marți, 20 februarie 2018

DIAGNOSTICUL PSIHANALITIC. Structuri de personalitate relevate in procesul clinic

Autor : Nancy McWilliams                 
Editura Fundatiei Generatia
Colectia Spatiul PSY
An aparitie : 2015
Editia I       
Editia originala: Psychoanalitic diagnosis-Understanding personality structure in the clinical process, 1994
Traducerea Mirela Badea, Florica Lazaroiu etc
ISBN  9789731998145
Nr pagini : 422
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :90 lei la Editura, 94,50 la carturesti 94,50 lei la emag


Descrierea editurii:

        Aceasta este o carte pentru toţi clinicienii care aspiră să îşi înţeleagă profund clienţii şi să îi ajute să trăiască pe deplin şi autentic. McWilliams sintetizează un veac de înţelepciune clinică şi o oferă într-o formă care e accesibilă şi folositoare oricăror clinicieni, indiferent de convingerile teoretice. Prima ediţie a Diagnosticului Psihanalitic este o lucrare clasică; a doua este extraordinar de clară şi de artistică. Aceasta este McWilliams, maestru clinician şi profesor, cu tot ce are mai bun.”
Jonathan Shedler, PhD.Departamentul de Psihiatrie, Şcoala de Medicină a Universităţii din Colorado

       „În această carte accesibilă şi plină de pasiune, McWilliams furnizează principii organizatoare care să ne ajute să înţelegem psihopatologia fără a suprasimplifica sau a evita întrebările dificile ridicate de diagnoză. Când citeşti cartea lui McWilliams te simţi ca şi cum o cunoşti. De la un capăt la celălalt al cărţii răzbate extraordinara sa umanitate, înţelepciune, un simţ profund etic, preocuparea sensibilă faţă de pacienţii săi. A doua ediţie include şi o prezentare actualizată a teoriei ataşamentului, trimite la contribuţiile teoriei relaţionale şi la cercetările din neuroştiinţe şi integrează înţelegerea contemporană a somatizării şi apărării. Obligatoriu de citit pentru orice clinician în formare.”
Joyce A. Slochower, PhD.

Cuprins:

Introducere 1
Comentariu asupra terminologiei 2
Comentariu asupra tonului 4

Partea întâi. Probleme conceptuale  5

1 De ce este nevoie de diagnostic? 6
Diagnosticul psihanalitic versus diagnosticul psihiatric descriptiv 8
Planificarea tratamentului 11
Implicaţii prognostice 12
Protecţia consumatorului 13
Comunicarea empatiei 14
Prevenirea întreruperii premature a tratamentului 16
Beneficii colaterale 17
Limitele utilităţii diagnostice  19
Sugestii pentru lecturi ulterioare 20

2 Diagnosticul psihanalitic al personalității 22
Teoria freudiană clasică a pulsiunilor şi orientarea ei developmentală 24
Psihologia eului 29
Tradiţia relaţiilor de obiect 33
Psihologia selfului 39
Mișcarea relațională contemporană 43
Alte contribuții psihanalitice la evaluarea personalității  44
Rezumat 45
Sugestii pentru lecturi ulterioare 46

3 Nivelurile de dezvoltare ale organizării personalității .48
Contextul istoric: diagnoza gradului de patologie a personalității 50
Privire de ansamblu asupra spectrului nevrotic – borderline – psihotic 62
Rezumat 77
Sugestii pentru lecturi ulterioare 77

4 Implicațiile nivelurilor de dezvoltare ale organizării 80
Terapia cu pacienți de nivel nevrotic  82
Terapia cu pacienți din aria psihotică  85
Terapia cu pacienți borderline  96
Interacțiunea dintre dimensiunile maturaționale și tipologice ale caracterului 110
Rezumat  112
Sugestii pentru lecturi ulterioare  113

5 Procese defensive primare 115
Retragerea extremă 119
Negarea 120
Controlul omnipotent 122
Idealizarea extremă şi devalorizarea 124
Proiecţie, introiecţie şi identificare proiectivă 127
Clivajul eului 133
Somatizarea 134
Punerea defensivă în act (acting out) 136
Sexualizarea (instinctualizarea) 139
Disocierea extremă 141
Rezumat 143
Sugestii pentru lecturi ulterioare 143

6 Procese defensive secundare 145
Refularea 145
Regresia 149
Izolarea afectului 151
Intelectualizarea 152
Raţionalizarea 153
Moralizarea 154
Compartimentalizarea 156
Anularea retroactivă 157
Întoarcerea către propria persoană 159
Deplasarea 160
Formaţiunea reacţională 162
Transformarea în contrariu  163
Identificarea 165
Sublimarea 169
Umorul 170
Comentarii de încheiere 171
Rezumat 172
Sugestii pentru lecturi ulterioare 173

Partea a doua. Tipuri de organizare caracterială 175

7 Personalitățile psihopatice (antisociale) 181
Pulsiune, afect şi temperament în psihopatie 182
Procese defensive şi adaptative în psihopatie 184
Tipare relaţionale în psihopatie 187
Selful psihopatic 189
Transferul şi contratransferul în cazul pacienţilor psihopatici 191
Implicaţiile terapeutice ale diagnosticului de psihopatie 192
Diagnostic diferenţial 199
Rezumat 201
Sugestii pentru lecturi ulterioare 201

8 Personalităţile narcisice 202
Pulsiune, afect şi temperament în narcisism 205
Procese defensive și adaptative în narcisism 207
Tipare relaţionale în narcisism 209
Selful narcisic 212
Transferul şi contratransferul în cazul pacienţilor narcisici 214
Implicaţiile terapeutice ale diagnosticului de narcisism 217
Diagnostic diferenţial 221
Rezumat 224
Sugestii pentru lecturi ulterioare 225

9 Personalitatea de tip schizoid 226
Pulsiune, afect și temperament în psihologia schizoidă 228
Procese defensive și adaptative în psihologia schizoidă 231
Tipare relaționale în psihologia schizoidă  232
Selful schizoid 235
Transferul și contratransferul în cazul pacienților schizoizi 237
Implicațiile terapeutice ale diagnosticului de personalitate schizoidă 240
Diagnostic diferențial 243
Rezumat 245
Sugestii pentru lecturi ulterioare 246

10 Personalitățile paranoide 248
Pulsiune, afect și temperament în paranoia 250
Procese defensive și adaptative în paranoia 253
Tipare relaționale în psihologia paranoidă 256
Selful paranoid 259
Transferul și contratransferul în cazul pacienților paranoizi 261
Implicațiile terapeutice ale diagnosticului de personalitate paranoidă 262
Diagnostic diferențial 270
Rezumat 271
Sugestii pentru lecturi ulterioare 272

11 Personalitățile depresive și maniacale 273
Personalităţile depresive 274
Pulsiune, afect şi temperament în depresie 276
Procese defensive şi adaptative în depresie 278
Tipare relaţionale în psihologia depresivă 281
Selful depresiv 285
Transfer şi contratransfer în cazul pacienţilor depresivi 288
Implicaţiile terapeutice ale diagnosticului de personalitate depresivă 291
Diagnostic diferenţial 296
Personalităţile hipomaniacale (ciclotimice) 298
Pulsiune, afect şi temperament în manie 299
Procese defensive şi adaptative în manie 300
Tipare relaţionale în psihologia maniacală 301
Selful maniacal 301
Transferul şi contratransferul în cazul pacienţilor maniacali 302
Implicaţiile terapeutice ale diagnosticului
de personalitate hipomaniacală 302
Diagnostic diferenţial 305
Rezumat 308
Sugestii pentru lecturi ulterioare 308

12 Personalităţile masochiste (autodistructive) 310
Pulsiune, afect şi temperament în masochism 314
Procese defensive şi adaptative în masochism 315
Tipare relaţionale în psihologia masochismului 319
Selful masochist 322
Transferul şi contratransferul în cazul pacienţilor masochişti 324
Implicaţiile terapeutice ale diagnosticului de personalitate masochistă 327
Diagnostic diferenţial 333
Rezumat 334
Sugestii pentru lecturi ulterioare 335

13 Personalitățile obsesive și compulsive 336
Pulsiune, afect și temperament în obsesie și compulsie 338
Procese defensive și adaptative în obsesie și compulsie 341
Tipare relaționale în psihologia obsesivă și compulsivă 345
Selful obsesiv-compulsiv 348
Transfer și contratransfer în cazul pacienților obsesivi și compulsivi 351
Implicațiile terapeutice ale diagnosticului de personalitate de tip obsesiv şi compulsiv 354
Diagnostic diferențial  358
Rezumat 360
Sugestii pentru lecturi viitoare 361

14 Personalitățile isterice (histrionice) 362
Pulsiune, afect și temperament în isterie 364
Procese defensive și adaptative în isterie 
Tipare relaţionale în psihologia isterică 370
Selful isteric  372
Transfer și contratransfer în cazul pacienților isterici 376
Implicațiile terapeutice ale diagnosticului
de personalitate isterică 379
Diagnostic diferențial  381
Rezumat 384
Sugestii pentru lecturi ulterioare 385

15 Psihologiile disociative 386
Pulsiune, afect și temperament în condițiile disociative  393
Procese defensive şi adaptative în condiţiile disociative 394
Tipare relaţionale în stările disociative  398
Selful disociativ 401
Transferul şi contratransferul în cazul pacienţilor disociativi 403
Implicaţii terapeutice ale diagnosticului de stare disociativă 406
Diagnostic diferenţial 410
Rezumat 415
Sugestii pentru lecturi ulterioare 416

Appendice. Sugestii privind formatul de interviual diagnosticului 418
Date demografice  418
Probleme curente şi felul în care au debutat  418
Istoria personală  418
Situația actuală (statusul mental) 419
La încheierea interviului 420
Inferențe 420

Bibliografie 421

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu