marți, 13 februarie 2018

DEVIANTA. Viziuni contemporane

Autor :Georgiana Virginia Bonea (coord)
Editura Sigma
Colectia Dileme Contemporane
An aparitie : 2015
Editia I
ISBN 978-606-727-024-2
Nr pagini : 240
Format 130 x 200
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Download pdf pe biblioteca de sociologie


Descriere

         Devianţa este un subiect extrem de controversat şi analizat îndelung de foarte mulţi specialişti, ceea ce face ca întreaga problematică să fie văzută din mai multe perspective, asemenea unei pietre şlefuite în sute de
părţi şi în funcţie de lumină, fiecare parte este arătată, văzută. Scopul este acela de a diseca în sute şi chiar mii de părţi tot ceea ce intră sub incidenţa devianţei.
         În lucrarea de faţă, devianţa este privită din perspectiva socio-psiho-istorică, dar mai ales din punctul de vedere al modului în care indivizii împreună cu societăţile din care fac parte au învăţat să se adapteze la prezent.
fragment din Introducere

Cuprins

Prezentarea coordonatoarei 13 
Prezentarea autorilor 14 
Introducere (Georgiana Virginia Bonea) 16 

Capitolul 1. Devianţa: aspecte teoretice (Georgiana Virginia Bonea) 20
1.1. Definirea devianţei în domeniul vast al sociologiei 20
1.2. Tipuri de devianţă 24
1.3. Cauze ale devianţei 27
1.4. Concluzii 30
Bibliografie 31

Capitolul 2. Violenţa asupra femeii în cuplu (Georgiana Virginia Bonea) 35
2.1. Definirea violenţei asupra femeii în cuplu şi tipurile principale de violenţă şi abuz 35
2.2. Factorii favorizanţi ai apariţiei şi menţinerii violenţei 40
2.3. Presupoziţii false privind violenţa asupra femeii în cuplu 42
2.4. Motive pentru care victima alege să nu îşi părăsească partenerul agresiv 44
Bibliografie 48

Capitolul 3. Terorismul sinucigaş feminin, ca parte componentă a terorismului (Leonardo Gabriel Corlan) 53
3.1. Introducere 53
3.2. Mic istoric al terorismului 53
3.3. Definirea formelor de terorism 54
3.4. Clasificarea terorismului 55
3.5. Profilul psihologic al femeii teroriste 58
3.6. Aderarea femeilor la rețelele teroriste 60
3.7. Atentatele sinucigaşe feminine în lumea arabă 61
Bibliografie 67

Capitolul 4. Sinuciderea – fenomen social complex abordat dintr-o perspectivă psiho-socio-juridică (Leonardo Gabriel Corlan) 69
4.1. Introducere 69
4.2. Un mic istoric al sinuciderii 69
4.3. Definirea și caracterizarea sinuciderii prin prisma abordării sociologice 71
4.4. Criticile legate de teoria durkheimiană legată de sinucideri 76
4.5. Sinuciderea abordată prin prisma sociologiei religiilor 78
4.6. Sinuciderea: perspectivă juridică 83
Bibliografie 84

Capitolul 5. Studii contemporane în mediul carceral (Lucian Ştefan Rotariu) 86
5.1. Masculinitatea bărbaţilor încarceraţi 86
5.2. Atribuirea responsabilităţii – Discursul femeilor încarcerate în China 88
5.3. Incertitudinea închisorii moderne 90
5.4. Comportamentul deviant al gardienilor – studiu de caz în Texas, SUA 92
5.5. Privatizarea închisorii 94
5.6. Relaţia dintre vizită şi recidivă 96
5.7. Practica reformei – studiu de caz India 99
5.8. Profilul gardianului coruptibil din SUA 101
Bibliografie 102

Capitolul 6. Dreptul la vizită al unui deţinut (Lucian Ştefan Rotariu) 103
6.1. Introducere 103
6.2. Închisoare şi pedeapsă 104
6.3. Familie, vizită şi context legal 105
6.4. Obiectivele cercetării 106
6.5. Ipoteze 107
6.6. Metoda, tehnica şi instrumentul de cercetare 107
6.7. Specificarea unităţilor studiate 107
6.8. Operaţionalizarea variabilelor 108
6.9. Secvenţe instituţionale 108
6.10. Atitudini dinspre penitenciar către exterior 109
6.11. Colegialitate şi atitudine între cadre 111
6.12. Relaţia deţinut-cadru: unilaterală şi bilaterală 114
6.13. Deţinut între deţinuţi 117
6.14. Vizite şi vizitatori 119
6.15. Concluzii 124
Bibliografie 125

Capitolul 7. De la victimă la agresor: Sindromul Stockholm (Raluca Rodica Pavel) 127
7.1. Sindromul Stockholm. Background: Definire 127
7.2. Caracteristicile sindromului Stockholm. Factori favorizanți și condiții 131
7.3. Sindromul Stockholm: manifestări și rezonanțe. Tipologii 145
7.4. Sindromul Stockholm: încurajare versus desistare: Concluzii 148
Bibliografie 150

Capitolul 8. Cunoaşterea şi analiza delictelor de omor (Simona Ionela Mihaiu) 154
8.1. Trăsăturile generale ale omorului 154
8.2. Forme de manifestare ale omorului 159
8.2.1. Omorul comis în spațiul familial 159
8.2.2. Omorul cu motivație sexuală 169

Capitolul 9. Criminalitatea violentă. Definiții și clasificări (Simona Ionela Mihaiu) 176
9.1. Semnificația sociologică a devianței 176
9.2. Ce este criminalitatea? 180
9.2.1. Definiția criminalității și a comportamentului criminal 180
9.2.2. Dimensiuni ale criminalității 183
9.2.3. Criminalitatea reală, criminalitatea descoperită și criminalitatea sancționată 184
9.2.4. Formele de manifestare a criminalității 185
9.3. Criminalitatea violentă 191
9.3.1. Relația dintre criminalitate și violență 191
9.3.2. Caracteristicile definitorii ale criminalității violente 194
9.3.3. Sancționarea criminalității violente în legislația românească 196
9.3.4. Infracțiuni contra persoanei 197
9.3.5. Infracțiuni contra patrimoniului 202
9.4. Concluzii 203
Bibliografie 204

Capitolul 10. Homosexualitatea şi lesbianismul (Brînduşa Mihaela Dragomir) 206
10.1. Homosexualitatea şi lesbianismul: Introducere şi definire 206
10.2. Clasificarea homosexualităţii 210
10.3. Studiul Kinsey 212
10.4. Factori, cauze şi teorii ale homosexualităţii 214
10.5. Studiul lui LeVay 215
10.6. Concluzii 224
Bibliografie 225

Capitolul 11. Studiu socio-istoric: Personalităţi homosexuale care au influenţat istoria (Brînduşa Mihaela Dragomir) 228
11.1. Scurtă introducere 228
11.2. Domeniul geo-politic 228
11.3. Personalităţi din domeniul artei şi literaturii 230
11.4. Personalităţi din domeniul filosofiei 233
11.5. Personalităţi din domeniul muzicii 235
11.6. Personalităţi din domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate 236
11.7. Personalităţi din domeniul mass-media şi film 237
11.8. Concluzii 238

Bibliografie 239Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu