miercuri, 7 februarie 2018

COMUNICAREA: SUGESTIE SI INFLUENTA. Aspecte interdisciplinare si transdisciplinare

Autor: G. G. Constandache, Beatrice A. Balgiu (Coord)
Editura Sigma
An aparitie : 2009
Editia I
ISBN 978-973-649-579-3
Nr pagini : 204
Format 130 x 200
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Cuprins:

Avant propos (Constantin Schifirneţ)  11
Prefaţă. Polifonia comunicării (Adrian Mihalache)  14
Cuvânt înainte (G. G. Constandache)  15
Notă asupra ediţiei (G. G. Constandache) 20

I. ARGUMENT — COMUNICARE ŞI DISCURS (G. G. Constandache — Coordonator)  23
1. Disputa din filosofia limbajului  23
2. Discurs şi comunicare pertinentă  24
3. Psiholingvistica şi psihologia pertinenţei 26
4. Referinţe ilustrative 27
Bibliografie 30
Pluralitate în comunicare şi cunoaştere (Dan D. Farcaş)  32
1. Cuvântul şi necuvântul  32
2. Cunoastere şi comunicare neverbală  33
3. Comunicarea prin frumos şi bine  34
4. Intuitia şi revelaţia  34
5. Un depozit nepământean de cunoaştere?  35
6. Există un limbaj divin?  36
7. Pluralismul cunoaşterii şi creaţia 37
Dialogistica la Bahtin: ventrilogism, polifonie, carnavalesc (Ştefan Trausan-Matu)  39
Bibliografie  43
Planeta internet către Second Life (Emilian M. Dobrescu)  45
1. O istorie de patru decenii 45
2. Europenii şi internetul 46
3. Românii şi internetul 47
4. Sistemul Informatic pentru Piaţa internă 48
5. Second Life 48
Bibliografie 51
Comunicarea şi interpersonalizarea în grupurile de lucru virtuale constituite pe Web (Laura Pană) 52
1. Grupuri şi comunităţi virtuale pe Web. Interactiuni relatii şi forme
de comunicare specifice 52
2. Structura si dinamica interactiunilor în grupurile de lucru virtuale  53
3. Caracteristici ale învăţării şi educatiei in comunităţile virtuale de cunoaştere  55
4. Procese de interpersonalizare in grupuri şi comunităţi virtuale pe Web 56
Bibliografie 63
Model al comunicării în rezolvarea de probleme în mediul virtual (Beatrice Adriana Balgiu) 65
1. Avantajele comunicării pe Web in rezolvarea de probleme în mediul virtual 65
2. Alegerea modelului 66
3. Prezentarea modelului 66
4. „Click” am comunicat! lmplicaţii pentru cuantificare  67
5. Deschiderile aplicării modelului în realitatea virtuală 69
Bibliografie  69
Competenţă culturală şi comunicare clinică în domeniul medicinei generale (Valentin-Veron Toma)  70
1. Introducere  70
2. Competenta culturală şi populatiile C.A.L.D.  71
3. Competenta culturală în domeniul medicinei generale 73
4. Concluzii  75
Bibliografie  75

II. LINGVISTICA ŞI PSIHOLOGIA COMUNICARII (G. G. Constandache)  77
1. Prolog   77
2. Aspecte psihologice şi sociologice  77
3. Aspecte lingvistice şi din ştiinţele cognitive  80
4. În loc de concluzie   83
Bibliografie  83
Generozitatea în cunoaştere şi comunicare. Observaţii de filosofie a ştiinţei (Ana Bozac) 84
1. Argumentum  84
2. Generozitate: de la sensul etic la cel din cunoaştere  85
3. Generozitatea din ştiinţă  89
4. Deschiderea „contextului“ şi comparaţie dintre teoriile Ştiinţelor naturii şi cele din ştiinţele sociale  92
5. Despre imagini noi si vechi în filosofia ştiintei 96
6. Ce este si ce nu este relativ în abordarea ştiintei 100
Bibliografie  102
Dimensiuni sociologice ale comunicării (Emilian M. Dobrescu) 105
1. Comunicarea interumană - concept şi forme de manifestare 105
2. Teorii ale comunicării 108
3. Comunicarea ca liant al actiunilor umane 110
Comunicarea din perspectivă gestaltterapeutică (Beatrice Adriana Balgiu)  116
1. Întemeierea Gestaltterapiei 116
2. Ciclul contactului 117
3. Rezistenţele in procesul comunicării 121
4. Concluzii 121
Bibliografie 122
Informaţie şi comunicare (Daniela Cotoara) 123
1. Perspective asupra societatii informaţionale 123
2. lnformatie si cunoastere  128
Bibliografie  130
Primul modernism medical românesc. Difuzarea cunoştinţelor de medicină ştiinţifică (1830 — 1869) (Lidia Trăuşan-Maru) 132
1. Consideraţii preliminare 132
2. Medicina românească pe drumul modernizării 133
3. În loc de concluzii 140
Comunicarea brandingului de persoană (Adela-Corina Fekete) 142
1. Introducere în conţinutul temei 142
2. Nume - individ - persoană - personalism  142
3. Brandul de persoană - transbrandingul  144
4. Pozitionarea şi vectorizarea. De la EU spre RO - romanitate - român - românesc - românism - româneşte  148
Bibliografie  151
Comunicări... alinătoare (Arica Simona Hagiu)  152
1. Comunicare şi discriminare  152
2. Cine sunt elementalii?  153
3. Disonanţa cognitivă  155
4. Credinţă şi Speranţă 156
5. Limbajul Creatorului şi apariţia limbii umane 157

III. UMBRA COMUNICARII - AMBIGUITATI ŞI ÎNDOIELI (G. G. Constandache) 160
1. Modele ale comunicării si tipuri de informaţie 162
Bibliografie  169
2. Revoluţia virtualului 170
Bibliografie  173
3. Comunicare şi consiliere 174
Bibliografie 179
4. Umbra - Consilier  180
Bibliografie  184
5. Umbră de îndoială  185
Bibliografie  188
6. Particularităţi ale comunicării în româneşte  189
a. Silaba sacră -OM  189
Bibliografie  192
b. Cariera şi angajamentele lui Ba  193
c. Umbra lui Blaga  199

Bibliografie  204


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu