joi, 8 februarie 2018

EXPRESIA EMOTIILOR LA OM SI ANIMALE. DESPRE INSTINCTAutor : Charles Darwin                 
Editura Academiei RSR
Colectia Clasicii stiintei universale
An aparitie : 1967
Editia I      
Editia originala: The Expression of the Emotions in Man and Animals,1872
Traducerea Eugen Margulius
Nr pagini : 244
Format 295 x 215
Anticariat
Pretul la data postarii : 170 lei pret mediu pe okazii
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe scribd

Cuprins:

Introducere 5
Capitolul I
PRINCIPIILE GENERALE ALE EXPRESIEI
Enunţarea celor trei principii de bază — Primul principiu — Acţiunile folositoare devin obişnuite in asociaţie cu anumite stări psihice şi sint executate fiind sau nu utile în fiecare caz particular — Puterea obişnuinţei — Ereditate — Mişcări asociate obişnuite la om — Acţiuni reflexe — Tranziţia de la obiceiuri la acţiuni reflexe — Mişcări asociate obişnuite la animalele inferioare — Observaţii finale /19

Capitolul al II -1ea
PRINCIPIILE GENERALE ALE EXPRESIEI - continuare
Principiul antitezei — Exemple la cîine şi pisică — Originea principiului — Semne convenţionale — Principiul antitezei nu a luat naştere din acţiuni contrare executate conştient sub influenţa unor impulsuri
contrare /31


Capitolul al III -1ea
PRINCIPIILE GENERALE ALE EXPRESIEI — încheiere
Principiul acţiunii directe a sistemului nervos excitat asupra corpului, independent de voinţă şi parţial de obişnuinţă — Schimbarea culorii părului — Tremuratul muşchilor — Secreţii modificate — Transpiraţia — Expresia durerii extreme — De minie, mare bucurie şi spaimă — Contrast, intre emoţiile care provoacă sau nu provoacă mişcări expresive — Stări psihice excitante şi deprimante — Rezumat  /41

Capitolul al IV-lea
MIJLOACE DE EXPRESIE LA ANIMALE
Emiterea de sunete Sunete vocale — Sunete altfel produse — Ridicarea apendicilor dermali ai părului, penelor etc. sub influenţa emoţiilor de mînie şi spaimă — Tragerea înapoi a urechilor ca pregătire de luptă şi ca expresie a mîniei — Ciulirea urechilor şi ridicarea capului în senin de atenţie /51

Capitolul al V- lea
EXPRESII SPECIALE LA ANIMALE
Diferite mişcări expresive la cîini, pisici, cai, rumegătoare, maimuţe — Expresia lor de bucurie şi afecţiune, de durere, de minie, de uimire şi de spaimă   /67

Capitolul al VI- lea
EXPRESII SPECIALE LA OM: SUFERINŢĂ ŞI PLÎNS
Ţipătul şi plinsul sugacilor — Aspectul trăsăturilor feţei — Vîrsta la care începe plinsul — Efectele reţinerii obişnuite a plinsului — Plinsul în hohote — Cauza contracţiei muşchilor din jurul ochilor în timpul ţipătului — Cauza secreţiei lacrimilor  /83

Capitolul al VII- lea
PROASTA DISPOZITIE, NELINISTE, MAHNIRE, DEPRIMARE, DESPERARE
Efectul general al mîhnirii asupra sisleinului — Poziţia oblică a sprincenelor sub influenţa suferinţei — Despre cauza poziţiei oblice a sprincenelor — Despre coborîrea colţurilor gurii. /99

Capitolul al VIII- lea
BUCURIE, BUNĂ DISPOZIŢIE:, DRAGOSTE, SENTIMENTE AFECTUOASE, DEVOTAMENT
Rîsul, în primul rînd expresia bucuriei — Idei ridicole — Mişcarea trăsăturilor feţei în timpul rîsului — Natura sunetului produs — Secreţia lacrimală în timpul rîsului zgomotos — Gradaţia de la rîs zgomotos la surîs delicat — Buna dispoziţie — Expresia dragostei — Sentimente afectuoase — Devotament. /111

Capitolul al IX-1ea
REFLECTARE, MEDITARE, IRASCIBILITATE, ÎMBUFNARE, HOTĂRÎRE
Actul încruntării —  Reflectarea cu efori sau cu perceperea a ceva dificil sau dezagreabil — Meditare abstractă — Irascibililale — Posomorîre — Încăpăţînare — Imbufnare şi ţuguierea buzelor — Hotărîre sau determinare închiderea strînsă a gurii  /125

Capitolul al X-1ea
URĂ SI MÎN1E
Ură — Furie, efectele ei asupra sistemului — Dezvelirea dinţilor — Furia la alienaţii mintali — Mînie şi indignare — Modul în care sini exprimate la diferite rase umane — Sarcasm şi sfidare — Dezvelirea caninului pe una din părţile feţei. /135

Capitolul al XI - lea
DISPREŢ, DESCONSIDERARE, DEZGUST, VINOVĂŢIE, MÎNDRIE ETC., NEA.JUTORARE, RĂBDARE, AFIRMAŢIE ŞI NEGAŢIE
Dispreţ, desconsiderare şi zeflemea, diferit exprimate — Surîs batjocoritor — Gesturi exprimînd dispreţ — Dezgust — Vinovăţie, viclenie, mindrie etc. — Neajutorare sau neputinţă — Răbdare — Încăpăţînare — Ridicarea din umeri comună majorităţii raselor umane — Semne de afirmaţie şi negaţie  /145

Capitolul al XII - lea
SURPRINDERE, MIRARE, FRICĂ, GROAZĂ
Surprindere, mirare — Ridicarea sprincenelor ~~ Deschiderea gurii — Ţuguierea buzelor — Gesturi însoţind surprinderea — Admiraţia — Frica — Spaima — Zbîrlirea părului — Contracţia muşchiului platismal —  Dilatarea pupilelor — Groază — Concluzie /161

Capitolul al XIII - lea
ATENŢIE ÎNDREPTATĂ ASUPRA PROPRIEI PERSOANE, RUŞINE, TIMIDITATE, MODESTIE: ÎNROŞIRE
Natura îuroşirii — Ereditate — Părţile corpului cele mai influenţate de înroşire la diferite rase umane — Gesturi însoţitoare ale înroşirii — Confuzie mintală — Cauzele înroşirii — Atenţie asupra propriei persoane, elementul fundamental al înroşirii — Timiditate — Ruşine ca urmare a încălcării legilor morale şi a regulilor convenţionale — Modestie — Teoria înroşirii — Recapitulare  /179

Capitolul al XIV -1ea
OBSERVAŢII FINALE ŞI REZUMAT
Cele trei principii conducătoare care au determinat mişcările principale ale expresiei — Ereditatea lor — Despre rolul jucat de voinţă şi intenţie la dobîndirea diferitelor expresii — Recunoaşterea instinctivă a expresiei — Legătura dintre subiectul nostru şi unitatea specifică a raselor umane — Despre dobîndirea succesivă a diferitelor expresii de către strămoşii omului — Importanţa expresiei — Concluzie 199

INDEX  /211
DESPRE INSTINCT  /219

LISTA ILUSTRAŢIILOR
1. Schema muşchilor feţei, după Sir C. Bell 17
2. Schema muşchilor feţei, după Henle 17
3. Schema muşchilor feţei, după Henle 17
4. Căţel pîndind o pisică pe o masă 28
5. Cîine apropiindu-se de un alt ciine cu intenţii ostile 32
6. Acelaşi cîine [din fig. 5] intr-o stare psihică umilă şi afectuoasă 32
7. Corcitură de cîine ciobănesc în aceeaşi stare ca cel din figura 5 33
8. Acelaşi cîine [din fig. 7] mîngîindu-şi stăpînul. 31
9. Pisică înfuriată pregătită de luptă  31
10. Pisică în stare psihică afectuoasă 35
11. Ţepi producători de sunete, din coada unui porc spinos 56
12. Găină alungind un cîine de la puii ei. 58
13. Lebădă alungind un intrus 58
14. Cap de cîine mîrîind  68
15. Pisică speriată de un cîine 73
16. Cynopithecus niger în stare liniştită 77
17. Acelaşi [din fig. 16], mulţumit de a fi mîngîiat. 77
18. Cimpanzeu dezamăgit şi îmbufnat  79
19. Din fotografia unei femei demente, pentru a arăta starea părului ei 170
20. Groază 172
21. Groază şi spaimă.176

Planşa I 81
Planşa II  101
Planşa III  114
Planşa IV 141
Planşa V 147
Planşa VI  152
Planşa VII  172


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu