duminică, 11 februarie 2018

EDUCATIA. Iubire, edificare, desavirsireAutor : Constantin Cucos                
Editura Polirom
Colectia Stiintele Educatiei
An aparitie :2008
Editia I       
ISBN  978-973-46-1038-9
Nr pagini :230
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 23,05 lei la extracarti
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

     Un alt mod de a vorbi despre educatie, mai putin doct si sistematic, care incearca sa imbine abstractul cu faptul de viata, generalul cu situatia particulara. Unitatea cartii se contureaza abia la sfirsit, prin structurarea unor cimpuri tematice congruente. Sint abordate teme diverse, de la institutia discipolatului, iubirea pedagogica, schimbarile de paradigma educationala si educarea prin sine pina la caracterul formator al experientei sacrului si al unor "intimplari" semnificative.

Cuprins:


Introducere 11

1. Discipolat şi iubire pedagogică 15
1.1. întâlnirea râvnita şi subversivă. 15
1.2. Gânduri pentru un posibil discipol 17
1.3. Limitele iubirii pedagogice.20
1.4. Despărţirea şi „sacrificarea" magiştrilor. 21
1.5. Discipolatul şi învăţarea prin comuniune. 23
1.6. Dezamăgirea şi trădarea în educaţie  25
1.7. Şi magiştrii pot deveni „uzurpatori" 27
1.8. Miracolul relaţiei educative 28
1.9. în căutarea unui model. 30
1.10. Educaţia - o relaţie privilegiata. 31

2. Confluenţe şi contradicţii formative 35
2.1. Conflictele valorice şi exigenţele formarii. 35
2.2. învăţăm şi ne formăm. Dar pentru când?36
2.3. Uimirea şi întrebarea - garanţii ale învăţării 38
2.4. Servituţile evaluării.40
2.5. Cu ce rămânem după ce ieşim dintrnjn muzeu. 41
2.6. Jocul şi jucăriile - valenţe formative43
2.7. Viaţa ca o „operă de artă”45

3. Globalizare, tehnologi zare, învăţare 47
3.1. Educaţia într-o societate globalizatâ47
3.2. Impactul tehnologiilor actuale asupra personalităţii tinerilor 48
3.3. Mediul sociotehnic şi învăţarea umană 50
3.4. Internetul şi educaţia  52
3.5. Comunitatea şi comuniunea virtuala de învăţare  54
3.6. Tehnologismul şi predarea 55
3.7. Noi evoluţii ale formării. 57
3.8. Dimensiunea edificatoare a interdisciplinaritaţii  59

4. Pluralismul cultural şi educaţia pentru acceptarea celuilalt   61
4.1. Cum putem deveni persani?. 61
4.2. Celălalt - prilej de descoperire şi delimitare a eului cultural. 63
4.3. Până unde merge înţelegerea celuilalt 64
4.4. Reverberaţii paideice ale călătoriei . 65
4.5. Diferenţe, neînţelegeri, incompatibilităţi 67
4.6. Valenţe integrative ale valorilor religioase  69
4.7. Dialogul interconfesional şi apropierea prin marcarea specificităţii  71

5. Câteva probleme ale învăţământului românesc 73
5.1. Interogaţii la început şi la sfârşit de an şcolar 73
5.2. Un simptom ameninţător: învăţământul paralel. 75
5.3. învăţământul superior românesc Tn perioada haretiana şi problema calităţii  77
5.4. Calitatea educaţiei în învăţământul superior 79
5.5. Dileme ale învăţământului universitar. 81
5.6. Formarea profesorilor, încotro? 82
5.7. Şedinţa cu părinţii . 84
5.8. Profesorul - un interlocutor al părinţilor elevilor 86

6. Formarea prin sine şi prin alţii 89
6.1. Dependenţa de educaţie 89
6.2. Nu ne formăm numai prin şcoală 91
6.3. Educaţia ca iluminare 92
6.4. Pedagogia bunului-simţ. 94
6.5. Făurirea unei familii - o pedagogie sui-generis 95
6.6. Un prilej de învăţare şi îmbogăţire spirituala: nâşirea 97

7. Edificarea prin cunoaştere, iubire, fericire  101
7.1. Cunoaşterea prin iubire 101
7.2. Iubirea - corolar a ceea ce suntem şi sperăm să fim  103
7.3. Feţele ascunse ale iubirii. 105
7.4. Iertarea - un corelat al iubirii. 1
7.5. Fericirea sau despre deprinderea şi acceptarea limitelor . 10
7.6. Cum să obţinem fericirea  110
7.7. Soluţia ieşirii din nefericire. 112

8. Invăţarea „locuirii” şi a petrecerii timpului 115
8.1. Laudă căminului 115
8.2. Casa - loc al regăsirii şi împlinirii sinelui 117
8.3. învăţarea „pe fugă" şi valoarea formativă a clipei 119
8.4. Pledoarie pentru răgaz şi pierdere de vreme 121
8.5. Dorul - o problemă personală şi insondabila  122
8.6. Reflecţii legate de trecerea timpului. 123
8.7. Primăvara, simbolul începutului şi al revigorării 125
8.8. Sărbătoarea luminii şi învierii. 126
8.9. Pedagogia sărbătorii 127
8.10. Şi Dumnezeu sărbătoreşte cu noi! 128

9. Spiritualitatea religioasă în şcoală 131
9.1. Unificarea europeana şi perspectivele educaţiei religioase 131
9.2. Formarea religioasa - o nouâ preocupare a organismelor europene  133
9.3. Educaţia religioasă, educaţie pentru libertate. 134
9.4. Reflecţii asupra importanţei orei de religie 136
9.5. Statutul icoanelor în şcoli 138
9.6. Necesitatea educaţiei religioase timpurii 139
9.7. Educaţia religioasă - o posibilitate pentru învăţământul preşcolar  141
9.8. Argumente pentru o educaţie religioasă în liceu  142
9.9. Biserica şi şcoala - instanţe ale spiritualizării fiinţei umane 144
9.10. E permisă oficierea unei slujbe religioase în şcoală? 149
9.11. Culturalizarea religioasă - o coordonată a învăţământului românesc [interviu acordat lui Nicolae Hulpoi) 151

10. Formarea şi edificarea prin experienţa sacrului  157
10.1. De ce n-am avea fiecare „religia" noastră? 157
10.2. Postul, ocazie de concentrare şi recentrare 158
10.3. Despre calea de mijloc 160
10.4. Ne putem închina lui Socrate? 162
10.5. Binele şi răul încep în minte  163
10.6. învăţăminte din vechime. 165
10.7. Psihopedagogie avant la lettre 167
10.8. învierea e Tn fiecare dintre noi  169
10.9. Pedagogia Evangheliilor 170

11. Spiritualitate şi implicare 173
11.1. Biserica şi laicatul creştin 173
11.2. Intelectualitatea şi Biserica  175
11.3. Cum ne putem implica? 176
11.4. Parohia .virtuala”. 178
11.5. Revigorarea discursului religios. 180
11.6. întrebări legate de noua ierarhie bisericeasca 182
11.7. Părintele nostru 184

12. Evocări pedagogice 187
12.1. Elogiu unui dascăl de ţară 187
12.2. Ce putem învăţa cântând?. 189
12.3. Adrian Neculau vâzut altfel. 191
12.4. Cu Teodor Cozma prin Europa 192
12.5. O profesoara pensionara 194

13. Secvenţe autobiografice cu reverberaţii paideice  197
13.1. Arta - un mod de a spune ceea ce nu se poate spune. 197
13.2. Noi şi umbra noastră: ce facem cu ea? 198
13.3. Îndarâtîn timp, în cautarea poeziei200
13.4. Bârnova - un spaţiu bucolic şi o regăsire nesperata202
13.5. Trăiri, bucurii, lacrimi.204
13.6. Ritmuri şi dureri de toate zilele. 205
13 7. Momente ale trecerii şi petrecerii207
13.8. „Mândria de a învaţă şi de a fi educator în România socialistă!” 210

Inceputurile 211
Anii de formare in facultate 211
Pericolul,securist" şi limitele pornirilor subversive. 214
Intrarea in „câmpul“ muncii in calitate de cadru didactic 217


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu