marți, 6 februarie 2018

ANALIZA DISCURSULUI. Ipoteze si ipostaze

Autor: Daniela Roventa-Frumusani
Editura Tritonic
Colectia Comunicare media
An aparitie : 2004, 2005, 2012
Editia a III-a
ISBN 978-606-8320-97-7
Nr pagini : 256
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 28 lei la Editura, 34,99 lei la lumea cartii, 35 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf pe scribd (ed.2005)


Descrierea editurii:

Preocupati de construirea identitatii si imaginii, precum si de eficientizarea comunicarii, lucrarea ofera o sinteza clara si coerenta a principalelor directii si modele de analiza discursului (analiza conversatiei, teoria actelor de limbaj, strategiile politetii, etc.), precum si trei analize aprofundate ale unor tipuri discursive esentiale pentru societatea contemporana: discursul mediatic, discursul publicitar si discursul stiintific.

Recenzie aici

Cuprins:

PARTEA INTAI.. ANALIZA DISCU RSULUI. CONCEPTE FUNDAMENTALE

Prefata la ediţia a treia
1. Ştiinţele comunicări! şi ştiinţele limbajului
1.1. Limbajl, semioticâ şi cnmunicare. Incidenţe diacmnice 13
1.2. Disncurs şi analiza discursului 16
1.3. Discursul social. Reprezentare şi mediatizare 
Bibliografie  19

2. Definirea noţiunii de discurs 17
2.1. Componenta de comunicare şi discurs 21
1.2. Principalele accepţiuni ale conceptului de discurs 25
2.3. Discurs/ vs./ text. Standarde de textualitale  28
2.4. Tipuri discursive structurale 30
2.5. Dialogism şi discurs social 31 
     2.5.1. Bahtin şi heteroglosia  33
     2.5.2. Peirce şi doctrina sinechismului  35
     2.5.3. lnterdiscursivitate şi gramatica citarii 37
Bibliografie 42

3. Analiza discursului. Spaţiu interdisciplinar 45
3.1. Interactiunile verbale. Direcţii contemporane 48
     3.1.1. Abordarea "psi" 49 
     3.1.2. Abordarea etno-sociologicâ 51
     3.1.3. Abordarea filosofică 54
     3.1.4. Abordarea lingvistica. Analiza conversatiei 63
     3.1.5. Politetea  70
Bibliografie 78

4. Coerenta si activitate discursiva  83
4.1. Coerenta si conexiune . Local si global in studiul coerentei  83
4.2. Coerenta si scheme de textualizare  84
4.3. Metaregulile coerentei  86
4.4. Coerenţa şi materializarile sale discursive 88
4.5. Macrostruclurâ si strategie discursivâ 89
Bibliografie 91

5. Argumentare şi analiza discursului 93
5.1. Societatea contemporana şi revirimentul retoricii şi argumentării 93
5.2. Macroretorica si microretorica  94
5.3. Argumentare şi interactiune discursivă
5.4. Relaţia ethos/logos/pathos  97
5.5. Punerea in scenă argumentativa 98
5.6. Orientări argumentative 100
     5.5.1. Neoretorica 102
     5.6.2. Logica naturala 111
     5.6.3. Argumentarea în perspectivâ lingvistică 115
     5.6.4. Argumentare şi strategie discursiva 118
Bibliografie 126

PARTEA A DOUA. MATERIALEARI DISCURSIVE

Discurs, llmhaj, societate, istoric 129
6. Discursul mediatic 134
6.1. Mass-media in societatea contemporană 131
6.2. Discursul mediatic. Caracteristici socio-semiotice 134
6.3. Ziaristul - producător de semne şi reprezentări 138
6.4. Discursul politic, discursul mediatic şi construcţia socială a realităţii 140
6.5. Limbaj/discurs/putere  145
Bibliografie  152

7. Discursul publicitar in perspectivâ semiotică şi retoricâ 155
7.1. Publicitate şi comunicare  155
7.2. Strategia publicitara  160
7.3. Sintaxa discursului publicitar
7.4. Semantica discursului publicitar
7.5. Retorica discursuluiî publicitar 163
Bibliografie 176

8. Discursul ştiinţlic şi gândirea vizuala  179
8.1. Ducu:-sul şumţiâc în perspectivă semiotică 79
8.2. Tipologia şi sintaxa semnelor non lingvistice in discursul ştiinţific 182
8.3. Iconicitate/indicialitate/vs/metafora-metonimie 184
8.4. Semantica discursului ştiinţific 187
8.5. Pragmatica discursului ştiinţific 192
Bibliografie 198

9. Genul, dimensiune transversala a discursului 201
9.1. Raporturi de putere şi raporturi de gen în societate 201
9.2. Mass media şi valenţa diferentială a sexelor 204
9.3. Who makes the news. Global Media Monitoring Project 207
9.4. Who makes the news. Romania  210
Bibliografie 215

Concluzii 218
Bibliografie generala selectiva 220
Résumés 219


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu