miercuri, 29 martie 2017

SOCIOLOGIE GENERALA

Autor :Mircea Agabrian
Editura Institutul European
Colectia Universitaria
An aparitie : 2003
Editia I
ISBN 973-611-262-4
Nr pagini : 335
Format 1/16 (61x86)
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 32,76 lei la libris, 28,50 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf pe biblioteca de sociologie


Descrierea editurii:
          O lucrare de sociologie generala trebuie sa asigure studentilor si, deopotriva, cititorilor interesati de problematica socialului, informatia de baza despre subiecte variate, iar in acelasi timp, trebuie sa dezvolte abilitatea acestora sa gandeasca critic, sa analizeze si sa evalueze fenomenele si evenimentele sociale din perspectiva sociologica. Pentru a atinge aceste doua obiective, am evitat tendinta, destul de frecventa, de a trece de la o problema la alta in mod discontinuu fara a le pune in relatie. Prin adoptarea acestei abordari am putut sa adancim intr-o masura mai mare teoriile, problemele si discutiile din diferite zone ale sociologiei in relatiile lor reciproce.
            Pentru a facilita cititorilor dezvoltarea capacitatii de gandire critica - urmand modalitatea de abordare specifica lucrarilor academice din sociologia americana - lucrarea este centrata pe cele trei perspective sociologice majore: functionalista, teoria conflictului si interactionist-simbolica. In acest scop, am tratat intr-un capitol distinct aceste perspective si apoi ne-am referit la ele in toate celelalte probleme majore abordate in lucrare. In acest fel, majoritatea conceptelor cheie ale fiecarei probleme de baza sunt analizate din aceste trei perspective diferite. Asa cum evidentiem si in text, fiecare modalitate de abordare in parte contribuie la intelegerea unui aspect sau altul al realitatii sociale, ele sunt complementare si pot astfel conferi demersului sociologic cuprindere, adancime si relevanta. O atentie speciala am dat sintezei acestor abordari. Pentru aceasta am cautat sa ne inscriem in eforturile curente ale sociologilor de integrare a teoriilor macro si micro-sociologice. Obiectivul declarat este de a propune studentilor, dar si cititorilor preocupati de problemele societatii, sa vada perspectivele majore pe care le-am folosit nu ca argumentari competitive, ci ca abordari prin care fiecare in parte contribuie la intelegerea fenomenelor sociale aflate in schimbare. Credem ca aceasta modalitate de realizare a demersului ii va ajuta pe acestia sa-si dezvolte perspectivele proprii asupra socialului.
       Lucrarea are cinci parti mari fiecare cu un numar de capitole. Prima parte face o introduce in sociologie ca disciplina stiintifica prin abordarea problemelor teoretice si metodologice semnificative. Partea a doua se concentreaza asupra dinamicii societatii. Partea a treia trateaza conceptul crucial al stratificarii sociale in cele trei dimensiuni definitorii: economica, politica si a prestigiului. Partea a patra, despre institutiile sociale, se concentreaza asupra a doua institutii fundamentale: familia si educatia. In sfarsit, partea a cincea isi propune sa examineze schimbarea sociala prin analiza rolului jucat de populatie in acest proces si prin explicatia cauzala a schimbarii sociale ca tendinta al lumii contemporane. Cum schimbarea aduce cu sine probleme cu care se confrunta orice societate, am abordat aici analiza sociologica a problemelor sociale.
         Subliniem ca ideea conducatoare a elaborarii acestei lucrari o reprezinta incercarea de a explica si a intelege sistemul social spre care ne indreptam si, de aceea, am dorit sa oferim cititorilor un instrument teoretic si metodologic util pentru a se putea raporta constient la procesele sociale atat de complexe caracteristice perioadei de tranzitie spre societatea democratica pe care o strabate tara noastra. In plus, in demersul nostru am incercat sa reliefam interesul si pasiunea pe care o simtim pentru cunoasterea sociologica. Credem ca aceasta disciplina da nastere unei dorinte pline de deschidere, vie si pasionata pentru a invata mai mult despre aspectele conditiei umane. Prin cunoasterea oamenilor si societati, dobandim o alta perspectiva de intelegere a propriei noastre fiintari.

Cuprins:

Precizarea intenţiilor  /11
Partea I
INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIA GENERALĂ  /11
Capitolul 1
OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI  /12
1.1. Ce este sociologia?  /12
1.2. Caracteristicile sociologiei  /18
1.3. Imaginaţia sociologică  /30
1.4. Nivelurile de complexitate ale analizei sociologice  /33
1.5. Sociologia şi celelalte ştiinţe sociale  /35
Capitolul 2
CUM SE FACE SOCIOLOGIA  /39
2.1. Cantitativ şi calitativ în cercetarea socialului  /39
2.2. Procesualitatea cercetării sociologice  /44
2.3. Metode de cercetare  /60
Partea a II-a
DINAMICA SOCIETĂŢII  /70
Capitolul 3
PERSPECTIVE TEORETICE ASUPRA SOCIETĂŢII ŞI INTERACŢIUNII UMANE  /71
3.1. Macrosociologia 1: perspectiva funcţionalistă  /73
3.2. Macrosociologia 2: perspectiva conflictualistă  /79
3.3. O posibilă sinteză a perspectivelor macrosociologice  /84
3.4. Microsociologia: perspectiva interacţionist-simbolică  /84
3.5. Micro şi macrosociologia: o sinteză posibilă  /91
Capitolul 4
CULTURA ŞI STRUCTURA SOCIALĂ  /95
4.1. Societatea, cultura şi structura socială  /95
4.2. Ce este cultura?  /96
4.3. Ce este structura socială?  /105
4.4. Compatibilităţi între cultură şi structura socială  /120
4.5. Incompatibilităţi între cultură şi structura socială  /129
4.6. O viziune comparativă a societăţilor  /134
Capitolul 5
SOCIALIZAREA  /141
5.1. Teorii ale socializării şi dezvoltării  /144
5.2. Agenţii socializării  /151
5.3. Tipuri de socializare  /158
5.4. Perspectiva funcţionalistă şi perspectiva conflictualistă asupra socializării  /163
Capitolul 6
GRUPURI ŞI ORGANIZAŢII  /166
6.1. Grupuri  /167
6.2. Organizaţii  /177
6.3. Conducerea în grupuri şi organizaţii  /183
6.4. Persuasiunea birocraţiei  /187
Capitolul 7
DEVIANŢA, CRIMA ŞI CONTROLUL SOCIAL  /198
7.1. Relativitatea devianţei  /201
7.2. Explicaţii ale devianţei şi crimei  /203
7.3. Crima ca devianţă  /216
7.4. Controlul social  /219
Partea a III-a
STRATIFICAREA: INEGALITATEA SOCIALĂ STRUCTURATĂ  /223
Capitolul 8
STRATIFICAREA ŞI MOBILITATEA SOCIALĂ  /224
8.1. Ce este stratificarea socială?  /224
8.2. Statusul socioeconomic  /227
8.3. Tipuri de sisteme de stratificare  /228
8.4. Mobilitatea socială  /230
8.5. Teoriile stratificării  /232
8.6. Măsurarea statusului socioeconomic  /238
8.7. Prestigiul ocupaţional  /240
8.8. Consecinţele stratificării sociale  /241
Partea a IV-a
INSTITUŢIILE SOCIALE  /247
Capitolul 9
CĂSĂTORIA ŞI FAMILIA  /248
9.1. Definiţia familiei şi a căsătoriei. Tipuri de familie  /249
9.2. Pattern-urile căsătoriei  /252
9.3. Pattern-urile familiei  /256
9.4. Familia în ansamblul structurii sociale  /258
9.5. Schimbarea pattern-urilor căsătoriei şi familiei  /265
Capitolul 10
EDUCAŢIA CA INSTITUŢIE SOCIALĂ  /270
10.1. Perspectiva funcţionalistă asupra educaţiei  /272
10.2. Perspectiva teoriei conflictului despre educaţie  /282
10.3. Educaţia în învăţământul superior  /289

Partea a V-a
SCHIMBAREA SOCIALĂ  /291
Capitolul 11
POPULAŢIA  /292
11.1. Trei variabile demografice fundamentale  /294
11.2. Creşterea populaţiei lumii  /302
11.3. Consecinţe ale creşterii populaţiei  /306
11.4. Îmbătrânirea populaţiei  /308
Capitolul 12
SCHIMBAREA SOCIALĂ ŞI PROBLEMELE SOCIALE  /316
12.1. Ce este schimbarea socială?  /316
12.2. Teoriile schimbării sociale  /317
12.3. Revoluţia industrială, modernizarea şi societatea postindustrială  /333
12.4. Revoluţia industrială şi dezvoltarea inegală  /336
12.5. Paradigma sociologică de abordare a problemelor sociale  /338

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE  /360


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu