miercuri, 29 martie 2017

TEORETICIENI AI ORGANIZATIILOR SI MANAGEMENTULUI. Dictionar si crestomatie

Autor :Iancu Filipescu, Bruno Stefan
Editura Politehnica Press
An aparitie : 2011

ISBN 978-606-515-188-8
Nr pagini : 471
Format 130 x 200
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti.
Disponibilitate BCU
Download pdf pe biblioteca de sociologie
Descriere (fragment din introducerea lucrarii):

Încă de la apariţia primilor teoreticieni, organizaţiile au fost abordate din perspective multiple: manageriale, sociologice şi psihologice. Frederick Taylor a instituit perspectiva managerială, Max Weber pe cea sociologică, iar Sigmund Freud pe cea psihologică. Cele trei abordări au avut evoluţii distincte şi personalităţi care şi-au impus ideile în variate medii, de aceea unele perspective s-au impus în anumiţi ani mai mult decât celelalte: anii `30 au fost dominaţi de perspectiva psihologică, anii `40-`50 de cea managerială, anii `60-`80 de cea sociologică, ultimele două decenii din nou de cea managerială, iar în ultimii ani asistăm la o revenire în forţă a abordărilor sociologice. Fiecare curent a avut maeştrii, discipolii şi forurile lui de prezentare (universităţi, institute, reviste şi firme de specialitate); fiecare a produs studii serioase şi cărţi care au avut succes la publicul larg: fiecare a impus anumite concepte şi paradigme care l-au făcut atractiv şi interesant. Toţi au căutat să găsească soluţii la problemele organizaţionale.
În analiza organizaţiilor s-au implicat şi jurnalişti, filosofi, ingineri, istorici
şi politologi, unii dintre ei reuşind să cucerească publicul cu abordările lor
novatoare sau cu stilul atractiv.

Ultimii ani au cunoscut o avalanşă de studii, cărţi şi articole despre organizaţii. Putem vorbi chiar de o industrie a literaturii organizaţionale aflată în plină dezvoltare, căci nu trece o lună fără să apară o nouă carte, un nou articol senzaţional, care aduce în atenţia publicului noi concepte, noi teorii şi noi maeştri. Dacă în deceniile trecute sursa lor de provenienţă era o renumită şcoală de afaceri americană sau britanică (Harvard, Stanford, MIT, Wharton, London, Oxford etc.), în ultimii ani sursele s-au multiplicat. Europenii au concurat cu succes şcolile americane şi au favorizat ascensiunea unor gânditori originali, precum suedezii Leif Edvinsson, Jonas Ridderstråle şi Kijel A. Nordström, olandezul Geert Hofstede, germanii Jakob Schrenk şi Peter Sloterdijk, francezii Jean-Claude Thoenig şi Jean-Nöel Kapferer. Cu succes s-au afirmat din spaţii mai îndepărtate australienii Lex Donaldson şi Stewart Clegg, indianul Coimbatore K. Prahalad, chinezii Chen Chao-Chuan şi Chan Kim. Parhalad chiar profeţea că în viitorul apropiat ţările sărace vor produce cele mai interesante teorii organizaţionale şi idei de afaceri, pentru că acolo oamenii au aspiraţii mari şi sunt dornici să se afirme. Iar Prahalad trebuie creditat nu doar pentru că a fost de două ori la
rând considerat cel mai original gânditor de afaceri al lumii de către TheTimes şi Suntop Media în topul Thinkers 50, ci şi pentru că ascensiunea din ultimii ani a Indiei şi Chinei a adus în atenţia publică teoreticieni profunzi, pe care ţările occidentale îi descoperă acum cu uimire. Universităţile din China şi India absorb acum profesori care până de curând reprezentau elita intelectualităţii americane, iar bursele acestor universităţi devin din ce în ce mai atractive pentru tinerii discipoli.
Din numărul mare de teoreticieni ai organizaţiilor am ales pentru această lucrare 195 de personalităţi importante. Selecţia nu este una definitivă, iar ea s-a făcut ţinând cont de mai multe criterii, în primul rând, originalitatea ideilor şi a stilului în care sunt prezentate. Cărţile şi articolele celor prezentaţi în această lucrare s-au impus în lumea ştiinţifică prin ideile novatoare şi modul atractiv în care au fost scrise. Recunoaşterea academică a fost cel de-al doilea criteriu. Şi din acest punct de vedere toţi sunt citaţi de diverşi specialişti în articolele şi lucrările lor, numele lor apărând în multe tratate ştiinţifice ca autorităţi de ale căror idei nu se poate face abstracţie. Aplicabilitatea a fost cel de-al treilea criteriu. Ideile lor au fost puse în
practică, au generat cercetări şi studii noi şi au stat la baza multor schimbări produse în instituţii şi companii cât mai diverse.
Autorii
***
            A apărut recent, la Editura Politehnica Press, lucrarea "Teoreticieni ai organizatiilor si managementului. Dictionar si crestomatie". Autorii sunt universitari: profesorul Iancu Filipescu și sociologul Bruno Ștefan. Acesta este primul volum dintr-o lucrare mai mare. In el sunt prezentate teoriile a 195 specialiști. Gândit initial ca un ghid pentru studenții si masteranzii dintr-o Politehnică, volumul este util și altor persoane care doresc să cunoască teoriile principalilor gânditori despre organizații și management.Este cea mai amplă lucrare de acest gen aparută in România si, prpbabil, chiar și in alte tari. Profesorii de la Facultatea de Sociologie si Asistență Socială a Universității București au considerat-o un eveniment editorial important pentru specialistii din breaslă.
         Recomandăm această carte, foarte utilă si interesantă, celor care ar putea avea nevoie de ea.
Cuprins:

Introducere .............................................................................................................. 5

ADAIR JOHN ........................................................................................................ 19
ADAMS JOHN STACEY ...................................................................................... 22
ADORNO THEODOR LUDWIG W ..................................................................... 25
ALDERFER CLAYTON PAUL ............................................................................ 27
ALLISON GRAHAM TILLETT ............................................................................ 29
ANSOFF IGOR ...................................................................................................... 30
ARGYRIS CHRIS .................................................................................................. 33
ASCH SOLOMON ELLIOTT ................................................................................ 36
AXELROD ROBERT ............................................................................................. 39
BAKKE WIGHT EDWARD .................................................................................. 42
BARNARD CHESTER IRVING ........................................................................... 44
BARNES JOHN ARUNDEL ................................................................................. 45
BARTLETT CHRISTOPHER A. ........................................................................... 47
BEAUD MICHEL .................................................................................................. 50
BELL DANIEL A. .................................................................................................. 52
BENNIS WARREN ................................................................................................ 54
BERGER PETER LUDWIG .................................................................................. 56
BLAKE ROBERT R. .............................................................................................. 60
BLANCHARD KENNETH HARTLEY ................................................................ 63
BLASI JOSEPH RAPHAEL .................................................................................. 66
BLAU PETER MICHAEL ..................................................................................... 67
BOUDON RAYMOND .......................................................................................... 71
BOURDIEU PIERRE ............................................................................................. 75
BRAMEL DANA. .................................................................................................. 79
BRAVERMAN HARRY ........................................................................................ 80
BRIEFS GOTTFRIED ANTON (GOETZ) ............................................................ 83
BURAWOY MICHAEL ......................................................................................... 85
BURNS THOMAS (TOM) ..................................................................................... 86
CALLON MICHEL ................................................................................................ 89
CARROLL GLENN R. ........................................................................................... 91
CHANDLER ALFRED DuPONT Jr. ..................................................................... 93
CHEN CHAO-CHUAN ..........................................................................................94
CHILD JOHN ......................................................................................................... 95
CLAWSON DAN ................................................................................................... 97
CLEGG STEWART R ............................................................................................ 99
COLE ROBERT E. ............................................................................................... 100
COLLINS JAMES C. III (JIM) ............................................................................ 102
COLLINS SHARON M. ....................................................................................... 104
COOLEY CHARLES HORTON ......................................................................... 105
COSER ROSE LAUB ........................................................................................... 107
CROZIER MICHEL ............................................................................................. 108
DAHRENDORF RALPH ..................................................................................... 112
DALTON MELVILLE ......................................................................................... 114
DEARLOVE DES ................................................................................................ 115
DEMING EDWARDS WILLIAM ....................................................................... 116
DICKSON WILLIAM J. ...................................................................................... 119
DiMAGGIO PAUL JOSEPH ............................................................................... 120
DONALDSON LEX ............................................................................................. 122
DOUGLAS MARY .............................................................................................. 123
DRUCKER PETER FERDINAND ...................................................................... 126
DUPUY FRANÇOIS ............................................................................................ 130
DURKHEIM ÉMILE ............................................................................................ 132
EDVINSSON LEIF .............................................................................................. 134
EMERY FREDERICK EDMUND ....................................................................... 136
ERIKSON ERIK ................................................................................................... 138
ETZIONI AMITAI ............................................................................................... 141
FAYOL HENRI .................................................................................................... 143
FESTINGER LEON ............................................................................................. 145
FIEDLER FRED E. .............................................................................................. 151
FLIGSTEIN NEIL ................................................................................................ 153
FOUCAULT MICHEL ......................................................................................... 155
FREEMAN JOHN ................................................................................................ 157
FREUD SIGMUND .............................................................................................. 158
FRIEDBERG ERHARD ....................................................................................... 161
FRIEDMANN GEORGES ................................................................................... 163
FROMM ERICH SELIGMANN .......................................................................... 167
GARFINKEL HAROLD ...................................................................................... 171
GIDDENS ANTHONY ........................................................................................ 173
GOFFMAN ERVING ........................................................................................... 181
GHOSHAL SUMANTRA .................................................................................... 184
GOLEMAN DANIEL ........................................................................................... 185
GOULDNER ALVIN WARD .............................................................................. 188
GRAHAM LAURIE ............................................................................................. 191
GRÉMION PIERRE ............................................................................................. 193
GUILLÉN MAURO F. ......................................................................................... 194
GUSTI DIMITRIE ................................................................................................ 196
HANDY CHARLES ............................................................................................. 198
HANNAN MICHAEL T. ...................................................................................... 201
HERSENI TRAIAN .............................................................................................. 203
HERSEY PAUL.................................................................................................... 205
HERZBERG FREDERICK IRVING ................................................................... 207
HOFSTEDE GEERT ............................................................................................ 211
HOMANS GEORGE CASPER ............................................................................ 214
HUGHES EVERETT CHERRINGTON .............................................................. 216
JACKALL ROBERT ............................................................................................ 218
JAQUES ELLIOT ................................................................................................. 219
JASPERS KARL THEODOR .............................................................................. 221
JOHNS GARY ...................................................................................................... 224
JURAN JOSEPH MOSES .................................................................................... 225
KAHN ROBERT LOUIS ..................................................................................... 228
KANTER MOSS ROSABETH ............................................................................ 229
KAPFERER JEAN-NOËL ................................................................................... 232
KATZ DANIEL .................................................................................................... 235
KELMAN HERBERT C. ...................................................................................... 236
KERMALLY SULTAN ........................................................................................ 238
KUNDA GIDEON ................................................................................................ 239
LAFAYE CLAUDETTE ...................................................................................... 241
LAWLER EDWARD EMMET III ....................................................................... 242
LAWRENCE PAUL ROGER .............................................................................. 243
LAZEGA EMMANUEL ...................................................................................... 245
LEE YUEH-TING ................................................................................................ 247
LENCIONI PATRICK .......................................................................................... 248
LEWIN KURT ...................................................................................................... 250
LIKERT RENSIS.................................................................................................. 253
LINDBLOM CHARLES E. .................................................................................. 255
LIPSKY MICHAEL ............................................................................................. 257
LORSCH JAY W. ................................................................................................. 259
LUCKMANN THOMAS ...................................................................................... 261
MARCH JAMES GARDNER .............................................................................. 263
MARCUSE HERBERT ........................................................................................ 265
MARX KARL ....................................................................................................... 269
MASLOW ABRAHAM ....................................................................................... 271
MAYO ELTON GEORGE ................................................................................... 273
McCLELLAND DAVID ...................................................................................... 280
McGREGOR DOUGLAS ..................................................................................... 282
MEAD GEORGE HERBERT .............................................................................. 284
MERTON ROBERT KING .................................................................................. 288
MICHELS ROBERT ............................................................................................ 294
MILES RAYMOND ............................................................................................. 296
MILGRAM STANLEY ........................................................................................ 298
MILLS CHARLES WRIGHT .............................................................................. 300
MINTZBERG HENRY ........................................................................................ 302
MISES LUDWIG VON ........................................................................................ 308
MORENO JACOB LEVY .................................................................................... 313
MORGAN GARETH ............................................................................................ 314
MOSCOVICI SERGE .......................................................................................... 316
MOUTON JANE SRYGLEY ............................................................................... 318
NAVILLE PIERRE .............................................................................................. 319
NEUSTADTL ALAN ........................................................................................... 325
NICHOLS THEO.................................................................................................. 326
NONAKA IKUJIRO ............................................................................................. 327
NORDSTRÖM KJELL A.. ................................................................................... 329
OUCHI WILLIAM G. .......................................................................................... 331
PARKER FOLLETT MARY ............................................................................... 335
PARKINSON NORTHCOTE CYRIL.................................................................. 338
PARSONS TALCOTT ......................................................................................... 341
PERROW CHARLES ........................................................................................... 343
PETERS THOMAS (TOM) J. .............................................................................. 345
PETTIGREW ANDREW M. ................................................................................ 348
PFEFFER JEFFREY ............................................................................................. 350
PIAGET JEAN...................................................................................................... 352
POPITZ HEINRICH ............................................................................................. 354
PORTER MICHAEL EUGENE ........................................................................... 356
POWELL WALTER W. ....................................................................................... 360
PRAHALAD COIMBATORE KRISHNARAO .................................................. 362
PUGH DEREK SALMAN ................................................................................... 364
REYNAUD PIERRE-LOUIS ............................................................................... 366
RICE ALBERT KENNETH ................................................................................. 373
RICHTER FRANK- JÜRGEN ............................................................................. 374
RIDDERSTRÅLE JONAS ................................................................................... 376
RITZER GEORGE ............................................................................................... 378
ROETHLISBERGER FRITZ JULES ................................................................... 379
ROTHSCHILD-WHITT JOYCE .......................................................................... 381
RUBINSTEIN SAUL AVERY. ............................................................................ 382
SAINSAULIEU RENAUD .................................................................................. 383
SALANCIK GERALD R. .................................................................................... 385
SCHACHTER STANLEY .................................................................................... 386
SCHAFF ADAM .................................................................................................. 390
SCHEIN EDGAR H. ............................................................................................ 391
SCHRENK JAKOB .............................................................................................. 394
SCOTT DENISE BENOIT ................................................................................... 397
SCOTT RICHARD W. ......................................................................................... 398
SEGRESTIN DENIS ............................................................................................ 403
SELZNICK PHILIP .............................................................................................. 404
SENGE PETER M. ............................................................................................... 407
SHERIF MUZAFER ............................................................................................. 409
SILVERMAN DAVID ......................................................................................... 411
SIMMEL GEORG ................................................................................................ 413
SIMON HERBERT ALEXANDER ..................................................................... 416
SLOTERDIJK PETER .......................................................................................... 418
SNOW CHARLES C. ........................................................................................... 420
STINCHCOMBE ARTHUR L. ............................................................................ 421
SUCHMAN MARK CHARLES .......................................................................... 422
TALEB NASSIM NICHOLAS ............................................................................ 424
TANNENBAUM ARNOLD SHERWOOD ......................................................... 427
TAYLOR FREDERICK WINSLOW ................................................................... 429
TELLIER YVAN .................................................................................................. 431
THOENIG JEAN-CLAUDE ................................................................................ 433
THOMPSON JAMES D. ...................................................................................... 434
TOFFLER ALVIN ................................................................................................ 437
TOURAINE ALAIN ............................................................................................. 438
TRIPIER MARYSE .............................................................................................. 441
TRIST ERIC L. ..................................................................................................... 443
VAUGHAN DIANE ............................................................................................. 444
VICKERS GEOFFREY ........................................................................................ 446
VROOM VICTOR H. ........................................................................................... 447
WALTON RICHARD E. ...................................................................................... 451
WATERMAN, ROBERT H. .................................................................................. 452
WEBER MAX ...................................................................................................... 454
WHITLEY RICHARD ......................................................................................... 458
WILLIAMSON OLIVER E. ................................................................................. 459
WOODWARD JOAN .......................................................................................... 461
WORMS JEAN-PIERRE ...................................................................................... 463
WOSIŃSKA WILHELMINA............................................................................... 464

Bibliografie selectivă ........................................................................................... 471Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu