luni, 5 februarie 2018

CERCETAREA CALITATIVA. Curs universitar

Autor: Natalia Cojocaru
Editura Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau
An aparitie : 2010
Editia I
ISBN 978-9975-71-050-3
Nr pagini : 174
Format 130 x 200
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCUCuprins:

Lista tabelelor, figurilor şi anexelor 7
Cuvânt inainte 8

Curs I
Incursiuni privind cercetarea ştiinţifică 11
1. Cunoaştere comună şi cunoaştere ştiinţifică a vieţii sociale 11
2. Realitatea plurala  14
3. Cercetarea ştiinţifică în ştiinţcle mitologice 15
    3.1. Etapele procesului de cercetare 15
    3.2. Cercetarea dinspre teorie 18
    3.3. Cercetarea Spre teorie 18
    3.4. Cercetarea-acţiune 20
4. Esenţa interdisciplinarităţii 21
5. Tipuri de cercetători 22   

Curs II
Specificul cercetării calitative. Tipuri de cercetări calitative 24
1. Mituri despre cercetarea calitativă  24
2. Etape în istoria cercetării calitative  28
3. Calitativ versus cantitativ. Aspecte definitorii privind cercetarea calitativă 29
4. Credibilitatea cercetării calitative  31
    4.1. Critici aduse credibilităţii cercetării calitative 31
    4.2. Triangularea. Tipuri de triangulare 33
    4.3. Generalizarea datelor 35
5. Tipuri de cercetări calitative 36
6. Postura cercetătorului. Trei roluri ale cercetătorului în ştiinţele sociale 38
7. Locul şi rolul actorului social în cercetarea calitativă 40
8. Publicul cercetării calitative  41
9. Utilitatea cercetării calitative 42

Curs III
Designul cercetării calitative 44
1. Discuţii privind problema cercetăr1144
    1.1. Generarea unei teme de cercetare 44
    1.2. Cum ne alegem tema de cercetare?  45
    1.3. Ce titlu propunem? 46
2. Strategia de cercetare abductiva  46
3. Eşantionarea în cercetarea caiitativăm 47
4. Surse de colectare a datelor 49
5 . Date neprovocate 49

Curs IV
Metode calitative de colectare a datelor  51
1 Observaţia 51
    1.1. Consideraţii introductive: definiţie, scurtă istorie, studii clasice 51
    1.5. Organizarea şi desfăşurarea cercetării observaţionale: reguli de lucru 55
    1.6. Chestiuni etice 53
2. Internul 59
    2.1. Consideraţii introductive: definiţie, scurta istorie, studii clasice 59
    2.2. Tipuri de interviu 61
    2.3. Avantaje şi dezavantaje ale interviului calitativ 63
    2.4. Roluri ale intervievatuli 64
    2.5. Organizarea şi desfăşurarea interviului: reguli de lucru 65
    2.6. Chestium etice 67
3. Focus grupul  68
    3.1. Consideraţii introductive: definiţie, scurtă istorie, studii clasice  68
    3.2.Tipuri de focus grup 70
    3.3. Avantaje si limite in utilizatrea focus grupurilor 71
    3.4. Organizarea si desfasurarea focus grupului: reguli de lucru 72
        3.4.1. Esantionarea si constructia grupului de discutii 72
        3.4.2. Numărul de participanţi: persoane active, persoane pasive 74
        3.4.3. Modalităţi de recrutare 74
        3.4.4. Rolul moderatorului 75
        3.4.5. Stiluri şi strategii de moderare 76
    3.5. Chestiuni etice 77
4.Studiul documentelor  77
    4.1. Consideraţii introductive: definiţie, studii clasice, utilizare 77
    4.2. Chestiuni etice  78
5 Studiul de caz  79
    5.1. Consideraţii introductive: definiţie scurtă istorie studii clasice 79
    5.2. Utilizarea studiuluidecazşisursde ecolectareadatelor 80
    5.3. Tipuri de studii de caz  82
    5.4. Organizarea cercetării prin intermediul studiului de caz: reguli de lucru  83
    5.5. Chestiuni etice 84
6 Metode vizuale 84
    6.1. Consideraţii introductive: definiţie, puţină istorie, studii clasice  84
    6.2. Tipuri de metode vizuale 85
    6.3. Utilizarea fotografiei in metodele vizuale  86
    6.4. Chestiuni etice  88
7 Arhive de date calitative 88

Curs V
Cercetarea narativa 91
2. Directii de cercetare in domeniul cercetării narative 93
3 Tipuri de cercetări narativ 94
    3.1 Abordarea holistă a conţinutului  94
    3.2. Analiza holistă a formei 94
    3.3. Abordarea categoriilor de continut  95
    3.4. Abordarea categoriilor forme  95

Curs VI
Analiza datelor calitative  97
1. Analim datelor calitative. Generalităţi  97
2. Analiza de conţinut calitativă prin teoretizare
    2.1. Consideraţii introductive: definiţie, scurtă istorie, corpus de date 99
    2. 2. Etape ale analizei de continut calitative prin teoretizare 100
3 Analiza conversatiei  102
    3.1. Consideraţii introductive detiniţie,acurta1storre
corpus de date 102
    3.2. Etape ale analizei conversaţionale 103
4 Analiza discursului  104
    4.1. Consideraţii introductive: defnrţie scurta istorie corpus de date 104
    4.2. Etape ale analizei discursului  107
5. Analiza imaginilor  108
    5.1. Consideraţii introductive: definiţie, scurtă istorie, corpus de date  103
    5.2. Etape în analiza imaginilor 109
6. Analiza „thematelor” 110
7. Modelul pâlniei, Grounded theory - tehnici şi prooeduri  112
8. Analiza cazurilor deviante  113

Curs VII
Redactarea şi evaluarea raportului de cercetare. Etica cercetării calitative  115
1. Evaluarea cercetării calitative  115
2. Teoria ca formă de prezentare, re-construcţia fenomenului social 116
3. Redactarea raportului de cercetare  118
4. istoria cercetării  119
5. Etica cercetării calitative 120

În loc de incheiere  125
Glosar de termeni  127
Referinţe bibliografice 133
Anexe 138

Note 168Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu