................................................................................... 471METODOLOGIA CERCETARII ETNOPSIHOLOGICE

Autor :Mictat A.Garlan
Editura Lumen
An aparitie : 2011
Editia I
ISBN 978-973-166-267-1
Nr pagini : 439
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 47 lei la librariavirtuala
Disponibilitate BCU
Download pdf pe biblioteca de sociologie
Descrierea editurii:

       Lucrarea de fata sustine cu succes posibilitatea trecerii de la cunoasterea si evaluarea interpersonala a personalitatii, tehnica de diagnoza din domeniul psihologiei sociale, la evaluarea inter-etnica a comunitatilor coabitante. Aprofundarea acestei directii metodologice, intr-un subdomeniu de psihologie sociala.

         “Metodologia cercetarii etnopsihologice”, Autor Mictat A.Garlan, este o aplicatie metodologica pentru studii de relatii si valori in interetnicitate, fara a fi considerata un tratat de metodologie. Primul capitol prezinta problematica relatiilor etnice in cadrul raporturilor actuale dintre majoritate-minoritate si conceptele psihologiei etnice, obiectul ei fiind descoperirea si descrierea unor componente etnice specifice comunitatilor cercetate. Ea preia procedee de investigatie din domeniul psihologiei sociale, mai ales in studiul fenomenelor relationale, dar, in acelasi timp, din domeniul psihologiei diferentiale, pentru studiul particularitatilor etnice constitutive.

        Capitolul II este consacrat trecerii de la diagnoza psihosociala a personalitatii la abordarea personalista a etnicitatii, prin cercetarile lui Robert Bales, Pavel Muresan si Mielu Zlate. Principalele concluzii sunt: intre trasaturile individuale si de grup exista o relatie stabila de influenta reciproca, aceleasi liste de trasaturi din psihologia persoanei se pot adapta si pentru studiul trasaturilor de grup sub forma unor profiluri cu caracter modal, iar tehnicile de evaluare ale acestor manifestari sunt foarte diverse.
       Capitolul III expune o procedura de valorificare a tuturor combinatiilor relationale denumita model de inter-estimare a comunitatilor etnice coabitante, prin utilizarea a doua instrumente. Sunt intrebuintate doaua tipuri de chestionare: Chestionarului Bogardus cu 7 intrebari si un Chestionar PPN cu 50 de valori si trasaturi etnice.

        In capitolele IV–XI, in partea de redactare a rezultatelor, aceasta procedura a permis o analiza explicativa prin raportarea profilului auto-evaluat al comunitatii de referinta, rand pe rand, la perspectivele grupurilor martor, din spatiul celor conlocuitoare. In aceste capitole in care fiecare comunitate etnica a fost in mod succesiv grup de referinta si grup martor, s-au ordonat in mod narativ toate inter-evaluarile obtinute in cursul investigatiilor. Ultimul capitol prezinta pentru specialisti in Anexe, cadrul prelucrarilor statistice efectuate, inclusiv forma grafica a curbelor de distributie, precum si procedura de calcul a pragurilor de semnificatie pe comunitati etnice, in raport cu cele 50 de variabile/valori ale Chestionarului PPN.
           Dupa recoltarea chestionarelor, datele obtinute au fost prelucrate statistic, dupa un program foarte laborios, pe computer. Avem convingerea ca in nici o cercetare viitoare privind psihosociologia interetnicitatii nu va putea progresa fara un studiu atent al sistemului de inter evaluare, la nivelul contactelor directe, perfectat de autor. Pe baza rezultatelor obtinute, in aceasta carte sunt analizate in detaliu profilurile etnopsihologice ale turcilor, tatarilor, rusilor-lipoveni, grecilor, ucrainenilor, italienilor si ale romilor. De fapt, prin studiul fiecarei comunitati are loc un proces de reluare si de refundamentare a modelului de cercetare, din care rezulta noi trasaturi distincte, cu tot atatea elemente de specific national. Chiar atunci cand aceeasi trasatura apare intr-o pozitionare identica la mai multe neamuri, semnificatiile ei difera pentru ca se cuprinde in alte configuratii, diferite de la o comunitate la alta.

         Un element de originalitate al acestei lucrari este dovedit chiar faptul ca Mictat Garlan introduce o notiune noua, prin conceptul de trasatura-pivot, cu caracter dominant si functii de directionare si sustinere a respectivului stil.

        De asemenea, lucrarea de fata cultiva respectul pentru viata altor minoritati conlocuitoare, educatia pentru toleranta si o convietuire pasnica, in conditii de competitivitate pozitiva. Lucrarea elaborata de dl. Mictat Garlan este realizata la un inalt nivel stiintific, si suntem convinsi ca publicarea ei este de real interes atat pentru specialisti cat si pentru publicul larg.

Recenzie Elena Zamfiri aici

Cuprins:

Cuvânt înainte   / 9
Prefaţă  /11

Capitolul I. ETNICITATE ŞI INTERETNICITATE   /17
1.1. Actualitatea relaţiilor etnice la sfarşitul secolului XX.  /17
1.2. Concepte şi orientări de bază in psihologia etnică   /22
1.3. De la diagnoza psihosocială a personalităţii, la abordarea personalistă a etnicităţii   /33
1.4. Un deceniu de interetnicitate şi etnopsihologie in Romania   /44
Bibliografie   /54

Capitolul II. IMAGINI ETNOCULTURALE INTERNE ŞI EXTERNE DESPRE PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN  /59
2.1. Tentative de conturare a psihologiei poporului roman, Bogdan Petriceicu Haşdeu şi posteritatea sa   /59
2.2. Studii despre romani – Constantin Rădulescu Motru, Mihai D. Ralea, Anatole Chircev, Athanase Joja şi alţii   /66
2.3. Imagini externe despre romani: Hermann von Keyserling, Ruth Benedict, Klaus Heitmann  /89
2.4. Anexe  /98
Bibliografie   /101

Capitolul III. METODOLOGICA CERCETĂRII ETNOPSIHOLOGICE  /103
3.1. Probleme metodologice in etnopsihologie   / 103
3.2. Obiective, ipoteze, principii   /108
3.3. Constituirea grupurile etnice de cercetare  /110
3.4. Gruparea, ordonarea şi manevrarea bazei de date  /115
3.5. Diagnoze de valori, trăsături şi stiluri etnice cu ajutorul Chestionarului PPN -50  /120
3.6. Analiza de fidelitate a Chestionarului PPN-50  / 133
3.7. Alte date de prelucrare statistică  /139
3.8. Diagnoza distanţelor inter- şi intraetnice Chestionarului Bogardus -1995  / 146
3.22. Anexe  /154
Bibliografie   /157

Capitolul IV. DIN SPECIFICUL NAŢIONAL AL ROMÂNILOR DOBROGENI   /159
4.1. Dobrogea, istoria unui ţinut romanesc  /159
4.2. Trăsături etnopsihologice in formarea limbii romane prin naţionalizarea influenţelor străine   / 174
4.3. Structura grupurilor de cercetare a romanilor   / 181
4.4. Diagnoza relaţiilor etnice ale romanilor dobrogeni  /182
4.5. Analize de trăsături şi valori etnice  / 186
4.6. Analiza matricială a stilurilor etnice   / 191
4.7. Anexe  /194
Bibliografie   /196

Capitolul V. DIAGNOZE DE SPECIFIC ETNIC ÎN COMUNITATEA TURCĂ   /199
5.1. Scurt istoric  /199
5.2. Structura grupurilor de cercetare a comunităţii turce   / 203
5.3. Analiza relaţiilor etnice ale turcilor dobrogeni   / 205
5.4. Analiza de valori şi trăsături etnice  /208
5.5. Analize matriciale de stiluri etnice turceşti  /212
Bibliografie   /218

Capitolul VI. DIAGNOZE DE SPECIFIC ETNIC ÎN COMUNITATEA TĂTARĂ  /220
6.1. Scurt istoric  / 220
6.2. Structura grupurilor de cercetare a tătarilor  /224
6.3. Diagnoza relaţiilor etnice ale tătarilor dobrogeni   /226
6.4. Analiza de trăsături şi valori etnice  /229
6.5. Analiza matricială stilurilor etnice tătare   /234
6.6 Anexe  / 237
Bibliografie   / 241

Capitolul VII. DIAGNOZE DE SPECIFIC ETNIC ÎN COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI  / 244
7.1. Scurt istoric  /244
7.2. Structura grupului de cercetare a ruşilor lipoveni  / 247
7.3. Diagnoza relaţiilor etnice ale ruşilor lipoveni  /248
7.4. Analiza de trăsături şi valori etnice  /252
7.5. Analiza matricială a stilurilor etnice ale ruşilor lipoveni   /256
7.6. Anexe  /259
Bibliografie   /263

Capitolul VIII. DIAGNOZE DE SPECIFIC ETNIC ÎN COMUNITATEA ELENĂ  / 264
8.1. Scurt istoric  / 264
8.2. Structura grupurilor de cercetare a grecilor   /267
8.3. Diagnoza relaţiilor etnice ale grecilor dobrogeni   /268
8.4. Analiza de trăsături şi valori etnice  /270
8.5. Analiza matricială a stilurilor etnice elene  /274
8.6. Anexe  /277
Bibliografie   / 281

Capitolul IX. DIAGNOZE DE SPECIFIC ETNIC ÎN COMUNITATEA ITALIANĂ  / 282
9.1. Scurt istoric  /282
9.2. Structura grupului de cercetare  / 285
9.3. Analiza relaţiilor etnice ale italienilor dobrogeni  / 286
9.4. Diagnoze de valori şi trăsături etnice  / 288
9.5. Analiza de stiluri etnice  /294
Bibliografie   /300

Capitolul X. DIAGNOZE DE SPECIFIC ETNIC ÎN COMUNITATEA UCRAINEANĂ  /302
10.1. Scurt istoric  /302
10.2. Structura grupurilor de cercetare  /304
10.3. Analiza relaţiilor etnice ale ucrainenilor dobrogeni  /305
10.4. Diagnoze de trăsături şi valori etnice  /308
10.5. Analiza de stiluri etnice  /314
Bibliografie   / 321

Capitolul XI. DIAGNOZE DE SPECIFIC ETNIC ÎN COMUNITATEA ROMILOR  /322
11.1. Scurt istoric  /322
11.2. Structura grupurilor de cercetare a romilor (ţiganilor)  /326
11.3. Analiza relaţiilor etnice ale romilor dobrogeni  / 327
11.4. Analiza de valori şi trăsături etnice   /330
11.5. Analiza stilurilor etnice  / 335
Bibliografie   /341

Capitolul XII. PROGNOZA RELAŢIILOR ETNICE  / 343
12.1. Un model de investigaţie intre cerinţe şi posibilităţi   /343
12.2. Anexe Chestionar PPN-50  /349
Anexa 1 Distribuţia empirică pe total număr de cazuri  /349
Anexa 2 Inventar de medii şi abateri standard   /365
Anexa 3 Praguri de semnificaţie statistică pe comunităţi etnice  /367
Anexa 4 Inventar de note brute şi procente la Chestionarul PPN-50  /392

REZUMAT /419
SUMMARY /422
ZUSAMMENFASSUNG / 425
RESUMÉ /428

LIMBAJ GESTUAL: Comunicare si interpretare

Autor : Floarea Barbu             

Editura Lumen
An aparitie :2010
Editia I       

ISBN 978-973-166-244-2
Nr pagini :382
Format 170 x 240
Pretul la data postarii : 39 lei la Librariavirtuala, 27 $ pe amazon

Descrierea editurii:
         Lucrarea de fata trateaza o multitudine de aspecte generate de pierderea auditiva, dintre care pe unele le-am amintit mai sus, atat sub aspect teoretic cat si sub aspect social si practic, oferind celor interesati o descriere mai realista a colectivitatii surzilor privita din interiorul acesteia. Intreg continutul cartii capata uneori tonul unui manifest, mai ales ca am fost privat total de auz inca din frageda copilarie si sunt un membru activ al acestei comunitati. In aceasta calitate pot oferi o perspectiva mai putin cunoscuta asupra problemelor cu care se confrunta aceasta colectivitate precum si unele solutii de rezolvare a lor. Am abordat, in acest context, eficienta serviciilor acordate de societate acestor persoane, care lasa inca foarte mult de dorit. Nu se omite nici o scurta privire istorica asupra unor momente din dezvoltarea organizatorica a acestei comunitati de la mici grupuri la organizatii reprezentative la nivel mondial, cum ar fi, de pilda, Organizatia Mondiala a Surzilor, care are statut de observator la ONU sau Uniunea Europeana a Surzilor, la care a aderat de curand si Asociatia Nationala a Surzilor din Romania. De asemenea, am insistat pe unele momente semnificative din lupta surzilor pentru drepturi fundamentale, pentru afirmarea si dezvoltarea limbajului gestual ca limbaj de sine statator, ca forma de identitate culturala, ca modalitate de gandire si de exprimare a memoriei colective a celor care apartin acestei ,,lumi a tacerii”. In fine, pentru a facilita interactiunea cotidiana in diverse situatii am oferit unele sugestii valabile atat pentru cei care aud normal cat si pentru “cei care aud mai putin”.
            Ideea elaborarii acestei carti m-a tinut ,,in priza” mai mult de un deceniu. Ea s-a amplificat odata cu activitatea didactica inceputa in anul 2000, ca lector dr. la sectia de psihopedagogie speciala a facultatii de Psihologie si stiintele educatiei a Universitatii din Bucuresti. Pentru debutul in activitatea universitara si increderea acordata imi face o deosebita placere sa-i multumesc domnului profesor universitar dr. Emil Verza, pe atunci fiind seful catedrei sus amintite.
            Pe parcursul elaborarii cursurilor de limbaj gestual, din care o mare parte constituie substanta cartii de fata, au aparut o serie de teme controversate pe care le-am clarificat cu sprijinul unor studenti surzi si a colegilor de la catedra de Sociologie si asistenta sociala a Universitatii de Stat din Pitesti si Universitatii din Bucuresti, cu care am colaborat si pe care ii amintesc aici cu deosebita recunostinta. Astfel, am colaborat destul de strans inca de la inceputul infiintarii specializarii ,,Comunicare si slujire in limbaj mimico-gestual” (1996), cu parintele conf. univ. dr. Onu Constantin. Discutiile frecvente cu dansul, timp de multe ore, mai ales in atmosfera destinsa a locuintei sale, au relevat unele puncte de vedere comune. Parerea noastra de rau tine de desfiintarea acestei specialitati, cu toate ca abia in 2009 s-au creat studii la nivel de master, care promite un viitor optimist pentru studentii surzi si auzitori. Totodata, regretam ca de circa 20 de ani nu am reusit sa formam interpreti in limbajul mimico-gestual, care ar fi deschis multor persoane surde calea continuarii studiilor la o specialitate universitara liber aleasa si ar fi facilitat comunicarea in toate domeniile vietii sociale. Totusi, speranta unei colaborari fructuoase este inca vie in sufletul meu in domeniul formarii de interpreti in limbajul mimico-gestual.

Cuprins:

Cuvantul autorului  7
Reprezentari ale identitatii si culturii surzilor in lumea auzitorilor (studiu introductiv) 11

Cap.1.Principalele repere din istoria limbajului gestual si a educatiei surzilor in lume  27
Cap.2.Introducere in comunitatea persoanelor surde  63
Cap.3.cultura surzilor  81
Cap.4.Evolutia educatiei pentru surzi  117
Cap.5.Aspecte din lupta surzilor pentru drepturi fundamentale si afirmarea limbajului gestual  151
Cap.6.Formarea si dezvoltarea limbajului gestual ca limbaj de sine statator  175
Cap.7.limbajul gestual si elementele lui  199
Cap.8.Reprezentarea gestuala a principalelor categorii gramaticale  225
Cap.9.Asemanari si deosebiri intre limbajul gestual si cel verbal  235
Cap.10.Formarea interpretilor  255
Cap.11.Organizarea Asociatiilor de Surzi si a serviciilor de interpretare in unele tari  305
Cap.12.Organizatii internationale ale surzilor  347

Bibliografie  359
Anexe  367marți, 28 martie 2017

TERAPIA PRIN JOC LA COPILUL CU ADHD

Autor : Oana Motiu-Socaciu                

Editura Lumen
An aparitie :2010
Editia I
ISBN 978-973-166-215-2
Nr pagini :106
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 9$ pe Amazon
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
        Jocul este activitatea pe care copiii o indragesc cel mai mult. Activitatile de invatare la varsta scolara mica pot fi realizate cu succes doar prin intermediul jocului. Jocurile si jucariile dezvolta capacitatea de concentrare a atentiei. In timpul jocului, copilul se misca si manuieste obiecte, iar acest lucru este benefic pentru diminuarea hiperactivitatii. In timpul activitatilor copilul va asculta muzica relaxanta, iar asta il poate calma. In momentele de agitatie puternica il voi pune sa danseze, iar in felul acesta va pierde din energia, care initial era destinata agresiunilor.
        Am descris in aceasta lucrare cateva din formele terapiei prin joc, pe care le-am aplicat in cercetare: terapia la lada cu nisip, terapia prin modelare, terapia prin desen, terapia prin muzica, terapia prin dans si miscare.
          Cercetarea s-a derulat pe o perioada de doua luni.


Cuprins:

Introducere  7

Cap.I. Jocul in ADHD  9
1.Terapia prin joc  9
        1.1. Terapia la lada cu nisip  13
        1.2.Terapia prin modelare 16
        1.3. Terapia prin muzica  19
        1.4. Terapia prin dans  21
2.Conceptul de ADHD  24
        2.1.Criterii de diagnostic ale tulburarii de hiperactivitate cu deficit atentional  24
        2.2.Criteriile tulburarii de conduita sociala cu comportament de tip opozant, agresiv si antisocial  26
        2.3.Tratament  27
3.Din relatarile unui terapeut  28

Cap.II. Copilul cu ADHD  33
1.Prezentarea studiului de caz  34
2.Ipoteze  41
3.Obiective urmarite  45
4.Metode de diagnosticare si combatere a tulburarii de dficit atentional si hiperactivitate  46
5.Instrumente necesare  51
6.Derularea sedintelor terapeutice  53

Cap.III. Prezentarea, analiza si interpretarea datelor experimentale  63
1.Analiza datelor experimentalel  63
2.Compararea rezultatelor din prima saptamana cu cele din ultima saptamana  76
3.Prezentarea rezultaltelor  77

Concluzii  79

Bibliografie  81
Anexe  83